חייגו לייעוץ:
072-397-4924

הסכמי ממון

המודעות לחשיבות של הסכמי ממון גוברת בשנים האחרונות. חתימה מבעוד מועד על הסכם ממון יכולה למנוע מאבק כלכלי במקרה של פרידה. הסכם ממון הוא הסכם בכתב שנחתם בין בני זוג ועל מנת לתת לו תוקף מחייב בין הצדדים הוא צריך להיות מוגש לבית המשפט. במאמר זה נרחיב לגבי סוגי ההסכמים, הנושאים שבהם הם עוסקים, הקשר בין צוואות וירושות להסכמים ועוד.

 

 חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג נכנס לתוקפו בינואר 1974 וכל מי שנישא לאחר מועד זה חל עליו מה שמכונה איזון משאבים במקום הלכת השיתוף. בהתאם להסדר זה כאשר הנישואין מסתיימים בין אם בגירושין ובין אם עקב פטירת אחד מבני הזוג קמה הזכות של בן הזוג לחלקו ברכוש המשותף באמצעות מה שמכונה איזון של המשאבים.

לחוק הוסף תיקון בהמשך המאפשר לדרוש איזון של המשאבים גם אם הנישואין לא פקעו. במידה ובני זוג לא חותמים על הסכם ממון אופן חלוקת הרכוש יתבצע במסגרת איזון משאבים מכוח חוק יחסי ממון.

 

סוגי הסכם ממון וההבדלים ביניהם

הסכם ממון צריך להיות מותאם לנתונים האישיים של בני הזוג ולמאפייני הרכוש שלהם. כאשר לא קיים הסכם ממון בתוקף בעת הפרידה של בני זוג חלוקת הרכוש יתבצע בהתאם לסדר שנקבע בחוק יחסי ממון. כלומר כל הרכוש אשר ייצבר הן במשותף והן או על ידי מי מבני הזוג במהלך מערכת ביחסים הזוגית ייחשב לרכוש משותף ויחולק באופן שווה ביניהם במועד הפקיעה של הקשר.

בהתאם לדין הסכם ממון יגבר על ההוראות בחוק יחסי ממון והוא מאפשר לבני הזוג לייצר הסדר הוגן בהתאם לרצונם. ישנם שלושה סוגי הסכמי ממון מרכזיים בהם נרחיב כעת, הסכם טרום נישואין, הסכם במהלך הנישואין והסכם בין ידועים בציבור.

 

הסכם ממון לפני נישואין

הסכם ממון לפני נישואין לרוב נעשה כאשר אחד הצדדים או שניהם מגיעים לקשר הזוגי עם רכוש משמעותי משלהם. הוא נועד לקבוע מראש כיצד יחולק הרכוש במקרה של פרידה עתידית ולמנוע מלחמות והליכים משפטיים במקרה שיחליטו להתגרש בעתיד. במסגרת הסכם ממון לפני הנישואין לרוב ייקבע כי הרכוש שאתו הצד האמיד יותר הגיע לנישואין יישאר ברשותו גם לאחר הפרידה והוא לא ייאלץ לחלקו עם הצד השני.

הסכם ממון לפני הנישואין יכול גם לקבוע איזו ערכאה שיפוטיות תהיה מוסמכת לדון בענייני חלוקת הרכוש במקרה של מחלוקת בעת הגירושין ולהוציא את הנושא של מרוץ הסמכויות בין בית הדין הדתי ובית המשפט לענייני משפחה מהמשוואה. תהליך גירושין עשוי להיות מורכב וקשה והסכם ממון מאפשר לבני הזוג לבסס פלטפורמה משפטית מתוכננת מראש על מנת לפשט את הליך הגירושין.

 

הסכם ממון לאחר הנישואין

בהתאם לחוק יחסי ממון בני זוג יכולים להגדיר בהסכם ממון הן לפני החתונה והן אחריה את  יחסי הממון ביניהם במהלך הנישואין ובמועד פקיעתם. הסכם ממון טרם הנישואין ואחריהן לרוב עוסקים באותם הנושאים והשוני העיקרי הוא בדרך בה ניתן לאשר את ההסכם ולהכניסו לתוקף.

כאשר בני זוג חותמים על הסכם ממון בטרם נישאו ניתן לאשר אותו באמצעות נוטריון או רשם הנישואין כמו גם בפני בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה. לעומת זאת כאשר בני זוג נשואים רוצים לחתום על הסכם ממון הם יכולים לאשר אותו רק באמצעות ערכאה שיפוטית.

 

הסכם ממון בין ידועים בציבור

בדומה לבני זוג שנישאו גם ידועים בציבור רשאים להסדיר את כל ענייני הממון והרכוש, הן למהלך תקופת הקשר הזוגי והן למקרה של פרידה באמצעות הסכם ממון בין ידועים בציבור. ההסכם מבחינה משפטית בנוי באופן דומה להסכמי ממון בין זוגות נשואים אך הוא אינו חוסה תחת חוק יחסי הממון.

הסכם ממון בין ידועים בציבור ממסד מבחינה פורמלית את הקשר הזוגי ולמעשה נותן לו הכרה רשמית, הן מבחינת בני הזוג עצמם והן מבחינת הסביבה. ההסכם מסייע לבני הזוג לקבל זכויות של ידועים בציבור בהיבטים של זכויות סוציאליות. בני זוג יכולים להשתמש בהסכם הממון  כגושפנקה להוכחת עצם הקשר הזוגי במקרה של פרידה בכל הנוגע לאופן חלוקת הרכוש.

 

הנושאים בהם הסכמי ממון עוסקים

כל סוגי הסכמי הממון בהם דנו עוסקים במספר נושאים מרכזיים שנועדו להדיר את מדיניות היחסים הכלכליים שחלה בין בני הזוג באופן אוטומטי באמצעות חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973. ההסכמים בהם דנו קודם לכן יכולים לתרום לקשר הזוגי בכך שכל הצדדים יחושו שהם מוגנים כלכלית גם במקרה של פרידה ולמנוע שימוש עתידי באמצעים פסולים ובלתי ראויים בעת הפרידה. בהמשך נרחיב לגבי מאפייני ליבת ההסכם והנושאים השונים שנידונים בו.

 

הגדרת היבטי הרכוש

כל הסכם ממון צריך להגדיר מהו הרכוש הקיים בעת החתימה על ההסכם, מה יוגדר רכוש עתידי ומה יהיה המשטר הרכושי בין הצדדים, הן במהלך הקשר הזוגי והן במקרה של פרידה. הרכוש הקיים נוגע לכל הנכסים שכל אחד צבר בעצמו ויש לפרט אותם בהסכם. יש להגדיר את הרכוש העתידי שהצדדים יצברו בעתיד, בין אם הם יירשמו במשותף על שם שניהם ובין אם על שם אחד מהם.

הליבה של כל הסכם ממון היא אופן הסדרת מדיניות יחסי הממון בין הצדדים מה שמכונה, המשטר הרכושי. יש להסדיר, הן את ההתנהלות השוטפת בין בני הזוג בנוגע לרכוש הקיים והעתידי לאורך תקופת הנישואין והן את אופן חלוקת הרכוש במצב של פרידה.

ניתן לקבוע שמירה על הפרדה רכושית בנכסים מסוימים כמו גם, מנגנון מוסכם מראש שערוך להיכנס לתוקף במקרה של מחלוקת ביניהם. ניתן גם לקבוע מראש לוח זמנים לביצוע חלוקת הרכוש המשותף במקרה של פרידה ומנגנון לחלוקת נכס עסקי משותף תוך הגדרת בן הזוג אשר יקבל את העסק או ימשיך לנהל אותו.

 

קביעת הסמכות העניינית

נושא חשוב שיש לכלול בכל הסכם ממון הוא מי תהיה הסמכות העניינית לדון במחלוקות ולפרש את ההסכם. כלומר באיזו ערכאה שיפוטית, בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה יידונו הצדדים במקרה של סכסוך הקשור בהסכם. ניתן גם לקבוע מנגנון חוץ שיפוטי ליישוב מחלוקות במידה והצדדים מעוניינים בכך.

 

שמירה על אינטרסים אישיים

נושא נוסף שניתן להסדיר באמצעות הסכם ממון הוא הסדרה של נושאים החשובים לכל אחד באופן שימנע מחלוקות סביבם. לדוגמא ניתן  לקבוע בעלות על פריטים מוגדרים כמו יצירות אומנות בעלות ערך רגשי ככאלה שיהיו מחוץ למנגנון החלוקה הכללי והגדרה של חיית המחמד ככזו שתהיה אצל מי מהצדדים ללא קשר למחלוקות בסוגיות האחרות.

ניתן להגדיר פתרונות מוגדרים למצבים שונים בין היתר באמצעות חלוקה לא שווה בנכסים בעקבות למשל השקעות לא שוות. ניתן לקבוע על הוצאת קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים ופנסיה מהרכוש העתידי המשותף על מנת שכל אחד יבטיח לעצמו קיום כלכלי גם במקרה של פרידה. אפשר גם להחליט על מנגנון מימון להסדר מגורים חלופי למי שיעזוב את הבית על חשבון הרכוש המשותף.

במקרים רבים מוכנס סעיף לגבי החרגה של הנכסים העסקיים מהרכוש העתידי המשותף על מנת לאפשר לכל אחד לשמור על המוניטין העסקי שלו.

נקודות חשובות לתת עליהם את הדעת בהסכם:

  • האם דירה שהביא אחד הצדדים תוגדר כשלו בלבד.
  • איך בתקופת החיים המשותפים יתנהלו ההוצאות וההכנסות.
  • אופן חלוקת הנכסים והרכוש בעת פרידה.
  • כיצד ובאיזה אופן יינתן מענה לחובות לרבות הלוואת משכנתא.
  • מי יהיה הדין לגבי ירושות ומתנות בעתיד.
  • האם הפנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות ייחשבו לרכוש משותף או נפרד.
  • אילו סנקציות יהיה על מי שיפר את ההסכם או לא יפעל על פיו.

 

זכויות הקניין של הילדים

לא ניתן לקבוע בהסכם ממון מראש את סוגיית המשמורת על הילדים או את אופן חלוקת זמני השהות והלינה לאחר הפרידה. עם זאת ניתן לקבוע כיצד יישמרו זכויות הקניין של ילדים, הן ממערכת יחסים קודמת והן מזו הנוכחית ולהחליט מראש אלו נכסים יועברו אליהם במקרה של גירושין או פרידה.

 

הסכם ממון וצוואות וירושות

להסכם ממון יש קשר לנושא של צוואות וירושות וחשוב להבין את ההשפעות ההדדיות בין התחומים. הסכם ממון וצוואה הם שני כלים משפטיים נפרדים שיכולים להשלים האחד את השני. הסכם ממון לא יכול לקבוע הוראות ירושה אך ניתן באמצעותו לתכנן את העיזבון.

באמצעות הסכם ממון ניתן להגדיר מה ייחשב לנכסים אישיים שאותם כל אחד רשאי לחלק בצוואתו. חשוב לדעת כי בהתאם לפסיקות בתי המשפט בעבר כאשר ישנה מחלוקת עקב סתירה בין הוראות של צוואה לבין ההוראות של הסכם ממון , צוואה תמיד תגבר.

 

עריכת הסכם ממון וצוואה במקביל

לאור המורכבות של הנושא, במידה ורוצים להקיף את כלל האפשרויות העתידיות לרבות אופן חלוקת הרכוש במקרה של פיטרת מי מבני הזוג תוך דאגה גם לילדיו כדאי לערוך הסכם ממון ולצידה צוואות מותאמות. לשם כך מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין צוואות וירושות המנוסה, הן בניסוח של הסכמי ממון והן בניסוח צוואות הדדיות.

 

הסכם ממון על ירושה עתידית

על פי חוקי הירושה, ירושה שהאדם מקבל הינה שלו בלבד, גם כאשר הוא נמצא בקשרי נישואין או ידוע בציבור. כל עוד היורש לא הפגין כוונת שיתוף בירושה כגון, מכירת הנכס והעברת התמורה לחשבון המשותף, בן הזוג האחר לא יהיה זכאי לחלק מהירושה במסגרת איזון המשאבים בעת פרידה. במידה ובני הזוג מעוניינים לקבוע אחרת עליהם להתייחס לכך מפורשות בהסכם הממון.

 

יתרונות בתכנון מס

הסכם ממון מסודר ומקצועי אצל עו"ד המתמחה בתחום כמו, עורך דין אורי גילת מאפשר לבצע גם תכנון מס מיטבי במקרה של קבלת מתנה או ירושה של מקרקעין בעתיד. באמצעות פיצול שומות או הפרדה רכושית ניתן להקטין את גובה מס הרכישה בקניית דירה נוספת. באמצעות ניצול פטורים בנפרד ניתן גם להקטין את מס השבח בעת מכירת דירה שהתקבלה בירושה.

 

סיכום הסכם ממון

לסיכום הנושא, הסכם ממון צריך לקחת בחשבון את הנכסים הקיימים של בני הזוג ולהסדיר את העקרונות לאופן ניהול הרכוש המשותף אותו יצבור הזוג בעתיד. ההסכם צריך לכלול מענה ופתרונות למצבים שונים ולמנוע מראש את היכולת לפעול באמצעים פסולים ובלתי הוגנים בעת פרידה. הסכם ממון המנוסח היטב ומתייחס למגוון מצבים ואפשרויות יבטיח לבני הזוג שקט נפשי בכל הנוגע לקיום הכלכלי העתידי שלהם.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בגיר לקבוע על ידי מי וכיצד יטופלו ענייניו במידה והוא יגיע למצב בו הוא לא יוכל לטפל בהם בעצמו. על מנת לחתום על ייפוי כוח מתמשך יש צורך שהממנה יבין את המטרות, המשמעות והתוצאות של המינוי. חתימה על מסמך זה מבעוד מועד מאפשר לממנה לקבוע כיצד יראו חייו במידה ומצבו יתדרדר.
עורך דין מקרקעין
בתחום האזרחי ישנם ענפים שונים והאחד המרכזיים שבהם הוא דיני מקרקעין ובענף זה נתמקד במאמר הנוכחי. נציג את הנושא בהרחבה באמצעות סקירה של תפקידו של עורך דין מקרקעין בנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק בעבודתו היומיומית. נדון בין היתר, במכירת וקניית נדל"ן, היבטי מיסוי במקרקעין וייצוג משפטי בהליכים שונים.

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ