חייגו לייעוץ:
072-397-4924

פתיחת עסק בפשיטת רגל או בחדלות פירעון

עסקים רבים בישראל חוששים עד מאוד מהרגע שהם יצטרכו להכריז על פשיטת רגל, או חדלות פירעון, שזהו שמו של ההליך כיום. המחשבה (השגויה יש לומר, כפי שנראה במאמר) היא שפנייה להליך זה ירסק אותם, היות ולא יאפשרו להם להמשיך ולנהל את העסק שלהם או שימנעו מהם לפתוח עסק חדש, ובכך תתרחק עבורם האפשרות – לשוב ולקום על הרגליים. האם פתיחת עסק בפשיטת רגל או בחדלות פירעון אפשרית? מה בדיוק השתנה בנוגע לפתיחת עסק בחוק חדלות פירעון החדש? האם באמת ניתנת לחייב אפשרות להשתקם כלכלית? ולמה צריך עורך דין חדלות פירעון לכל זה? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

מהו בכלל הליך פשיטת רגל או חדלות פירעון?

כשמדברים על פשיטת רגל עוסק פטור, או פשיטת רגל עוסק מורשה, הכוונה להליך בו עסק, או אדם פרטי, מגיעים למצב שבו לאורך זמן, ההכנסות שלהם קטנות מההוצאות שלהם. במצב כזה, הם מתחילים להיכנס לחובות עד לרגע שבו אין להם דרך או יכולת לשלם לספקים שלהם ולעמוד בהחזרי ההלוואות שלהם. במקרה כזה, וכדי לאפשר לאדם לחזור למעגל העבודה, ולהשתקם בדרך כלשהי, קבע המחוקק בחקיקה את הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שנקרא בפי העם, חוק חדלות פירעון החדש.

 

מה קורה במסגרת ההליך?

המחוקק קבע, שלאחר עמידתו של החייב, בעל העסק, בתנאי תוכנית השיקום הכלכלית שתקבע לו, ולאחר שיוכיח את מחויבותו להליך ורצונו להשתקם, יתן לו בית המשפט צו הפטר, וכך יימחקו יתרת חובותיו.

לצורך כך, יהיה עליו לעמוד תכנית כלכלית סדורה, אשר מטרתה לפרוע חלק יחסי מהחוב, בתשלומים חודשיים, כאשר גובה צו התשלומים נקבע על פי הערכה מה יכולת ההחזר שלו (נציין שצו התשלומים נקבע בהתאם להרכב המשפחתי, ילדים קטינים / בגירים, הכנסות למול הוצאות ועוד). במרבית המקרים ובדרך כלל, סכום ההחזר החודשי שיידרש בעל העסק (החייב) לשלם בהליך השיקום כלכלי, יהיה נמוך מגובה ההחזרים שהוא משלם כיום.

פתיחת עסק בפשיטת רגל או בחדלות פירעון
פתיחת עסק בפשיטת רגל או בחדלות פירעון

 

מה התחדש עם החוק החדש?

בשנת 2018 חוקק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, במסגרתו ביקש המחוקק לקדם מספר מטרות עיקריות, אותן הוא כתב במפורש בחוק, ואלו הן:

שיקום החייב המטרה החשובה ביותר, לאפשר לחייב להשתקם, כך שיצא מהבור בו נמצא. צריך להגיד שהמטרה הזו בעצם תאפשר את קיום שתי המטרות האחרות.
החזר חוב לנושים צריך לזכור שיש גם נושים בתמונה, והם גם צריכים לקבל את כספם. גם כי מגיע להם, וגם כדי לתמרץ הלוואות בעתיד. ולכן ההליך כולל כמובן גם החזר יחסי של החוב.
שילוב החייב במערכת הכלכלית אחת ההבנות אליה הגיע המחוקק בשנים האחרונות היא שאם החייב לא ישתקם ויחזור למעגל העבודה, הוא יגיע שוב בדיוק לאותו מצב. בדיוק מהסיבה הזאת, אחת ממטרות החוק היא לאפשר את שיקומו של בעל העסק, ע"י מחיקת חובותיו, והחזרתו למעגל העבודה, כדי שימשיך להיות גורם יצרני במשק, לשלם מיסים, להעסיק עובדים וכד'.

 

פשיטת רגל עוסק מורשה או פשיטת רגל עוסק פטור

כל עוסק מורשה חייב לפתוח תיק במע"מ, וגם תיק משל עצמו במס הכנסה, ועוסק פטור חייב גם הוא לפתוח תיק במס הכנסה ולהוציא קבלות בהתאם. לאחר מכן, הוא משלם מיסים לפי גובה ההכנסות שלו, ומדווח בהתאם לחוק (עוסק מורשה, נדרש בדרך כלל לדווח אחת לחודשיים, ואילו עוסק פטור נדרש להגיש דוח שנתי).

אם העסק נכנס לחדלות פירעון, התיקים אשר מופיעים ברשויות, הן של העוסק מורשה והן של העוסק פטור – מוקפאים – והוא בעצם לא יכול עוד להמשיך להוציא חשבוניות / קבלות. מה עושים במצב כזה? האם חייבים לבצע סגירת עוסק מורשה? הרי זו פרנסתו של החייב, ואם הוא לא יוכל להמשיך להרוויח כסף, מאין יחזיר את החובות בדיוק?

 

פתיחת תיק עוסק מורשה בפשיטת רגל או בחדלות פירעון

אין ספק שהמשך ניהול העסק חשוב מאין כמותו והוא מהווה את הבסיס הכלכלי למשפחה כולה. ללא עסק, או מקור הכנסה משפחתי חזק אחר, הסיכוי לשרוד עם הראש מעל המים הוא כמעט בלתי אפשרי. לכן, גם במקרה שבו עסק, נקלע לחדלות פירעון, אפשר לבצע פנייה לנאמן ולממונה, ולקבל אישור לפתוח או להמשיך לנהל את תיק העוסק מורשה, וזאת למרות ההגבלות שכבר הוטלו על החייב.

שימו לב שצריך להגיש את הבקשה מנומקת, תוך פירוט האפשרויות של החייב להגיע לשיקום כלכלי, והוכחת יכולת ההחזר החודשי שלו בעזרת תכנית מסודרת. כך יוכל בעל העסק, מצד אחד להמשיך להתנהל כעצמאי בהליך חדלות הפירעון, ומצד שני, גם להצליח לפרוע חלק מהחובות, ולא להיכנס לחובות עמוקים יותר. יש לציין גם כי בהליך פשיטת רגל עוסק פטור יכול לכלול גם הוא את המשך ניהול של העסק, בדיוק באותה דרך.

נציין הערה חשובה, בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, המטרה היא (בגדול) לפעול מצד אחד לשיקום החייב ומצד שני להכניס יותר כסף לקופת הנשייה. לכן, אם החייב יוכל להראות שאם יאפשרו לו להתנהל כעצמאי הדבר יאפשר לו מצד אחד לשלם את ההתחייבויות שלו ולפרנס את המשפחה שלו בכבוד, ומצד שני תהיה תועלת כלכלית לנושים, בהחלט יהיה מקום לאפשר לו לפתוח תיק עוסק מורשה או פטור בהליך חדלות פירעון, או להמשיך לנהל את תיק העוסק מורשה או פטור שיש לו בהליך חדלות פירעון.

הסיבה למתן ההיתר נעוצה בשיקולי תועלת כלכלית, היות וכך החייב יוכל להרוויח יותר, ולשלם צו תשלומים גבוהה יותר, מאשר אם יעבוד כשכיר.

 

איזה הגבלות מוטלות בדרך כלל על החייב?

בחוק חדלות פירעון, בסעיף 142 מפורטות הגבלות שונות שיכול ויהיו מוטלות על החייב. אם זה עיכוב יציאה מהארץ והגבלות שונות לגבי הדרכון. ואם זה הגדרת הלקוח כלקוח מוגבל אל מול הבנק, בעיקר בעניין יכולת לתת שיקים ולשלם באשראי שאינו דיירקט (מיידי).

 

האם ניתן לפתוח חברה בע"מ במסגרת הליך חדלות פירעון?

אחת ההגבלות הבסיסיות בהליך חדלות פירעון היא שלא ניתן להקים חברה בע"מ. המשמעות היא שאם רוצים באמת לגרום לשיקום החייב, כן יש לאפשר לו לפתוח עוסק מורשה, ולעיתים זו תהיה האופציה הממשית היחידה שלו לפרוע, גם אם זה חלק יחסי, מהחובות שלו.

כמפורט בסעיף 157 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 קבע המחוקק במפורש, שהנאמן לא יעמוד בדרכו של החייב, ויתמוך פתיחת עסק בפשיטת רגל או בחדלות פירעון, אלא אם בנסיבות הספציפיות עולה חשש שפתיחת העסק או מתן היתר להמשך ניהולו, עלול לגרום לפגיעה בנושים ולפגוע בשיקומו הכלכלי של החייב. בקביעה מבורכת זו, התווה למעשה המחוקק למערכת המשפטית נכונות לשקול בחיובי קבלת בקשות אלו.

 

ניהול עסק בפשיטת רגל או בחדלות פירעון

חשוב להבהיר כי החשיבה הרווחת היא כן לאפשר לחייב להישאר עם העסק פעיל, כי אפשרות זו מהווה דרך כלשהי לצאת מהמצב ולהשתקם. שכן ללא יכולת לעבוד כעצמאי, הוא יאלץ לעבוד כשכיר, וסביר להניח שרווחיו יהיו נמוכים יותר.

משכך, החייב רק ישקע עוד ועוד בחובות, ובוודאי שלא יצליח להחזיר אפילו לא חלק יחסי מחובותיו. ניהול עסק בעת הליך חדלות פירעון, כולל גם את ההבנה שחלק מההכנסות של העסק כרגע מוכוונות לצורך הצלחת ההליך וכיסוי חלק מחובות.

ההסבר הרציונלי הזה, שאמור להבהיר לנושה שיש לו אינטרס שהחייב יעמוד על הרגליים, הוא הסבר שעורך הדין המייצג אתכם צריך להדגיש לבית המשפט בבקשה המתאימה שתוגש לצורך העניין, תוך התייחסות לחוק ולפסיקה בתחום.

 

לסיכום

כפי שכבר נאמר, מדובר בהליך מורכב, בו מצד אחד יש נושים, שרוצים לקבל את כספם בחזרה. מצד שני בית המשפט וההוצאה לפועל, ומצד שלישי האדם עצמו, בעל העסק, שרוצה להשתקם ולחזור למעגל העבודה. בהליך כזה, היתרון של קבלת ייעוץ מעורך דין העוסק בתחום חדלות פירעון, הוא קריטי.

עורך דין עם ניסיון בתחום, יוכל להסביר ולהדריך אתכם, בדיוק מה עליכם לעשות. שימו לב שמדובר באירוע בעל חשיבות אדירה, פתיחת עסק בחדלות פירעון או המשך ניהולו, יכולה לעשות את ההבדל בין הצלחה בתהליך לאי הצלחה, וכשאתם ניצבים בפני מצב כזה, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין חדלות פירעון כדי להגדיל את הסיכויים שלכם לקבל בדיוק את מה שאתם רוצים.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון
מהי חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון? מה שואלים בחקירת יכולת? ואיך כדאי להיערך אם זומנתם לאחת כזו? כל זאת ועוד, במאמר שלפניכם. היכנסו וקראו >>>
מהן ההשלכות של חדלות פירעון על חיינו
ההשלכות של חדלות פירעון: מהן ההשפעות החיוביות והשליליות של הליך חדלות פירעון, ואילו הגבלות ילוו את מי שפונה להליך? כל זאת ועוד, במאמר >>>
מהו דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?
מהו דו"ח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי? מה זה אומר בדיוק? מתי הדו"ח הזה נכתב? ולמה דו"ח ממצאי הבדיקה מהווה שלב קריטי וחשוב עבור כל חייב שנמצא בהליך חדלות הפירעון?
חדלות פירעון מה זה?
חדלות פירעון מה זה אומר? מהן ארבעת מטרות החוק החדש? מהם השלבים הקבועים בהליך חדלות פירעון? מהם החובות שאין עליהם הפטר? כל הפרטים במאמר שלפניכם
איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?
במדריך זה נסביר איך מגישים בקשה לחדלות פירעון? מה קורה לאחר ההגשה? כמה זמן אורך ההליך? אילו מסמכים יש לצרף לבקשה לחדלות פירעון, ואילו עדיף שלא. והכל כמפורט במדריך המלא שלפניכם
מה זה צו שיקום כלכלי?
כאשר חייב מגיע למצב שבו הוא אינו יכול לשלם את חובותיו לנושיו, וחובותיו עולים על סך נכסיו עליו לפנות להליך שיקום כלכלי וחדלות פירעון במסגרתו יקבל "צו שיקום כלכלי" ולאחר שיעמוד בהצלחה בתנאיו, יקבל הפטר ויצא לחיים חדשים, ללא חובות!
הממונה על חדלות פירעון – מיהו ומהן סמכויותיו?
אחד מבין הגורמים המרכזיים בהליכי חדלות פירעון הוא "הממונה על הליכי חדלות פירעון". במאמר זה נסביר מהו הגוף הזה שמכונה הממונה על הליכי חדלות פירעון, מהן הסמכויות שלו, בעיקר לאור החקיקה העדכנית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון
מהי תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון? מהו אותו שלב מורכב, שלאחריו, בדרך כלל מוכרע גורל ההליך כולו. במאמר זה נתייחס לשיטת עבודה שמסייעת ללקוחותינו לצלוח את תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון, ונסביר למה בעיקר נועדה תקופה זו בהליך?
תביעת חוב חדלות פירעון – כל המידע הדרוש
מה זה אומר בכלל תביעת חוב? מה נדרש מצד הנושה, ומה מכם בתור חייבים?
צו לפתיחת הליכים
"צו לפתיחת הליכים", עליו נפרט במאמר זה, הוא למעשה מהווה את השלב הראשון של ההליך חדלות הפירעון ומשפיע על כולו – ומכאן חשיבותו הרבה. מה זה בדיוק אומר צו לפתיחת הליכים חדלות פירעון? מה נקבע בו? מה חשוב לדעת?
הקדמת תשלומים (פירעון מוקדם) בהליך חדלות פירעון
האם ניתן לבצע פירעון מוקדם באמצע הליך חדלות פירעון, ולקצר את משך התקופה? מה זה אומר הקדמת תשלומים לפי חוק חדלות פירעון? האם זה מומלץ? ולמה כדאי להתייעץ עם עורך דין?
תקופת חדלות פירעון
מה הם הליכי חדלות פירעון? מהם השלבים העיקריים? מהי תקופת חדלות פירעון? וכן, האם אפשר לקצר את משך תקופת הליך חדלות הפירעון?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ