חייגו לייעוץ:
072-397-4924

ביטול עיקולים

הסתבכות בחובות והטלת עיקולים עשויה להיות דבר קשה עבור החייב ובני משפחתו וכדי לצאת ביעלות ומינימום נזקים ולמנוע סחרור כלכלי חמור יותר, חשוב לקבל ליווי משפטי של עורך דין המתמחה בתחום שידע להוביל ולהנחות אתכם ברגעים מטלטלים אלו. במאמר זה נרחיב לגבי מספר מושגי יסוד בתחום לרבות מהם בכלל עיקולים, כיצד אלו מוטלים ועל מה, וכיצד ניתן לבקש ביטול עיקולים מידי. כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

 

הערה חשובה לפני שנתחיל:

קיימת חשיבות רבה לשאלה אילו מסמכים נכון יהיה לצרף לבקשה לביטול עיקולים – ואילו לא. נסביר בקצרה, שלב הגשת מסמכים הוא למעשה השלב שבו אתם מוסרים לראשונה את "הגרסה העובדתית" שאליה תהיו מחוייבים מעתה קדימה. אנו ממליצים לא להקל ראש בשלב זה כדי שלא חלילה תגרמו למצב שבו תסבכו (לא במתכוון) את עצמכם, את מקום העבודה שלכם או את אלו הגרים עמכם באותו בית. לכן נמליץ לערוך שיחת אבחון מקיפה על ידי עורך דין חדלות פירעון המתמחה בתחום, לפני הגשת הבקשה לביטול עיקולים.

 

עיקולים הוצאה לפועל – מי רשאי להטיל עיקול?

מי שזוכה בתיק הוצאה לפועל יכול לנקוט בצעדים שונים נגד החייב לרבות הטלת עיקולים על רכושו כגון עיקול רכב, עיקול דירה ועיקול מיטלטלין והן הטלת עיקולים על נכסים ממוניים לרבות חשבון בנק, קופת גמל ומשכורת.

העיקולים הנפוצים ביותר יכללו את משכורתו של החייב ואת חשבון הבנק שלו (איך לבטל עיקול חשבון בנק?), אך גם עיקולים אצל צד ג' אשר מחזיק כספים עבור החייב, הם מבין העיקולים היותר מתבקשים בקרב זוכים. עיקול משכורת למשל, נחשב לעיקול צד ג' (לכן נדרשת הגשת בקשה לביטול עיקול צד ג', שהוא המעסיק במקרה זה). לאחר הטלת העיקולים הזוכה יכול להגיש בקשה למימוש עיקול, ולקבל לידיו את הרכוש שנתפס.

אם עוקלו כספי המשכורת שלכם, מומלץ כשלב ראשון ובאופן מידי לפנות לבנק או למעסיק שלכם, ולדרוש לקבל כבר כעת את החלק היחסי, את אותו רכיב מוגן מעיקול, בהתאם לחוק הגנת השכר, כמפורט בהרחבה במאמר ביטול עיקול משכורת.

ביטול עיקולים
ביטול עיקולים

כפי שציינו, במידה וקיימת אפשרות כלכלית לתשלום מלוא החוב, כמובן שזו דרך המלך להסרת העיקול. לאחר תשלום מלוא החוב והמצאת ההוכחות לכך לידי רשם הוצאה לפועל, יבוטל העיקול מידית.

דרך נוספת להביא לכדי ביטול עיקולים הינה על ידי הגעה להסדר מוסכם מול בעל החוב (הזוכה) וקביעת הסדר פריסת תשלומים של החוב לאורך תקופה מוסכמת בהתאם ליכולת ההחזר של החייב. הגעה להסכמות עם בעל החוב מאפשרת הסרת עיקולים גם טרם השלמת כלל התשלומים, ומול זה נציין שהפרת ההסדר מצד החייב תוביל לרוב להטלת עיקולים בשנית.

 

מה זה אומר ביטול עיקולים הוצאה לפועל?

ניתן לבצע ביטול עיקולים הוצאה לפועל או לבקש עיכוב הליכים באמצעות הגשת טופס ביטול עיקול הוצאה לפועל (טופס 214 בו יש לסמן סעד מספר 62). יש לפרט את הסיבה שבגינה מתבקש ביטול הליכים הוצאה לפועל, למשל כאשר החוב כבר נפרע בעבר, או למשל כאשר העיקול ניתן על בסיס נתונים ומסמכים לא עדכניים שהוצגו שלא כדין לרשם ההוצאה לפועל.

כמו כן, ניתן לבקש ביטול עיקולים בהוצאה לפועל כאשר הושג הסדר בין החייב לזוכה, או למשל כאשר עוקל לחייב שכר אשר מוגדר כשכר מוגן, כלומר שכר שלא ניתן לעקלו בתאם לסעיף 8 לחוק הגנת השכר.

ניתן להגיש בקשת ביטול עיקולים גם כאשר הרכוש שנתפס אינו שייך לחייב עצמו, כמו גם כאשר עיקול המשכורת או עיקול חשבון הבנק מקשה על החייב לשלם את חובותיו לכלל הנושים. דומה הדבר לבקשה לביטול הגבלת רישיון נהיגה מקום שרישיון הנהיגה חיוני לשם פרנסתו של החייב ובני משפחתו.

במקרים אלו מומלץ להסתייע בליווי של עו"ד הוצאה לפועל המתמחה בתחום ולהגיש במיידי בקשה בתיק או בתיקים אשר הוציאו כנגדכם את צו העיקול. הבקשה מוגשת כאמור באמצעות טופס 214, ובטופס יש לסמן סעד מספר 62, ולפרט את הנימוקים המשפטיים שבגינם יש לבצע ביטול עיקולים לאלתר בהתאם להוראות הדין.

 

ערעור לבית המשפט

אם ניסיתם להגיש לבד את הבקשה לביטול עיקולים ורשם ההוצאה לפועל לא קיבל את הבקשה ולמעשה דחה אתכם, ניתן יהיה לערער על החלטתו לבית המשפט הרלוונטי. נציין שיש לרשותכם חלון זמנים קצר של עד 20 ימים מעת קבלת הדחייה ולכן יש לפעול במהירות. בהליך הערעור, יש להצדיק את ביטול העיקול בנימוקים משפטיים ועובדתיים רלוונטיים, ולצרף מסמכים תומכים.

אנו ממליצים לפנות לקבלת ליווי משפטי של עורך דין עיקולים, המתמחה בביטול עיקולים, לצורך הגשת הבקשה הראשונית כדי להגדיל את הסיכויים שהבקשה תתקבל, ובכך להימנע מהצורך בהליכי ערעור שהם מורכבים ומסובכים יותר, ונמשכים זמן רב.

 

עיכוב הליכים או ביטול עיקולים – מה לבקש?

חשוב להבחין בין עיכוב הליכים לבין ביטול עיקולים (במסגרת הגשת בקשה לביטול עיקול בהוצאה לפועל). כאשר מדובר בענייני כספים, אנו מבקשים ביטול עיקולים. כשהמטרה היא שהחייב יוכל למשוך את הכספים ולעשות בהם שימוש. כלומר, כאשר מדובר בעיקול שכר, כמו גם בעיקול חשבון בנק של החייב, הסעד הרצוי הוא ביטול עיקולים גורף.

זאת, על מנת שהחייב יוכל להתנהל בצורה חופשית מבחינה כלכלית, משמע לקבל את משכורתו במלואה ולמשוך כספים מחשבון הבנק שלו בצורה תקינה וחופשית.

נציין שכאשר החייב משתף פעולה עם רשם ההוצאה לפועל ועומד בצו התשלומים החודשי שנקבע לו, הוא בהחלט זכאי לכך שהלכי גבייה נגדו יעוכבו ויבוטלו, ושלא יבצעו פעולות נגד רכושו. לכן כל זמן שהוא מקפיד לשלם את צו התשלומים החודשי שנקבע לו, יעוכבו הליכי הגבייה נגדו ולא יוטל עליו עיקול משכורת או עיקול חשבון בנק.

 

ביטול עיקול מטלטלין – עיקול רכוש בבית החייב או בעסק שלו

כאשר מדובר ברכוש של חייב שהוטל עליו עיקול, כמו למשל עיקול מטלטלין, חשוב לפעול באופן מהיר ויעיל לביטולו. נציין שלמרות שבאופן עקרוני הזוכה רשאי לעתור לרשם ההוצאה לפועל בבקשה למכירת רכושו של החייב במטרה לפרוע את החוב כלפיו, במקרים רבים כאשר החייב מציג לרשם שהנזק שיגרם לו במידה ורכושו ימכר במכירה כפויה בהוצאה לפועל גובר על התועלת הכלכלית הזניחה שתצמח לזוכה, ניתן לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל במידי את צו עיקול המטלטלין.

דוגמא לכך היא מימוש רכב ישן, שמחיר השוק שלו נמוך מצד אחד, ומצד שני הוא נדרש לחייב לשם פרנסתו. במצב כזה ניתן יהיה לטעון שלא משתלם כלכלית למכור את הרכב, היות והנזק גובר על התועלה, ומשכך יש לבטל את העיקול לאלתר.

כך גם במקרים שבהם מדובר ברכוש שיש להותירו בידי החייב והתא המשפחתי לצורך מחייתם בכבוד כמו למשל מכונת כביסה, מחשב, טלווזיה וכו', הנדרשים לצורך קיום בסיסי. אין להקל ראש במקרים אלו, ויש חשיבות אדירה ויוצאת דופן לשכנע את רשם ההוצאה לפועל שהנזק שיגרם גדול הרבה יותר מהתועלת. על כן, כדי למנוע מצב בלתי הפיך יש להורות על ביטול עיקולים לאלתר.

 

התנהלות זהירה ומהירה לקראת ביטול עיקולים

קיימת חשיבות רבה לדרך שבה מכינים את הבקשה לביטול עיקולים בהוצאה לפועל, מה מפרטים בבקשה ובעיקר מה לא נכון לפרט בה. אנו ממליצים לפנות מוקדם ככל שניתן לקבלת ליווי משפטי מעורך דין המתמחה בתחום על מנת למקסם את סיכויי ההצלחה ולקצר את זמן הטיפול. גשו לעורך דין ביטול עיקול כדי שיכין עבורכם את הבקשה בצורה מקצועית ומקיפה עם כלל המסמכים הנדרשים, ויטפל עבורכם מול הגורמים הרלוונטיים בלשכת ההוצאה לפועל.

 

ביטול עיקולים בחדלות פירעון

כפי שסקרנו במאמר, לשם ביטול עיקולים ניתן לפעול במספר דרכים שונות. הנפוצות שבהן, הן סילוק מלוא החוב שבגינו הוטל העיקול, הגעה להסדר תשלומים בתיק ההוצאה לפועל או ישירות מול הנושה, או לחילופין ניתן לפנות לאחד מבין האפשרויות הקיימות במסגרת הליכי חדלות פירעון.

ככל ונבחר בהליך חדלות פירעון, אנו ממליצים לפנות מיד עם הגשת הבקשה לחדלות פירעון ובהתאם לצורך, בבקשה דחופה לביטול עיקול משכורת לצד בקשה דחופה לביטול עיקול חשבון בנק. במצבים אלו רשמי ההוצאה לפועל לרוב יסכימו וייעתרו לאלתר לבקשת החייב לביטול העיקולים, ויתנו גם עיכוב הליכים זמני, למשך שלושה חודשים (90 ימים) כדי שלא יוטלו עיקולים נוספים בזמן שהחייב פועל להסדיר את ענייניו.

 

ליווי משפטי רגיש ומקצועי

בכל מקרה של הסתבכות בחובות וכשמתעורר הצורך בהליכי ביטול עיקולים מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום כגון עורך דין אורי גילת שידע להסביר ולהכווין אתכם להליך המתאים ביותר עבורכם ועבור התא המשפחתי שלכם. נציין שבאמצעות ליווי משפטי מקצועי ניתן לצמצם את ההגבלות החלות על החייב ועל בני משפחתו ולהביא למינימום את הפגיעה באיכות החיים של המשפחה בעת יציאה מהמשבר שפקד אותם.

ניתן להגיע להסכמות על הסדרת תשלום החוב בתשלומים כאשר הדבר אפשרי או להגיש בקשה להסרת העיקול מההוצאה לפועל מסיבות שונות. את הבקשה יש להגיש לתיק או לתיקי ההוצאה לפועל שבו הוטל צו העיקול, את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס ביטול עיקול הוצאה לפועל, שהוא טופס 214, ולפרט את הנימוקים שבגינם יש לבטל את העיקול.

ניתן לפנות לזוכה או לעורך דינו ולבקש ממנו לבטל את העיקול על חשבון הבנק תוך הגעה להסדר תשלומים מוסכם. כמו כן, ניתן לפעול להסרת עיקול מחשבון הבנק באמצעות בקשת איחוד תיקים מרשם ההוצאה לפועל וקבלת צו תשלומים חודשי. ניתן גם להגיש טופס בקשה לביטול עיקול בהוצאה לפעול, באמצעות טופס 214, תוך הצגת נימוקים מתאימים. במקרה של חובות גבוהים, ניתן לשקול פנייה להליך חדלות פירעון אשר גם במסגרתו יורו על ביטול עיקולים באופן מידי.

כן. בהתאם לחוק, ישנם נכסים וכספים של חייבים שאינם ברי עיקול. אלו כוללים כספי מזונות, שכר עבודה הנדרש לקיום מינימלי בהתאם לסעיף 8 לחוק הגנת השכר, מענקי השתתפות בשכר דירה ממשרד השיכון, ומיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול בהתאם לרשימה של ההוצאה לפועל (מדובר על רכוש בסיסי כמו למשל מכונת כביסה, מחשב, טלוויזיה וכו').

חייבים אשר חשבון הבנק שלהם עוקל לא יוכלו לעשות שימוש בכספים המעוקלים שנתפסו, ובד בבד יצמצמו את חופש הפעולה שלהם בחשבון. כמו כן חייבים המחזיקים בחיסכון בחשבון הבנק שלהם לא יהיו רשאים לבצע העברות כספים בתוך החשבון, הן בין החיסכון לעו"ש והן להיפך, ולא ניתן יהיה להוציא מזומן או לבצע העברות לחשבונות נוספים, עד אשר הם יפעלו להסרת צו העיקול.

ביטול עיקולים תוך 24 שעות מתאפשר כאשר מוגשת בקשה דחופה לביטול עיקולים, ועם הגשתה במערכת כלים שלובים, היא עוברת להחלטת רשם ההוצאה לפועל שקובע כי בנסיבות המקרה יש להורות על ביטול העיקול באופן מידי. לעיתים קריטי עבור החייב שתינתן החלטה ויבוטל העיקול תוך 24 שעות, כדי לחזור לשליטה כלכלית ולמנוע "תפיסת" כספים.     

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
ביטול עיקול משכורת
עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל. במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ