חייגו לייעוץ:
077-803-5216

ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל

אם אתם מוגדרים בהוצאה לפועל כחייבים מוגבלים באמצעיים, כנראה שיש לכם כמה תיקים והם אוחדו. מה זה איחוד תיקים בהוצאה לפועל? מה קורה אחרי ביטול איחוד תיקים הוצאה לפועל? והשאלה הגדולה, האם זה שבוטל הליך איחוד התיקים הוא יתרון או חסרון עבורי? ולמה צריך עורך דין במקרה כזה? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

בטח לא יפתיע אתכם שישנם הרבה מאוד בעלי חוב שיש להם יותר מתיק אחד בהוצאה לפועל, וכמו שאומרים, כשנופלת צרה אחת, כנראה תבואנה רבות גם אחריה. וכמובן שזה לא כל כך מפתיע, הרי התמודדות של אדם שנמצא בהליכי הוצאה לפועל היא קשה, ועוד יותר קשה אם נוספים לו חובות חדשים, ואז הוא נאלץ להתגלגל "ולכבות שריפות" – עד שכבר אי אפשר יותר להחזיק.

ברירת המחדל בהוצאה לפועל, הוא שנדרש לבצע תשלום לכל תיק בנפרד, אך לחייבים יש אפשרות להגיש בקשה לאיחוד התיקים בהוצאה לפועל. במצב כזה, של איחוד תיקים בהוצאה לפועל, הם אינם צריכים לשלם צו תשלומים נפרד לכל נושה ונושה, שבמצטבר יוביל לסכום חודשי גבוה מאוד, אלא יכולים לשלם צו תשלומים אחד קבוע, שמוסדר מראש, והסכום הזה מחולק בין התיקים.

היתרון של מצב כזה הוא שהחייבים יקבלו עיכוב הליכים ולא יוכלו להטיל עליהם עיקול משכורת או חשבון בנק, כול עוד הם עומדים בצו התשלומים שנקבע להם בתיק האיחוד.

ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל
ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל

 

אז מה הבעיה באיחוד התיקים בהוצאה לפועל?

הבעיה העיקרית היא משך הזמן שנדרש להחזיר את החובות במצב כזה. הרי אחרי ההסדר וההתחייבות של החייב בהליך ההוצאה לפועל, הוא נדרש להחזיר סכום כסף מסוים מדי חודש, לאורך תקופה. המשמעות היא שלצד זה הנושים היו מקבלים סכומים מאוד קטנים, במקרים רבים, הריבית הנצברת בתיקים הייתה גבוהה מההחזר, מה שגרם לחובות רק לתפוח ולתפוח.

בסוף, כולם היו יוצאים מופסדים, הנושים שלא היו מקבלים את כספם בחזרה, אלא בפעימות זעירות ולאורך זמן, ובעיקר החייבים שהרגישו שהם במרדף אחר צו התשלומים, בו הם נדרשים לעמוד כל חודש בחודשו, אך בפועל הם לא באמת מסיימים או יסיימו את החוב לעולם.

 

התיקון לחוק איחוד תיקים בהוצאה לפועל

בשנת 2020 תוקן החוק, והמחוקק בעצם קבע את הפרמטרים לצו התשלומים באיחוד התיקים: "לא יינתן צו איחוד אלא אם כן נוכח רשם ההוצאה לפועל, לאחר חקירת היכולת של החייב ובהתחשב בנכסיו העתידיים, לרבות בכושר השתכרותו, כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים ועומדים נגדו תוך פרקי הזמן הקבועים בסעיף 7א1 או אם הסכימו לכך כל הזוכים – תוך פרק זמן ארוך יותר".

כלומר, המחוקק בעצם הגביל את יכולת החייב לפרוס את התשלומים במקרה של איחוד תיקים בהוצאה לפועל. בנוסף, בעצם נקבעו טווחי זמנים ביחס לגובה סכום החוב. אם מדובר בחובות עד 100,000 ש"ח, יש לכסות את החובות תוך שלוש שנים. אם מדובר בחובות מעל 100,000 ש"ח, יש לכסות אותם תוך ארבע שנים.

 

אז מה קורה אם אין יכולת פירעון מלאה?

חשוב לציין שבמקרה כזה, לא יינתן צו איחוד. מן הסתם, רוב בעלי החובות בארץ אינם בעלי יכולת פירעון בטווח זמן של 3-4 שנים בלבד, אחרת הם כבר היו עושים זאת. חייבים רבים חושבים שהם כן יצליחו לעמוד, מקבלים את צו התשלומים, ולאחר תקופה שהם משלמים כמו שעון, ונחנקים כל חודש, הם מבינים שאין להם באמת דרך אמתית להצליח לעמוד בצו התשלומים, בדרך שתוביל לסיום החוב בפועל.

במקרה כזה, פעמים רבות, אחד הנושים בתיק מבקש לבטל את צו האיחוד. צו איחוד התיקים מתבטל, ואז הנושה גם מבקש הטלת הגבלות ועיקולים, וכל הכלים שהחוק בעצם מאפשר לו.

 

האפשרויות השונות אחרי ביטול איחוד תיקים

כשהחייב עומד בפני סיטואציה של ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל, עומדות בפניו ארבע אפשרויות מרכזיות:

תשלום בהתאם לצו התשלומים בתיקים הפרטניים ממשיך לשלם כמו שהיה לפני שבכלל ניתן צו האיחוד. אך מן הסתם, ההיגיון אומר שחייב שלא הצליח לעמוד בצו תשלום מאוחד של כמה תיקים, כנראה גם לא יצליח לעמוד כשכל תיק עומד בעצם בנפרד.
הגשת בקשה נוספת לאיחוד תיקים החייב יצטרך להוכיח שהתקיים שינוי בנסיבות, שינוי אמתי וממשי, שמצדיק מתן צו איחוד התיקים החדש. בנוסף, החייב יצטרך להציג את יכולת הפירעון הנוכחית שלו ומה הצפי קדימה, וזאת במהלך ארבע השנים הקרובות.
הגשת בקשה להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי אם סכומי החובות של החייב נמוכים יחסית (מתחת ל-166,627.31 ₪), באפשרותו להגיש בקשה לחדלות פירעון אצל רשם ההוצאה לפועל. במקרה שסכומי הכסף גבוהים, עליו להיכנס למסלול של בית המשפט, ולבסוף הוא, אם יעמוד בתנאים, יקבל הפטר מהחוב. מומלץ לפני גיבוש ההחלטה בנושא, לקבל ייעוץ מתאים מעורך דין חדלות פירעון המתמחה בייצוג חייבים.
הסדר נושים פרטני או קולקטיבי במידה ולחייב יש אפשרות לגייס כסף, באמצעות קרוביו או באמצעות נכסים פיננסים שעומדים לרשותו, ניתן לפעול באמצעות הסדר נושים, או באופן פרטני כלומר ישירות מול כל נושה ונושה בנפרד, או באמצעות הסדר נושים קולקטיבי מול כלל הנושים.

 

אז מה החידוש ומה היתרון לטעמינו בביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל?

בעבר, החייבים שאיחדו את התיקים שלהם בהוצאה לפועל, מצאו עצמם במצב אבסורדי של "חתונה קתולית" עם החובות, וללא שום אופק שיקומי אמיתי. הדבר שונה על ידי המחוקק במסגרת חקיקת חוק חדלות פירעון – שיקום כלכלי, בשנת 2018. החוק החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בעצם מאפשר את ההליך של מחיקת החובות בדרך הרבה יותר יעילה.

לפני כניסת החוק החדש לתוקף ובעבר, חייבים רבים נכנסו לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל משום שחשבו שזה דווקא מה שירכז להם את כל החובות במקום אחד, ויאפשר להם שיקום כלכלי אמתי. אך בפועל, התוצאה הייתה שהם נכנסו להליך ששילמו בו במשך שנים רבות, חלק מאוד קטן מהחוב בכל חודש, כך שהתהליך לא היה קרוב לסיומו, בעיקר שהתשלומים לא כיסו אפילו את הריביות שממשיכות לגדול ולהצטבר כל חודש בחודשו.

הסדרי מחיקת החובות, הן הסדרי נושים פרטני או קולקטיבי והן הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הם הסדרים אליהם פונים לאחר ביטול צו איחוד התיקים בהוצאה לפועל, והם, כשהם נערכים בצורה ישירה מול הנושים, או דרך הליך חדלות פירעון, יאפשרו לחייב מתווה שיקום כלכלי אמתי וממשי באמצעותו יוכלו סוף סוף לצאת מהבור ולהתקדם קדימה בחייהם, ללא חובות.

 

במה יסייע עורך דין הוצאה לפועל?

ההבנה שצו איחוד תיקים בהוצאה לפועל רק פוגם בשיקום הכלכלי, ואנו מתכוונים לאותם חייבים מוגבלים באמצעים שמשלמים או שילמו צו תשלומים נמוך, אם זה המצב – מומלץ לאותם חייבים להכיר, להבין ולהפנים שהם לא נמצאים במסלול המשפטי הנכון. לעצור. ולפעול אחרת.

בפגישות הייעוץ אנו נתקלים מידי פעם בחייבים שקשה להם (ובצדק) להכיר בעובדה שכל הכסף שהם שילמו לאורך השנים לא באמת סייע להם, לא באמת קידם אותם, ובלא מעט פעמים זה שנים על גבי שנים של זריקת "כסף לפח", והם עדיין באותו מקום בדיוק, ועיתים אף יותר גרוע.

ואין חולק, זה שבוטל לכם צו איחוד התיקים בהוצאה לפועל, מוביל באופן טבעי לחששות רבים ולעיתים זה אולי מרגיש כמו "ללכת אחורה", אך לטעמינו לרוב דווקא מדובר באירוע חיובי, שיוביל אתכם כנראה לבחירת דרך טיפול משפטי אחרת, בעזרתה תצליחו באמת לצאת מן החובות. דרך טיפול שיש לה התחלה – אמצע – וסוף.

עורך דין הוצאה לפועל ידריך יסביר וימליץ לכם מה מבין ארבעת האפשרויות המרכזיות שעומדות לרשותכם, כפי שפירטנו בטבלה לעיל, היא הדרך הנכונה והמתאימה ביותר עבורכם. כמו כן ובהתאם לצורך, יסייע לכם במשא ומתן אחר כך מול רשם ההוצאה לפועל או במשא ומתן על הסדרים מוסכמים מול הנושים וכו'.

 

איך בוחרים עורך דין הוצאה לפועל?

צריך לדעת שלשם הצלחה בהליך, וכדי שהאינטרסים שלכם יקודמו בצורה הטובה ביותר על מנת להגיע למצב מאוזן מבחינת הוצאות והכנסות, אתם צריכים לבחור עורך דין מקצועי, אמין ובעל ניסיון בתחום ההוצאה לפועל. לשם כך, מומלץ מאוד לשאול קרובי משפחה או חברים ולקבל המלצות, ובעיקר לבצע פעולות פרקטיות לשם קידום הדברים, אם אתם רוצים להתחיל חיים חדשים מבחינת חובות.

צריך לומר את זה באופן ברור, בסוף, מי שלא בקיא בפרטים הקטנים, מי שלא יודע מה זה בדיוק הוצאה לפועל, יכול לעשות טעויות משפטיות, שעלולות לסבך אותו ואת הקרובים אליו, ובעיקר יובילו להפסד כספי רב לאורך הדרך. אם זה בגלל החלטות לא נכונות, ואם זה בגלל ביצוע לא נכון של ההחלטות. עורך דין הוצאה לפועל, שידע להדריך אתכם אלו פעולות יש לבצע ומתי, וממה יש להימנע, יעשה עבורכם את ההבדל.

כמפורט בהרחבה במאמר, יש לרשותכם ארבע אפשרויות מרכזיות והן: תשלום צו תשלומים בתיקים הפרטניים, הגשת בקשה נוספת לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל, הגשת בקשה לחדלות פירעון ושיקום כלכלי או ביצוע הסדר נושים (פרטני או קולקטיבי).

לא ניתן לענות על שאלה זו בצורה רחבה, היות והליך שמתאים לאחד לא תמיד יהיה נכון עבור האחד, ולכן נדרש לערוך בירור משפטי מקצועי ומקיף, ובעקבותיו, ניתן יהיה לקבל החלטה איזו דרך טיפול משפטי, מבין האפשרויות הקיימות, תוביל לתוצאה הטובה ביותר בנסיבות במקרה הספציפי שלכם.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
ביטול עיקול משכורת
עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל. במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ