חייגו לייעוץ:
072-397-4924

איחוד תיקים חוק חדש

אם אתם מאלה שמתעניינים בשאלה לגבי איחוד תיקים חוק חדש, כנראה שהגעתם למאמר הנכון. האפשרות של חייב לפרוס את החובות שלו השתנתה מאוד בזמן האחרון. מה גרם לזה? מה זה בדיוק איחוד תיקים לפי החוק החדש? מה השינוי הדרמטי? מהם החסרונות ואילו הגבלות מוטלות על החייב? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

מה זה איחוד תיקים לפי החוק החדש?

כשמדברים על איחוד תיקים בהוצאה לפועל, אי אפשר לפספס את תיקון החקיקה האחרון שנעשה בתחום. במסגרת תיקון 68 לחוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש – תיקון מס' 68 והוראת שעה), שחוקק בתשיעי לפברואר 2023, המחוקק בעצם נתן סמכות לרשמי ההוצאה לפועל לפרוס את החוב בצורה ארוכה יותר, כלומר, לשלוש שנים נוספות (מדובר על שינוי מבורך, כמפורט בהמשך המאמר), כך שההחזר החודשי יהיה קטן יותר, וזו הבשורה הגדולה עבור מי שיש לו מספר תיקים בהוצאה לפועל.

מה נדרש לשלם במסגרת איחוד תיקים לפי החוק החדש?

במקרה שסכום החוב אינו עולה על 100 אלף ₪, החוק החדש מאפשר שהפריסה שלו תהיה ארוכה יותר ולמשך 6 שנים, 72 חודשים (בעבר, עד 3 שנים). כמו כן, ככל ומדובר בחוב שעולה על מאה אלף ₪, הפריסה תהיה למשך 7 שנים, כלומר, 84 חודשים (בעבר, עד 4 שנים). המשמעות היא שהחייב נדרש לשלם החזר חודשי נמוך יותר מאשר התאפשר בעבר, וזה כמובן מהווה יתרון גדול עבור החייב ובני משפחתו.

 

מה זה אומר לגבי החייב?

בדברי ההסבר לחוק, ניתן הסבר לצורך בחקיקתו. לדברי מנסחי החוק, לעיתים, במסגרת הדיונים בצו תשלומים פרטני לחייב, דיונים שמתנהלים במסגרת איחוד תיקים הוצאה לפועל לפי סעיף 74 י"א לחוק, הרשם אמור לקבוע צו תשלומים אחד לכל התיקים. במסגרת הדיון או חקירת יכולת (פרונטאלית או באמצעות מסמכים בלבד), לעיתים הרשם מבין שיש הצדקה לאחד את כלל התיקים ולתת החלטה אחידה של צו חיוב לגבי כלל התיקים של החייב, על מנת שהחייב יוכל לסיים את הסיפור אחת ולתמיד.

פעמים רבות, החייבים אינם מודעים לזכויות המשפטיות שלהם, ולאפשרויות שעומדות לרשותם, למשל השינוי שמאפשר הגשת בקשה לאיחוד תיקים לפי החוק החדש. אותם חייבים "מוותרים מראש", הם מזניחים את הטיפול בעצמם כי הם חושבים שלא יצליחו לעמוד בתנאי הסף של ההליך.

אולם, וזה האבסורד, תנאי הסף שחלו בעבר והקשו מאוד על חייבים, לא רלוונטיים כיום לאחר שבוטלו עם חקיקת הליך "איחוד תיקים חוק חדש", לכן ברור מדובר במחשבה מוטעית, שמובילה להחלטה מוטעית, רק בשל חוסר ידע משפטי (למשל אחד מתנאי הסף באיחוד תיקים בחוק הישן, שכאמור בוטל, הוא תשלום חודשי של לפחות שלושה אחוזים מסכום החוב כולו). איחוד תיקים לפי החוק החדש, מסמיך בעצם את הרשמים להורות על איחוד תיקים בפריסה ארוכה יותר, וכך יש לרשמים עוד יכולת במסגרת סל היכולות האפשרויות העומדות לרשותם בעת ניהול התיק.

איחוד תיקים חוק חדש

איחוד תיקים חוק חדש

 

איך מגישים בקשה לאיחוד תיקים לפי החוק החדש?

על החייב למלא שאלון וכתב ויתור על סודיות, ולצרף מסמכים התומכים בנתונים המופיעים בבקשתו כמו למשל תלושי משכורת, תדפיס חשבון בנק וכיוצ"ב. כיום לפי החוק החדש אין על החייב חובה להפקיד שלושה אחוזים מסך החוב כתנאי להגשת בקשה, כפי שהיה נהוג בעבר. במקום זה, על החייב המבקש איחוד תיקים להפקיד את הסכום המוצע על ידו, אך שימו לב שהסכום המוצע לא יכול להיות נמוך מצו התשלומים שנקבע לפי החוק החדש.

 

מהם שלבי הגשת הבקשה?

שלב הסבר
הגשה ללשכה בה נפתחו מרבית התיקים את הבקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל החייב צריך להגיש ללשכה בה נפתחו מרבית התיקים שלו, וזה על גבי טופס בקשה לאיחוד תיקים, שנקרא גם "טופס 7".
הגשת הבקשה במספר עותקים הבקשה צריכה להיות מוגשת במספר עותקים, ביחס זהה למספר הזוכים בתיקים, יחד עם עותק אחד ללשכת ההוצאה לפועל, ועותק אחד למגיש עצמו.
מילוי שאלון ומילוי כתב ויתור על סודיות יחד עם הבקשה צריך להגיש גם את כתב הוויתור על הסודיות, בלי קשר לאיחוד תיקים, חוק חדש, או משהו אחר. זה נקרא טופס 529. במסגרת כתב הוויתור יש לציין מה גובה ההחזר החודשי שהחייב יכול לשלם, כמובן שיש להציע סכום תשלום חודשי שאם יקבע בצו, הוא יוכל לעמוד בו בפועל.
צירוף המסמכים הרלוונטיים עליכם בתור חייבים לצרף מסמכים שמעידים על מצבכם ועל זהותכם. המסמכים שעליכם לצרף הם:

·         צילום תעודת זהות בצירוף הספח.

·         צילום רישיון הרכבים שיש בידכם וביד בני המשפחה האחרים.

·         צילום אגרת הארנונה העדכנית שאתם משלמים.

·         צילום נסח הרישום של הדירה, או מסמך המעיד על מקום מגוריכם במידה ומדובר בהסכם שכירות.

·         צילום חשבונות חשמל וטלפון מחצי השנה האחרונה.

·         צילומים של חשבונות הבנק שלכם ושל בת זוגכם, צילום אישורי יתרות מהבנק, ככל שישנם כמובן.

·         צילום תלושי המשכורת של החייב או בן/בת זוגו משלושת החודשים האחרונים.

·         כלל הטפסים בהוצאה לפועל המפורטים בכתב ויתור הסודיות.

 

איפה מגישים את בקשה לאיחוד תיקים לפי החוק החדש?

החוק מגדיר במפורש וקובע שאת הבקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל יש להגיש בלשכה בה מתנהלים מרבית תיקי ההוצאה לפעול שפתוחים נגד החייב. במידה ויש מספר שווה של תיקים בשתי לשכות הוצאה לפועל שונות, הבקשה תוגש בלשכה הקרובה יותר למקום מגוריו.

אפשר להגיש את הבקשה לאיחוד תיקים באופן ידני ישירות בלשכת ההוצאה לפועל, כמובן לאחר זימון תור מראש, וניתן גם להגישה באמצעות הדואר האלקטרוני, הפקס או באמצעות דואר ישראל.

 

מה קורה לאחר הגשת הבקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל? ומהו משך הטיפול?

הבקשה לרוב תתעדכן במערכת תוך 7 ימים, ורשם ההוצאה לפועל ייתן החלטתו עד ותוך 45 ימים לאחר מכן. משך הזמן שיחלוף עד למתן ההחלטה משתנה בין רשם לרשם, ותלוי בעומס העבודה שמוטל על אותו רשם בתקופת הזמן הנוכחית. אך כן נמליץ, לאחר שהוחלט שהגשת בקשה לאיחוד תיקי ההוצאה לפועל שפתוחים נגדכם היא הפתרון המשפטי הנכון, והיא זו שנבחרה – שתפעלו כך:

בצעו פנייה לרשם ההוצאה לפועל והגישו את הבקשה במתווה המהיר שקיים כיום בחוק, כך שתועבר אליו למתן החלטה דחופה. בעזרת פעולה זו תוכלו להקדים, כלומר לקצר, את משך הזמן עד למתן ההחלטה, שחשוב לזכור – שהיא גם זו שמעכבת את הליכים ומבטלת את העיקולים – ולכן חשיבותה לחייב רבה מאוד.

 

מהם החסרונות של איחוד תיקים לפי החוק החדש?

אם היקף חובותיו של החייב גבוה מאוד, צו התשלומים החודשי גם בפריסה ארוכה, עדיין יוביל לתשלום חודשי גבוה. במילים אחרות, צריך להבין שבגלל שהפריסה בסוף גם היא מתוחמת בזמן, אז גם בהליך איחוד תיקים לפי החוק החדש, יהיה לכם בתור חייבים החזר חודשי גבוה.

בנוסף, במקרים מסוימים, מלבד תיקי ההוצאה לפועל שלכם, קיימות גם הלוואות או החזרים שאתם משלמים במקביל, אותם לא ניתן לאחד עם תיקי ההוצאה לפועל הפתוחים נגדכם. כלומר ניתן לאחד את התיקים הקיימים בהוצאה לפועל, אבל אם יש לכם הלוואות משולמות או חובות שטרם הגיעו להוצאה לפעול, אין אפשרות לאחד את כלל החובות, אך כן נציין שבהמשך ניתן יהיה להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לצירוף התיק.

מה עושים במקרים כאלה שאיחוד תיקים לא נותן פתרון משפטי אמיתי? אפשר לגשת להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אומנם זה לא השיקול המרכזי, בכל מקרה אתם צריכים לבדוק, ועדיף עם עורך דין לענייני הוצאה לפועל, שמבין בתחום, שזה הדבר הנכון לעשות.

 

איחוד תיקים לפי החוק החדש או הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

יש לבדוק מהי הדרך הנכונה בנסיבות המקרה הפרטני שלכם (לצורך כך יש לבדוק זכויות בירושה, נכסים נוספים, מצבת החובות כללית שלכם ועוד). ייתכן שהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא דווקא הדרך שתביא אתכם באמת לשיקום כלכלי אמיתי, גם לכם כחייבים וגם לתא המשפחתי. כלומר, פנייה לאיחוד תיקים תהיה נכונה במקרה אחד, אך עלולה להיות החלטה שגויה מאוד עבור מקרה אחר, והדבר נעוץ בשאלה לגבי זכויות, עבודה, קרן השתלמות, והרבה סיבות נוספות, וזו בדיוק הסיבה שעליכם להתייעץ עם עורך דין איחוד תיקים, המתמחה בייצוג חייבים.

 

איחוד תיקים הגבלות שעליכם לדעת

במסגרת איחוד תיקים, מוטלות על החייב הגבלות שונות, והן: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה לפי חוק שיקים ללא כיסוי, לקוח מוגבל מיוחד, הגבלת שימוש בכרטיס אשראי, והגבלה ברשם החברות.

וכפי שכבר נאמר, ישנם מקרים בהם לא ניתן לבצע איחוד תיקים גם לפי החוק החדש נוכח מגבלה נוספת, או יותר נכון תנאי, שהחייב צריך לעמוד בתשלומי פריסת החוב במסגרת הזמן שנקבע לו, ואם אין אפשרות ממשית כזו נוכח היקף החובות, אפשר לבקש מהרשם עיכוב הליכים זמני, וזאת עד לפנייה להליך חדלות פירעון, או שלחילופין אפשר לבצע הסדר חוב.

 

אז למה צריך עורך דין איחוד תיקים?

כפי שכבר הבנתם, גם בקשה לאיחוד תיקים לפי החוק החדש עליכם להגיש באופן ברור ולנמק את הסיבות לכך שיש לקבל את הבקשה ולאחד את התיקים. כמו כן, נדרשת באיחוד תיקים, הבנה של החוק החדש, וזאת כדי לדעת האם המקרה עומד במבחנים ובתנאים שקבע המחוקק. בסוף, ההתייעצות עם עורך הדין, יכולה לחסוך לכם כסף רב, ועוגמת נפש רבה לא פחות בעתיד. מצאו עורך דין אמין, בעל ניסיון ומקצועי, שידאג לאינטרסים שלכם מרגע בחירת דרך הטיפול המשפטית הנכונה ביותר עבורכם, עם זה איחוד תיקים לפי החוק החדש או בדרך אחרת, ובהמשך ילווה אתכם בשלב הכנת הבקשה, ועד לסיום מוצלח של ההליך.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
ביטול עיקול משכורת
עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל. במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ