חייגו לייעוץ:
072-397-4924

התנגדות לביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטר! מה זה?! קיבלתם מכתב התראה מהוצאה לפועל, כתוב בו שיש לכם חוב, או שטר, שעליכם לפרוע. נכון, המושג "הוצאה לפועל", ומכתב מאיים על הליכי גבייה הם דברים מפחידים. אבל, חשוב שתדעו שיש לא מעט מהלכים משפטיים שאפשר לבצע באופן מידי, בעיקר אם יש לכם טענות הגנה טובות. אחת האופציות לביטול או עיכוב הליך תביעה שנפתח נגדכם, היא באמצעות הגשת בקשה המכונה בשפה המשפטית – "התנגדות לביצוע שטר". מה זה אומר? מה כולל ההליך בדיוק? מה המקור שלו בחוק? ומה תפקיד עורך הדין במצבים מעין אלה? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

התנגדות לביצוע שטר – מה זה אומר?

מדובר בהליך המיועד למישהו שהוגדר חייב בתיק הוצאה לפועל. אותו חייב (נתבע) כמובן טוען שהוא אינו חייב את הכסף או את מה שמיוחס לו, בין אם מדובר בחוב עבור שטר חוב, ובין אם מדובר על חוב עבור שטר ביטחון כלשהו. מה ניתן לעשות? אותו חייב יכול להגיש בקשת התנגדות לביצוע שטר. במסגרת הבקשה, החייב, כלומר, אותו אדם שכרגע מוגדר כבעל חוב כלפי אדם אחר, יביא אתו תצהיר, ובו יפרט את הנימוקים להתנגדות לביצוע השטר.

זו יכולה להיות טענה שלא באמת הייתה תמורה לשטר או טענה לזיוף של השטר, או היעדר חתימה על השטר וכו'. בסוף, אותו חייב, במסגרת הבקשה, יצטרך להוכיח שנפל פגם בשטר, ויש למחוק את הבקשה לביצוע של אותו השטר, ועל החייב נטל הראיה במקרים מעין אלה.

התנגדות לביצוע שטר
התנגדות לביצוע שטר

 

המקור החוקי להגשת התנגדות לביצוע שטר

תקנות ההוצאה לפועל, הן המקור החוקי להליך ההתנגדות לביצוע שטר. תקנה 106א מפרטת שיש להגיש את ההתנגדות לביצוע השטר תוך חודש (30 יום), מרגע קבלת מכתב האזהרה. את ההתנגדות לביצוע שטר יש להגיש אצל רשם ההוצאה לפועל באחת מלשכות ההוצאה לפועל (יש 29 לשכות הוצאה לפועל).

 

המסמכים שעליכם לצרף לבקשת התנגדות לביצוע שטר הוצאה לפועל

סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, מדבר גם הוא על הגשת הבקשה, ומפרט את המסמכים שיש לצרף לבקשת ההתנגדות לביצוע שטר. בין השאר יש לציין את שמותיהם וכתובותיהם של המתנגד והמבקש. יש לציין כמובן את מספר תיק ההוצאה לפועל. עליכם להוסיף מה הסכום שבגללו אתם מגישים את ההתנגדות, אם על כולו או חלקו. אם יש לכם טענות שונות על זיוף, או על כך שההסכם ביניכם לצד השני הופר, יש לציין זאת במפורש בבקשת ההתנגדות לביצוע שטר הוצאה לפועל. כמובן שיש לצרף העתק צילום תעודת זהות שלכם, את העתק הבקשה המקורית לביצוע השטר, תצהיר שכולל את אימות העובדות שרשמתם בבקשה (הגרסה העובדתית שלכם לאירוע), וכמובן ייפוי כוח מטעם עורך דין.

 

מהו זמן הגשת ההתנגדות לביצוע שטר?

שימו לב שיש זמן מוגבל להגיש את בקשת ההתנגדות לביצוע שטר. עליכם להמציא את המסמכים, יחד עם הבקשה תוך שלושים ימים (30 יום), שמתחילים להיספר מרגע שקיבלתם את האזהרה בתיק. מה זה אומר? זה אומר שצריך לפעול בזמן ולקחת משנה זהירות. לכן מרגע שקיבלתם את האזהרה, כבר אז, כדאי לכם להתחיל במלאכת איסוף המסמכים. כמובן שגם לכלל זה יש חריג, ואפשר להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות לביצוע שטר במצב שבו אתם מזהים שאינכם מספיקים לעמוד בסד הזמנים.

במקרה של בקשה כזו, גם כאן, ברור שתצטרכו להסביר, עם נימוקים טובים, מדוע אתם זקוקים לאורכה, ומדוע לא הספקתם לאסוף את המסמכים ולהגיש את בקשת ההתנגדות לביצוע שטר במועד הקבוע בתקנות ההוצאה לפועל. אנו נמליץ להגיש, במסגרת הבקשה לאורכה, גם בקשה לעיכוב הליכים זמני, עד שתוכרע הבקשה העיקרית בתיק.

 

חשיבות בהירות בקשת ההתנגדות לביצוע שטר

חשוב שתדעו, וזו אולי הסיבה המרכזית שכדאי להסתייע בעורך דין כבר בשלב זה. על הבקשה להיות מנוסחת היטב, בבהירות רבה, ועם נימוקים משכנעים ומבוססים. חשוב להבין, זו בעצם הפעם הראשונה שאתם מעלים על כתב את הגרסה שלכם בנוגע לאירוע, ומאותו רגע עליכם להישאר צמודים לגרסה שמסרתם, ולכן זה לטעמנו השלב החשוב ביותר בהליך. כמובן שיש להגיש את הבקשה מגובה במסמכים, בכל המסמכים, הדרושים להוכחת טענות ההגנה שלכם. בסוף, על סמך בקשה זו, יחליט הגורם השיפוטי האם הוא דוחה או מקבל את הגרסה שלכם לאירוע.

 

איך זה מגיע לבית המשפט?

אם הגשתם התנגדות לביצוע שטר במועד, כלומר, בזמן כפי שנקבע בחוק (כזכור, תוך 30 יום), הרשם בלשכת ההוצאה לפועל יורה על עיכוב ביצוע ההליכים בתיק. עיכוב זה בעצם מתרחש אוטומטית, והבקשה לביצוע שטר שהגיש הזוכה, יחד עם ההתנגדות שהגשתם אתם, מועברות שתיהן לבית המשפט, שיקבע מועד לדיון במעמד הצדדים.

 

ההליך לאחר החלטת בית המשפט

אז מה קורה לאחר שבית המשפט קיבל את בקשת ההתנגדות לביצוע השטר? במקרה כזה החייב צריך לעדכן תוך 14 יום את לשכת ההוצאה לפועל. כשלשכת ההוצאה לפועל מקבלת את העדכון, התיק ייסגר באופן אוטומטי. אם התיק בכל זאת נשאר מסיבה כלשהי פתוח, צריך לגשת ללשכה ולהגיש בקשה לסגירת התיק. לאחר מכן עם סגירת התיק, הוא ימחק מהמערכת, ואתו כל ההגבלות והעיקולים שהיו כלפי החייב.

 

הנימוקים המשפטיים שניתן לציין בבקשת התנגדות לביצוע שטר טענות הגנה, והן:

הנימוק הסבר
זיוף חתימה החייב צריך להסביר שהיה פה זיוף, או שהחתימה הייתה ללא ידיעתו. לאחר שהוא מסביר זאת ותומך טענותיו בראיות, נטל ההוכחה עובר לזוכה, שצריך להוכיח שהחתימה כן של החייב, שעכשיו מכחיש זאת.
שטר ביטחון במסגרת עסקה אם הייתה הסכמה מטעם הצדדים שמדובר בשטר ביטחון, ואפשר לעשות שימוש בשטר זה רק במקרים מסוימים, שלא התקיימו, ומצוין על גבי השטר שמיועד דווקא לביטחון, ניתן להתנגד בעילה זו לקיומו.
כישלון תמורה החייב צריך להוכיח שלבסוף בעצם לא קיבל את התמורה עבור השטר, או השיק.
אי אחיזה כשורה החייב צריך להוכיח שהחזקת השטר בידיו של הזוכה התרחשה בצורה לא תקינה, מסיבה כלשהי, כמפורט בחוק ובפסיקה הענפה בתחום.
פגם בשטר הבדלים בין הנפרע לחתימה, שינויים במראה השטר והרבה מחיקות, וזוכה שנטל את השטר לאחר המועד, כל אלה מוגדרים בתור פגמים בשטר.

 

מהי הסיבה שצריך עורך דין הוצאה לפועל במסגרת הגשת התנגדות לביצוע שטר?

עורך דין בעל ניסיון בתחום ההוצאה לפועל, יכול לעשות עבורכם את ההבדל בין ניצחון בתיק, וקבלת ההתנגדות שלכם, לדחייתה על הסף. מדובר בהליך שיכול להיות מסובך במצבים מסוימים. בעיקרון וכנקודת מוצא, צריך להבין, שידו של הזוכה היא על העליונה, והחייב צריך להוכיח בעזרת ראיות שונות את טענותיו.

עורך דין שמכיר את התחום, את החקיקה והפסיקה העדכנית בעניין, ידע לעזור לכם בכל הפרוצדורה. עוד לפני הפרוצדורה עצמה, הוא ידע לייעץ לכם לגבי הסיכוי שלכם לזכות בהתנגדות, ולא פחות חשוב, הוא יוכל לשקף לכם, אם אין לכם הרבה סיכוי. עורך דין בעל ניסיון, אמין, ואחד שנגיש לכם ומסביר לכם כל צעד וצעד, יסייע לכם לשמור על האינטרסים שלכם בצורה הטובה ביותר.

התשובה היא כן. אפשר להגיש בקשה במיידית לביטול עיקולים, והיא תוגש במקביל להגשת בקשת ההתנגדות לביצוע שטר.

התשובה היא כן. אפשר להגיש בקשת התנגדות לביצוע שטר גם באופן עצמאי וללא ייצוג משפטי, אך צריך לקחת בחשבון שמדובר, כפי שפורט במאמר, על שלב חשוב ואפילו החשוב ביותר היות והגשת ההתנגדות לביצוע שטר, היא למעשה השלב שבו הנכם מוסרים את הגרסה עובדתית שלכם לאירוע, ולאחר מכן, תהיו מחויבים להיצמד לגרסה זו. לכן, אין להקל ראש בשלב זה. 

את ההתנגדות לביצוע שטר יש להגיש בלשכת ההוצאה לפועל, אפשר להגיש אותה בלשכת ההוצאה לפועל אשר נמצאת באיזור המגורים שלכם.

כן, יש להגיש את ההתנגדות לביצוע שטר תוך 30 ימים, לכל היותר, מהיום שבו נמסרה לכם האזהרה מטעם לשכת ההוצאה לפועל. 

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
ביטול עיקול משכורת
עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל. במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ