חייגו לייעוץ:
072-397-4924

תשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל

אין ספק שההתמודדות מול חוב מזונות הינו קשה ומורכב יותר מאשר התמודדות מול "חוב רגיל". הסיבה נעוצה בכך, שבראי החוק והפסיקה, המחוקק בחר להגן על כספי מזונות, ומאפשר גבייה אגרסיבית יותר, לצד שלילת הגנות משפטיות שיש לחייבים בחובות "רגילים" (למשל, המחוקק שלל את ההגנות הקבועות בחוק הגנת השכר, סעיף 8, שכר מוגן מעיקול ועוד).

דבר זה מוביל חייבים רבים לקריסה כלכלית, אולם ברצוננו להביא לידיעתכם כעת, שיש מה לעשות, וניתן לסייע לכם, ובמאמר זה תוכלו לקרוא על ההליך ולהבין יותר לעומק מהן הזכויות שעומדות לרשותכם בהוצאה לפועל ומול הביטוח הלאומי.

ואולם נציין כבר עתה, במקרים שבהם מערכת ההוצאה לפועל לא נותנת לכם מענה ראוי, כי הפריסה לא אפשרית, או שרשם ההוצאה לפועל מערים קשיים שלא ניתנים לגישור, חשוב שתדעו, שעומדת לכם הזכות לפנות להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שם ניתן לעכב את כלל ההליכים נגדכם, ובין היתר, במקרים מסוימים, בחר המחוקק במסגרת החוק החדש לאפשר קבלת הפטר גם מחוב מזונות.

 

מהו חוב מזונות?

החוק בישראל קובע שכל הורה מחויב בנשיאת צרכי המחייה של ילדיו הקטינים. חובה זו, שמקבלת מענה טבעי בתוך התא המשפחתי השלם בשל השיתוף הכלכלי המקובל בין ההורים, נהיית מורכבת יותר לביצוע במצבים שבהם ההורים מתגרשים, או לא מתגוררים יחדיו מלכתחילה – מקובל לקבוע בהסכם סכום מזונות עבור גידול ילדים עד גיל 18, ובמקרים מסוימים עד גיל 21.

גובה דמי המזונות נגזר מכמות הילדים, חלוקת זמני השהות ופערי השכר בין ההורים, ונועד לשקף את עלות גידול הילד עבור הצד שקיבל את החזקה על הילדים, כפי שקבעו ביניהם הצדדים, כאשר יש לקחת בחשבון כי גם להורה שהילדים שוהים עמו פחות, בהתאם להסדרי הראייה, ישנם עלויות כספיות כאשר הילדים נמצאים אצלו.

תשלומי המזונות יכולים להפוך במהרה לחוב מזונות –  וזאת בשל כך שהוצאות המחייה של ילדים בישראל הן גבוהות מאוד, ומטילות נטל כלכלי כבד על ההורה (על שני ההורים יחד, וכל אחד לחוד). מצב בו חוב זה לא ממומש על ידי החייב יכול להוביל לכך שייפתח נגדו תיק הוצאה לפועל לגביית חוב המזונות – שם אנחנו נכנסים לתמונה.

תשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל
תשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל

 

מהי מטרת פתיחת תיק ההוצאה לפועל בגין חוב המזונות?

תהליך של הוצאה לפועל הוא תהליך שנועד לוודא את החזרת החוב, וזאת בעזרת אכיפה ישירה באמצעות מערכת רשות האכיפה והגבייה– שמטילות על החייב סנקציות כגון עיקול נכסיו (משכורת, עיקול חשבון בנק וכו') במטרה "לעודד" את החייב לשתף פעולה ולשלם את החוב, בפעימה אחת או בפריסה לתשלומים. תהליך זה אינו פשוט וכולל בתוכו התערבות גסה של רשויות השלטון ברשות הפרט.

תהליך ההוצאה לפועל נפתח במקרים בהם ה"זוכה" פונה לרשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל) ומציג בפניהם פסק דין / שטר חוב / צ'ק / חוזה (או כל מסמך אחר שמחייב אדם אחר לשלם לו), ומבקש לפתוח תיק הוצאה לפועל כדי שיוכל להיעזר באמצעי גבייה חוקיים (כאמור, עיקולים והגבלות), כדי ליצור לחץ על החייב ו"לרתום" אותו לשלם את החוב, עד לביצוע תשלום מלוא החוב.

בדרך כלל הזוכה בתיק ההוצאה לפועל מזונות תהיה הגרושה. אז נשאלת השאלה, איך נצבר חוב מזונות לביטוח הלאומי בהוצאה לפועל מזונות? הדבר מתרחש במקרים שבהם והגרושה פנתה לביטוח לאומי וקיבלה מהם ישירות את דמי המזונות לאורך תקופות כאלה ואחרות. לאחר שהביטוח הלאומי שילם את דמי המזונות לגרושה, הוא למעשה "נכנס" בנעליה, וחוזר לדרוש את החוב מהחייב. לכן, הביטוח הלאומי יהיה "הזוכה" שיופיע בתיק ההוצאה לפועל נגד החייב.

 

מה כולל תהליך גביית תשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל?

תשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל הוא תהליך שכולל בתוכו שני שלבים עיקריים:

שם השלב מה הוא כולל
שלב האזהרה השלב הראשון בתהליך לאחר הגשת הבקשה לגבייה. החייב מקבל הודעת אזהרה, בה כתוב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל.

הודעת אזהרה זו כוללת בתוכה הנחיות למהלכים בהם ניתן לנקוט כדי להסיר / להסדיר את החוב – כאשר ניתן לחייב זמן קצוב להסדיר חובותיו בטרם ינקטו הליכים נגדו. בשלב זה מומלץ לפנות לעורך דין לענייני חובות בהוצאה לפועל.

שלב "הגבייה" במהלכה יוטלו על החייב עיקולים והגבלות לאחר סיום תקופת האזהרה, ומשהחייב לא שילם את חובו, ישנה אפשרות ל"זוכה" להגיש בקשות ללשכת ההוצאה לפועל במטרה להוביל לתשלום החוב. בקשות אלו כוללות בתוכן בקשות להטלת עיקולים והגבלות, לרבות בקשה לעיקול נכסים או כספים שנמצאים אצל צד שלישי, בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ ועוד.

בדרך כלל, הבקשות נועדו להפעיל לחץ על החייב לשלם את חובו, או לחילופין לייצר מקורות לתשלום לחוב.

חייב שלא יכול לשלם את החוב במלואו יכול לפנות אל רשם ההוצאה לפועל או למוסד לביטוח לאומי ולבקש לפרוס את חובותיו – לקבל תוכנית תשלום ברורה ומסודרת להחזרת החוב, המותאמת ליכולותיו הכלכליות הנוכחיות.

 

פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

קיימת אפשרות להגיש בקשה לפריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל, לתשלומים קבועים, לפי טבלה אחידה שנקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי תשלומים חוב. כאשר גובה התשלום החודשי שהחייב יידרש לשלם, ומשך תקופת פריסת התשלומים, נקבעת אך ורק לפי גובה חוב המזונות המעודכן בתיק נכון ליום הגשת הבקשה.

עם זאת, חשוב לציין, שהפריסה בטבלה שלהלן איננה מחייבת בהכרח, וניתן להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל שיקבע תנאי פריסה טובים יותר, בהחזר חודשי נמוך יותר, כשהמטרה המרכזית היא כמובן  – מחיקת חוב מזונות בהוצאה לפועל.

להלן טבלת מזונות ביטוח לאומי המאפשרת פריסת תשלום חוב מזונות ביטוח לאומי בהוצאה לפועל (מעודכן לשנת 2024):

סכום החוב בשקלים  תשלום חודשי  תקופת ההחזר עד
עד 1,000 ₪ 100 ₪ בחודש 10 חודשים
מעל 1,000 ₪ ועד 5,000 ₪ 250 ₪ בחודש 20 חודשים
מעל 5,000 ₪ ועד 10,000 ₪ 400 ₪ בחודש 25 חודשים
מעל 10,000 ₪ ועד 20,000 ₪ 550 ₪ בחודש 37 חודשים
מעל 20,000 ₪ ועד 30,000 ₪ 700 ₪ בחודש 43 חודשים
מעל 30,000 ₪ ועד 40,000 ₪ 850 ₪ בחודש 47 חודשים
מעל 40,000 ₪ ועד 50,000 ₪ 1000 ₪ בחודש 50 חודשים
מעל 50,000 ₪ ועד 60,000 ₪ 1250 ₪ בחודש 48 חודשים
מעל 60,000 ₪ ועד 100,000 ₪ 1400 ₪ בחודש 72 חודשים
מעל 100,000 ₪ ועד 150,000 ₪ 1500 ₪ בחודש 100 חודשים
מעל 150,000 ₪ ועד 200,000 ₪ 1750 ₪ בחודש 114 חודשים
מעל 200,000 ₪ 2000 ₪ בחודש

 

הבנתי. מה לעשות עכשיו?

ככלל, למרות שהמחוקק בחר לתת "מעמד על" לחוב שנצבר בגין אי תשלום דמי מזונות, חשוב לנו להביא לתשומת ליבכם – שתמיד יש מה לעשות! אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי, במסגרתו נבחן מהן האפשרויות המשפטיות שעומדות לרשותכם, ומהי האפשרות המתאימה ביותר (בהתאם לנתונים הפרטניים שלכם), להתמודד עם חוב המזונות שלכם.

אם זה יהיה באמצעות הסדר חוב מזונות מביטוח לאומי, ואם זה יהיה בהתנהלות ישירות מול הזוכה או רשם ההוצאה לפועל, או נוכח גילוי נוקשות מצד שני אלו, ובלית ברירה, יוחלט שהדבר הנכון ביותר לעשות, הוא לבצע כבר כעת פנייה דחופה להליך חדלות פירעון כדי לספק הגנה משפטית מלאה שתמנע הטלת עיקולים וביצוע סנקציות נוספות.

לצורך בחינת הנסיבות הפרטניות שלכם וגיבוש החלטה כיצד לפעול, מומלץ להתייעץ תחילה עם עורך דין, בעדיפות לעורך דין חדלות פירעון המתמחה בתחום, שיוכל לשקף לכם את היתרונות והחסרונות הקיימות בכל אחת מבין דרכי הטיפול האפשריים, כדי שתוכלו לגבש החלטה מושכלת, שבעיקר, לטעמינו – צופה פני עתיד בצורה נכונה, כפי שאנו מסבירים בהרחבה בשיחות הייעוץ.

הפטר הוא תהליך בו לאחר מספר שנים של תשלומים נעשית "מחיקה" של שארית החוב עבור החייב. ישנם מקרים בהם ניתן לקבל הפטר על חוב מזונות, והדבר תלוי בגורמים כמו גיל החייב, גיל ילדיו (שכבר הפכו בגירים), מצבו הכלכלי ועוד. כדי לדעת אם אתה עומד בתנאים אלה, מומלץ להתייעץ עם עו"ד שזה תחום עיסוקו ובקיא בפסיקות השונות של בית המשפט בעניין.

התשובה היא כן. אומנם, טבלת התשלומים לפריסת חוב מזונות לביטוח לאומי היא יחסית קשיחה, אבל ניתן לטעון לאי התאמה בינה לבין יכולתו הכלכלית של החייב, שאיננה משתכללת בתוך "הנתונים היבשים" הנלקחים בחשבון בטבלה הרגילה. אם יש לכם מצב כלכלי שמקשה על תשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל, ייתכן שאתם זכאים להקלות ולפריסה ארוכה יותר.

ניהול תיקים בהוצאה לפועל  דורש הבנה והיכרות עם עולם המשפט. בשל כך אנחנו ממליצים לכם לא לעבור אותו לבד ולפנות לעורך דין שזה תחום התמחותו העיקרי, הגנה על חייבים שיסייע לכם במציאת המסלול מיטבי עבורכם, לסגירת החובות.

תשלום צו התשלומים שנפסק לנו נעשית באמצעות שוברים אותם ניתן לשלם ישירות בדואר ישראל, ועל ידי כך מבוצע כל חודש בחודשו תשלום פריסת חוב מזונות ביטוח לאומי.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
ביטול עיקול משכורת
עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל. במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ