חייגו לייעוץ:
077-803-5216

ביטול עיקול משכורת

עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל.

במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.

הערה חשובה לפני שנתחיל:

קיימת חשיבות מכרעת לשאלה אילו מסמכים מומלץ לצרף לבקשה לביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל (ואילו מסמכים לא נכון יהיה לצרף). יש להבין שבמערכת המשפטית, כשאתם מגישים בקשה על כלל מסמכיה, אתם למעשה מוסרים "גרסה עובדתית". כאשר מה שדווח על ידכם, יחייב אתכם מעתה קדימה. אנו ממליצים לערוך שיחת אבחון מקיפה לפני הגשת הבקשה לביטול עיקול משכורת, כדי שלא חלילה תגרמו למצב שבו תסבכו את עצמכם, את המעסיק שלכם, ואת אלו הגרים עמכם באותו בית. זאת ועוד, במאמר שלפניכם בנושא ביטול עיקול משכורת.

 

המטרה – הפעלת לחץ על החייב!

עיקול משכורת הוא אחד הכלים של לשכת ההוצאה לפועל להפעיל לחץ על החייב, ולהוביל לכך שהוא ישלם את חובותיו. מה זה עיקול משכורת מעסיק? במסגרת הליך עיקול משכורת בהוצאה לפועל, נמסרת הודעה ישירות למעסיק לפיה עליו להעביר חלק יחסי מהמשכורת להוצאה לפועל, במקום לעובד. פרט לעיקול המשכורת, ההוצאה לפועל עושה שימוש בהליכי גבייה נוספים על מנת להפעיל לחץ על החייב, כגון עיקול חשבון בנק, עיקול מקרקעין, עיקול מיטלטלין ועוד.

למען הסר ספק – עיקול ש"נתפס" ולא בוטל על ידכם בפעולה אקטיבית יזומה, לרוב יישאר בתוקפו עד "לתפיסת" הכספים שיביאו לכיסוי גובה החוב, כפי שמופיע בצו העיקול.

עליכם לפנות למעסיק באופן מידי ולבקש שישלח אליכם את צו עיקול המשכורת או כנסו לאזור האישי בבנק והוציאו משם, אם מדובר בעיקול חשבון בנק. עשו זאת – גם כדי שתוכלו להבין במה מדובר, וגם כדי שתוכלו להציג את צו עיקול המשכורת לעורך הדין שלכם, והוא יבדוק אם אפשר לאתר כשלים טכניים ופרוצדוראליים בצו עצמו, שיכולים גם הם לסייע לבקשת ביטול עיקול משכורת.

 

איך אפשר לבטל עיקול משכורת?

במידה ואתם ממש ברגע זה מתמודדים עם עיקול משכורת פעיל, עליכם לעתור במיידי וללא דיחוי לרשם ההוצאה לפועל בבקשת ביטול עיקול משכורת ולבסס את הטיעון המשפטי על טענות הגנה רלוונטיות, וכן להפנות לחוק ולפסיקות בתי המשפט שניתנו בעבר, בהן הוחלט לבטל את צו העיקול בנסיבות דומות למקרה שלכם.

בנוסף מומלץ לציין במפורש בבקשה, שבמידה ויבוצע עיקול כספי השכר החודשי שלכם כעת, יגרם יותר נזק מתועלת, וזה יפגע בצורה קשה בהתנהלות הכלכלית של המשפחה כולה. כמו כן, עליכם לתמוך את הבקשה בפסקי דין בהם נקבע שמוצדק להורות על ביטול עיקול משכורת, וכך גם מוצדק לעשות במקרה שלכם. אין ספק שעיקול משכורת יוצר מצב כלכלי מורכב, ויש לו השלכות רוחב מידיות, כמו החזרי הוראות קבע בחשבון, או אי יכולת אמתית לשלם את כלל התחייבויות הבית השוטפות (כמו חשמל, מים ארנונה), שכר הדירה וכן הלאה.

אך יש מספר דרכים שבעזרתן תוכלו לקבל הגנה משפטית, גם מפני הליכי גבייה עתידים. וכעת, נצלול למאמר ביטול עיקול משכורת, שבו התייחסנו בין היתר גם לטבלה המופיעה ב – חוק הגנת השכר – "שכר פטור מעיקול" – נציין בקצרה, שהגנה משפטית זו מונעת את האפשרות לעקל את מלוא השכר החודשי שלכם, והסכום שמוגדר כפטור מעיקול, נקבע בהתאם להרכב המשפחתי שלכם, כפי שנפרט מיד.

 

מתי ניתן להטיל עיקול משכורת?

במרבית המקרים, יוטל עיקול משכורת בהוצאה לפעול לאחר שחייב לא עשה או עושה כל צעד לשם הסדרת החוב וכאשר לרשות האכיפה והגבייה ולנושים יש יסוד להאמין כי החייב מנסה להשתמט מתשלום חובותיו. גם כאשר החייב התחייב לביצוע תשלומים שנקבעו בצו תשלומים במסגרת ניהול תיק ההוצאה לפועל והוא הפר את התנאים ולא עמד בהסדר הפריסה, רשאי הרשם להטיל סנקציה חמורה זו של עיקול משכורת.

ביטול עיקול משכורת
ביטול עיקול משכורת

 

חוק הגנת השכר עיקול משכורת הוצאה לפעל – שכר מוגן מעיקול

את עיקול המשכורת ניתן לבצע אך ורק מתוך המשכורת נטו, כלומר ההוצאה לפועל אינה מעקלת את תשלומי החובה שהמעסיק והעובד מעבירים לביטוח לאומי ולביטוח בריאות. העיקול אינו חל גם על ההפרשות הפנסיוניות של העובד על מנת שלא לפגוע ביכולתו להתקיים לאחר יציאתו לגמלאות.

על פי סעיף 8 חוק הגנת השכר עיקול משכורת, ההוצאה לפועל אינה רשאית לעקל את כל משכורתו של החייב ויש לאפשר לו לקבל שכר קיום בסיסי בהתאם לקריטריונים מוגדרים. אם זאת נציין, שהחוק מבדיל בין סוגי חוב שונים וכאשר מדובר בחוב שנוצר עקב אי תשלום דמי מזונות, החוק אכן מתיר לעקל את מלוא שכרו של החייב (אם זה המצב שבו אתה נמצא עכשיו, כלומר העיקול הוטל בגין חוב מזונות (עיקול משכורת מתחדש), דע שגם עבורך קיימים פתרונות משפטיים שניתן לנקוט בהם באופן מידי, כמפורט בהרחבה במאמר פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל). עבור יתר החובות (שהם לא חוב בגין דמי מזונות) הטבלה הבאה מציגה את גובה השכר המוגן מעיקול בהתאם למצבם המשפחתי של החייבים, והיא מעודכנת לשנת 2024:

מצבו המשפחתי של החייב סכום מוגן בשכר חודשי (מעודכן לשנת 2024)
אדם יחיד/ה 2,452 ₪
בני זוג (ללא ילדים) 3,677 ₪
בני זוג עם ילד אחד 4,266 ₪
בני זוג עם שני ילדים ומעלה 4,854 ₪
הורה יחידני (רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה) עם ילד אחד 4,028 ₪
הורה יחידני (רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה) עם שני ילדים 5,008 ₪

באפשרותכם לקחת מחשבון ולחשב באמצעות בטבלה שלעיל, מהו הסכום המדויק שיילקח מתוך כספי השכר החודשי שלכם ויועבר לזוכה בתיק ההוצאה לפועל כל חודש מעתה, ועד קבלת החלטה שקובעת אחרת (איך תבצעו את החישוב? רשמו במחשבון את שכר הנטו שלכם, פחות הסכום המופיע בעמודה השמאלית, לפי ההרכב המשפחתי הספציפי שלכם). כמו כן, מומלץ לבקש מהמעסיק את צו העיקול (העתק המסמך) ולבדוק אם נפלו בו פגמים שיכולים לסייע לבקשת ביטול עיקול משכורת, וגם תוכלו לבדוק מהו הסכום המקסימאלי שמופיע בפועל בצו עיקול משכורת מעסיק שנשלח למקום העבודה שלכם.

 

חקירת יכולת הוצאה לפועל – לעיתים מתבקשת לצורך ביטול עיקול משכורת

נראה כי רכיב השכר המוגן מפני עיקול משכורת, בהתאם לסעיף 8 לחוק הגנת השכר (הטבלה המפורטת לעיל), לא באמת מאפשר לחייבים הגנת אמיתית וראויה לטעמינו, מכאן שגם לאחר שהמחוקק קבע סכום פטור מעיקול, עדיין קיים צורך ממשי לפעול לביטול צו עיקול המשכורת באופן שיאפשר לחייב לקבל את משכורתו במלואה.

חשוב לפנות לליווי וייעוץ של עו"ד הוצאה לפועל על מנת לברר מהי הדרך הטובה והמהירה ביותר לביטול צו עיקול המשכורת, אם לפי המסלול שמאפשר סעיף 8 לחוק הגנת השכר, סכום הפטור מפני עיקול, או בדרך אחרת אשר נכונה יותר בנסיבות העניין.

ככל ואנו נמצאים במצב שבו חוק הגנת השכר נותן את המענה המשפטי הראוי ביותר, מדובר באותם במקרים ששכרו של החייב נמוך יחסית, ולכן מלוא השכר יהיה מוגן מעיקול, אז בהחלט ניתן ואף רצוי לבסס את בקשת ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפעול על החוק והפסיקה הענפה בתחום והיא תיתן מענה משפטי מצוין לאותם חייבים שעיקלו את משכורתם.

אך במצב שבו השכר שמרוויח החייב גבוה יותר מהשכר המוגן מפני עיקול, יש לפעול בדרך אחרת כדי להשיג את התוצאה הרצויה. אחת מבין הדרכים, היא במסגרת בקשה לחקירת יכולת אותה יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל, ובמסגרתה לעתור לביטול העיקול.

חקירת היכולת מסייעת לרשם ההוצאה לפועל להעריך את יכולת ההחזר החודשית של החייב, ובהתאם לכך יקבע לו צו תשלומים חודשי קבוע. נציין שחקירת היכולת יכולה להיות פרונטאלית או באמצעות הגשת מסמכים (טופס שאלון חקירת יכולת בהוצאה לפועל). אנו נמליץ לעתור כבר עם הגשת המסמכים לקראת חקירת היכולת בבקשת ביטול עיקול משכורת, ובכך ניתן יהיה לתת מענה מהיר לחייב, בשלב שבו הוא ממתין עד לקבלת החלטת הרשם. לעוד הרחבה בנושא, תוכלו לקרוא מאמר חקירת יכולת בהוצאה לפועל.

 

ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל – דרכים נוספות

ניתן לבטל עיקול משכורת במספר דרכים נוספות, כלומר לצד האפשרות לביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל בהתאם לחוק הגנת השכר, סכום הפטור מעיקול, ולצד האפשרות לבטל עיקול משכורת הוצל"פ במסגרת הליך חקירת יכולת כלכלית באמצעות שאלון, נציין שקיימות אפשרויות נוספות לביטול עיקול משכורת, אליהן נתייחס כעת.

הכוונה לדרך פעולה נוספת שגם תוביל למצב של ביטול עיקול שכר עבודה, והיא באמצעות הסדר חוב ישירות מול הנושה או בא כוחו, כמו גם ניתן לבטל עיקול משכורת באמצעות הגשת בקשה לרשם ההוצאה לפועל במסגרתה יש להדגיש את הפגיעה מרחיקת הלכת שנלווית להטלת צו עיקול המשכורת אצל המעסיק, במקרה הפרטני שלכם.

לשם כך אנו ממליצים להציג מסמכים רלוונטיים המציגים את חומרת הפגיעה, למשל יש להציג בפני הרשם את החשש הממשי שאם לא יוסר עיקול המשכורת לאלתר כל החיובים בחשבון הבנק צפויים לחזור לרבות הוראות הקבע, חיובי האשראי העתידיים והשיקים. מדובר על תוצאה חמורה מאוד שתגרום להגדלת היקף החובות וכניסת החייב ובני משפחתו לסחרור כלכלי גדול, שיהיה קשה יותר לצאת ממנו.

 

ביטול צו עיקול משכורת – הנפקת צו ביטול עיקול

לאחר שהסתיים ההליך בין אם באמצעות ההוצאה לפועל ובין אם ישירות מול הנושה יש להנפיק אישור ביטול צו עיקול משכורת במערכת ההוצאה לפועל. לשם כך יש להיכנס באופן מכוון "למערכת כלים שלובים" באמצעות שם משתמש וסיסמה. באתר ניתן יהיה לאתר את מספר התיק ובתיקיית "תיק נייר" ניתן יהיה למצוא את מסמך ביטול העיקול, אותו יש להדפיס ולהגיש למעסיק.

אנו סבורים שלא נכון להסתפק בביטול צו עיקול המשכורת הנוכחי בלבד, וממליצים לכם לפנות מיד לרשם ההוצאה לפועל בבקשה נוספת לעיכוב הליכים כללי וגורף, באמצעות טופס עיקול משכורת הוצאה לפועל ייעודי לכך, כמפורט בפסקה הבאה. שימו לב, מומלץ להגיש את הבקשה בכל תיקי ההוצאה לפועל שפתוחים נגדכם, כדי למנוע הטלת עיקולי משכורת נוספים.

בנוסף מומלץ, כדי לאפשר לכם "שקט" מעתה קדימה, לעתור בבקשת ביטול עיקול חשבון בנק. ניתן לאחד את הבקשות ולהגישן במאוחד על גבי מסמך אחד. יש לצרף טופס 214 ולסמן בבקשה "ביטול הליכים" (קוד 62). מלאו את הטופס, והקפידו לדייק בפרטים ולסמן את הרובריקות המתאימות כדי שבקשתכם לא תידחה "טכנית" על ידי מזכירות ההוצאה לפועל. המשמעות של "דחייה טכנית" היא שבקשתכם כלל לא הועברה לעיונו של רשם ההוצאה לפועל, ולכן – אין סיכוי שתקבלו החלטה, בגלל שהבקשה שהגשתם "תקועה" במזכירות ההוצאה לפועל.

לסיכום נקודה זו, ניסיון העבר מלמד שמומלץ להגיש בקשה מאוחדת כללית וגורפת על כלל התיקים שפתוחים נגדכם, הקפידו למלא את הבקשה כמו שצריך ודייקו בפרטים, וחשוב שתפעלו במהירות, גם כדי שלא "יתפס" עיקול נוסף, אך בעיקר כדי לאפשר לעצמכם ולתא המשפחתי שלכם התנהלות כלכלית תקינה, יציבה, תחת שליטה – וללא הפתעות נוספות.

 

ביטול עיקול משכורת במסגרת הליך חדלות פירעון

עיקול משכורת הינו צעד דרסטי שעשויי לפגוע בצורה עמוקה בחייב ובבני משפחתו. הדרך הנכונה להתמודד עם צעד זה היא לפנות לטיפול משפטי מתאים, ועדיף לפנות לעורך דין המתמחה בייצוג חייבים. עורך הדין יוכל לספק את המידע הדרוש ויסייע לכם לקבל החלטה נכונה בנוגע לדרך המיטבית ביותר לפעול, וכן ידריך אתכם מהן הפעולות שעליכם לבצע באופן מידי כדי לצמצם את הנזק.

למשל, ייתכנו מצבים שבהם הדרך הנכונה ביותר להביא לביטול עיקול משכורת בהוצאה לפעול בדרך מהירה, היא בכלל באמצעות פנייה למסלול משפטי אחר, והוא הליך חדלות פירעון. הדבר נדרש במקרים בהם למשל, היקף החובות הוא גבוה מאוד ונראה שבקשה לביטול עיקול משכורת באמצעות הסדר פריסת תשלומים בתיק אחד, לא באמת תיתן לחייב ולמשפחתו תועלת ממשית, כלומר, היא לא תאפשר עבור החייב ובני משפחתו שיקום כלכלי אמיתי לאורך הדרך.

במקרה כזה, על עורך הדין לשקף לחייב את האפשרויות האחרות העומדות בפניו, ואת התרחישים הצפויים לו בכל אפשרות. מומלץ להתייעץ עם עורך דין חדלות פירעון המתמחה בייצוג חייבים, שידע להסביר לכם את היתרונות והחסרונות בכל אחד מהמסלולים משפטיים הקיימים עבורכם.

לאחר השלמת הבירור ובהתאם אליו, מחליטים על דרך הפעולה, וניתן יהיה להגיש את הבקשה לביטול עיקול משכורת בצורה מוקפדת ולבנות גרסה עובדתית שתוכל להציג את התמונה המשפטית בצורה כזו שתאפשר לרשם ההוצאה לפועל – להורות על ביטול עיקול המשכורת. כמו כן, הדבר מומלץ על מנת שהטיפול בבקשה לא יתעכב בגין היעדר מסמכים נחוצים או עקב רישומים שגויים.

מוזמנים ליצור עימנו קשר או להשאיר פנייה, ונחזור אליכם בהקדם.

באופן עקרוני כן. בקשה לביטול עיקולים לרבות ביטול עיקול משכורת ניתן להגיש גם באופן עצמאי באתר ההוצאה לפועל. עם זאת, היות ולרוב החייבים אין את הידע המשפטי להתמודד בצורה נכונה מול מערכת ההוצאה לפועל, הרבה חייבים "שניסו לבד" לא היו ערים לכך שבמסגרת המסמכים שהגישו ובעובדות שפירטו בבקשתם הם בטעות ובלי להתכוון יצרו יותר נזק מתועלת, הן למשפחתם והן למעסיק שלהם. 

כלומר במצב שבו כבר נמסרה "גרסה עובדתית", מצטמצמת היכולת שלנו לסייע, ולכן קיימת עדיפות ברורה להיוועץ תחילה עם עורך דין הוצאה לפועל המנוסה בתחום ולקבל ליווי משפטי מקצועי לפני הגשת המסמכים.

כן. ניתן לנהל משא ומתן ישירות מול הנושה על הסדר פשרה בתשלום אחד, או הסדר פריסת תשלומים שהחייב יוכל לעמוד בו. במסגרת גיבוש ההסכמות מול הנושה וכחלק ממנו, יבוטל גם צו עיקול המשכורת שהוטל על החייב.

במידה וגובה השכר היומי או החודשי של החייב נמוך מהסכומים שסקרנו בטבלה לפי לסעיף 8 לחוק הגנת השכר, סכום פטור מעיקול, הרי שלא ניתן לעקל את משכורתו של החייב כאשר היא נמוכה מהסכום אשר הוגדר בחוק בתור "שכר מוגן מעיקול".

כפי שציינו, גובה השכר המוגן מפני עיקול נקבע בהתאם לסעיף 8 לחוק הגנת השכר לפי מצבו המשפחתי של החייב. חשוב להבין כי השכר המוגן הוא שכרו של החייב ללא קשר לגובה השכר של בן או בת הזוג. כמו כן נציין, שההגנה חלה גם כאשר הוטל העיקול על חשבון הבנק, ומשכך לא ניתן יהיה לעקל את הסכום המוגן מפני עיקול, גם אם העיקול הוטל ישירות על חשבון הבנק.

כמפורט בהרחבה במאמר, החוק בישראל אכן מאפשר לבטל עיקול משכורת וזאת באמצעות ארבע דרכים מרכזיות שעומדות לרשותכם, והן: הגשת בקשה לצו תשלומים בתיקי ההוצאה לפועל, הגשת בקשה לאיחוד תיקים, פנייה להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי או ביצוע הסדר חובות (פרטני או קולקטיבי).  

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?
צו הבאה בהוצאה לפועל
מה זה אומר צו הבאה במובן של ההוצאה לפועל? מתי משתמשים בו? מי מוסמך להוציא אותו? מה קורה לאחר מכן? איך אפשר לבטל צו הבאה? ולמה מומלץ להתייעץ עם עורך דין כשמדובר בהליך כזה?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ