חייגו לייעוץ:
072-397-4924

ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

u7מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

החלטת רשם ההוצאה לפועל – מה זה אומר?

מערכת ההוצאה לפועל היא בעצם מעין זרוע של רשות האכיפה והגבייה. המקור בחוק לתפקודה הוא בחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז – 1967. מטרתה של ההוצאה לפועל היא, בגדול, לגרום לחייבים להחזיר את החובות שלהם לנושים. איך זה נעשה בפועל? דרך הגבלות ועיקולים, או איום בהטלת הגבלות ועיקולים, שהם בעצם התמריץ לחייב לסיים מהר עם חובותיו.

בין הסנקציות האפשריות, על פי החלטת רשם ההוצאה לפועל, ואחרי קבלת מכתב התראה כמובן, על כך שמתנהל כנגדכם הליך בהוצאה לפועל, עלולות לחול בין השאר: צו עיכוב יציאה מן הארץ, עיקול חשבון בנק, עיקול משכורת, עיקול על נכסים של החייב, עיקול על מיטלטלין של החייב, וגם עיקול על נכסים משמעותיים יותר, כמו מקרקעין. הגבלה על חידוש דרכון למשל, יכולה לגמרי להיכנס לסל ההחלטות של הרשם. בסוף, יש לרשם ההוצאה לפועל סמכות אפילו להוציא צו מעצר.

 

אז איזו החלטה רשם ההוצאה לפועל יכול לקבל?

כפי שכבר נאמר, זה יכולה להיות סנקציה מסוימת, או הגבלה על החייב, כתנאי עד שהחייב יחל בהליך כזה או אחר של החזר חובות, וזה גם יכול להיות החלטה הנוגעת לאיחוד תיקים או צו תשלומים – כלומר, פריסת התשלומים לאורך תקופה מסוימת, על פי תכנית שקובע הרשם. לצד האמור, הרשם מוסמך לדון בהליך חדלות פירעון בחובות עד לסך של 166,627.31 ₪ (מעודכן לשנת 2024), מדובר בהליך שאורכו בהתאם לחוק הוא למשך 4 שנים, אך לעיתים לא מומלץ לפנות אליו, כי הנזק בו יהיה גדול מהתועלת (יש לערוך אבחון בהתאם נסיבות המקרה).

ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 

מתי מגישים ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל?

כשמדברים על השאלה מה זה ערעור על החלט רשם, אפשר להיעזר בדוגמא לערעור כזה, כפי שכבר אמרנו, זה יכול להיות טענת חייב לגבי פריסת התשלומים, שמעוניין לפרוס אותם בצורה יותר נוחה, או ערעור על החלטה בעניין ביטול עיכוב יציאה מהארץ. בסוף, ערעור הוא הליך משפטי שמתרחש לרוב כשאחד הצדדים לא מרוצה מהחלטה מסוימת, החלטה או הגבלה שנקבעה על ידי רשם ההוצאה לפועל. כל אלו ועוד, הן החלטות שניתן לערער עליהן, ובעצם לבקש בדיקה חוזרת, נוספת, של הטענות, על ידי גורם שיפוטי אחר.

 

מי יכול להגיש ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל?

כל חייב שנפגע מהחלטת רשם, אם זה מעצר לפי סעיף 13 לחוק ההוצאה לפועל. אם זה צו עיכוב יציאה מהארץ, לפי סעיף 14 לחוק, החלטות במסגרת טענת "פרעתי" של החייב, ובעצם כל החלטה של הרשם, שמי מהצדדים חושב שנעשה לו עוול, וששיקול הדעת הופעל באופן לקוי. זה גם יכול להיות חיוב של צד ג' (למשל המעסיק של החייב), במקרה שהחייב לא מילא אחר הוראות הרשם. וכמובן, כל הגבלה אחרת שהוטלה על החייב, בניגוד לדעתו.

 

מהי "הכתובת" להגשת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל?

בדרך כלל, כשמגישים ערעור על החלטה מסוימת, הערעור מוגש לערכאה גבוהה יותר. במקרה הזה, הערכאה הגבוהה יותר מרשם ההוצאה לפועל, זה בית משפט השלום. אם מדובר בצו או החלטת רשם הוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין בענייני משפחה, יש להגיש את הערעור בבית משפט לענייני משפחה, לו סמכות ייחודית מכוח החוק לפסוק בעניינים אלו.

ככל ופסק הדין לא ניתן בבית משפט לענייני משפחה, אך קשור לדיני משפחה, עדיין יש להגיש את הערעור בבית משפט לענייני משפחה, ויהיה עליכם להבהיר שמדובר בבית משפט למשפחה בתחום השיפוט של לשכת ההוצאה לפועל בה נתנה ההחלטה עליה עוררים. במקרה שאין קשר דווקא לדיני משפחה, הערעור כאמור יוגש לבית משפט השלום.

 

מה טווח הזמן בו עליכם להגיש את הערעור על החלטת רשם ההוצל"פ?

כפי שאתם מבינים הליך הערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל אינו פשוט כל כך, וגם לזמן בו אתם מגישים יש משמעות. מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין שמבין בתחום ההוצאה לפועל, כבר בשלב זה. שימו לב, שאתם גם מוגבלים מבחינת הזמן, אם ההחלטה עליה אתם מערערים ניתנה כשהייתם נוכחים, תצטרכו להגיש ערעור תוך 20 יום מרגע מתן ההחלטה. במקרה שלא נכחתם, עליכם להגיש את הערעור תוך 20 יום מרגע שהומצאה לכם ההחלטה (נספר מרגע המסירה). כל זה מועדים לגבי ערעור לבית משפט שלום (רגיל). אם מדובר בבית משפט לענייני משפחה – במקום 20 יום, יש לכם 15 יום.

 

פרטים טכניים על הגשת ערעור

ערעור על החלטת רשם צריך להיות מוגש במספר העתקים לבית המשפט, לרשם ההוצאה לפועל, וכמובן לכל המשיבים. שוב, התייעצו עם עורך דין, משום שבמסגרת הערעור, אתם צריכים לפרט נימוקים עובדתיים, לסיפור שאתם מספרים, וכמובן נימוקים משפטיים מתאימים.

 

מהם המסמכים שיש לצרף לערעור על החלטת רשם הוצל"פ?

כמובן שעליכם לצרף את העתק ההחלטה או הצו שעליו אתם מערערים. אם מדובר בצילום של ההחלטה, עליכם לוודא שיש חותמת של לשכת ההוצאה לפועל שמאשרת שאכן הצילום במקרה הזה זהה למקור (נאמן למקור). עליכם לספק העתק של כל מסמך שעליו אתם כותבים בערעור, וכמובן תצהיר לאימות עובדות. לאחר הגשת הערעור, עליכם להמציא למשיבים ולרשם את העתק מכתב הערעור וכלל המסמכים שצורפו אליו.

 

בקשת רשות ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל – תוך כמה זמן?

במקרה שאתם לא זכאים לערעור "בזכות", יהיה עליכם להגיש בקשת רשות ערעור תוך 20 יום מרגע שמתן ההחלטה הומצא למערער. אם מדובר כמובן בבית משפט לענייני משפחה, הזמן הוא 15 יום מרגע המצאת ההחלטה למערער. למי מגישים? לבית משפט השלום או לבית משפט לענייני משפחה.

 

מהם השלבים לאחר הגשת הערעור?

השלב הסבר
הגשת תצהיר תשובה המשיב יכול להגיש תצהיר תשובה לערעור, אליו יצורפו העתקים מאושרים של מסמכים שהוא מסתמך עליהם בתצהירו.
הפקדת ערובה על ידי המערער (כתנאי מקדים, טרם הדיון בערעור) בית משפט יכול להורות למערער להפקיד ערובה, שתבטיח את הוצאות המשיב בתוך זמן מסוים שיקבע. במקרה שהמערער לא יפקיד את הערובה, הערעור יידחה.
אישור ההחלטה (כלומר, דחיית הערעור) או קבלת הערעור לבית המשפט יש את הסמכות לאשר את ההחלטה שנתן הרשם, לבטל אותה לגמרי, או לשנות אותה.

 

האם הגשת ערעור מעכבת את ההליכים בתיק ההוצאה לפועל?

שימו לב, במקרה שהגשתם ערעור, עדיין, אם הליכי ההוצאה לפועל כבר התחילו, הגשת הערעור לא תעכב את ההליך או ההליכים. במקרה שאתם, כחייבים, רוצים לעכב את הליכי ההוצאה לפועל, לרוב עד לסיום הדיון בערעור, עליכם להגיש באופן נפרד בקשה לעיכוב הליכים לרשם ההוצאה לפועל, או לבית המשפט אליו הגשתם את הערעור – וחשוב מאוד שתפעלו לעיכוב ההליכים בתיק, כדי לצמצם את היכולת להפעיל עליכם לחץ בשלב בירור הדברים.

 

מה תפקידו של עורך דין הוצאה לפועל בסיפור?

כפי ששמתם לב, מדובר בהליך שיכול להיות פשוט ולא מסובך, ויכול להיות מורכב מאוד, וכמובן שיש שוני בין ההחלטות, ומידת השפעתן על המשך החיים. לפני קבלת ההחלטה מומלץ לדעת, האם בכלל כדאי לכם להגיש ערעור, אולי יש לכם יותר מה להפסיד? (כלומר, יותר נזק מאשר תועלת).

כמו כן מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בייצוג חייבים בהליכי הוצאה לפעול ולקבל ממנו הכוונה. למשל לגבי המסמכים, יהיו כאלו שלא רלוונטי ואולי גם לא נכון לצרף אותם, ולהפך, יהיו כאלו שחשוב מאוד שיצורפו. קריטיים שיצורפו. כמו כל בעל מקצוע, עורך דין לענייני הוצאה לפועל, ידע לעזור לכם בדיוק במצב הזה.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
ביטול עיקול משכורת
עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל. במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?
צו הבאה בהוצאה לפועל
מה זה אומר צו הבאה במובן של ההוצאה לפועל? מתי משתמשים בו? מי מוסמך להוציא אותו? מה קורה לאחר מכן? איך אפשר לבטל צו הבאה? ולמה מומלץ להתייעץ עם עורך דין כשמדובר בהליך כזה?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ