חייגו לייעוץ:
077-803-5216

צו הפטר חלוט

כנראה שזה יכול לתפוס כמעט כל אחד מאתנו. זה יכול להיות משבר כלכלי אחרי התנהלות כלכלית בעייתית, וזה יכול להיות אירוע רפואי משפחתי מורכב שלא הייתה אפשרות להתכונן אליו. בכל מקרה, משפחות ועסקים רבים בישראל נקלעים בעל כורחם להליך של חדלות פירעון. נכון, זה נשמע מונח לא מוכר, וכנראה גם מרתיע, אך עליכם לדעת שבסופו תקבלו צו הפטר חלוט, ותוכלו לפתוח דף חדש בחייכם הכלכליים. מה זה אומר צו הפטר חדלות פירעון? מה ההליך כדי להגיע אליו? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

מה זה "צו הפטר חלוט" בפשיטת רגל או חדלות פירעון?

לפני שמדברים על צו הפטר חלוט חדלות פירעון, או על צו הפטר לאלתר בחדלות פירעון (כלומר הפטר מידי), עלינו להבין מה הוא בעצם צו הפטר חלוט בפשיטת רגל או בחדלות פירעון (ההליך אכן השתנה אך משמעות הצו נותרה דומה). אז מה זה הפטר חלוט חדלות פירעון? מדובר בשלב האחרון בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי שבו צו ההפטר למעשה "מוחק" את כל חובות העבר של החייב. סמוך לאחר מכן יסגרו תיקי ההוצאה לפועל שפתוחים, ככל שישנם, ויבוטלו כל ההגבלות שהוטלו מכוחם. אין ספק שמדובר ברגע משמח ומשנה חיים, והוא השאיפה של כל אחד שמתחיל את הליך חדלות הפירעון.

כמובן שלצורך סיום מוצלח של ההליך, יצטרך החייב לשתף פעולה ולעמוד בתנאי תכנית התשלומים (תוכנית פירעון) שנקבעה לו על ידי בית המשפט. שימו לב שלא פשוט כלל לקבל את הצו, וכדאי לכם, מסיבות שכבר נפרט, להתייעץ עם עורך דין חדלות פירעון בהקדם האפשרי כדי להגדיל את הסיכויים שלכם לסיום מוצלח של ההליך.

 

המקור בחוק לצו הפטר חדלות פירעון

סעיף 174 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי קובע כך:

  1. (א)  בתום תקופת התשלומים, ואם ניתן ליחיד הפטר לאלתר לפי סעיף 167 – עם מתן הצו לשיקום כלכלי, יהיה היחיד, והוא בלבד, פטור מחובות העבר שלא ניתן לפרוע מנכסי קופת הנשייה.

(ב)  אין בהפטר –

(1)   כדי לגרוע מסמכויות הנאמן לגבי נכסי קופת הנשייה כפי שהוקנו לו לפי סעיף 131;

(2)   כדי לגרוע מחובת היחיד לסייע לנאמן ולשתף עמו פעולה כאמור בסעיף 138, ולקיים את תנאי הצו לשיקום כלכלי החלים גם לאחר ההפטר.

(ג)   הממונה ייתן ליחיד אישור על מתן הפטר כאמור.

 

מהי המשמעות של קבלת צו הפטר חלוט חדלות פירעון?

לאחר תקופת תשלומים, שנקבעת על ידי בית המשפט במסגרת התכנית, החייב יקבל צו הפטר חלוט מבית המשפט, ויהיה פטור מחובות עבר. החוק מפרט גם מה סמכויות הנאמן לאחר צו ההפטר (מדובר במקרים שבהם יש נכסים, לרבות דירה או נכס מקרקעין אחר).

צו הפטר חלוט
צו הפטר חלוט

 

אז איך זה עובד בפועל?

על החייב להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים, הליכי חדלות פירעון הכוונה. שימו לב שכבר בשלב זה, מוצגת לבית המשפט מסכת עובדתית, שכוללת מסמכים שונים הקשורים במצבו הכלכלי, ולא פחות חשוב – מוצג "סיפור ההסתבכות". ולכן, מומלץ מאוד, כבר בשלב זה להתייעץ עם עורך דין חדלות פירעון המתעסק בתחום, כדי לדעת בדיוק אלה מסמכים יש להגיש בשלב זה, ואילו לא.

לאחר מכן מאושרת הבקשה וניתן צו לפתיחת הליכים (היינו, תחילת הליך חדלות פירעון בפועל), ואם עומדים באותו הזמן הליכים משפטיים כלפי החייב בהוצאה לפועל, הם מוקפאים. במקביל, בית המשפט ממנה, בדיוק באותו הזמן, נאמן. מה תפקידו של הנאמן? הוא צריך לבדוק את המצב הכלכלי של החייב ואת ההתנהלות הפיננסית שלו. כמובן, שאם יש לו נכסים כלשהם (למשל, דירה או מגרש או זכות אחרת במקרקעין) הוא מדווח לבית המשפט על כך.

לאחר פרק זמן של שנה (12 חודשים לפי החוק), הנאמן ממליץ על תכנית פירעון לחייב, אותה הוא מגיש לבית המשפט שיכול להחליט אם לקבל אותה או את חלקה, ורק לאחר סיומה בהצלחה על ידי החייב, ייתן בית המשפט צו הפטר חלוט סופי ומוחלט, ומלוא החובות בני התביעה בהליך – מופטרים ("נמחקים").

 

מהם התנאים לקבלת צו הפטר חלוט בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

כיום, כל אדם זכאי לקבל את הצו, בלי קשר לסכום מסוים שעליו לשלם. מה שכן, יש תנאי שהנאמן צריך לקבוע שהחייב צבר את כלל החובות הללו בתום לב. נכון, "תום לב" זה מושג רחב, נקרא בשפה המשפטית "מושג שסתום", כלומר, מושג שאפשר לפרש אותו בצורה הרצויה לפרשן, ועדיין, הכוונה היא שבית המשפט בודק איך בדיוק החייב התנהל כשנוצרו החובות. אם הוא הימר, או ביצע מעשים פליליים, מעורב עם השוק האפור, ודברים מהסוג הזה, ספק אם בית המשפט יאשר את צו ההפטר שלו, ובכלל את הכניסה להליך חדלות פירעון.

 

מהם סוגי החובות שאין עליהם הפטר?

מתי לא נוכל לקבל צו הפטר חדלות פירעון? אז המחוקק הגדיר במפורש מהם אותם חובות שאינם ברי הפטר, כלומר אלו סוגי חוב שצו ההפטר לא חל עליהם, ואלו הם:

החוב הסבר
פסק דין מזונות (אולם, יש מקרים שכן יינתן הפטר חריג גם מחוב זה) אם בית המשפט נתן פסק דין מזונות במסגרת הסכם גירושין, ונצבר חוב בשל העדר תשלומים, המחוקק בחר שלא לאפשר הפטר מחוב זה.

אולם, במקרים מסוימים כן אפשר המחוקק הפטר גם מחוב מזונות, אם למשל מדובר בחוב ישן, הילדים כבר בגירים, כושר השתכרות נמוך וכד'.

קנס לטובת המדינה אם יש לכם קנס כלשהו, דוח חנייה או משטרה, או קנס מנהלי שיש לכם מול אחת מרשויות המדינה, תצטרכו לשלם את הקנס הזה, ולא תקבלו צו הפטר לגביו. (אך נציין שקיימת אפשרות להגיש למרכז לגביית קנסות בקשה להפחתה ולפריסה נוחה של החוב).
עבירה פלילית ביצעתם עבירה פלילית והוטל עליהם פיצוי כספי פלילי? תצטרכו לשלם את מה שייקבע עבורכם, ולא תוכלו לקבל צו הפטר.
התחייבות או חוב שנוצר על ידי מרמה אם יש לכם חוב שנוצר כתוצאה מעבירת ממרמה כלשהי, מעשה עוקץ מכוון, לא תוכלו לקבל עליו הפטר.

 

חשוב (מאוד) לדעת – ניתן לקבל צו הפטר חלוט כבר לאחר שנה אחת בלבד!

צו הפטר חלוט ניתן לאחר שהחייב עמד בתנאי תכנית פירעון, או בשמו הנוסף "צו שיקום כלכלי". המחוקק בסעיף 170 לחוק חדלות הפירעון החוק אפשר לחייבים לפנות בבקשה להקדמת תשלומים, ובאמצעות בקשה זו מתאפשר לחייב למעשה לקצר את משך ההליך עד קבלת צו הפטר חלוט עורך דין שלכם יערוך עבורכם את הבקשה לפי סעיף 170 לחוק, ויפעל בהתאם לנוהל הקדמת תשלומים כדי להגדיל את הסיכויים שהבקשה תאושר על ידי בית המשפט.

נציין שאם מתאפשר לחייב להקדים תשלומים לאחר הדיון הרי זה מבורך, ולרוב כלל הצדדים המעורבים חולקים את אותו רצון שהחייב יקדים תשלומים ויקבל צו הפטר חלוט. למה הם חולקים רצון דומה? כי עם צו הקדמת התשלומים, וקבלת צו ההפטר יגמר הליך חדלות הפירעון, והכסף שהצטבר לאורך ההליך יחולק בין הנושים, וגם הנאמן שהתמנה בתיק יוכל לקבל את שכר טרחתו שמחושב כאחוז מסוים מהכספים שהצטברו בקופת הנשייה.

 

הדרך הטובה לאיתור צו הפטר?

לגבי איתור צו הפטר, שימו לב שניתן להיכנס לאתר הממונה על הליכי חדלות פירעון, בחיפוש קצר ברשת, ושם לאתר, אחרי הכנסת פרטים כמו שם פרטי ושם משפחה, מספר ת.ז של החייב, מספר תיק בית משפט, וכל פרט מזהה נוסף לגבי התיק, את צו ההפטר שניתן בגינו.

 

מהם ארבעת הסוגים של צו הפטר בחדלות פירעון?

אפשר לחלק את צו ההפטר לארבע חלקים, צו הפטר חלוט, עליו כבר דיברנו, אשר פוטר מכל החובות הקיימים לחייב או צו הפטר לאלתר (הפטר מידי). צו הפטר מותנה / תוכנית פירעון – קובע שהחייב צריך להשלים הליך או לקיים תנאי מסוים אותו יגדיר בית המשפט, ולאחר שיעמוד בו יקבל את צו הפטר חלוט. צו הפטר חלקי – לא נפוץ כל כך, וניתן במצבים שבהם בית המשפט קבע שעבור חובות ספציפיים, החייב לא התנהג בתום לב בעת יצירת חובות אלו, ולכן ההפטר הוא חלקי.

למשל, חייב שצבר חובות בתום לב, ואז כתוצאה מהלחץ הכלכלי ומהמצוקה בה היה מצוי, הוא ביצע עוקץ – אז במצב כזה – יהיו חובות שנוצרו "בתום לב" וחובות שהם כתוצאה ממעשה העוקץ, עליהם המחוקק כאמור בחר שלא להחיל את צו ההפטר, כמפורט בטבלה לעיל, והם "יוחרגו".

מן הסתם הבחנתם שמדובר בהליך לא פשוט שכולל שיקולים רבים, ושיקול דעת גדול לנאמן ולבית המשפט, וזו בדיוק הסיבה, שכדאי לכם לבצע את ההליך בליווי צמוד של עורך דין חדלות פירעון שמכיר את התחום וידע להדריך אתכם איך לעבור את ההליך, ולסיימו בהצלחה.

 

אז מה תכל'ס?

החשיבות של צו הפטר חלוט אינה מוטלת בספק, בסוף, מדובר בהליך ובהחלטה חשובה שיכולה לשנות לחלוטין את האופק הכלכלי של החייב, בני משפחתו, וכל הסובבים אותו, וממש להטיב את מסלול חייו מעתה ואילך. אחד מהרציונליים המרכזיים של ההליך כולו הוא שיקום החייב. הרצון לגרום לו לסיים את המעגל חסר המוצא בו הוא נמצא, לתת לו את האופציה לכסות את חובותיו ולפתוח דף חדש. בתור חייבים, האינטרס שלכם יהיה לסיים את ההליך במהירות וביעילות האפשרית.

ניסיון העבר מראה שהחיים הם דינאמיים ומשתנים, ולכן מומלץ (מאוד) לעבור את ההליך בעזרת ליווי של עורך דין שמבין בתחום חדלות פירעון בכלל וייצוג חייבים בפרט, שידע לתת לכם את העצות הנכונות לגבי הפרוצדורה, יעזור לכם בהגשת המסמכים החל מהשלבים הראשונים של ההליך, ובאופן כללי יהווה עבורכם אוזן קשבת וייתן מענה משפטי לכל שאלה או דבר מה שיצוץ לאורך הדרך.

 

איך בוחרים עורך דין חדלות פירעון מתאים?

הדרך הטובה ביותר למצוא עורך דין שמתמחה בתחום היא בעזרת קרובי משפחה או חברים שכבר נפגשו עם הסיטואציה, ויש להם המלצות. בררו עם סביבתכם הקרובה, ומצאו עורך דין מקצועי, בעל ניסיון, שמייצג, מייעץ ומלווה חייבים, וזה תחום התמחותו העיקרי, והוא ידע להדריך אתכם בצורה הנכונה ביותר, בדיוק ברגעים אלו.

צו הפטר חלוט הוא השלב האחרון בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, והוא פוטר את החייב מכל חובותיו (למעט החריגים, כמפורט במאמר).

התשובה היא לא, היות ויש חובות שהמחוקק בחר "להחריג" אותם מההפטר. כלומר צו ההפטר לא יחול עליהם, הם לא "ימחקו", כמפורט בהרחבה המאמר.

אולם, בחובות שהם יותר "קלים" כמו דוחות חנייה / משטרה וכד', אפשר המחוקק מסלול טיפול משפטי, ותוכלו לקרוא על כך במאמר חובות למרכז לגביית קנסות המפורסם לעיונכם באתר. 

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון
מהי חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון? מה שואלים בחקירת יכולת? ואיך כדאי להיערך אם זומנתם לאחת כזו? כל זאת ועוד, במאמר שלפניכם. היכנסו וקראו >>>
מהן ההשלכות של חדלות פירעון על חיינו
ההשלכות של חדלות פירעון: מהן ההשפעות החיוביות והשליליות של הליך חדלות פירעון, ואילו הגבלות ילוו את מי שפונה להליך? כל זאת ועוד, במאמר >>>
מהו דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?
מהו דו"ח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי? מה זה אומר בדיוק? מתי הדו"ח הזה נכתב? ולמה דו"ח ממצאי הבדיקה מהווה שלב קריטי וחשוב עבור כל חייב שנמצא בהליך חדלות הפירעון?
חדלות פירעון מה זה?
חדלות פירעון מה זה אומר? מהן ארבעת מטרות החוק החדש? מהם השלבים הקבועים בהליך חדלות פירעון? מהם החובות שאין עליהם הפטר? כל הפרטים במאמר שלפניכם
איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?
במדריך זה נסביר איך מגישים בקשה לחדלות פירעון? מה קורה לאחר ההגשה? כמה זמן אורך ההליך? אילו מסמכים יש לצרף לבקשה לחדלות פירעון, ואילו עדיף שלא. והכל כמפורט במדריך המלא שלפניכם
מה זה צו שיקום כלכלי?
כאשר חייב מגיע למצב שבו הוא אינו יכול לשלם את חובותיו לנושיו, וחובותיו עולים על סך נכסיו עליו לפנות להליך שיקום כלכלי וחדלות פירעון במסגרתו יקבל "צו שיקום כלכלי" ולאחר שיעמוד בהצלחה בתנאיו, יקבל הפטר ויצא לחיים חדשים, ללא חובות!
הממונה על חדלות פירעון – מיהו ומהן סמכויותיו?
אחד מבין הגורמים המרכזיים בהליכי חדלות פירעון הוא "הממונה על הליכי חדלות פירעון". במאמר זה נסביר מהו הגוף הזה שמכונה הממונה על הליכי חדלות פירעון, מהן הסמכויות שלו, בעיקר לאור החקיקה העדכנית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון
מהי תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון? מהו אותו שלב מורכב, שלאחריו, בדרך כלל מוכרע גורל ההליך כולו. במאמר זה נתייחס לשיטת עבודה שמסייעת ללקוחותינו לצלוח את תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון, ונסביר למה בעיקר נועדה תקופה זו בהליך?
תביעת חוב חדלות פירעון – כל המידע הדרוש
מה זה אומר בכלל תביעת חוב? מה נדרש מצד הנושה, ומה מכם בתור חייבים?
צו לפתיחת הליכים
"צו לפתיחת הליכים", עליו נפרט במאמר זה, הוא למעשה מהווה את השלב הראשון של ההליך חדלות הפירעון ומשפיע על כולו – ומכאן חשיבותו הרבה. מה זה בדיוק אומר צו לפתיחת הליכים חדלות פירעון? מה נקבע בו? מה חשוב לדעת?
הקדמת תשלומים (פירעון מוקדם) בהליך חדלות פירעון
האם ניתן לבצע פירעון מוקדם באמצע הליך חדלות פירעון, ולקצר את משך התקופה? מה זה אומר הקדמת תשלומים לפי חוק חדלות פירעון? האם זה מומלץ? ולמה כדאי להתייעץ עם עורך דין?
תקופת חדלות פירעון
מה הם הליכי חדלות פירעון? מהם השלבים העיקריים? מהי תקופת חדלות פירעון? וכן, האם אפשר לקצר את משך תקופת הליך חדלות הפירעון?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ