חייגו לייעוץ:
072-397-4924

תיקים חדלות פירעון – המידע שמפורסם באתר ואיך הכי נכון לפעול?

כשמדברים על תיקים חדלות פירעון, או יותר נכון על בדיקת תיקי חדלות פירעון, רובם של האנשים לא מכירים בערך הרב שניתן לקבל מבדיקה פשוטה של התיק והעלאת הנתונים באמצעות המערכת. חשוב שתדעו שיש לכם אופציה לבדוק את סטטוס התיק שלכם אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון, לקבל מידע רלוונטי, ובהתאם אליו תוכלו להסיק מסקנות ולבצע פעולות משפטיות שיוכלו לסייע לכם – כיום ובהמשך.

מה זה הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי? במה זה שונה מהליך פשיטת רגל אותו אנחנו מכירים מפעם? מהן הבדיקות שבאמצעותן תוכלו להסיק מסקנות, למשל – איך לנהל את התיק שלכם בצורה טובה יותר? ומה עליכם לעשות עכשיו כדי לשפר את מצבכם? (פירוט בהמשך המאמר). ומה הקשר של עורך דין חדלות פירעון לעניין? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

חדלות פירעון תיקים פתוחים – מה זה אומר?

במקרה שאדם נמצא בקושי כלכלי, או שסך ההוצאות שלו גדול מסך ההכנסות שלו באופן משמעותי ולאורך זמן, ייתכן מאוד שלא תהיה לו ברירה אלא לגשת להליך חדלות פי ההתחייבויות שלו, פעולה יכול להכניס את עצמו להליך חדלות פירעון? מה זה אומר? הוא נכנס להליך, שבו הוא בעצם זוכה לקבל הסדר חדש לפירעון החובות שלו, באופן מלא או חלקי.

המחוקק הגדיר כך את המושג חדלות פירעון, בחוק חדש שחוקק בשנת 2018. "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי": "מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו".

 

אז מה ההבדל בין הליך חדלות פירעון החדש להליך פשיטת רגל שהיה חל בעבר?

המחוקק הבין שהקונוטציות של הליך פשיטת רגל הן מאוד שליליות, ולכן הוחלט להחליף את ההליך ולשפרו, כפי שיורחב בהמשך המאמר, ובין היתר שונו גם המושגים בהליך החדש, למושגים עם קונוטציה חיובית יותר. באמצעות שינויים אלו רצה המחוקק לשנות מעט את הסטיגמה של אדם שנמצא בהליך כזה.

מאז כניסת חוק חדלות הפירעון בחדש לתוקף, בשנת 2019, אפשר המחוקק עבור כלו שנמצאים בחובות ונדרשים להגיש בקשה לפתיחת תיק חדלות פירעון, הליך ידידותי וחיובי, שבסופו יוכלו לקבל צו הפטר, ולצאת לדרך חדשה ללא חובות.

תיקים חדלות פירעון – המידע שמפורסם באתר ואיך הכי נכון לפעול?
תיקים חדלות פירעון – המידע שמפורסם באתר ואיך הכי נכון לפעול?

 

מהן מטרות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

לפני שנעסוק בשאלה איך מבררים את מצב התיקים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כדאי להבין מה הוא. המטרות של חוק חדלות פירעון מופיעות כבר בסעיף הראשון של החוק, אשר קובע כי:

"חוק זה נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייב שהוא יחיד או תאגיד, הנמצא או העלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במטרה –

(1) להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב;

(2) להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;

(3) לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים".

 

מה זה אומר?

לחוק בעצם שלוש מטרות מרכזיות, כשהמטרה הראשונה היא העיקרית ביניהן, ומובילה לשתיים האחרות. קודם כל, לשקם את מצבו של החייב. ללמד אותו לנהל את המסגרת התקציבית שלו, כך שההכנסות יהיו גדולות, או שוות להוצאות. לאחר מכן, כמובן שיש לדאוג גם לנושים עצמם, אם הם לא יקבלו, לפחות חלק מהחובות המגיעים להם, כנראה שהמוטיבציה שלהם להלוות כספים בעתיד, או לנהל קשרים עסקיים – תרד בהרבה.

המטרה השלישית היא כמובן לדאוג לשלב את החייב במעגל הכלכלי הרגיל. הרי, אם החייב לא ימצא עבודה או לא יהיה לו אופק שיקומי כלכלי אמתי, הוא יישאר כל הזמן באותו משבר כלכלי, כך שהוא או רק "יכבה שריפות" כל הזמן ו"יתגלגל", או שהוא "ירד מתחת לרדר" ויאלץ כל חייו לעבוד ללא תלוש שכר, דבר שיש לו השלכות רוחביות ופגיעה בכל המשק.

שימו לב, לפני שנמשיך, שלגבי תיקי פשיטת רגל או תיקים פשיטת רגל (תיקים כנ"ר), שאם החייב הכריז על פשיטת רגל לפני ה15.09.2019, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לא חל עליו, אלא פקודת פשיטת הרגל הישנה, שבה לא נדון במאמר זה.

 

שלבי הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

כשאתם מבררים על תיקי חדלות פירעון, אחד הדברים שכנראה תרצו לדעת, באיזה שלב בהליך שבו אתם נמצאים כעת מבחינת תיק חדלות הפירעון שלכם. שימו לב שמדובר בהליך שאורכו כ – 4 שנים בהתאם לחוק, וצו שיקום הכלכלי ניתן לאחר שנה אחת בלבד, כאשר נפרט כעת מהם השלבים העיקריים שבו:

השלב הסבר
הגשת בקשה לחדלות פירעון ההליך יכול להתחיל גם על ידי החייב, וגם על ידי הנושים. שמגישים בקשה לחדלות פירעון שימו לב שמיקום הערכאה אשר תדון בבקשה, הממונה על חדלות פירעון או רשות ההוצאה לפועל תלוי בגובה סכום החוב. לאחר סיום בדיקת הבקשה, יינתן לכם צו לפתיחת הליכים.
מינוי נאמן ודיווח על הכנסות והוצאות בשלב זה, ועם מתן הצו לפתיחת הליכים הממונה קובע מי יהיה הנאמן שיתמנה בתיק הזה, ובמהלך תשעה חודשים מפקח נאמן חדלות פירעון על החייב ובודק את רמת מחויבותו להליך, ויגיש את הדו"ח ממצאי הבדיקה שלו לבית המשפט. חייב צריך להעביר לנאמן פירוט כל חודשיים על מאזן ההכנסות וההוצאות שלו ולהנפיק עבור הנאמן מסמכים בהתאם לנדרש.
קבלת מתווה שיקום כלכלי (צו שיקום כלכלי) בתום השנה הסיפור עובר לבית המשפט ששומע את הנאמן והמלצתו ואז מחליט האם החייב עמד בקריטריונים ויש לתת לו מתווה לשיקום כלכלי, ובשפה המשפטית "צו שיקום כלכלי". בהתאם לחוק, עליו לעמוד במתווה במשך שלוש שנים. כלומר, לעמוד בתנאי ההחזר המופחת שנקבע לו. במקרים חריגים יינתן לחייב הפטר לאלתר כבר במעמד הדיון עצמו שמתקיים בהתאם לחוק לאחר 12 חודשים, ובהתאם ליומנו של בית המשפט הדן בעניינכם.
קבלת צו הפטר לאחר שלוש שנים, ואם החייב עמד בכל תנאי המתווה לשיקום כלכלי, הוא מקבל צו הפטר חלוט, שהוא למעשה צו שפוטר אותו באופן מלא או חלקי מהחובות שלו.

 

איפה מבצעים בדיקת תיקים חדלות פירעון?

את הפרטים לגבי תיקים חדלות פירעון (וגם פרטים לגבי הכונס הרשמי תיקים שנוהלו בעבר תחת הפקודה הישנה, כלומר תיקים פשיטת רגל) אפשר למצוא באתר הממונה במשרד המשפטים. היינו, המידע שהיה מוחזק באתר כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר), נשאב וסונכרן כך  שתוכלו לרשום בחיפוש בגוגל כונס הכנסים הרשמי תיקים, ולהגיע לאותו מקום, שהוא אתר הממונה.

 

באילו מקרים התיק לא יופיע באתר של הממונה במשרד במשפטים?

אם הבקשה שהוגשה לפתיחת תיק חדלות פירעון עדיין בבדיקה אצל הממונה, כלומר, טרם ניתן לחייב צו לפתיחת הליכים, הוא לא יופיע באתר (כנ"ל לגבי צו צו פירוק, צו פתיחת הליכים, וגם צו כינוס). בנוסף, אם התיק נסגר לפני יותר משלוש שנים הוא לא יופיע באתר. היינו, מבחינת זמנים, רק תיקים שנסגרו בשלוש השנים האחרונות עדיין יופיעו במערכת, מדובר בתיקים שניתן בהם צו הפטר לחייב.

 

מי רשאי לבדוק תיקים חדלות פירעון?

באופן כללי, כל אחד יכול לגשת ולבדוק. הכל נגיש לכולם. אולם יש נתונים מסוימים שמפאת העובדה שנתונים אלה לרוב טומנים בחובם מידע אישי, אך רלוונטי בעיקר לבעלי העניין, רק חייב עם שם משתמש וסיסמא יכול להיכנס ולהיחשף אליהם. את שם המשתמש והסיסמא תקבלו לאחר שיפתח התיק ומיד עם קבלת הצו לפתיחת הליכים.

 

בדיקת תיק חדלות פירעון – המידע הקיים ואיך אפשר להשתמש בו לטובתכם?!

במסגרת בדיקת תיק חדלות פירעון אצל הממונה תוכלו לקבל הרבה מידע, שחלקו יכול לסייע לכם והוא מאוד רלוונטי. בין השאר תוכלו לבדוק סטטוס התיק ואיפה הוא עומד מבחינת השלבים שהזכרנו. מספר התיק אצל הממונה או אצל ההוצאה לפועל.

תוכלו לקבל את מספר התיק בית משפט, את פרטי הנושים שלכם שהגישו תביעת חוב, גם הפרטים שלכם יופיעו, פרטי בעל התפקיד (הנאמן) שהתמנה בתיק או כלל בעלי התפקידים בתיק, אם יש כמה. כמו כן, בתיק יופיעו המסמכים הרלוונטיים, דו"ח תנועות כספיות, וכמובן, תאריכי הדיונים הבאים בבית המשפט.

אך הדבר החשוב הוא, שבאמצעות גישה למידע זה, ובהתאם לנתונים שתחשפו אליהם, תוכלו להסיק מסקנות ולבנות אסטרטגיה משפטית מדויקת עבורכם. לא נוכל להרחיב במסגרת מאמר זה על כלל האפשרויות שעומדות לרשותכם עם קבלת ממצאי הבדיקות שתעשו, אך נציין מספר דברים חשובים שתוכלו לבדוק וחובה לבדוק אותם במהלך ההליך והם:

  1. יש לבדוק מי מהנושים שלכם הגיש תביעת חוב! שכן ייתכן וחלק מהנושים שלכם כלל לא הגישו תביעות חוב בהליך, על כל המשמעויות שנלוות לכך!. בנוסף ולא פחות חשוב, יש לבדוק מתי הם עשו זאת ואם הם עמדו במועדים הקבועים בחוק – תוך 6 חודשים מתחילת ההליך שלכם.
  2. יש לבדוק את המסמכים שצורפו לתביעות החוב, ולבדוק אם המסמכים צורפו כמו שצריך, בהתאם לחוק ולתקנות, ובעיקר לבדוק – אם הנושה הוכיח את החוב כלפיכם.
  3. יש לבדוק אם הנאמן בדק את תביעות החוב בהתאם לחוק וכפי שנדרש ממנו, והוריד את הריביות וההצמדות.
  4. יש לבחון אם ניתן לבנות תוכנית פעולה מסודרת, בהתאם לפסקי הדין המנחים בנושא, ולהגיע להסדר עם חלק מבין הנושים מחוץ להליך.
  5. ועוד.

 

אם אני לא מצוי בחובות כספיים, האם גם עלי לעשות בדיקת תיקים חדלות פירעון?

האפשרות לבצע בדיקת תיקי חדלות פירעון באתר הממונה, פתוחה כאמור לכולם, ואם אתם מעוניינים להיכנס לשותפות, או סתם לנהל עסקים עם אדם מסוים, לא מופרך שתרצו לבצע בדיקת רקע לגביו. אחת הדרכים לעשות זאת היא בעזרת בדיקה האם יש לו תיקי פשיטת רגל, או תיקים שנפתחו בהליך חדלות פירעון. עורך דין יוכל לעזור לכם בהערכת מצבכם או מצבו של השותף הפוטנציאלי אל מול מצבכם הפיננסי ומשפטי.

 

למה צריך עורך דין חדלות פירעון במצב כזה?

בסוף, מדובר בתחום מורכב שדורש ידע והבנה, ולכן גם אם תצליחו לראות ולהיחשף למידע, לא בטוח שתדעו לגמרי מה לעשות אתו, ואיך למנף אותו לטובתכם. כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין חדלות פירעון, להעביר אליו את המידע שאצלכם, הוא ימשיך לבצע את הבדיקות הנדרשות לפי שיטת עבודה ידועה ונכונה שיש לפעול בה במצבים אלו.

לאחר סיום שלב בחינת הנתונים, עורך הדין ישב אתכם בצורה מסודרת על הדברים, וכך תוכלו לקבל חוות דעת לגבי מצבכם, הדרכה אילו פעולות יש לבצע ומתי, ומה נדרש מכם מעתה קדימה.

ניתן לבדוק את התיקים באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

התשובה היא לא. רק חלק מהמידע בתיקים בהליך חדלות פירעון חשוף לכולם (כמפורט במאמר). אולם, על מנת לקבל גישה מלאה ולהיכנס לתוך המערכת, שם ניתן לראות את רשימת תביעות החוב, המסמכים שצורפו וכד', יש לקבל סיסמת כניסה לאתר, והיא ניתנת לחייב עם קבלת הצו לפתיחת הליכים.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון
מהי חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון? מה שואלים בחקירת יכולת? ואיך כדאי להיערך אם זומנתם לאחת כזו? כל זאת ועוד, במאמר שלפניכם. היכנסו וקראו >>>
מהן ההשלכות של חדלות פירעון על חיינו
ההשלכות של חדלות פירעון: מהן ההשפעות החיוביות והשליליות של הליך חדלות פירעון, ואילו הגבלות ילוו את מי שפונה להליך? כל זאת ועוד, במאמר >>>
מהו דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?
מהו דו"ח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי? מה זה אומר בדיוק? מתי הדו"ח הזה נכתב? ולמה דו"ח ממצאי הבדיקה מהווה שלב קריטי וחשוב עבור כל חייב שנמצא בהליך חדלות הפירעון?
חדלות פירעון מה זה?
חדלות פירעון מה זה אומר? מהן ארבעת מטרות החוק החדש? מהם השלבים הקבועים בהליך חדלות פירעון? מהם החובות שאין עליהם הפטר? כל הפרטים במאמר שלפניכם
איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?
במדריך זה נסביר איך מגישים בקשה לחדלות פירעון? מה קורה לאחר ההגשה? כמה זמן אורך ההליך? אילו מסמכים יש לצרף לבקשה לחדלות פירעון, ואילו עדיף שלא. והכל כמפורט במדריך המלא שלפניכם
מה זה צו שיקום כלכלי?
כאשר חייב מגיע למצב שבו הוא אינו יכול לשלם את חובותיו לנושיו, וחובותיו עולים על סך נכסיו עליו לפנות להליך שיקום כלכלי וחדלות פירעון במסגרתו יקבל "צו שיקום כלכלי" ולאחר שיעמוד בהצלחה בתנאיו, יקבל הפטר ויצא לחיים חדשים, ללא חובות!
הממונה על חדלות פירעון – מיהו ומהן סמכויותיו?
אחד מבין הגורמים המרכזיים בהליכי חדלות פירעון הוא "הממונה על הליכי חדלות פירעון". במאמר זה נסביר מהו הגוף הזה שמכונה הממונה על הליכי חדלות פירעון, מהן הסמכויות שלו, בעיקר לאור החקיקה העדכנית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון
מהי תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון? מהו אותו שלב מורכב, שלאחריו, בדרך כלל מוכרע גורל ההליך כולו. במאמר זה נתייחס לשיטת עבודה שמסייעת ללקוחותינו לצלוח את תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון, ונסביר למה בעיקר נועדה תקופה זו בהליך?
תביעת חוב חדלות פירעון – כל המידע הדרוש
מה זה אומר בכלל תביעת חוב? מה נדרש מצד הנושה, ומה מכם בתור חייבים?
צו לפתיחת הליכים
"צו לפתיחת הליכים", עליו נפרט במאמר זה, הוא למעשה מהווה את השלב הראשון של ההליך חדלות הפירעון ומשפיע על כולו – ומכאן חשיבותו הרבה. מה זה בדיוק אומר צו לפתיחת הליכים חדלות פירעון? מה נקבע בו? מה חשוב לדעת?
הקדמת תשלומים (פירעון מוקדם) בהליך חדלות פירעון
האם ניתן לבצע פירעון מוקדם באמצע הליך חדלות פירעון, ולקצר את משך התקופה? מה זה אומר הקדמת תשלומים לפי חוק חדלות פירעון? האם זה מומלץ? ולמה כדאי להתייעץ עם עורך דין?
תקופת חדלות פירעון
מה הם הליכי חדלות פירעון? מהם השלבים העיקריים? מהי תקופת חדלות פירעון? וכן, האם אפשר לקצר את משך תקופת הליך חדלות הפירעון?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ