חייגו לייעוץ:
072-397-4924

כמה צ'קים חוזרים זה חשבון מוגבל?

אחת ההגבלות שכנראה מפחידות כל אדם, ובמיוחד בעל עסק, זה להגיע למצב שחשבון הבנק שלו מוגבל. המשמעות האמיתית של חשבון מוגבל, היא קריסת העסק. לכן, כשהאשראי לא עובר, או כשהצ'קים מתחילים לחזור, צריך לפעול במהירות האפשרית, ואולי אפשר יהיה למזער את הנזק. מה עושים במקרה כזה? כמה צ'קים חוזרים זה חשבון מוגבל? ומה תפקיד עורך הדין במקרה כזה? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

מה זה אומר חשבון מוגבל?

חשבון מוגבל הוא חשבון שהוגבל על ידי הבנק בעקבות הוראה מפורשת של המדור לחשבונות מוגבלים בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. מאין הסמכות של המדור אתם שואלים? המדור פועל מכוח חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981. מכוח החוק תוקנו תקנות וכללים, שמסדירים את נושא הגבלת החשבונות, בשל צ'קים שחוזרים כמובן.

 

מאין מגיע המידע למדור לחשבונות מוגבלים?

מכוח החוק כאמור, הבנק מקבל את המידע לגבי הגבלת חשבונות מהבנקים עמם, ומגופים נוספים דוגמת ההוצאה לפועל, בתי הדין הרבניים, כונס הנכסים, וכמובן המוקד לגביית אגרות. אם חשבון מסוים מוגבל, המידע מופץ לכל הבנקים המסחריים, ולגופים הנוספים שהוזכרו, וזאת על פי חוק אחר, חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב – 2002. אם מדובר בהגבלה רגילה, הבנק המסחרי מודיע ללקוח, ולבעלי עניין נוספים שיש בחשבון, ככל שיש כמובן. שימו לב, במקרה שבנק החליט להטיל מגבלה על חשבון, או החליט לא לכבד שיק, אין בסמכות המדור להתערב ישירות, אלא לבצע בירור הקשור לחשבונות הללו.

 

כמה צ'קים חוזרים זה חשבון מוגבל?
כמה צ'קים חוזרים זה חשבון מוגבל?

 

כמה צ'קים חוזרים זה חשבון מוגבל?

לפי סעיף 2(א) לחוק שיקים ללא כיסוי, חשבון שנמשכו עליו, במהלך שנים עשר חודשים (12 חודשים), עשר צ'יקים (10 שיקים), או יותר, ללא כיסוי, והבנק לא כיבד את אותם צ'קים, החשבון יוגבל למשך שנה. אך שימו לב, במקרה שהבנק החזיר מעל עשרה צ'קים, אבל לא עברו חמישה עשר יום בין הסירוב הראשון לאחרון, החשבון לא יוגבל.

 

מתי מגדיר בנק ישראל חשבון בנק כחשבון מוגבל?

הגבלה בבנק ישראל בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א 1981, תוטל במצב בו במהלך 12 חודשים סורבו בחשבון בנק 10 המחאות או יותר. כלומר החוק הגדיר תנאי ברור, לפיו חשבון יוגדר כחשבון מוגבל במידה וההמחאות חזרו על פני תקופה של 15 ימים, ויותר. לכן, במידה וחזרו 10 המחאות, אך לא חלפו 15 ימים – החשבון לא יוגבל.

מה הסיבה להוראת חוק זו? המחוקק רצה להגן על מי שעובר משבר פתאומי, מתוך הנחה שאולי מדובר באירוע חד פעמי ונקודתי עבורו. חשוב לציין, שהעובדה שהחשבון הופך להיות מסווג כחשבון מוגבל, הופכת גם את הגדרת הלקוח, ללקוח מוגבל. מה שכן, אם ללקוח מוגבל יש חשבון נוסף, שלא הוגבל, הוא יכול עדיין להמשיך למשוך עליו צ'קים.

 

מה ההשלכות של הגבלת חשבון או הגבלת לקוח?

ההגבלה הסבר
אי יכולת לפתוח חשבון חדש הלקוח המוגבל לא יכול לפתוח חשבון חדש, שעליו נמשכים צ'קים, בכל בנק אחר. מדובר באיסור שתקף לגבי חשבון במטבע ישראלי.
התמנות כמיופה כוח או מורשה חתימה לקוח מוגבל לא יכול להיות מיופה הכוח או מורשה החתימה בחשבון חדש שנפתח שנמשכים עליו צ'קים.

 

פתיחת חשבון רגיל על ידי לקוח מוגבל

שימו לב, הלקוח המוגבל כן יכול לפתוח חשבון רגיל, כל עוד לא נמשכים עליו שיקים. כמובן שזה תלוי בעובדה שאין לו הגבלה בשל סיבה אחרת. כלומר, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 422, תחת הכותרת פתיחת חשבון, הבנק לא יכול לסרב לפתוח חשבון ללקוח מוגבל. הלקוח המוגבל יכול להמשיך לפעול בחשבון במזומן, לקבל לחשבון הפקדות, ולעשות כל פעולה שהיא לא משיכת צ'קים (למשל, הוא יכול להקים הרשאות לחיוב החשבון, לקבל כרטיס לחיוב מידי ובנקט).

 

צ'ק חוזר מה עושים?

אתם חייבים, וחזר לכם עכשיו צ'ק, מה תעשו? אתם יכולים לפנות לבנק לנסות ולדבר איתם עם הגדלת מסגרת ולהסביר את הסיכון שהחשבון יהפוך למוגבל. אופציה נוספת היא לבדוק מה השיקים הקרובים שעתידים להיפרע בחשבון, צרו קשר עם אותם גורמים, ובקשו מהם בינתיים לא להפקיד את השיקים שאצלם. בסוף, הכי נכון יהיה לבצע את כל הפעולות במקביל וכך הסיכון שהחשבון יהפוך למוגבל, קטן הרבה יותר.

שימו לב שאם חשבון הבנק הוגבל, הזוכים רשאים לפנות ללשכת ההוצאה לפועל עם אסמכתא שמעידה על כך שהחשבון שלכם הוגבל, ולהפקיד את כל הצ'קים העתידיים שמסרתם. איך מחזיקי השיקים ידעו זאת? הם יראו שסיבת ההחזרה היא חשבון שהוגבל.

כמובן שמומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בתחום ההוצאה לפועל, כבר בשלב זה. שימו לב, שתקופת ההגבלה היא שנה (12 חודשים), והיא מתחילה ביום שהבנק שלכם הודיע לכם על הגבלת החשבון. מהזמן שבו נשלחה הודעת ההגבלה, במשך 15 יום, החשבון ממתין לכניסת ההגבלה בתוקף. באותה תקופה, הבנק לא יכול לפתוח חשבון צ'קים ללקוח.

 

מה הנושים שלכם יכולים לעשות במצב שבו החשבון הוגבל?

עליכם לדעת, כאמור (וזה קריטי), שהנושים (למשל, ספקים) שמחזיקים בצ'קים שלכם, שעדיין לא הגיע מועד פירעונם, יכולים לגשת להוצאה לפועל עם אסמכתא מבנק ישראל שהחשבון שלכם הוגבל, וכך החוק מאפשר לאותם זוכים לפתוח תיק הוצאה לפועל על שיקים עתידיים. כך שברגע אחד, יכולים להיפתח תיקים בסכומים גבוהים מאוד, על כל סדרות הצ'יקים שמסרתם לספקים שלכם. לכן, חשוב לפעול מהר כדי לא להגיע למצב בלתי הפיך.

 

למה צריך לפנות לבנק בדחיפות כשצ'ק חוזר?

כאשר צ'יק חוזר, ניתן פתוח בגינו תיק בהוצאה לפועל, לכן אם צ'יק חזר לא מסיבת אכ"מ (אין כיסוי מספיק), אלא בשל העובדה שחשבון הבנק הוגבל, אז כאמור יכולים כל מי שמחזיק שיקים של אותו אדם או בעל עסק / חברה, להגיש את כל השיקים העתידיים שעוד לא הגיע זמן פירעונם. זו הסיבה שכדאי לפנות לבנק בדחיפות. התפיסה שצריכה להיות בשיחה עם הבנק, היא שאם אתם תתרסקו כלכלית, סביר להניח שגם הבנק יפגע מכך, שהרי לרוב יש הלוואות שנלקחו בחשבון, לכן גם יפגע מכך שהחשבון יהפוך למוגבל, ואתם תקרסו כלכלית.

 

איך לפעול מול הבנק כדי למנוע את הגבלת חשבון הבנק?

בשלב ראשון מומלץ לגשת לבנק ולהציג להם מעין "תכנית הבראה". מה זה אומר? לשתף אותם בדברים החיוביים שעתידים לקרות, ובפעולות שאתם מקדמים. במקביל, אנו ממליצים לבצע מהלכים נוספים היות ואסור לכם להיות תלויים בהחלטת הבנק בלבד. יכול להיות שהוא יכבד את הצ'קים העתידיים שיופקדו לחשבון או יחסיר אותם, ויגרום לכם שהחשבון יהפוך למוגבל. מדובר בנקודת זמן קריטית, בעיקר עבור בעלי עסקים וחברות, כי לאחר שהחשבון הופך למוגבל, ניתן לומר שזו נקודת מפנה שלרוב גורמת לקריסה כלכלית מהירה מאוד.

 

איזה הגבלות נוספות קיימות ומהן ההשלכות?

  • הגבלה בנסיבות מחמירות – ישנו מצב של "הגבלה בנסיבות מחמירות". מתי זה קורה? כשלקוח שהחשבון שלו הוגבל, ויש לו חשבון נוסף שמוגבל אף הוא, בתוך תקופת ההגבלה של הראשון. או למשל, לקוח שהיה מוגבל בעבר, והוגבל שוב תוך שלוש שנים מהיום שהסתיימה תקופת ההגבלה הקודמת. במקרה כזה, כל חשבונות הלקוח שעל שמו מוגבלים, כמו גם חשבונות משותפים לו ולאחרים, למעט חשבונות שבהם הוא מורשה חתימה. כלומר, בתור חייבים שהוגבלו בנסיבות מחמירות, לא תוכלו למשוך צ'קים כלל. בנוסף, לא תוכלו לפתוח חשבון בנק חדש למשיכת צ'קים. יתר ההגבלות שהוזכרו לעיל, רלוונטיות כמובן גם. הבדל נוסף הוא שתקופת ההגבלה בנסיבות מחמירות היא למשך שנתיים.
  • חסימת כרטיס אשראי שאינו דיירקט – הגבלת לקוח יכולה לגרום לחסימת כרטיס שאשראי שלא פועל בחיובים מיידים (דיירקט).
  • סירוב להעניק אשראי – המידע על אודות ההגבלה עובר לכלל הבנקים, שיכולים לסרב להעניק אשראי ללקוח, אם זה בצורת הלוואות, משכנתא, או מסגרות אשראי. כל זאת מכוח חוק נתוני אשראי.
  • מידע שלילי על החייב – המידע על הגבלת הלקוח מוצג בדוח האשראי כל תקופת ההגבלה, ושלוש שנים לאחר סיומה. מדובר במידע שלילה מובהק שמופיע בתעודת הזהות של החייב, מה שיכול לגרום כאמור, להשלכות בעייתיות.

 

איך אפשר לבטל חשבון מוגבל?

בהתאם לתקנות סדרי הדין לחוק, עליכם לפנות לבנק בו אתם מנהלים את החשבון שהוגבל, ולהציג אסמכתא המוכיחה שפניתם לבנק, ואת תגובת הבנק במידה והשיבו לפנייתכם. שימו לב שניתן להגיש ערעור על הגבלת חשבון הבנק תוך 20 יום, שמתחילים להיספר מהיום שקיבלתם את ההודעה מהבנק. בנוסף, מומלץ לכם לבקש במקביל גם צו המונע זמנית את כניסת ההגבלה לתוקף עד לדיון בערעור, שבסמכות בית משפט השלום.

 

חשבון בנק מוגבל – בואו נסכם

 

כאמור אם נמשכו בחשבון הבנק שלכם, במהלך השנה האחרונה, עשר צ'קים או יותר, ולא היה להם כיסוי, כנראה שהבנק יחליט להגביל את חשבונכם. ההשלכות של זה בעייתיות, ולכן, אם אתם מבינים שאתם הולכים לכיוון כזה, מומלץ מאוד להקדים ולפנות לבנק, להציג "תוכנית הבראה", ולנסות למנוע את הגבלת החשבון.

אין ספק שמדובר בהליך מורכב, ועלולות לצוץ לא מעט בעיות והתנגדויות מצד הבנק, ולכן כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בייצוג חייבים, שיסייע לכם לרתום את הבנק לטובתכם, לגלות מעט אורך רוח, מתוך תפיסה ברורה, שקריסה כלכלית שלכם, לא רק שלא תטיב עם אף אחד, אלא כנראה תפגע גם בו.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
ביטול עיקול משכורת
עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל. במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ