חייגו לייעוץ:
077-803-5216

ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל

להאזנה:

 

אם אתם מוגדרים בהוצאה לפועל כחייבים מוגבלים באמצעיים, כנראה שיש לכם כמה תיקים והם אוחדו. מה זה איחוד תיקים בהוצאה לפועל? מה קורה אחרי ביטול איחוד תיקים הוצאה לפועל? והשאלה הגדולה, האם זה שבוטל הליך איחוד התיקים הוא יתרון או חסרון עבורי? ולמה צריך עורך דין במקרה כזה? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

בטח לא יפתיע אתכם שישנם הרבה מאוד בעלי חוב שיש להם יותר מתיק אחד בהוצאה לפועל, וכמו שאומרים, כשנופלת צרה אחת, כנראה תבואנה רבות גם אחריה. וכמובן שזה לא כל כך מפתיע, הרי התמודדות של אדם שנמצא בהליכי הוצאה לפועל היא קשה, ועוד יותר קשה אם נוספים לו חובות חדשים, ואז הוא נאלץ להתגלגל "ולכבות שריפות" – עד שכבר אי אפשר יותר להחזיק.

ברירת המחדל בהוצאה לפועל, הוא שנדרש לבצע תשלום לכל תיק בנפרד, אך לחייבים יש אפשרות להגיש בקשה לאיחוד התיקים בהוצאה לפועל. במצב כזה, של איחוד תיקים בהוצאה לפועל, הם אינם צריכים לשלם צו תשלומים נפרד לכל נושה ונושה, שבמצטבר יוביל לסכום חודשי גבוה מאוד, אלא יכולים לשלם צו תשלומים אחד קבוע, שמוסדר מראש, והסכום הזה מחולק בין התיקים.

היתרון של מצב כזה הוא שהחייבים יקבלו עיכוב הליכים ולא יוכלו להטיל עליהם עיקול משכורת או חשבון בנק, כול עוד הם עומדים בצו התשלומים שנקבע להם בתיק האיחוד.

ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל
ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל

 

אז מה הבעיה באיחוד התיקים בהוצאה לפועל?

הבעיה העיקרית היא משך הזמן שנדרש להחזיר את החובות במצב כזה. הרי אחרי ההסדר וההתחייבות של החייב בהליך ההוצאה לפועל, הוא נדרש להחזיר סכום כסף מסוים מדי חודש, לאורך תקופה. המשמעות היא שלצד זה הנושים היו מקבלים סכומים מאוד קטנים, במקרים רבים, הריבית הנצברת בתיקים הייתה גבוהה מההחזר, מה שגרם לחובות רק לתפוח ולתפוח.

בסוף, כולם היו יוצאים מופסדים, הנושים שלא היו מקבלים את כספם בחזרה, אלא בפעימות זעירות ולאורך זמן, ובעיקר החייבים שהרגישו שהם במרדף אחר צו התשלומים, בו הם נדרשים לעמוד כל חודש בחודשו, אך בפועל הם לא באמת מסיימים או יסיימו את החוב לעולם.

 

התיקון לחוק איחוד תיקים בהוצאה לפועל

בשנת 2020 תוקן החוק, והמחוקק בעצם קבע את הפרמטרים לצו התשלומים באיחוד התיקים: "לא יינתן צו איחוד אלא אם כן נוכח רשם ההוצאה לפועל, לאחר חקירת היכולת של החייב ובהתחשב בנכסיו העתידיים, לרבות בכושר השתכרותו, כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים ועומדים נגדו תוך פרקי הזמן הקבועים בסעיף 7א1 או אם הסכימו לכך כל הזוכים – תוך פרק זמן ארוך יותר".

כלומר, המחוקק בעצם הגביל את יכולת החייב לפרוס את התשלומים במקרה של איחוד תיקים בהוצאה לפועל. בנוסף, בעצם נקבעו טווחי זמנים ביחס לגובה סכום החוב. אם מדובר בחובות עד 100,000 ש"ח, יש לכסות את החובות תוך שלוש שנים. אם מדובר בחובות מעל 100,000 ש"ח, יש לכסות אותם תוך ארבע שנים.

 

אז מה קורה אם אין יכולת פירעון מלאה?

חשוב לציין שבמקרה כזה, לא יינתן צו איחוד. מן הסתם, רוב בעלי החובות בארץ אינם בעלי יכולת פירעון בטווח זמן של 3-4 שנים בלבד, אחרת הם כבר היו עושים זאת. חייבים רבים חושבים שהם כן יצליחו לעמוד, מקבלים את צו התשלומים, ולאחר תקופה שהם משלמים כמו שעון, ונחנקים כל חודש, הם מבינים שאין להם באמת דרך אמתית להצליח לעמוד בצו התשלומים, בדרך שתוביל לסיום החוב בפועל.

במקרה כזה, פעמים רבות, אחד הנושים בתיק מבקש לבטל את צו האיחוד. צו איחוד התיקים מתבטל, ואז הנושה גם מבקש הטלת הגבלות ועיקולים, וכל הכלים שהחוק בעצם מאפשר לו.

 

האפשרויות השונות אחרי ביטול איחוד תיקים

כשהחייב עומד בפני סיטואציה של ביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל, עומדות בפניו ארבע אפשרויות מרכזיות:

תשלום בהתאם לצו התשלומים בתיקים הפרטניים ממשיך לשלם כמו שהיה לפני שבכלל ניתן צו האיחוד. אך מן הסתם, ההיגיון אומר שחייב שלא הצליח לעמוד בצו תשלום מאוחד של כמה תיקים, כנראה גם לא יצליח לעמוד כשכל תיק עומד בעצם בנפרד.
הגשת בקשה נוספת לאיחוד תיקים החייב יצטרך להוכיח שהתקיים שינוי בנסיבות, שינוי אמתי וממשי, שמצדיק מתן צו איחוד התיקים החדש. בנוסף, החייב יצטרך להציג את יכולת הפירעון הנוכחית שלו ומה הצפי קדימה, וזאת במהלך ארבע השנים הקרובות.
הגשת בקשה להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי אם סכומי החובות של החייב נמוכים יחסית (מתחת ל-161,236 ₪), באפשרותו להגיש בקשה לחדלות פירעון אצל רשם ההוצאה לפועל. במקרה שסכומי הכסף גבוהים, עליו להיכנס למסלול של בית המשפט, ולבסוף הוא, אם יעמוד בתנאים, יקבל הפטר מהחוב. מומלץ לפני גיבוש ההחלטה בנושא, לקבל ייעוץ מתאים מעורך דין חדלות פירעון המתמחה בייצוג חייבים.
הסדר נושים פרטני או קולקטיבי במידה ולחייב יש אפשרות לגייס כסף, באמצעות קרוביו או באמצעות נכסים פיננסים שעומדים לרשותו, ניתן לפעול באמצעות הסדר נושים, או באופן פרטני כלומר ישירות מול כל נושה ונושה בנפרד, או באמצעות הסדר נושים קולקטיבי מול כלל הנושים.

 

אז מה החידוש ומה היתרון לטעמינו בביטול איחוד תיקים בהוצאה לפועל?

בעבר, החייבים שאיחדו את התיקים שלהם בהוצאה לפועל, מצאו עצמם במצב אבסורדי של "חתונה קתולית" עם החובות, וללא שום אופק שיקומי אמיתי. הדבר שונה על ידי המחוקק במסגרת חקיקת חוק חדלות פירעון – שיקום כלכלי, בשנת 2018. החוק החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בעצם מאפשר את ההליך של מחיקת החובות בדרך הרבה יותר יעילה.

לפני כניסת החוק החדש לתוקף ובעבר, חייבים רבים נכנסו לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל משום שחשבו שזה דווקא מה שירכז להם את כל החובות במקום אחד, ויאפשר להם שיקום כלכלי אמתי. אך בפועל, התוצאה הייתה שהם נכנסו להליך ששילמו בו במשך שנים רבות, חלק מאוד קטן מהחוב בכל חודש, כך שהתהליך לא היה קרוב לסיומו, בעיקר שהתשלומים לא כיסו אפילו את הריביות שממשיכות לגדול ולהצטבר כל חודש בחודשו.

הסדרי מחיקת החובות, הן הסדרי נושים פרטני או קולקטיבי והן הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הם הסדרים אליהם פונים לאחר ביטול צו איחוד התיקים בהוצאה לפועל, והם, כשהם נערכים בצורה ישירה מול הנושים, או דרך הליך חדלות פירעון, יאפשרו לחייב מתווה שיקום כלכלי אמתי וממשי באמצעותו יוכלו סוף סוף לצאת מהבור ולהתקדם קדימה בחייהם, ללא חובות.

 

במה יסייע עורך דין הוצאה לפועל?

ההבנה שצו איחוד תיקים בהוצאה לפועל רק פוגם בשיקום הכלכלי, ואנו מתכוונים לאותם חייבים מוגבלים באמצעים שמשלמים או שילמו צו תשלומים נמוך, אם זה המצב – מומלץ לאותם חייבים להכיר, להבין ולהפנים שהם לא נמצאים במסלול המשפטי הנכון. לעצור. ולפעול אחרת.

בפגישות הייעוץ אנו נתקלים מידי פעם בחייבים שקשה להם (ובצדק) להכיר בעובדה שכל הכסף שהם שילמו לאורך השנים לא באמת סייע להם, לא באמת קידם אותם, ובלא מעט פעמים זה שנים על גבי שנים של זריקת "כסף לפח", והם עדיין באותו מקום בדיוק, ועיתים אף יותר גרוע.

ואין חולק, זה שבוטל לכם צו איחוד התיקים בהוצאה לפועל, מוביל באופן טבעי לחששות רבים ולעיתים זה אולי מרגיש כמו "ללכת אחורה", אך לטעמינו לרוב דווקא מדובר באירוע חיובי, שיוביל אתכם כנראה לבחירת דרך טיפול משפטי אחרת, בעזרתה תצליחו באמת לצאת מן החובות. דרך טיפול שיש לה התחלה – אמצע – וסוף.

עורך דין הוצאה לפועל ידריך יסביר וימליץ לכם מה מבין ארבעת האפשרויות המרכזיות שעומדות לרשותכם, כפי שפירטנו בטבלה לעיל, היא הדרך הנכונה והמתאימה ביותר עבורכם. כמו כן ובהתאם לצורך, יסייע לכם במשא ומתן אחר כך מול רשם ההוצאה לפועל או במשא ומתן על הסדרים מוסכמים מול הנושים וכו'.

 

איך בוחרים עורך דין הוצאה לפועל?

צריך לדעת שלשם הצלחה בהליך, וכדי שהאינטרסים שלכם יקודמו בצורה הטובה ביותר על מנת להגיע למצב מאוזן מבחינת הוצאות והכנסות, אתם צריכים לבחור עורך דין מקצועי, אמין ובעל ניסיון בתחום ההוצאה לפועל. לשם כך, מומלץ מאוד לשאול קרובי משפחה או חברים ולקבל המלצות, ובעיקר לבצע פעולות פרקטיות לשם קידום הדברים, אם אתם רוצים להתחיל חיים חדשים מבחינת חובות.

צריך לומר את זה באופן ברור, בסוף, מי שלא בקיא בפרטים הקטנים, מי שלא יודע מה זה בדיוק הוצאה לפועל, יכול לעשות טעויות משפטיות, שעלולות לסבך אותו ואת הקרובים אליו, ובעיקר יובילו להפסד כספי רב לאורך הדרך. אם זה בגלל החלטות לא נכונות, ואם זה בגלל ביצוע לא נכון של ההחלטות. עורך דין הוצאה לפועל, שידע להדריך אתכם אלו פעולות יש לבצע ומתי, וממה יש להימנע, יעשה עבורכם את ההבדל.

כמפורט בהרחבה במאמר, יש לרשותכם ארבע אפשרויות מרכזיות והן: תשלום צו תשלומים בתיקים הפרטניים, הגשת בקשה נוספת לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל, הגשת בקשה לחדלות פירעון ושיקום כלכלי או ביצוע הסדר נושים (פרטני או קולקטיבי).

לא ניתן לענות על שאלה זו בצורה רחבה, היות והליך שמתאים לאחד לא תמיד יהיה נכון עבור האחד, ולכן נדרש לערוך בירור משפטי מקצועי ומקיף, ובעקבותיו, ניתן יהיה לקבל החלטה איזו דרך טיפול משפטי, מבין האפשרויות הקיימות, תוביל לתוצאה הטובה ביותר בנסיבות במקרה הספציפי שלכם.

שתפו את המאמר:

תוכן עניינים

עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

עו"ד אורי גילת בפייסבוק | עו"ד אורי גילת ביוטיוב | מייל: [email protected]

מאמרים נוספים
צו הבאה בהוצאה לפועל
מה זה אומר צו הבאה במובן של ההוצאה לפועל? מתי משתמשים בו? מי מוסמך להוציא אותו? מה קורה לאחר מכן? איך אפשר לבטל צו הבאה? ולמה מומלץ להתייעץ עם עורך דין כשמדובר בהליך כזה?
חתימת ערבות – כל המידע שצריך לדעת?
מה מעמדו של ערב על חוב? האם לנושים יש סמכות או יכולת לפעול בדרך כלשהי נגדו? ובכלל, בכל הסיפור של חובות וערבות, מהי חתימת הערבות – ואיזה מידע חשוב שנדע בתור חייבים?
כמה צ'קים חוזרים זה חשבון מוגבל?
המשמעות האמיתית של חשבון מוגבל, היא קריסת העסק. לכן, כשהאשראי לא עובר, או כשהצ'קים מתחילים לחזור, צריך לפעול במהירות האפשרית, ואולי אפשר יהיה למזער את הנזק. מה עושים במקרה כזה? כמה צ'קים חוזרים זה חשבון מוגבל? ומה תפקיד עורך הדין במקרה כזה?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
"חייב משלם" הוצאה לפועל
המחוקק הגדיר מצב מיוחד, "חייב משלם" בהוצאה לפועל. מה זה אומר? מתי אפשר לבקש להיות מוגדרים ככאלה? ומה הקשר של עורך דין לסיפור?
צו למסירת מידע הוצאה לפועל
מה זה צו מסירת מידע? איך בתור חייבים אנחנו יכולים להתמודד עם זה? ולמה כל כך דחוף להתייחס לזה בכלל כשאין לנו מה להסתיר? איך זה ישפיע עלינו?
מכתב התראה הוצאה לפועל
קיבלתם מכתב התראה הוצאה לפועל? אין לכם מושג מה דורש מכם ההליך עכשיו? מכתב התראה הוא בעצם יידוע של רשות האכיפה והגבייה, שהולכים לגבות מכם את החוב שיש לכם לנושה מסוים. האם יש לכם דרך להתגונן? מה האופציות שעומדות בפניכם? ומה תפקיד עורך הדין בכל הסיפור?
מה אסור לעקל הוצאה לפועל?
מהן אותן הגנות שהחוק קבע עבור כספים ונכסים? ומה אסור לעקל בהוצאה לפועל? ואיך עורך דין יוכל לסייע לכם במקרה של הליכי עיקול בהוצאה לפועל?
טפסים הוצאה לפועל – הסבר ממוקד מעו"ד אורי גילת המייצג חייבים בלבד
אם לכם חובות בהוצאה לפועל, יש כמה טפסים הוצאה לפועל שאתם חייבים להכיר. במאמר זה נסביר בקצרה על טפסים המרכזיים בהוצאה לפועל, ומתי עושים בהם שימוש. כמו כן נתייחס לאפשרויות שיש לכם בתור חייבים, מתי הסדר חובות עדיף, ומתי פנייה להליך חדלות פירעון?
תשלום הוצאה לפועל – עו"ד אורי גילת מסביר "קודם תבדקו ורק אז תשלמו"
רוצים לבצע תשלום הוצאה לפועל? במאמר זה נסביר איך באפשרותכם לשלם תשלום שובר הוצאה לפעול במזומן או בכרטיס אשראי, דרך מערכת ההוצאה לפועל. לאחר מכן נסביר למה חשוב שתבדקו את עצמכם רגע לפני שאתם מבצעים תשלום חוב בהוצאה לפועל (ראו אם המקרה שלכם דומה לדוגמאות שבמאמר)
איחוד תיקים חוק חדש
מה זה בדיוק איחוד תיקים לפי החוק החדש? מה השינוי הדרמטי? מהם החסרונות ואילו הגבלות מוטלות על החייב? כל הפרטים במאמר שלפניכם
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.