משרדנו מתמחה בתחומי חדלות פירעון והפטר מחובות בכלל, ושיקום חייבים בפרט. אנו מוצאים שאחת מההתמחויות החשובות במשרדנו היא הסדרי נושים, והיא מופיעה בצורות שונות כמעט בכל תחומי חדלות הפירעון, לרבות בתחום פשיטת הרגל ובהוצאה לפועל, והן בבקשות למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים.

קיימת חשיבות רבה לדרך בה נערך הסדר נושים, ואת הפסקאות הבאות נקדיש לתיאור כללי, כיצד הוא נערך במשרדנו. לאחר שיחת בירור ראשונית בטלפון, לקוחותינו מזומנים לפגישת ייעוץ בה נערכת שיחה מעמיקה עם הלקוח, ובמהלכה אנו נחשפים לסיפור ההסתבכות שלו ונבדקת מצבת חובותיו, לאחר הפחתת ריביות והצמדות. בד בבד אנו אומדים את יכולותיו הכלכליות של הלקוח, מתאמים ציפיות, ובודקים מהו הסכום אשר הקצה הלקוח להפטר מחובותיו ולסגירת כל תיקי ההוצאה לפועל כנגדו (ככל שקיימים). בשלב זה נעריך את סבירות ההסדר ונעדכן את הלקוח בדבר סיכויי ההצלחה הצפויים בו.

בתום הפגישה אנו ניגשים לחלק הנוסף והחשוב מכל – אומנות ומלאכת המשא ומתן. בטרם תהליך המשא ומתן, אנו עורכים ניתוח כלכלי של החובות ומרכיביהם, ניתוח מערכתי של החייב ונסיבותיו כיום, ובפרט ניתוח פרופיל הנושים שלו. לניתוח פרופיל הנושים חשיבות רבה, והוא משפיע רבות על ניהול המשא ומתן. רחבה היריעה ולא ניתן יהיה למצותה בשורות אלו, אך נציין לצורך המחשה, כי קיים שוני רב בדרך ההתנהלות מול נושים כגון בנקים או חברות אשראי, לעומת נושים אחרים כגון ספקים ונותני שירות, נושים נזיקיים וכו'. לאחר מכן, בהתאם לניתוח הכלכלי של החובות ופרופיל הנושים, מגובשת הצעת ההסדר ולפיו יתנהל המשא ומתן.

במידה ונושים מסוימים מגלים עקשנות שמונעת מאיתנו להגיע ליעדים שהוצבו עם הלקוח, פונה המשרד לדרך התנהלות שונה המבוססת על בניית אסטרטגיה משפטית מותאמת מצב, במטרה לגרום לאותם נושים לסגת מעמדתם הנוקשה, ולקבל את הצעתנו.

לסיום נציין, כי לאור הרפורמה החדשה בתחום פשיטת הרגל ותיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל המאפשר מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים, גבר הצורך בניהול משא ומתן אפקטיבי ויעיל מול הגורמים השונים. יכולות המשא ומתן יתבטאו בהכנת תוכנית פירעון בפשיטת רגל בהתאם לרפורמה החדשה, וכן בדיון בהתנגדויות בהליך הפטר בהוצאה לפעול. כאמור לעיל, הכנה אופטימאלית לקראת המשא ומתן משפיעה בצורה אדירה על תוצאות ההליך, ואלה ניכרות בשטח.

צרו עימנו קשר לייעוץ ראשוני ובלתי מחייב. לנוחיותכם, בצד המסך מופיע מספר הטלפון של המוקד שלנו (24/7).