חייגו לייעוץ:
077-803-5216

תשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל

להאזנה:

 

אין ספק שההתמודדות מול חוב מזונות הינו קשה ומורכב יותר מאשר התמודדות מול "חוב רגיל". הסיבה נעוצה בכך, שבראי החוק והפסיקה, המחוקק בחר להגן על כספי מזונות, ומאפשר גבייה אגרסיבית יותר, לצד שלילת הגנות משפטיות שיש לחייבים בחובות "רגילים" (למשל, המחוקק שלל את ההגנות הקבועות בחוק הגנת השכר, סעיף 8, שכר מוגן מעיקול ועוד).

דבר זה מוביל חייבים רבים לקריסה כלכלית, אולם ברצוננו להביא לידיעתכם כעת, שיש מה לעשות, וניתן לסייע לכם, ובמאמר זה תוכלו לקרוא על ההליך ולהבין יותר לעומק מהן הזכויות שעומדות לרשותכם בהוצאה לפועל ומול הביטוח הלאומי.

ואולם נציין כבר עתה, במקרים שבהם מערכת ההוצאה לפועל לא נותנת לכם מענה ראוי, כי הפריסה לא אפשרית, או שרשם ההוצאה לפועל מערים קשיים שלא ניתנים לגישור, חשוב שתדעו, שעומדת לכם הזכות לפנות להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שם ניתן לעכב את כלל ההליכים נגדכם, ובין היתר, במקרים מסוימים, בחר המחוקק במסגרת החוק החדש לאפשר קבלת הפטר גם מחוב מזונות.

 

מהו חוב מזונות?

החוק בישראל קובע שכל הורה מחויב בנשיאת צרכי המחייה של ילדיו הקטינים. חובה זו, שמקבלת מענה טבעי בתוך התא המשפחתי השלם בשל השיתוף הכלכלי המקובל בין ההורים, נהיית מורכבת יותר לביצוע במצבים שבהם ההורים מתגרשים, או לא מתגוררים יחדיו מלכתחילה – מקובל לקבוע בהסכם סכום מזונות עבור גידול ילדים עד גיל 18, ובמקרים מסוימים עד גיל 21.

גובה דמי המזונות נגזר מכמות הילדים, חלוקת זמני השהות ופערי השכר בין ההורים, ונועד לשקף את עלות גידול הילד עבור הצד שקיבל את החזקה על הילדים, כפי שקבעו ביניהם הצדדים, כאשר יש לקחת בחשבון כי גם להורה שהילדים שוהים עמו פחות, בהתאם להסדרי הראייה, ישנם עלויות כספיות כאשר הילדים נמצאים אצלו.

תשלומי המזונות יכולים להפוך במהרה לחוב מזונות –  וזאת בשל כך שהוצאות המחייה של ילדים בישראל הן גבוהות מאוד, ומטילות נטל כלכלי כבד על ההורה (על שני ההורים יחד, וכל אחד לחוד). מצב בו חוב זה לא ממומש על ידי החייב יכול להוביל לכך שייפתח נגדו תיק הוצאה לפועל לגביית חוב המזונות – שם אנחנו נכנסים לתמונה.

תשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל
תשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל

 

מהי מטרת פתיחת תיק ההוצאה לפועל בגין חוב המזונות?

תהליך של הוצאה לפועל הוא תהליך שנועד לוודא את החזרת החוב, וזאת בעזרת אכיפה ישירה באמצעות מערכת רשות האכיפה והגבייה– שמטילות על החייב סנקציות כגון עיקול נכסיו (משכורת, עיקול חשבון בנק וכו') במטרה "לעודד" את החייב לשתף פעולה ולשלם את החוב, בפעימה אחת או בפריסה לתשלומים. תהליך זה אינו פשוט וכולל בתוכו התערבות גסה של רשויות השלטון ברשות הפרט.

תהליך ההוצאה לפועל נפתח במקרים בהם ה"זוכה" פונה לרשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל) ומציג בפניהם פסק דין / שטר חוב / צ'ק / חוזה (או כל מסמך אחר שמחייב אדם אחר לשלם לו), ומבקש לפתוח תיק הוצאה לפועל כדי שיוכל להיעזר באמצעי גבייה חוקיים (כאמור, עיקולים והגבלות), כדי ליצור לחץ על החייב ו"לרתום" אותו לשלם את החוב, עד לביצוע תשלום מלוא החוב.

בדרך כלל הזוכה בתיק ההוצאה לפועל מזונות תהיה הגרושה. אז נשאלת השאלה, איך נצבר חוב מזונות לביטוח הלאומי בהוצאה לפועל מזונות? הדבר מתרחש במקרים שבהם והגרושה פנתה לביטוח לאומי וקיבלה מהם ישירות את דמי המזונות לאורך תקופות כאלה ואחרות. לאחר שהביטוח הלאומי שילם את דמי המזונות לגרושה, הוא למעשה "נכנס" בנעליה, וחוזר לדרוש את החוב מהחייב. לכן, הביטוח הלאומי יהיה "הזוכה" שיופיע בתיק ההוצאה לפועל נגד החייב.

 

מה כולל תהליך גביית תשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל?

תשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל הוא תהליך שכולל בתוכו שני שלבים עיקריים:

שם השלב מה הוא כולל
שלב האזהרה השלב הראשון בתהליך לאחר הגשת הבקשה לגבייה. החייב מקבל הודעת אזהרה, בה כתוב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל.

הודעת אזהרה זו כוללת בתוכה הנחיות למהלכים בהם ניתן לנקוט כדי להסיר / להסדיר את החוב – כאשר ניתן לחייב זמן קצוב להסדיר חובותיו בטרם ינקטו הליכים נגדו

שלב "הגבייה" במהלכה יוטלו על החייב עיקולים והגבלות לאחר סיום תקופת האזהרה, ומשהחייב לא שילם את חובו, ישנה אפשרות ל"זוכה" להגיש בקשות ללשכת ההוצאה לפועל במטרה להוביל לתשלום החוב. בקשות אלו כוללות בתוכן בקשות להטלת עיקולים והגבלות, לרבות בקשה לעיקול נכסים או כספים שנמצאים אצל צד שלישי, בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ ועוד.

בדרך כלל, הבקשות נועדו להפעיל לחץ על החייב לשלם את חובו, או לחילופין לייצר מקורות לתשלום לחוב.

חייב שלא יכול לשלם את החוב במלואו יכול לפנות אל רשם ההוצאה לפועל או למוסד לביטוח לאומי ולבקש לפרוס את חובותיו – לקבל תוכנית תשלום ברורה ומסודרת להחזרת החוב, המותאמת ליכולותיו הכלכליות הנוכחיות.

 

פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

קיימת אפשרות להגיש בקשה לפריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל, לתשלומים קבועים, לפי טבלה אחידה שנקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי תשלומים חוב. כאשר גובה התשלום החודשי שהחייב יידרש לשלם, ומשך תקופת פריסת התשלומים, נקבעת אך ורק לפי גובה חוב המזונות המעודכן בתיק נכון ליום הגשת הבקשה.

עם זאת, חשוב לציין, שהפריסה בטבלה שלהלן איננה מחייבת בהכרח, וניתן להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל שיקבע תנאי פריסה טובים יותר, בהחזר חודשי נמוך יותר, כשהמטרה המרכזית היא כמובן  – מחיקת חוב מזונות בהוצאה לפועל.

להלן טבלת מזונות ביטוח לאומי המאפשרת פריסת תשלום חוב מזונות ביטוח לאומי בהוצאה לפועל (מעודכן לשנת 2023):

סכום החוב בשקלים  תשלום חודשי  תקופת ההחזר עד
עד 1,000 ₪ 100 ₪ בחודש 10 חודשים
מעל 1,000 ₪ ועד 5,000 ₪ 250 ₪ בחודש 20 חודשים
מעל 5,000 ₪ ועד 10,000 ₪ 400 ₪ בחודש 25 חודשים
מעל 10,000 ₪ ועד 20,000 ₪ 550 ₪ בחודש 37 חודשים
מעל 20,000 ₪ ועד 30,000 ₪ 700 ₪ בחודש 43 חודשים
מעל 30,000 ₪ ועד 40,000 ₪ 850 ₪ בחודש 47 חודשים
מעל 40,000 ₪ ועד 50,000 ₪ 1000 ₪ בחודש 50 חודשים
מעל 50,000 ₪ ועד 60,000 ₪ 1250 ₪ בחודש 48 חודשים
מעל 60,000 ₪ ועד 100,000 ₪ 1400 ₪ בחודש 72 חודשים
מעל 100,000 ₪ ועד 150,000 ₪ 1500 ₪ בחודש 100 חודשים
מעל 150,000 ₪ ועד 200,000 ₪ 1750 ₪ בחודש 114 חודשים
מעל 200,000 ₪ 2000 ₪ בחודש

 

הבנתי. מה לעשות עכשיו?

ככלל, למרות שהמחוקק בחר לתת "מעמד על" לחוב שנצבר בגין אי תשלום דמי מזונות, חשוב לנו להביא לתשומת ליבכם – שתמיד יש מה לעשות! אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי, במסגרתו נבחן מהן האפשרויות המשפטיות שעומדות לרשותכם, ומהי האפשרות המתאימה ביותר (בהתאם לנתונים הפרטניים שלכם), להתמודד עם חוב המזונות שלכם.

אם זה יהיה באמצעות הסדר חוב מזונות מביטוח לאומי, ואם זה יהיה בהתנהלות ישירות מול הזוכה או רשם ההוצאה לפועל, או נוכח גילוי נוקשות מצד שני אלו, ובלית ברירה, יוחלט שהדבר הנכון ביותר לעשות, הוא לבצע כבר כעת פנייה דחופה להליך חדלות פירעון כדי לספק הגנה משפטית מלאה שתמנע הטלת עיקולים וביצוע סנקציות נוספות.

לצורך בחינת הנסיבות הפרטניות שלכם וגיבוש החלטה כיצד לפעול, מומלץ להתייעץ תחילה עם עורך דין, בעדיפות לעורך דין חדלות פירעון המתמחה בתחום, שיוכל לשקף לכם את היתרונות והחסרונות הקיימות בכל אחת מבין דרכי הטיפול האפשריים, כדי שתוכלו לגבש החלטה מושכלת, שבעיקר, לטעמינו – צופה פני עתיד בצורה נכונה, כפי שאנו מסבירים בהרחבה בשיחות הייעוץ.

הפטר הוא תהליך בו לאחר מספר שנים של תשלומים נעשית "מחיקה" של שארית החוב עבור החייב. ישנם מקרים בהם ניתן לקבל הפטר על חוב מזונות, והדבר תלוי בגורמים כמו גיל החייב, גיל ילדיו (שכבר הפכו בגירים), מצבו הכלכלי ועוד. כדי לדעת אם אתה עומד בתנאים אלה, מומלץ להתייעץ עם עו"ד שזה תחום עיסוקו ובקיא בפסיקות השונות של בית המשפט בעניין.

התשובה היא כן. אומנם, טבלת התשלומים לפריסת חוב מזונות לביטוח לאומי היא יחסית קשיחה, אבל ניתן לטעון לאי התאמה בינה לבין יכולתו הכלכלית של החייב, שאיננה משתכללת בתוך "הנתונים היבשים" הנלקחים בחשבון בטבלה הרגילה. אם יש לכם מצב כלכלי שמקשה על תשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל, ייתכן שאתם זכאים להקלות ולפריסה ארוכה יותר.

ניהול תיקים בהוצאה לפועל  דורש הבנה והיכרות עם עולם המשפט. בשל כך אנחנו ממליצים לכם לא לעבור אותו לבד ולפנות לעורך דין שזה תחום התמחותו העיקרי, הגנה על חייבים שיסייע לכם במציאת המסלול מיטבי עבורכם, לסגירת החובות.

תשלום צו התשלומים שנפסק לנו נעשית באמצעות שוברים אותם ניתן לשלם ישירות בדואר ישראל, ועל ידי כך מבוצע כל חודש בחודשו תשלום פריסת חוב מזונות ביטוח לאומי.

שתפו את המאמר:

תוכן עניינים

עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

עו"ד אורי גילת בפייסבוק | עו"ד אורי גילת ביוטיוב | מייל: [email protected]

מאמרים נוספים
צו הבאה בהוצאה לפועל
מה זה אומר צו הבאה במובן של ההוצאה לפועל? מתי משתמשים בו? מי מוסמך להוציא אותו? מה קורה לאחר מכן? איך אפשר לבטל צו הבאה? ולמה מומלץ להתייעץ עם עורך דין כשמדובר בהליך כזה?
חתימת ערבות – כל המידע שצריך לדעת?
מה מעמדו של ערב על חוב? האם לנושים יש סמכות או יכולת לפעול בדרך כלשהי נגדו? ובכלל, בכל הסיפור של חובות וערבות, מהי חתימת הערבות – ואיזה מידע חשוב שנדע בתור חייבים?
כמה צ'קים חוזרים זה חשבון מוגבל?
המשמעות האמיתית של חשבון מוגבל, היא קריסת העסק. לכן, כשהאשראי לא עובר, או כשהצ'קים מתחילים לחזור, צריך לפעול במהירות האפשרית, ואולי אפשר יהיה למזער את הנזק. מה עושים במקרה כזה? כמה צ'קים חוזרים זה חשבון מוגבל? ומה תפקיד עורך הדין במקרה כזה?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
"חייב משלם" הוצאה לפועל
המחוקק הגדיר מצב מיוחד, "חייב משלם" בהוצאה לפועל. מה זה אומר? מתי אפשר לבקש להיות מוגדרים ככאלה? ומה הקשר של עורך דין לסיפור?
צו למסירת מידע הוצאה לפועל
מה זה צו מסירת מידע? איך בתור חייבים אנחנו יכולים להתמודד עם זה? ולמה כל כך דחוף להתייחס לזה בכלל כשאין לנו מה להסתיר? איך זה ישפיע עלינו?
מכתב התראה הוצאה לפועל
קיבלתם מכתב התראה הוצאה לפועל? אין לכם מושג מה דורש מכם ההליך עכשיו? מכתב התראה הוא בעצם יידוע של רשות האכיפה והגבייה, שהולכים לגבות מכם את החוב שיש לכם לנושה מסוים. האם יש לכם דרך להתגונן? מה האופציות שעומדות בפניכם? ומה תפקיד עורך הדין בכל הסיפור?
מה אסור לעקל הוצאה לפועל?
מהן אותן הגנות שהחוק קבע עבור כספים ונכסים? ומה אסור לעקל בהוצאה לפועל? ואיך עורך דין יוכל לסייע לכם במקרה של הליכי עיקול בהוצאה לפועל?
טפסים הוצאה לפועל – הסבר ממוקד מעו"ד אורי גילת המייצג חייבים בלבד
אם לכם חובות בהוצאה לפועל, יש כמה טפסים הוצאה לפועל שאתם חייבים להכיר. במאמר זה נסביר בקצרה על טפסים המרכזיים בהוצאה לפועל, ומתי עושים בהם שימוש. כמו כן נתייחס לאפשרויות שיש לכם בתור חייבים, מתי הסדר חובות עדיף, ומתי פנייה להליך חדלות פירעון?
תשלום הוצאה לפועל – עו"ד אורי גילת מסביר "קודם תבדקו ורק אז תשלמו"
רוצים לבצע תשלום הוצאה לפועל? במאמר זה נסביר איך באפשרותכם לשלם תשלום שובר הוצאה לפעול במזומן או בכרטיס אשראי, דרך מערכת ההוצאה לפועל. לאחר מכן נסביר למה חשוב שתבדקו את עצמכם רגע לפני שאתם מבצעים תשלום חוב בהוצאה לפועל (ראו אם המקרה שלכם דומה לדוגמאות שבמאמר)
איחוד תיקים חוק חדש
מה זה בדיוק איחוד תיקים לפי החוק החדש? מה השינוי הדרמטי? מהם החסרונות ואילו הגבלות מוטלות על החייב? כל הפרטים במאמר שלפניכם
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.