חייגו לייעוץ:
072-397-4924

טענת פרעתי בהוצאה לפועל

טענת פרעתי בהוצאה לפועל – מה הכוונה? כשמדברים על טענות שונות בעניין הוצאה לפועל, רובם של האנשים חושבים על כך שמדובר בטענות שכל מטרתן היא להתחמק מתשלום חוב. תופתעו בוודאי לשמוע, שישנן מספר טענות, שאפילו המחוקק חשב עליהן, והכניס אותן לחוק. טענת פרעתי בהוצאה לפועל היא אחת מהן. מה זה אומר טענת פרעתי? מה ההליך בו היא נטענת? מי בכלל טוען אותה? מה הקשר של עורך דין הוצאה לפועל לעניין? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

מה זה אומר "טענת פרעתי הוצאה לפועל"?

כידוע, הליך ההוצאה לפועל הוא הליך שנפתח בדרך כלל לצורך גביית חובות. זה יכול להיות חובות של פסק דין שניתן, או חובות אחרים, של הלוואות, תשלומים, או כל דבר אחר. פעמים רבות מדובר בחובות שהחייב עצמו אינו לגמרי שלם איתם, ויש לו טענות כלפי הצדק שיש בהם.

לעיתים הוא מודה בחוב, אך אין לו דרך לשלם אותו, אך לפעמים, החייב פשוט אומר שהוא כבר פרע את החוב במלואו או חלקו, או שהוא כלל לא חייב בו, ובשל כך על רשם ההוצאה לפועל לדחות את טענות הזוכה על הסף, ולסגור / לבטל את תיק ההוצאה לפועל. במסגרת זה הוא מגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל, דרך לשכת ההוצאה לפועל במקום מגוריו.

טענת פרעתי בהוצאה לפועל
טענת פרעתי בהוצאה לפועל

 

המקור בחוק "לטענת פרעתי הוצאה לפועל"

חוק ההוצאה לפועל בעצמו מכיר בכך שיש סיכוי שהחייב אכן פרע את החוב. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל קובע כך:

19. (א) חייב הטוען שמילא אחר פסק הדין או שאינו חייב עוד למלא אחריו, כולו או מקצתו, עליו הראיה, ורשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע אם ובאיזו מידה מוטל עוד על החייב למלא אחר פסק הדין; עד לקביעתו כאמור, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין, כולו או מקצתו, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ב) החליט רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין, יצווה על הפקדת ערובה להבטחת קיום פסק הדין, זולת אם החליט, בהתחשב בנסיבות הענין, שלא לצוות כן.

 

מה זה אומר?

אם מדובר בטענה כנגד ביצוע של פסק דין בעניינים כספיים. החייב יוכל לטעון בעצם כל טענה שקשורה לחוב, והעובדה שאינו חייב לפרעו. החוק לא מפורש בצמצום, כלומר, רק טענה שהחוב עצמו נפרע לאחר מתן פסק הדין, אלא אפילו טענה ששולמו כל מיני תשלומים, שהם על החשבון של החוב, כמו למשל, תשלומי מזונות, ועדיין בתיק ההוצאה לפועל התשלומים הללו לא מופיעים היות והם לא עודכנו על ידי הזוכה (שקיבל את הכסף). כלומר, הסכום שמופיע בתיק ההוצאה לפועל שגוי.

נציין שיש לא מעט סיטואציות משפטיות בהן ניתן להעלות טענת פרעתי בהוצאה לפועל, אך המקור הדומה בכולן הוא – "אני לא חייב את מה שמיוחס לי".

 

מה ההבדל בין טענת פרעתי בהוצאה לפועל המופיעה כאן להתנגדות לביצוע שטר?

במקרים רבים, התיק שנפתח בהוצאה לפועל אינו כרוך באי תשלום חוב בשל פסק דין, אלא למשל בשיק שחזר, שטר חוב, או חוב דומה פתוח. במקרה כזה, אם החייב רוצה לטעון שהוא שילם כבר את החוב. ההחלטה איזו בקשה להגיש, האם התנגדות לביצוע שטר או לטעון את טענת "פרעתי", תלויה בשאלה מתי נטען שהחוב נפרע.

אם החייב אומר שהחוב נפרע לפני שקיבל את האזהרה בתיק ההוצאה לפועל, אז מדובר במקרה קלאסי להגשת התנגדות לביצוע שטר, ולאו דווקא לטענת "פרעתי". במקרה שונה, כשהחייב אומר שפירעון החוב היה אחרי קבלת האזהרה, כלומר לאחר שהתיק הוצאה לפועל נפתח, אז מדובר במקרה בו יש לטעון טענת "פרעתי".

 

האם זה אומר שהתיק ייסגר לאחר טענת פרעתי בהוצאה לפועל?

כן, אם מדובר בתיק שנפתח בשל פסק דין שקבע כי יש לעשות מעשה, פסק דין "עשה", אפשר להגיש את בקשת "פרעתי", ומיד לאחר מכן לעתור לסגירת התיק בהוצאה לפועל, זאת כמובן אם תתקבל הטענה שאכן החוב נפרע. שימו לב, מדובר במקרים מסובכים, בהם החייב נדרש ממש להוכיח את הזמן שפרע את החוב, ולכן כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין כבר לפני הגשת הבקשה. עורך הדין שלכם יעריך את המצב, וידע גם להגיד בדיוק מתי אתם טוענים שפרעתם את החוב, ולכן לאיזה הליך מתאימה הטענה שלכם.

 

על מי נטל הראיה להוכיח טענת פרעתי בהוצאה לפועל?

השאלה היא מי צריך להוכיח שהוא אכן פרע, האם החייב או שמא הנושה צריך להוכיח שהחייב לא פרע עדיין. לפי סעיף 19(א) נטל הראיה הוא על החייב. כשגם הפסיקה הדגישה את העניין "נטל זה הינו נטל ראשוני והוא אינו עובר אל הזוכה לעולם, מכיוון שהמוציא מחברו עליו נטל הראיה” (רע”א 3149/06 בית מימון מוצרי חשמל בע”מ נ’ קלינטון סחר בינלאומי 200 בע”מ).

מה שכן, אם החייב הביא מספר מסמכים שתומכים בטענתו, והזוכה רוצה להראות שהוא אינו מדייק, או לסתור את דבריו, הזוכה נדרש להביא גם הוא מסמכים. "צריך הזוכה להראות כי פני הדברים שונים ממה שהם נראים על פי טענת החייב (דד בר – אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות עמ' 189, 2008). בסוף, הנטל, כפי שבר נאמר, עדיין על החייב. ולכן, אם ישאר לבית המשפט ספק, הוא יכריע לרעת החייב.

 

הליך הגשת טענת פרעתי בהוצאה לפועל

כדי להגיש את הבקשה עם הטענה יש למלא טופס שמיועד בדיוק לצורך זה. כמובן, בשל העובדה שמדובר במסמך משפטי, שיש בו טענות עובדתיות, יש לצרף לבקשה תצהיר שבעצם מאמת את העובדות שטענתם בבקשה. על התצהיר חותם החייב, וגם עורך דין. ברגע שמתקבלת הבקשה, רשם ההוצאה לפועל יכול להחליט האם הוא מורה על עיכוב ביצוע פסק הדין.

הוא יכול להחליט שמעכב את ביצוע כולו, או חלקו. כמובן שזה תלוי בטעמים מיוחדים אותם ירשום. במקרים מסוימים, יחייב הרשם את החייב להפקיד ערובה כדי להבטיח את זה שהוא יבצע את פסק הדין. שימו לב שבניגוד לבקשות אחרות, כמו התנגדות לביצוע שטר או תביעה על סכום קצוב, עיכוב ההליכים לא מתבצע באופן אוטומטי, אלא לאחר החלטת מפורשת בעניין, ולכן מומלץ להגיש את שתי הבקשות יחד. להרחבה, קראו מאמר עיכוב הליכים בהוצאה לפועל.

 

אז מה טוענים בטענת "פרעתי" בהוצאה לפועל?

ניתן לטעון מספר טענות, בין אם הטענה שהחוב שולם, שהיא הטענה הרגילה, בה החייב מציג אסמכתאות או מסמכים שמעידים ששילם את החוב כולו או חלק ממנו. לעיתים יטען החייב כי יש בידו מסמכים המעידים על כך שאפשר לקזז את הכספים שלו אל מול הזוכה.

כלומר, שיש למשל, חוב של הזוכה אליו, וניתן לקזזם. החייב יכול גם לטעון כי הזוכה ויתר בכלל על החוב. אם הוא יציג ראיות לכך שהיה ויתור מבחינתו של הזוכה, אם זה בהתנהגות ואם זה במעשים ממש, כנראה שבית המשפט או רשם ההוצאה לפועל יפסוק לטובתו.

גם שיהוי יכול להיות טענה במסגרת טענת פרעתי. כלומר, העובדה שלזוכה לקח הרבה זמן לפתוח את התיק בהוצאה לפועל. אם החייב רוצה, הוא יכול לבקש במסגרת הטענה גם בקשה להפחתת ריביות. פעמים רבות, טענת פרעתי עולה במקרים שהזוכה לא עשה שום צעד בנוגע לחוב, במשך תקופה, והחייב טוען שהוא ניסה לנצל את הריביות שתהיינה לו מהליכי ההוצאה לפועל, בלי נקיטה בהליכים.

 

הגשת ערעור במידה וטענת הפרעתי לא התקבלה על ידי הרשם

בסוף, החלטה של רשם הוצאה לפועל בעניין טענת "פרעתי", היא החלטה שיפוטית, ולכן ניתן לערער עליה, בזכות, תוך 20 יום. הערעור הוא בפני בית משפט שלום, וגם אליו יש לצרף תצהיר. בתיקי מזונות, הערעור הוא גם בזכות, אבל הוא תוך 15 יום, ומופנה לבית המשפט לענייני משפחה בו התבררו ההליכים הקודמים בין בני הזוג.

 

למה צריך עורך דין הוצאה לפועל?

כפי שכבר הבנתם, מדובר בטענה מורכבת, הדורשת גם גיבוי של מסמכים ותצהירים. עורך דין הוצאה לפועל בעל ניסיון, שיעיין במסמכים שלכם, יבחן היטב את הסיפור, ידע להעריך את הסיכויים שלכם להצליח בטענה זו. לאחר מכן, עורך דין המתמחה בנושאים מעין אלה, ידע לקחת את הראיות שלכם ולבנות גרסה עובדתית אשר תייצג את האינטרסים שלכם בצורה הטובה ביותר.

התשובה היא כן. ניתן להגיש באופן עצמאי בקשה מתאימה לרשם ההוצאה לפועל, תוך הגדשת הנימוקים המשפטיים הרלוונטיים, ולצרף פסיקה תומכת לביסוס הטיעון המשפטי, וכן לצרף ראיות תומכות.

נטל ההוכחה בטענת פרעתי מוטל על כתפי החייב, והוא זה שיצטרך להוכיח לרשם ההוצאה לפועל, על ידי הגשת ראיות תומכות, שהחוב שולם – במלואו או בחלקו.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
ביטול עיקול משכורת
עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל. במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ