חייגו לייעוץ:
072-397-4924

איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?

המטרה של הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא לאפשר לחייבים לקבל הפטר מכל חובותיהם לאחר שידרשו לשלם חלק יחסי, בהתאם ליכולת ההחזר שלהם, בתקופת זמן מוגדרת וקצובה מראש, ובכך יוכלו להשתקם מבחינה כלכלית ולהתחיל דרך חדשה, ללא חובות.

במדריך זה נסביר איך מגישים בקשה לחדלות פירעון? מה קורה לאחר ההגשה? כמה זמן אורך ההליך? אילו טפסים ומסמכים נדרשים בהגשת הבקשה לחדלות פירעון ושיקום כלכלי? על כל אלה ועוד במדריך שלפניכם.

 

רק לפני שנתחיל ברצוננו להביא לידיעתכם שלוש הערות חשובות:

הערה חשובה 1: היקף המסמכים שיש לצרף משתנה בין תיק לתיק, ולעיתים ישנם מסמכים שלא צריך לצרף ואף נאמר, לא נכון לצרף במסגרת הגשת התיק. אנו ממליצים להסתייע בעורך דין מנוסה בתחום על מנת שלא "תחשפו" עובדות ומסמכים שעלולים לסבך אתכם.

הערה חשובה 2: חשוב להבין, הכנת הבקשה היא שלב קריטי בהליך, ואף נאמר שזה לטעמינו השלב החשוב ביותר, שבו אתם למעשה מוסרים לראשונה את "הגרסה העובדתית" שעל בסיסה ינוהל התיק שלכם. לא נוכל להרחיב במסגרת מדריך זה מהם הדברים שיש להימנע מהם, רק נציין שאנו ממליצים לא להקל ראש בשלב זה ולפנות לייעוץ משפטי טרם שליחת המסמכים.

הערה חשובה 3: לצד האמור, עליכם לדעת שמיד עם הגשת הבקשה לחדלות פירעון, באפשרותכם לפנות לרשם ההוצאה לפעול, בבקשה דחופה לעיכוב הליכים זמני, שנקראת "בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פנייה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל". להרחבה בנושא, קראו מאמר עיכוב הליכים בהוצאה לפועל.

איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?
איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש

חוק חדלות פירעון החדש נכנס לתוקף בשנת 2019 במטרה להחליף את הליך פשיטת הרגל שקדם לו. הליך פשיטת רגל ארך שנים ארוכות והיה מלווה בתיוג שלילי מבחינה חברתית וכלכלית.

המדינה ביקשה להחליף אלמנטים רבים הן מבחינת היחס למשתתפים בהליך והן מבחינת משך הזמן שהוא נמשך, כאשר המגמה המובהקת היא ייעול וקיצור ההליכים על מנת לאפשר לחייב ולבני משפחתו שיקום כלכלי אמיתי ויציאה לדרך חדשה, ללא חובות. החוק החדש מתייחס הן לאנשים פרטיים והן לחברות.

 

כמה זמן נמשך הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי כפי שהוא כיום, נקבע כי לחייבים יש תקופה קצובה בזמן, בת ארבע שנים (48 חודשים) בה הם ישלמו תשלומים חודשיים להחזר חובותיהם לנושים השונים, בהתאם לסדר הקדימויות של בעלי חוב כפי שזה קבוע בחוק. בסיומה של תקופת ההחזר במידה והחייב ממלא את הוראות צו התשלומים יינתן לו הפטר על שאר החובות בתיק.

 

חדלות פירעון טפסים

אז איך מגישים בקשה לחדלות פירעון בפועל? הגשת בקשה להשתתף בהליך נעשה באמצעות טופס "בקשה לפתיחת הליכים". הבקשה תתקבל או תידחה על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בהתאם לעמידה בתנאי החוק להשתתפות בהליך. במידה והבקשה מתקבלת, יינתן לחייב צו לפתיחת הליכים. הצו למעשה מקפיא את כלל הליכי הגבייה שננקטו נגד החייב, ונותן לו בו במקום הגנה משפטית מלאה!

 

הגשת בקשה מקוונת להליך חדלות פירעון

יחיד עם חוב העולה על 55,542.43 ₪ אשר מעוניין בפתיחת הליכים יכול להגיש טופס בקשה לחדלות פירעון מקוון לממונה על הליכי חדלות פירעון או ללשכת הרשם בהוצאה לפועל בהתאם להיקף החובות. כאשר סכום החובות נמוך מ- 166,627.31 ₪ (סכומים מעודכנים לשנת 2024) הבקשה תוגש למערכת ההוצאה לפועל.

כאשר סכום החוב הכולל גבוה מ- 166,627.31 ₪ (סכומים מעודכנים לשנת 2024), הבקשה תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. נציין שלהליך יכולים לגשת רק חייבים שמרכז חייהם בעת הגשת הבקשה או בחצי השנה שקדמה לה הוא בישראל.

 

האם ניתן לפנות להליך חדלות פירעון בחובות נמוכים מ- 55,542 ₪?

כפי שציינו, על מנת להשתתף בהליך יש צורך שהיקף החובות יהיה למעלה מ- 55,542.43 ₪ מלבד במקרים חריגים שבהם ניתן יהיה להגיש בקשה גם בחובות נמוכים מכך, אך יש לציין מהן הטעמים המצדיקים לאפשר ליחיד עם חובת נמוכים מ- 55,542.43 ₪ להיכנס להליך (בדרך כלל כאשר מדובר במצב רפואי חריג המצדיק זאת או כאשר החייב מתקיים מקצבת נכות בלבד).

טעם נוסף המצדיק כניסה להליך בחובות נמוכים מ-55,542.43 ₪ הוא למשל כאשר באותה העת מנוהלים כנגד החייב הליכי גבייה באמצעות פקודת המיסים גבייה, בגין היעדר תשלום מס הכנסה, מע"מ, ארנונה, ביטוח לאומי וכד'.

מלבד זאת יש לשלם אגרה בסך 900 ₪ ולהגיש את כל מסמכי הבקשה בצירוף המסמכים הרלוונטיים. מי שבבעלותו נכס מקרקעין נדרש לצרף לבקשה נסח רישום לנכס. בחלק הראשון יש למלא את פרטי בני הזוג  ולצרף את צילומי תעודת הזהות לרבות פרטי הילדים ולציין אם בן משפחה נוסף מצוי אף הוא בהליך חדלות פירעון.

מלבד זאת בשלב זה יש לצרף גם ייפוי כוח חתום המסמיך את עורך דין חדלות פירעון המייצג את החייב בהליך זה.

 

מסמכים על הכנסות מעיסוק

לאחר סיום השלב הראשון בבקשה יש לצרף טפסים חדלות פירעון בכל הנוגע להכנסות. יש להעלות את המסמכים המשקפים את הכנסות החייב ואלו הגרים עמו באותו בית, כמו בת הזוג וילדים בוגרים. אך שוב, נציין, רק במידה והם מתגוררים עם החייב באותו הבית. יש לצרף לבקשה צילום של 3 תלושי שכר אחרונים וצילום של טופס 106 עדכני. מי שלא עובד עקב מוגבלות צריך לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים.

במידה ולחייב אין כל הכנסות מעבודה עליו לצרף דוח מעסיקים מעודכן מהביטוח הלאומי, וכן לצרף מסמך אישור "מעמד לא עובד" אותו ניתן להוריד בקלות מאתר הביטוח הלאומי. כאשר החייב מחזיק בעסק עצמאי עליו לצרף דיווח מיועץ מס או רואה חשבון לגבי ההכנסות של העסק בשנת הפעילות האחרונה כמו גם העתק של הדיווחים למס הכנסה ומע"מ.

 

מסמכים על הכנסות שלא מעיסוק

בשלב הבא במילוי הבקשה המקוונות, על החייב להעלות מסמכים לגבי הכנסות שלא מעבודה (הכנסות לא מעיסוק) שלו ושל בני המשפחה המתגוררים עמו באותו בית. יש צורך במסמכים הנוגעים לקצבאות ביטוח לאומי לרבות הבטחת הכנסה, נפגעי עבודה או תאונה, אבטלה, מענק לידה, קצבת סיעוד, קצבת נכות כללית, קצבת שארים, קצבת זקנה, קצבת ניידות וכן הלאה, מה שרלוונטי, שימו לב – למועד הגשת הבקשה.

בחלק זה של הבקשה יש לפרט ולסכום את כלל הקצבאות שהמשפחה מקבלת. במידה ולמשפחה הכנסות מנכסי נדל"ן מושכרים שבבעלותם יש גם לצרף העתקים של הסכמי השכירות הקיימים. על החייב בחלק זה להעלות כל מסמך הנוגע להכנסות נוספות שאינן מעיסוק ולפרט על מקור ההכנסה וגובהה. בשלב זה יש לצרף גם פסק דין או הצהרה על דמי מזונות במידה וישנם כאלה.

 

מסמכים על ההוצאות

בשלב הרביעי של מילוי הבקשה על החייב להעלות מסמכים הנוגעים להוצאות המאומתות של החייב ומשפחתו כגון:

  • תשלומי החזר משכנתא
  • הוצאות על שכירות דירת מגורים
  • הוצאות על טיפול בקטינים בני פחות מ-3
  • עלות צהרונים לילדים עד לגיל 9
  • הוצאות לתמיכה בילדים שאינם גרים בבית החייב
  • החזרי חובות
  • הוצאות רפואיות חריגות

 

בנוסף יש לצרף בשלב זה את תדפיסי הפירוט של החיובים בכל כרטיסי האשראי הרשומים על שם החייב ובני המשפחה הגרים עמו משלושת החודשים האחרונים (3 חודשים אחרונים).

 

מידע לגבי החובות

בחלק זה על החייב לפרט לגבי כלל החובות לרבות קיימים, מותנים ועתידיים. עליו להתייחס לכל תיקי ההוצאה לפועל ולפרט את סכומי החוב המעודכנים לרבות על החובות בהם הוא חייב למרכז לגביית קנסות. לגבי כל חוב על החייב לציין מהו סכום החוב, מה תאריך יצירתו, מה סכום החוב נכון למועד מילוי הבקשה, מה מצבו המשפטי של החוב, מי עורך הדין המייצג את הנושה ועוד. במידה וקיימים שעבודים לחובות יש לצרף גם את מסמכי השעבוד.

 

הליכי גבייה ותביעות

יש לצרף מסמכים לגבי הליכי הגבייה שהתבצעו כנגד החייב או על ידו בשבע השנים האחרונות. יש צורך לפרט לגבי כל הליך לרבות מספר התיק, מועד סגירת ההליך וסיבת הסגירה. יש לצרף תדפיס ממוחשב של רשות האכיפה והגבייה לגבי כלל התיקים שנפתחו כנגד החייב מעודכן ל-3 החודשים האחרונים. בשלב זה יש גם לצרף מסמכים משפטיים שאינם כספיים כגון פסקי דין הנוגעים לחייב.

 

פירוט נכסים

בשלב הבא של הגשת בקשה לחדלות פירעון על החייב למלא פירוט של נכסים, הן בישראל והן בחוץ לארץ. עליו לכלול התייחסות לכל נכס נדל"ן שהיה בבעלות ב-10 השנים האחרונות. עליו לצרף גם תדפיס עדכני של רשם המשכונות לגבי משכנתאות הרשומות על שמו כמו גם אישורי בעלות על נכסי מקרקעין שרשומים על בני המשפחה המתגוררים עמו באותו בית.

יש לפרט בשלב זה של הבקשה גם לגבי נכסים שנמכרו או הועברו ללא תמורה ולצרף הסכמי מכר, הסכמי מתנה ונסחי רישום על מקרקעין שהועברו לאחרים. יש לצרף גם תדפיס מרשות התאגידים לגבי זכויות בניירות ערך ורשימות מלאי עסקי שבבעלותו של החייב או בני משפחתו. בשלב זה יש לכלול גם בעלות על רכבים ופרטים לגבי שיעבוד שלהם במידה ויש כאלה.

 

פרטי חשבונות בנק ונכסים פיננסיים

על החייב לצרף מסמכים ותדפיסים של כל חשבונות הבנק שמחזיקים בני המשפחה ולפרט אם הוא מחזיק ברשותו כספת, יש לפרט הן לגבי מיקום כספת ותכולתה. יש לצרף מסמכים הנוגעים לחסכונות פיננסיים לרבות קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.

יש לפרט גם לגבי פוליסות ביטוח שבבעלות החייב ומשפחתו לרבות ביטוחי חיים, ביטוחי מנהלים וכן הלאה. יש להנפיק תדפיסים עדכניים מאתר הר הכסף ומאתר הר הביטוח ולצרף אותם לבקשה.

 

מילוי תצהיר הסתבכות

בחלק זה החייב נדרש למלא תצהיר מפורט הכולל את השתלשלות ההסתבכות הכלכלית שהובילה את החייב לפניה להליך חדלות פירעון. בתצהיר על החייב להתייחס למצב הכלכלי הנוכחי ולכלל החובות הקיימים. על התצהיר יש להחתים גם את העורך דין המלווה של החייב וזה נדרש לאמת את פרטיו.

 

אז איך מגישים בקשה לחדלות פירעון? סיכום נקודות מרכזיות.

לסיכום, במדריך זה עסקנו בנושא של איך מגישים בקשה לחדלות פירעון בהיבט המעשי. כפי שציינו, יש למלא את הבקשה באופן מקוון ולמלא פרטי מידע ב-7 נושאים שונים בעת הגשת הבקשה. הנושאים הללו כוללים, הכנסות מעיסוק, הכנסות שלא מעיסוק, הוצאות, חובות, הליכי גבייה, פירוט נכסים, פירוט חשבונות ונכסים פיננסים ותצהיר הסתבכות.

 

החשיבות של ליווי משפטי במסגרת הכנת בקשה לחדלות פירעון

כאשר נכנסים להליך חדלות פירעון חשוב מאוד לקבל ליווי של עורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון כמו עורך דין אורי גילת לאורך כל ההליך. עו"ד מקצועי ומנוסה בתחום יציג בפניכם את כל האפשרויות העומדות בפניכם ובמידת הצורך ילווה אתכם בעת הגשת בקשה לחדלות פירעון. עורך דין מיומן יוודא כי אתם מגנים על האינטרסים שלכם בכל שלב של ההליך.

לאחר קבלת הבקשה, היחידה המטפלת תשלח הודעת מייל על עצם קבלת הבקשה ותודיע על העברת הבקשה לבדיקה. בדיקת הבקשה עשויה לארוך מספר שבועות ובמידה ויהיה צורך בהשלמת מסמכים ישלח לחייב מייל המפרט את פרטי המסמכים שיש לתקן או להשלים. כאשר הבקשה נמצאה תקינה הטיפול יועבר לערכאה הרלוונטית בהתאם לגובה החוב (בית משפט השלום או לשכת ההוצאה לפועל)

ההליך מורכב משני שלבים מרכזיים, תקופת הביניים ותקופת התשלומים. השלב הראשון בהליך נקרא תקופת ביניים, והיא אורכת תשעה חודשים שבמהלכם נבחן מצבו הכלכלי של החייב ומתגבשת בסופה תוכנית שיקום כלכלית. תוכנית השיקום הכלכלי מאושרת ונכנסת לתוקף בעת מתן "צו שיקום כלכלי" שניתן על ידי הגורם השיפוטי שהתמנה בתיק, שופט או רשם, הדבר נקרא בשפה המשפטית "צו שיקום כלכלי". במהלך תקופה זו חלות מגבלות על היחיד  לרבות הגבלה על החזקת כרטיס אשראי ודרכון ונאסר עליו לצבור חובות חדשים.

כאמור ההליך מורכב משני שלבים מרכזיים, תקופת הביניים ותקופת התשלומים. השלב השני בהליך נקרא תקופת התשלומים, והיא התקופה בה מתבצע היישום של תכנית השיקום ובסיומה יקבל החייב הפטר מחובותיו (מחיקת חובות בלשון העם). במהלך תקופת התשלומים החייב נדרש לעמוד בהוראות הצו לשיקום כלכלי והוא לרוב ייפרס על פני 3 שנים במהלכם יהיה על החייב לעמוד בתשלומים שנקבעו לו ולא ליצור חובות חדשים כתנאי לקבלת צו ההפטר.

ההליך מתחיל באותה הדרך תוך מילוי של כלל הפרטים וצירוף המסכים במערכת המקוונת.  כאשר היקף החובות הינו פחות מ- 161,236 ₪ הבקשה תועבר לטיפול ישירות בהוצאה לפועל ללא צורך בפניה לבית המשפט, ואילו כאשר סכום החובות גבוה מ- 161,236 ₪ הטיפול בבקשה יועבר לבית משפט השלום, שהוא הבית המשפט שהוסמך לכך. כמו כן נציין, שבית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל שבו תטופל הבקשה נקבע לפי לאזור מגוריו של החייב.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון
מהי חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון? מה שואלים בחקירת יכולת? ואיך כדאי להיערך אם זומנתם לאחת כזו? כל זאת ועוד, במאמר שלפניכם. היכנסו וקראו >>>
מהן ההשלכות של חדלות פירעון על חיינו
ההשלכות של חדלות פירעון: מהן ההשפעות החיוביות והשליליות של הליך חדלות פירעון, ואילו הגבלות ילוו את מי שפונה להליך? כל זאת ועוד, במאמר >>>
מהו דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?
מהו דו"ח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי? מה זה אומר בדיוק? מתי הדו"ח הזה נכתב? ולמה דו"ח ממצאי הבדיקה מהווה שלב קריטי וחשוב עבור כל חייב שנמצא בהליך חדלות הפירעון?
חדלות פירעון מה זה?
חדלות פירעון מה זה אומר? מהן ארבעת מטרות החוק החדש? מהם השלבים הקבועים בהליך חדלות פירעון? מהם החובות שאין עליהם הפטר? כל הפרטים במאמר שלפניכם
מה זה צו שיקום כלכלי?
כאשר חייב מגיע למצב שבו הוא אינו יכול לשלם את חובותיו לנושיו, וחובותיו עולים על סך נכסיו עליו לפנות להליך שיקום כלכלי וחדלות פירעון במסגרתו יקבל "צו שיקום כלכלי" ולאחר שיעמוד בהצלחה בתנאיו, יקבל הפטר ויצא לחיים חדשים, ללא חובות!
הממונה על חדלות פירעון – מיהו ומהן סמכויותיו?
אחד מבין הגורמים המרכזיים בהליכי חדלות פירעון הוא "הממונה על הליכי חדלות פירעון". במאמר זה נסביר מהו הגוף הזה שמכונה הממונה על הליכי חדלות פירעון, מהן הסמכויות שלו, בעיקר לאור החקיקה העדכנית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון
מהי תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון? מהו אותו שלב מורכב, שלאחריו, בדרך כלל מוכרע גורל ההליך כולו. במאמר זה נתייחס לשיטת עבודה שמסייעת ללקוחותינו לצלוח את תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון, ונסביר למה בעיקר נועדה תקופה זו בהליך?
תביעת חוב חדלות פירעון – כל המידע הדרוש
מה זה אומר בכלל תביעת חוב? מה נדרש מצד הנושה, ומה מכם בתור חייבים?
צו לפתיחת הליכים
"צו לפתיחת הליכים", עליו נפרט במאמר זה, הוא למעשה מהווה את השלב הראשון של ההליך חדלות הפירעון ומשפיע על כולו – ומכאן חשיבותו הרבה. מה זה בדיוק אומר צו לפתיחת הליכים חדלות פירעון? מה נקבע בו? מה חשוב לדעת?
הקדמת תשלומים (פירעון מוקדם) בהליך חדלות פירעון
האם ניתן לבצע פירעון מוקדם באמצע הליך חדלות פירעון, ולקצר את משך התקופה? מה זה אומר הקדמת תשלומים לפי חוק חדלות פירעון? האם זה מומלץ? ולמה כדאי להתייעץ עם עורך דין?
תקופת חדלות פירעון
מה הם הליכי חדלות פירעון? מהם השלבים העיקריים? מהי תקופת חדלות פירעון? וכן, האם אפשר לקצר את משך תקופת הליך חדלות הפירעון?
חוסר תום לב בחדלות פירעון
מומלץ למי שפונה להליך חדלות פירעון לדעת ולהכיר היטב את אשר נדרש ממנו, למן תחילת הדרך ועד לסופה. אז מה הם בדיוק שלבי ההליך? למה חשוב לנהוג בתום לב בהליך חדלות פירעון? ומה ההשלכות של חוסר תום לב בחדלות פירעון ואי – שיתוף פעולה?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ