חייגו לייעוץ:
072-397-4924

"חייב משלם" הוצאה לפועל

אחת השאלות הנפוצות שנשאלת רבות היא, מה קורה במקרה שנפתח כנגדנו תיק, כחייבים בהוצאה לפועל, ואין לנו יכולת לפרוע מידית את החוב כולו בבת אחת, אלא במספר תשלומים, אותם אנו ערוכים ומוכנים להתחיל לשלם. האם יש לנו דרך לא לספוג את ההגבלות השונות המוטלות על החייבים? התשובה היא שהמחוקק הגדיר מצב מיוחד, "חייב משלם" בהוצאה לפועל. מה זה אומר? מתי אפשר לבקש להיות מוגדרים ככאלה? ומה הקשר של עורך דין לסיפור? כל הפרטים במאמר שלפניכם. 

כמה מילים על מערכת ההוצאה לפועל – ומה המטרה?

מדובר במערכת שהיא זרוע של רשות האכיפה והגבייה. המקור בחוק הוא משנת 1967, בחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז – 1967. המטרה של המנגנון היא שהחייבים יחזירו את החובות שלהם. איך עושים את זה? בהליך של הטלת מגבלות שונות ועיקולים שונים, שיהיה תמריץ לחייבים לשלם את החוב כמה שיותר מהר. על איזה הגבלות אנחנו מדברים? זה יכול להיות איסור יציאה מהארץ, זה יכול להיות גם הגבלות או חסימת כרטיס האשראי, וגם יכול להיות הליכים, עיקולים או הגבלות שונות על חשבון הבנק של החייב, או בני משפחתו (הגרים עמו). בקיצור, שימוש בצעדים שונים, שיקשו את חייו של החייב, עד שירגיש שהוא צריך להחזיר את החוב במהירות האפשרית.

 

מהן הדרכים העיקריות להתמודדות עם חובות בהוצאה לפועל?

שלב הסבר
הגשת התנגדות עם קבלת מכתב ההתראה קיבלתם מכתב התראה מההוצאה לפועל? מרגע קבלת מכתב האזהרה, יש לכם זמן של 30 יום כדי להגיש התנגדות ביחס לחוב, או לתנאי ההחזר שלו. ברגע שמתקבלת התנגדות כזאת, התהליכים יעוכבו באופן אוטומטי ולא ניתן יהיה לפעול נגדכם, וזאת עד שבית משפט השלום, אליו מועבר בתיק, ידון בעניין.
הגשת בקשה לביטול או עיכוב הליכים אם כבר הוטלה הגבלה כלשהי על החייב, כמו למשל, צו עיכוב יציאה מהארץ, זה בדיוק הזמן לבקש מעורך דין שמתמחה בהוצאה לפועל שיבקש עבורכם בקשה לביטול המגבלה או עיכובה.
טענת פרעתי יש טעויות, ויתכנו מקרים שהחייב יטען שהוא פרע את החוב, למרות שהתיק בהוצאה לפועל עדיין פתוח. אם אתם חייבים, הגישו בקשה הכוללת את טענת "פרעתי", וכמובן גבו טענה זו במסמכים, למשל פירוט של עובר ושב.
חקירת יכולת

(פרונטאלית או על בסיס מסמכים בלבד)

לרבים מהחייבים אין יכולת לשלם בבת אחת את כל החוב. עומדת לכם הזכות לבקש שתיערך עבורכם חקירת יכולת. לאחר בדיקת היכולת, אפשר לקבוע כבר צו תשלומים. הקפידו לבקש את חקירת היכולת בתוך 21 יום מרגע קבלת מכתב האזהרה.
איחוד תיקים חוק חדש החייב, באמצעות עורך דינו שמתמחה בענייני הוצאה לפועל, יכול לבקש לאחד את כל התיקים שעומדים לחובתו, כדי שתשלום ופריסת התשלומים, יתרחשו כבר בשלב זב, לגבי כל התיקים.
צו תשלומים מה זה אומר צו תשלומים? תכנית תשלומים קבועה, למשל מדי חודש סכום מסוים, שתואם את יכולת המשפחה שלכם.

 

חייב משלם הוצאה לפועל
חייב משלם הוצאה לפועל

 

אז מה זה אומר "חייב משלם" בהוצאה לפועל?

מה קורה כשאתם רוצים כבר להתחיל לפרוע את החוב, מצד שני, אין לכם יכולת כלכלית עכשיו לפרוע מיד את כולו, ואתם גם מאוד לא רוצים, שתתחלנה לחול עליכם מגבלות. אחת הדרכים שהמערכת חשבה לסייע לחייבים היא בעזרת תשלומים. אתם תשלמו לפי כללי "טבלת המנהל" בהוצאה לפועל (סכום התשלום החודשי מופיע במכתב האזהרה, ראו במסמכי פתיחת התיק). אם אכן תבצעו תשלומים, ותתמידו, יינתנו לכם הטבות (תמריצים), אותם נפרט בפסקה הבאה. דרך נוספת, היא כמובן בעזרת צו תשלומים "רגיל" (לפי החלטת רשם). בכל מקרה, אם תשלמו באופן רציף ועקבי, מערכת ההוצאה לפועל תבין שאתם עונים להגדרה של "חייב משלם", ועם ההכרה "כחייב משלם", וכל עוד תעמדו בביצוע התשלומים, לא יטילו עליכם את ההגבלות השונות, כמו עיקול משכורת, עיקול חשבון בנק, ועיקולי מיטלטלין שונים.

 

איזה יתרון נוסף יש לתשלום לפי צו תשלומים באופן עקבי?

אם אתם מפגרים בהחזר החובות שלכם, נוצרת ריבית פיגורים על יתרת החוב בתיק, עד 25%. בכך שאתם מפחיתים את הסכומים שבפיגור, גם הריבית כמובן תרד.

 

באילו נסיבות אפשר להיות מוכרים כ"חייב משלם" בהוצאה לפועל?

  • שלושה תשלומים לפי צו תשלומים – אם הוגדר לכם צו תשלומים על ידי ההוצאה לפועל, ושילמתם שלושה תשלומים בזמן, באופן עקבי וברצף כמובן, ולאחר מכן המשכתם לשלם את התשלומים עד מתן ההחלטה, תוכרזו כ"חייב משלם".
  • תשלום אחד – אם שילמתם תשלום אחד, אבל לפי כללי "טבלת המנהל", שזו טבלה מיוחדת בדיוק לצורך הזה, בעצם פריסת תשלום שליד מסמך האזהרה. כשאתם מקבלים הודעה על פתיחת התיק, בחובות עד 50 אלף ₪, תופיע פריסת התשלומים הזאת. כמובן שתקבלו את ההכרה לאחר מכן, רק אם המשכתם לשלם עד למתן ההחלטה.

 

מה התיקון החדש שבוצע בכללי "טבלה מנהל" לצורך הכרה "כחייב משלם"?

בעבר, לפני התיקון, "טבלת מנהל" הוגבלה לחוב שלא עולה על 20,000 ₪. מהר מאוד התברר הצורך לבצע תיקון לחוק, ולהתאים את הטבלה, שתיתן מענה גם לחובות גבוהים יותר. ואכן ביום 11.07.22 תוקן סעיף 69א(א) לחוק ההוצאה לפועל, וכיום אפשר לפרוס חוב ובלבד שהוא לא יעלה על 50,000 ₪.

נחדד נקודה חשובה, שימו לב שאם החוב שלכם גבוה יותר, עדיין אפשר לקבל הכרה "כחייב משלם", אך הדרך היא אחרת, והיא על ידי הגשת בקשה לצו תשלומים (קיים שוני, בעיקר בהיקף המסמכים הנדרשים – ראו פירוט במאמר). מיד לאחר הטבלה נסביר מהן הקלות שניתנות "לחייב משלם", וגם איך יכול הזוכה לפעול נגדכם, באילו נסיבות, ומה היקף ההגנה, ועוד.

 

מהי "טבלה מנהל" ההוצאה לפועל לצורך ההכרה – "חייב משלם" (לפי התיקון החדש)?

צו תשלומים חודשי (מינימאלי) שנדרש לשלם בפריסה לפי כללי המנהל. סכום החוב (בכל תיק) 
200 ₪ עד 1,000 ₪
500 ₪ מעל 1,000 ₪ עד 5,000 ₪
600 ₪ מעל 5,000 ₪ עד 10,000 ₪
650 ₪ מעל 10,000 ₪ עד 15,000 ₪
800 ₪ מעל 15,000 ₪ עד 20,000 ₪
1,000 ₪ מעל 20,000 ₪ עד 30,000 ₪
1,200 ₪ מעל 30,000 ₪ עד 40,000 ₪
1,375 ₪ מעל 40,000 ₪ עד 50,000 ₪

 

מהי יוגדר "תשלום" לצורך הכרת "חייב משלם" בהוצאה לפועל? (למי שרלוונטי)

תשלום יכול להיות גם סכום חודשי, שהתקבל מדי חודש בהליך גבייה. גם אם לא אתם אלו שנתתם את הסכום פיזית, אם זה בהגיע מהתיק הזה, או מתיק אחר שמתנהל כנגדכם, זה נחשב כתשלום ששילמתם בעצמכם. בנוסף, צירוף של סכום ממספר הליכי גבייה שונים, כל אחד מהם בעצם הניב חלק מהתשלום החודשי כולו, ואם ביחד הצטבר סכום חודשי גבוה מהוראת התשלומים –תוכלו גם כן להיכנס תחת ההכרה של "חייב משלם".

 

אילו הקלות יש ל"חייב משלם"?

הפחתת ריבית פיגורים, כפי שכבר נאמר לעיל, ההפחתה מתווספת לחוב עד 25% מהמועד בו הוכרתם כחייב משלם. ההפחתה הזאת כנראה תתמרץ אתכם להמשיך לשלם את התשלומים באופן קבוע, כדי שהריבית תישמר. יש לציין שהפחתת הריבית היא ביחס לחוב, ולכן אם החוב משותף למספר חייבים, ההפחתה תהיה רלוונטית לכולם. כל עוד ההפחתה היא גג עד 25%. גם בתיק של איחוד תשלומים, אפשר לבקש בקשה להכרה כ"חייב משלם".

 

האם יכול להיות מצב שהוכרזנו כ"חייב משלם", ועדיין הרשם ינקוט הליכי גבייה?

התשובה היא שבאופן כללי לא ינקטו כלפיכם הליכי גביה מטעם הרשם. מתי הוא כן יורה לפתוח בהליך גביה? במקרה שיהיה משוכנע שאי נקיטת הליכים תגרום לכך שהחוב כולו לא יגבה. כלומר, רק אם יהיה ברור לרשם שמדובר בצעד הכרחי. במקרה כזה, כמובן שעליכם להתייעץ עם עורך דין במהירות האפשרית.

 

מתי הזוכה יכול להגיש התנגדות ולבטל את הכרה כחייב משלם?

הזוכה יכול לבקש לבטל את ההכרה, במקרה שלא מתקיימים התנאים. אם לא עמדתם בתנאים המינימליים של התשלום למשל. בכל מקרה, אם הזוכה מתנגד, והרשם לא דוחה את ההתנגדות, הוא אמור להעביר אליכם את ההתנגדות על מנת שתתייחסו. בכל מקרה, אם הרשם החליט לבטל את ההכרה שלכם כ"חייבים משלמים", יבוטלו גם ההקלות ממועד ההחלטה.

 

מהם ההשלכות של ביטול הכרה כחייב משלם?

אם מבוטלת ההכרה שלכם כ"חייבים משלמים", יבוטלו גם ההקלות שיש בה, כמו למשל הפחתת ריבית הפיגורים. שימו לב, שלפני שמדברים על ההשלכות הנוספות, יש לכם בעצם שלושים יום עד שההודעה על ביטול ההכרה תיכנס לתוקף. למה 30 יום? כדי שתוכלו להגיש תגובה במהירות, ואולי לנסות למנוע את הביטול. אם לא שילמתם מספר תשלומים, ואתם פתאום משלמים הכול בתשלום אחד, אז כנראה שלא יבטלו את ההכרה בכם. לעיתים, נוצרים מחדלים בשל נסיבות שלא היו תלויות בכם. חשוב לשקף זאת לרשם, לתמוך בתצהיר ומסמכים, ובמקביל לפעול לתיקון המחדלים. כשהמטרה היא לסיים עם הסיפור, ולהתקדם קדימה.

 

תפקידו של עורך הדין

לסיכום, מה תפקידו של עורך הדין? אז נציין שלהבדיל מהליכים משפטיים אחרים, ככל שאתם מתכוונים לשלם לפי כללי "טבלת המנהל", אז מדובר בבקשה פשוטה להכנה, ממלאים פרטים פשוטים בטופס הייעודי, ולא נדרש לצרף מסמכים בשונה מהדרך השנייה שציינו, והיא הגשת בקשה לצו תשלומים, שם ההליך מעט יותר מורכב (משתנה בהתאם לנסיבות).

אבל עיקר תפקידו של עורך הדין, לעניות דעתנו, הוא לא "הגשת המסמכים", אלא כל מה שמעבר לזה. בין היתר, תפקידו לנתח את המקרה, לשקף מהן האפשרויות הקיימות, לבחון יתרונות וחסרונות בכל אפשרות, ובעיקר לבחון מה דרך הטיפול המיטבית, שתיתן מענה משפטי, כלכלי פרקטי.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
ביטול עיקול משכורת
עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל. במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ