חייגו לייעוץ:
077-803-5216

ביטול עיכוב יציאה מהארץ תוך 24 שעות

להאזנה:

 

צו עיכוב יציאה מהארץ הינו מנגנון משפטי שנוצר כדי למנוע את בריחתו של החייב לארץ אחרת, והוא ניתן לרוב בשל הליכי גבייה בהוצאה לפועל. ולכן, במידה ונוכל לשכנע את הגורם השיפוטי שמטרת הבקשה לצאת לחו"ל היא לא כדי לברוח מארץ, בהחלט ניתן יהיה לבטל את צו עיכוב היציאה לתקופה קצובה, וזאת בהתאם למספר תנאים. במאמר זה נתמקד בנושא של חייבים וכיצד ניתן לבקש ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ בהתאם למצב המשפטי כיום.

 

בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מהארץ יכול להינתן על ידי ערכאות משפטיות או על ידי מערכת ההוצאה לפועל. מי שהוצא כנגדו צו עיכוב יציאה לא יוכל לצאת מהארץ וכל אחד יכול לבדוק אם קיים נגדו צו פעיל במשטרת הגבולות. לשם בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ יש צורך שיהיה ברשותכם מספר תעודת זהות ומספר דרכון לרבות התאריך של הוצאת הדרכון ושנת לידה.

בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן לבצע בבדיקה טלפונית במספר 3450* במענה ממוחשב של רשות האוכלוסין. אפשרות נוספות לביצוע הבדיקה, היא בצורה מקוונת באמצעות רישום למערכת ההזדהות הממשלתית. מיד נפרט מהן הסיבות, הנימוקים, וסוגי הערבויות לצורך ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ. 

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ
ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

 

מהן הסיבות לצו עיכוב יציאה מהארץ?

חשוב להבין שהסנקציה הזו של עיכוב יציאה מהארץ לחייבים, לא נעשית לשם הטלת עונש שהמדינה מטילה על החייב, אלא הדבר נועד כדי למנוע ממנו לברוח מהארץ ומהצורך להסדיר את חובותיו. היות וזו הסיבה העיקרית להטלת ההגבלה, ניתן לבקש ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ לתקופה מוגדרת, תוך עמידה בתנאים מסוימים.

כלומר יש לעמוד בתנאים ובדרישות שקבע המחוקק לצורך ביטול צו עיכוב יציאה מארץ, ולפרט לרשם ההוצאה לפועל את הטיעונים העובדתיים והמשפטיים התומכים בקבלת בקשתכם. יש להגיש את הבקשה על גבי טופס 214 ולסמן את המקום המיועד לכך.

את טופס 214 ניתן למלא ולהגיש באתר רשות האכיפה והגבייה גם באופן עצמאי, אך הדבר לא מומלץ, וניסיונות העבר הראו שעדיף להסתייע בגורם מקצועי שבקיא בתחום, בחוק ובפסיקה, על מנת להגדיל את הסיכויים שהבקשה תתקבל ותאושר במהירות.

כמו כן, השתדלו להימנע מטעויות בשלב הכנת הבקשה. אין "צ'אנס נוסף". וכל טעות או ניסוח קלוקל עלולים "להחליש" את הבקשה שלכם, ולהוביל לכך שרשם ההוצאה לפועל ידחה אותה על הסף.

למשל, חשוב להבין כי הגשת הבקשה אינה מאפשרת ביטול גורף וקבוע של צו עיכוב היציאה מהארץ (והרבה בקשות נדחו בשל כך), אלא יש להגיש את הבקשה לביטול הצו עבור נסיעה ספציפית בלבד, שבעבורה מוגשת הבקשה. תוך ציון התאריכים המבוקשים. כלומר יש לציין את תאריך היציאה לחו"ל ואת תאריך החזרה מחו"ל. אז שימו לב והקפידו לרשום את התאריכים במקומות הרלוונטיים כמו שצריך. לצורך קבלת ייעוץ רחב יותר, תוכלו להסתייע בעו"ד הוצאה לפועל המתמחה בתחום.

 

הנימוקים והפרטים שחובה למלא בבקשת ביטול עיכוב היציאה מהארץ

כאשר ממלאים בקשת ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ יש צורך לפרט מהי מטרת הנסיעה, מה היעד של החייב ומה משך התקופה שהחייב ישהה מחוץ לארץ בנסיעה ספציפית זו. בנוסף החייב נדרש לציין את זהותו של הגורם שיממן את עלותה של הנסיעה המתוכננת ואת צרכיו של החייב בעת שהייתו במדינת היעד.

בנוסף החייב נדרש להציע סוג של ערבות שיבטיח את חזרתו לארץ. כמו כן, מומלץ לצרף לטופס הבקשה תצהיר נלווה שבו החייב מאמת את העובדות שפירטנו למעלה.

 

סוגי ערבות בבקשה לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ – להבטחת החזרה לארץ

בעת אישור הבקשה רשם ההוצאה לפועל עשוי לקבוע כי החייב יידרש להעמיד ערבות בנקאית בסכום חלקי או כולל של החוב כאשר הערבות לא תוגבל בזמן ותופנה אל מערכת ההוצאה לפועל. נציין שבדרך כלל מערכות הגבייה והמשפט מעדיפות שהחייב ידאג לערבות בנקאית, כלומר זו ברירת המחדל הנדרשת במקרים אלו, אך אם אין לחייב אפשרות להעמיד ערבות בנקאית, יש להציע ערבויות חלופיות במקום, כמפורט בהמשך המאמר.

 

העמדת ערבים במקום ערבות בנקאית

כחלופה לערבות בנקאית ובמקומה, ניתן להציע לרשם ההוצאה לפועל ערבים שיחתמו על כתב ערבות עבור החייב בזמן שהותו בחו"ל. במקרה שכזה יוצא כנגד ביטול צו העיכוב לחייב, צו עיכוב כנגד הערבים עד לחזרתו של החייב ארצה.

לשם כך יהיה על החייב להחתים את הערבים על כתב הערבות מול הנציג של ההוצאה לפועל בסניף שבו התיק מתנהל. ישנם מצבים בהם הערבים רשאים לחתום על כתב הערבות מול עורך דין והחייב יכול לצרף את כתב הערבות אל בקשת הביטול.

כמו כן, יש להראות לרשם ההוצאה לפועל שבמידה והחייב לא יחזור ארצה ניתן יהיה להיפרע מהערבים, ולכן יש להוכיח שיש לערבים יכולת כלכלית לשלם את החוב. על כן, יש צורך לצרף לבקשה בין היתר, דוח שנתי של רואה חשבון כאשר מדובר בערבים עצמאיים או תלושי משכורת של שלושה חודשים אחרונים כאשר הערבים שכירים. נהוג להראות לרשם שמדובר על ערבים שמרוויחים מעל 7,000 ₪ נטו בחודש.

תנאים עבור הגשת בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ
תנאי ראשון על החייב לעמוד בתנאים שהוטלו עליו במסגרת ההליך, כלומר לשלם את צו התשלומים שנקבע לו בהוצאה לפועל או בהליך חדלות פירעון, ולקיים את יתר התנאים הנדרשים
תנאי שני על חייב להציג סיבה מוצדקת ליציאתו
תנאי שלישי על החייב להעמיד ערבויות מתאימות
תנאי רביעי על החייב להצהיר על צד שלישי שנושא בעלויות הנסיעה והשהייה שלו בחו"ל

 

האם ניתן להביא לביטול עיכוב יציאה מהארץ תוך 24 שעות?

כמה זמן לוקח לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ? ניתן להביא לביטול עיכוב יציאה מהארץ תוך 24 שעות כאשר מדובר במקרים דחופים. את הבקשה יש להגיש בסמיכות מידית בטווח של יממה, 24 שעות, לפני מועד היציאה מהארץ, ובבקשה יש לטעון במפורש שאי קבלה של הבקשה במיידי ודחיית המועד להגשה לימי הפעילות הרגילים, עלולה להשפיע על המבקש באופן בלתי הפיך, לכן יש לטעון בבקשה את הסיבה לכך שעל רשם ההוצאה לפועל לאשרה באופן דחוף ומידי.

בהקשר זה חשוב להבין כי לא מדובר לרוב על הפסדים כספיים בלבד שיצדיקו הליך חריג של ביטול הצו עיכוב במיידי. לכן טיעון שלא יתקבל אצל הרשם, הוא טיעון שבו החייב "יפסיד" את המתנה שקרוב המשפחה העניק לו, או שמדובר שחופשה משפחתית שנודעה לחייב כעת ובהפתעה, אלו לא יתקבלו אצל הרשם.

אך כאשר מדובר בנסיבות בעלות דחיפות אמיתית, כמו למשל יציאה דחופה לחו"ל לטובת פרוצדורה רפואית של החייב או בן משפחתו בדרגת קרבה ראשונה או לצורך לוויה בחוץ לארץ של בן משפחה בדרגה זו. גם השתתפות בדיון משפטי בחוץ לארץ עשוי להיחשב לסיבה חריגה להליך מהיר.

 

האם הגשת בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ משפיע על הליך חדלות הפירעון?

על שאלה זו לא ניתן לענות באופן גורף כלפי כולם, היות וכל מקרה נבחן בהתאם לנסיבותיו. נציין שלרוב הגשת בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ בין אם אושרה ובין אם לאו אינה משפיעה על המצב המשפטי של חייב הנמצא בהליך חדלות הפירעון, כלומר גם אם בית המשפט דוחה את בקשתו של החייב, ניתן יהיה לבקש בקשה זו שוב בעתיד.

עם זאת, אנו לא ממליצים לפנות לבית המשפט בבקשות חלקית, חסרות ושלא מנוסחות נכון, שכן דבר זה בהחלט עלול לגרום לנזק. לכן קבלת ליווי משפטי מקצועי יאפשר עמידה מיטיבה בתנאי החוק והפסיקה ויגביר את סיכויי ההצלחה מול הגורם השיפוטי אשר יבחן את בקשתכם לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ.

 

ליוויי משפטי מקצועי

במידה והוצא כנגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ, הן במסגרת הליכי הוצאה לפועל והן במסגרת הליכי חדלות פירעון, ואתם מעוניינים להביא לביטולו, תוכלו להסתייע בעורך דין המתמחה בייצוג חייבים, הן בהליכי הוצאה לפועל והן בהליכי חדלות פירעון – שידריך אתכם כיצד עליכם לפעול, ויחל לקדם עבורכם ברמה המשפטית את הבקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.

הייעוץ והליווי המשפטי חיוניים לא רק לצורך אישור יציאה דחופה לחוץ לארץ, אלא גם לשם קבלת הכוונה טרם הגשת הבקשה, וכן לאורך ההליכים המשפטיים והכנת התיק לקראת הגשת הבקשה לבית המשפט או להוצאה לפועל.

אנו מוצאים שעבודה יעילה יחד ובשיתוף פעולה איתכם, מגדילה את הסיכויים שהגורם השיפוטי יקבל את בקשתכם ויורה על ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.

אם אתם מעוניינים לבדוק מהן האפשרויות שלכם, אנו במשרד ערוכים לסייע לכם. הייעוץ הוא מקיף, מקצועי, מלא ודיסקטי.

צו עיכוב יציאה בדרך ניתן לתקופה מוגבלת בת שנה ובסופה רשם ההוצאה לפועל עשוי לתת צו חדש בהתאם לנסיבות. הצו יכול להישאר בתוקף לזמן ארוך יותר, כאשר הוא ניתן לחייב שאינו משלם מזונות ילדים כמו גם כאשר הוא ניתן נגד חייב שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים או במידה והצו ניתן במסגרת הליך איחוד תיקים. במצבים אלו יש להמתין עד לסיום ההליכים, ורק אז יבוטל צו עיכוב היציאה מהארץ.

על החייב לעמוד בתנאי ההליך שבו הוא נמצא ועליו לקיים את הדרישות של הרשם או השופט בכל הנוגע להגשת מסמכים, דוחות ותשלומים שנקבעו לו. תנאים נוספים הם הצגת סיבה מוצדקת, כל הוצאות הנסיעה ימומנו על ידי צד שלישי, והעמדת בטחונות שיבטיחו את חזרתו ארצה.

בהחלט כן! במקרים דחופים ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ תוך 24 שעות במידה ומדובר בבקשה דחופה שהוגשה בסמוך למועד היציאה המבוקש, בטווח של 24 שעות ממועד הטיסה (לא כולל שבתות וחגים).

מקרים דחופים הם למשל יציאה לחו"ל לצורך הליך רפואי לחייב או לקרוב משפחתו מקרבה ראשונה, לוויה של קרוב מקרבה ראשונה, דיון משפטי דחוף בחו"ל המצריך את נוכחותו של החייב, חיילים בודדים וכו'.

רשם ההוצאה לפועל בבואו להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ נדרש לאזן בין הזכות החוקתית ליציאה מהארץ של החייב לבין זכויות הקניין של בעלי החוב וזכותם לגבות את החוב. לכן בהתאם לפסיקה רשם ההוצאה לפועל לא ייעתר לבקשת החייב לצאת לחו"ל כשקיים חשש ממשי ואמתי שאותו חייב לא ישוב חזרה, ולמעשה ישתמש ביציאתו לחו"ל במטרה להתחמק מנושיו.

שתפו את המאמר:

תוכן עניינים

עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

עו"ד אורי גילת בפייסבוק | עו"ד אורי גילת ביוטיוב | מייל: [email protected]

מאמרים נוספים
צו הבאה בהוצאה לפועל
מה זה אומר צו הבאה במובן של ההוצאה לפועל? מתי משתמשים בו? מי מוסמך להוציא אותו? מה קורה לאחר מכן? איך אפשר לבטל צו הבאה? ולמה מומלץ להתייעץ עם עורך דין כשמדובר בהליך כזה?
חתימת ערבות – כל המידע שצריך לדעת?
מה מעמדו של ערב על חוב? האם לנושים יש סמכות או יכולת לפעול בדרך כלשהי נגדו? ובכלל, בכל הסיפור של חובות וערבות, מהי חתימת הערבות – ואיזה מידע חשוב שנדע בתור חייבים?
כמה צ'קים חוזרים זה חשבון מוגבל?
המשמעות האמיתית של חשבון מוגבל, היא קריסת העסק. לכן, כשהאשראי לא עובר, או כשהצ'קים מתחילים לחזור, צריך לפעול במהירות האפשרית, ואולי אפשר יהיה למזער את הנזק. מה עושים במקרה כזה? כמה צ'קים חוזרים זה חשבון מוגבל? ומה תפקיד עורך הדין במקרה כזה?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
"חייב משלם" הוצאה לפועל
המחוקק הגדיר מצב מיוחד, "חייב משלם" בהוצאה לפועל. מה זה אומר? מתי אפשר לבקש להיות מוגדרים ככאלה? ומה הקשר של עורך דין לסיפור?
צו למסירת מידע הוצאה לפועל
מה זה צו מסירת מידע? איך בתור חייבים אנחנו יכולים להתמודד עם זה? ולמה כל כך דחוף להתייחס לזה בכלל כשאין לנו מה להסתיר? איך זה ישפיע עלינו?
מכתב התראה הוצאה לפועל
קיבלתם מכתב התראה הוצאה לפועל? אין לכם מושג מה דורש מכם ההליך עכשיו? מכתב התראה הוא בעצם יידוע של רשות האכיפה והגבייה, שהולכים לגבות מכם את החוב שיש לכם לנושה מסוים. האם יש לכם דרך להתגונן? מה האופציות שעומדות בפניכם? ומה תפקיד עורך הדין בכל הסיפור?
מה אסור לעקל הוצאה לפועל?
מהן אותן הגנות שהחוק קבע עבור כספים ונכסים? ומה אסור לעקל בהוצאה לפועל? ואיך עורך דין יוכל לסייע לכם במקרה של הליכי עיקול בהוצאה לפועל?
טפסים הוצאה לפועל – הסבר ממוקד מעו"ד אורי גילת המייצג חייבים בלבד
אם לכם חובות בהוצאה לפועל, יש כמה טפסים הוצאה לפועל שאתם חייבים להכיר. במאמר זה נסביר בקצרה על טפסים המרכזיים בהוצאה לפועל, ומתי עושים בהם שימוש. כמו כן נתייחס לאפשרויות שיש לכם בתור חייבים, מתי הסדר חובות עדיף, ומתי פנייה להליך חדלות פירעון?
תשלום הוצאה לפועל – עו"ד אורי גילת מסביר "קודם תבדקו ורק אז תשלמו"
רוצים לבצע תשלום הוצאה לפועל? במאמר זה נסביר איך באפשרותכם לשלם תשלום שובר הוצאה לפעול במזומן או בכרטיס אשראי, דרך מערכת ההוצאה לפועל. לאחר מכן נסביר למה חשוב שתבדקו את עצמכם רגע לפני שאתם מבצעים תשלום חוב בהוצאה לפועל (ראו אם המקרה שלכם דומה לדוגמאות שבמאמר)
איחוד תיקים חוק חדש
מה זה בדיוק איחוד תיקים לפי החוק החדש? מה השינוי הדרמטי? מהם החסרונות ואילו הגבלות מוטלות על החייב? כל הפרטים במאמר שלפניכם
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.