חייב שחובותיו עולים על סך של 34.963 ₪, סכום אשר קבוע בפקודת פשיטת הרגל, רשאי להציע לנושיו, להסדיר את חובותיו וזאת במסגרת הליך שמתבצע מול בית המשפט המחוזי והכונס הרשמי באזור מגוריו. חשוב להדגיש כי הליך זה יכול להתבצע, רק טרם פנייתו של החייב להליכי פשיטת הרגל ובטרם ניתן צו לכינוס נכסיו.
להלן ציטוט הסעיף: 19א. (א) חייב שחובותיו עולים על 34,963.07 שקלים חדשים רשאי לפנות בכל עת לבית המשפט, בבקשה לאשר הצעת פשרה או הסדר עם נושיו, אף אם לא הוגשה בקשת פשיטת רגל, או אם הוגשה – כל עוד לא ניתן נגדו צו כינוס.
(ב) לבקשה יצרף החייב –
(1) את הצעת הפשרה או ההסדר, בצירוף תצהירו שאינו יכול לשלם את כל חובותיו;
(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996
(2) דין וחשבון כאמור בסעיף 17(א)(2) על חובותיו ורכושו בציון סיבת הגרעון;
(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996
(3) (נמחקה).
(תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996
(ג) בית המשפט רשאי לאשר את ההצעה אם מצא שיש יסוד סביר להניח שישולמו לפיה לפחות שלושים אחוזים מכל חוב לא מובטח שאילו ניתן צו כינוס ביום הגשת הבקשה היה בר תביעה, לרבות הפרשי הצמדה עליו עד ליום הגשת הבקשה לאישור ההצעה; בית המשפט רשאי להתנות את אישורו להצעה במתן ערובות לביצועה.
(ד) בית המשפט רשאי להטיל על הכונס הרשמי תפקידים שנקבעו בכל הנוגע לטיפול בהצעה לפי סעיף זה, ולהורות על כינוס אסיפות נושים לשם דיון בה.

עיקרו של ההליך הוא בכך, שבמצבים מסוימים באם לחייב ישנן אפשרויות כלכליות להסדיר את חובותיו, גם בעזרת משפחתו, אזי אין סיבה לפנות להליכי פשיטת הרגל ואף מומלץ לפנות להליך זה בהתאם לסעיף 19א', שכן במסגרת סעיף זה, באם ניתנת לכך הסכמת הנושים, ניתן למחוק את כלל החובות תוך זמן קצר יחסית של בין 6 ל- 8 חודשים, תלוי בנסיבות. יצוין כי כל מקרה נמדד לגופו ותלוי במצבת נושיו של החייב. כלומר: הנושים מחולקים ל-3 קטגוריות, נושים מובטחים כדוגמת בנקים למשכנתאות, או בעלי שעבודים אחרים אשר רשמו שיעבוד על נכסי החייב ככל שקיימים. נושים בדין קדימה כדוגמת מע"מ, מס הכנסה ורשויות. ונושים בדין רגיל שהינם בנקים ספקים ו/או כל נושה אחר.

חשוב לציין כי הסדר נושים במסגרת סעיף 19א', אינו חל על נושה מובטח ואינו חל על חובות בדין קדימה, אותם יש לשלם במלואם. יצוין כי הדעה הרווחת ע"י החייבים היא שבנקים הם נושה בדין קדימה ויש מרחיקי לכת החושבים שהבנקים הינם נושה מובטח. ראוי לציין כי בנקים הם נושה בדין רגיל ויש לעשות הפרדה מוחלטת בסיווגם של הנושים. לעניין העלויות, אכן סעיף 19א' מדבר על 30% מסך החובות, אך כאמור חובות מובטחים וחובות בדין קדימה, ישולמו במלואם. כמו כן יודגש כי הנושים הרגילים אינם חייבים להסכים להצעתו של החייב לשלם רק 30% מחובו, ולכן מתנהל מו"מ, בד"כ ע"י עורך הדין אשר מייצג את החייב. פרט לזאת ישנן להליך עלויות נוספות כדוגמת תשלום אגרה אשר נכון להיום עומדת ע"ס 1,152 ₪, תשלום לנאמן (על תפקידו יוסבר בהמשך), הוצאות פרסומו של ההליך, וככל שישנם ריבוי נושים לעתים יש צורך לשכור אולם וכן שכ"ט עורך דין, אשר נקבע בהתאם למורכבותו של התיק.

כאמור, במסגרת ההליך מתמנה נאמן ע"י בית המשפט המחוזי, שהינו עורך דין חיצוני הנמנה עם מאגר המנהלים המיוחדים בכונס הרשמי. במסגרת תפקידו, עליו לפקח על ההליך, לבדוק את תביעות החוב אשר יוגשו ע"י הנושים ולרדת לחקר האמת, מהו חובו האמתי של החייב, ובהמשך הדרך לנהל את אסיפת הנושים, בה יוחלט האם לאשר את ההסדר המוצע ע"י החייב או אולי לא, וזאת בהתאם לסדר הנשייה כאמור. חובות לנושים מובטחים, חובות לנושים בדין קדימה וחובות לנושים בדין רגיל. יודגש כי הנושים אינם חייבים להסכים להצעתו של החייב לשלם סך של 30% מחובותיו ולעתים הסדר נושים בהתאם לסעיף 19 א', מסתיים בתשלום גבוה יותר, אך לחייב שיש באפשרותו לפנות להליך זה בהתאם לנסיבותיו הוא, אכן מומלץ לקיימו ולסיים עם החובות תוך זמן קצר.

לסיום יצוין כי, היה והסדר הנושים לא צלח והנושים לא נתנו את הסכמתם להצעתו של החייב, אזי בכל עת רשאי הוא לפנות להליכי פשיטת הרגל, ולהסדיר את חובותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל, אשר נכון להיום מתנהלים במסגרת הרפורמה החדשה, תוך קיצור ההליך, אשר במצבים מסוימים עשוי לעמוד על משך זמן של כ- 18 חודשים בלבד הכל בהתאם לנסיבותיו האישיות של החייב. במאמר זה לא נכנס לכל שלבי ההליך מתחילתם עד סופם, שכן לעתים ישנם מהמורות ופיתולים שיש צורך בניסיון פרקטי ובידע משפטי נרחב, כיצד לעבור הליך זה בהצלחה. קיימת חשיבות עליונה לניהול ההליך ע"י עורך דין הבקיא בתחום, שכן הצגתו של החייב הנה מכרעת בהליך זה וכן ניהול מו"מ עם הנושים עוד בטרם קיומה של אסיפת הנושים.

Categoryמאמרים

טופס בקשת ייעוץ חינם

מלאו את הטופס הבא כדי לקבל ייעוץ חינם מעורך דין.

2015 © כל הזכויות שמורות לאורי גילת ושות' | יובל כץ - בניית אתרים

logo-footer

השארו מעודכנים:           

השאירו פרטיכם ונציג משרדינו ייצור עמכם קשר לשיחת בירור מצבכם המשפטי והצגת האפשרויות העומדות לרשותכם:

השם שלך (חובה)

טלפון (חובה)

סגור