חייגו לייעוץ:
072-397-4924

צו למסירת מידע הוצאה לפועל

קיבלתם הודעה לטלפון שמספרת לכם שניתן בעניינכם צו מסירת מידע, מה אתם עושים? אז כן, אם יש לכם חוב כלפי נושה כלשהו, אחת מהפעולות שביכולתו לבצע דרך מערכת ההוצאה לפועל, זה לבקש צו מסירת מידע. מה זה אומר? איך בתור חייבים אנחנו יכולים להתמודד עם זה? ולמה כל כך דחוף להתייחס לזה בכלל כשאין לנו מה להסתיר? איך זה ישפיע עלינו? במאמר הקרוב תקבלו את כל התשובות.

הקדמה קצרה – כמה מילים על הליך ההוצאה לפועל

אם קיבלתם מכתב התראה מההוצאה לפועל, כנראה שזה קרה בעקבות פניית נושה, לו יש לכם חוב. יש לכם בעצם שלוש אופציות לשלם את החוב, כשאם לא תשלמו, תהיינה לכך השלכות שונות. אם זה הגבלות מסוימות, עיקולים, ופגיעה בהתנהלות הכלכלית של החייב. אז מה הן שלוש הדרכים? אפשר להעביר תשלום באופן ישיר לזוכה, כלומר לבעל החוב, בעיקר אם בית המשפט כבר פסק שעליכם לשלם לו כסף. אופציה אחרת היא לשלם באמצעות הדואר, בעזרת שובר תשלום בבנק הדואר. אופציה שלישית היא לבצע תשלום בלשכת ההוצאה לפועל באופן ידני, במכתב ההתראה מטעם ההוצאה לפועל רשום איזה לשכה מטפלת בתיק. תוכלו לגשת ללשכה ולשלם את החוב. כמובן שלאחר התשלום תקבלו אישור על קבלת התשלום, והודעה על סגירת התיק.

 

צו למסירת מידע – מה זה אומר?

במסגרת הבירורים אותם מבצע רשם ההוצאה לפועל, הוא יכול, על פי סעיף 7ב לחוק ההוצאה לפועל להורות על מסירת מידע: "7ב (א) רשם ההוצאה לפועל רשאי, מיוזמתו או על פי בקשה, על יסוד כתב ויתור על סודיות, לצוות על כל גורם כאמור בסעיף 7א(א)(2) שברשותו מצוי מידע על החייב כאמור באותו סעיף, למסור לידיו את המידע." בנוסף לכך ישנו את סעיף 69יג לחוק ההוצאה לפועל, שגם הוא מדבר על מסירת מידע, וזאת במסגרת הבירור של רשם ההוצאה לפועל.

צו למסירת מידע הוצאה לפועל
צו למסירת מידע הוצאה לפועל

 

אז מה זה אומר? מה אפשר לגלות עלי?

בעצם, כדי לסייע לזוכים לבצע גבייה אפקטיבית של החוב, מערכת ההוצאה לפועל מאפשרת לזוכים לקבל מידע עליכם, החייבים. מה המטרה? לקבל מידע מהימן על המצב הכלכלי שלכם. בנוסף, דרך מסירת מידע, יוכל הנושה לדעת מה מקורות הכנסתם כרגע, מהיכן אתם מתפרנסים, וגם על הנכסים שיש בידכם, אותם הוא יכול לבקש לעקל, או לגבות את החוב דרכם.

 

איזה גורמים יכולים למסור עלי מידע?

כל רשות שלטונית שנדרשת לתת מידע, תצטרך לתת אותו. הדוגמא הנפוצה ביותר היא לחייב שכעת נמצא בחו"ל.

הגורם הסבר
רשות האוכלוסין וההגירה אם רשם ההוצאה לפועל מבין שזה כעת מה שמעכב את הליכי הגבייה שלו, הרשם יכול להורות לרשות האוכלוסין וההגירה לעדכן את ההוצאה לפועל כשהחייב חוזר לארץ.
הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מספק מידע האם ניתן או יש בקשה לפתיחת הליכים לחדלות פירעון. הוא או ההוצאה לפועל גם יכולים לעדכן במידה ויש חוב מזונות שקיים לחייב בהוצאה לפועל או במסגרת המסמכים שהוצגו לממונה על חדלות פירעון (מדובר בהליך נפרד, ואיך צו למסירת מידע מסייע לזוכה).

למה זה רלוונטי? אם הנושה ידע שלחייב יש כבר תיק כזה, כלומר חוב מזונות, שקודם או "גובר" על "סוג" החוב שלו, מבחינת סדרי הנשייה. נסביר שמידע זה יסייע לו לקבל החלטה על דרך הפעולה או הליך הגבייה המתאים כלפי אותו חייב.

המוסד לביטוח לאומי מספק מידע על מקורות ההכנסה שלכם, וגובה ההכנסה שלכם. ממנו אפשר לקבל גם רשימת מעסיקים, מספר חשבון בנק, ובאופן כללי, את כל המידע התעסוקתי עליכם, והגמלאות שאתם מקבלים, אם יש כאלה.
מרשם המקרקעין יכול לספק מידע על זכויות שיש לחייב במרשם המקרקעין, כלומר נדל"ן שברשות החייב
רשם המשכונות הוא אחראי לספק מיד האם לחייב יש משכונות על נכסים כלשהם.
חברות אשראי נדרשות לספק מידע על החיובים השונים שיש לחייב על פעולות שביצע בכרטיסי האשראי, בנוסף, שם ידעו על הלוואת שקיבל ועוד לא פרע.
בנקים תאגידים בנקאיים יכולים למסור מידע על זכויות החייב בבנק, על ערבויות שניתנו לו או לבקשתו, ועל הלוואות שיש לו לבנק.

 

האם הזכות שלי לפרטיות לא נפגעת בשל הצו למסירת מידע?

השאלה העולה מאליה היא מה עם זכות החייב לפרטיות? האם אין שום התחשבות בה? התשובה היא ששימוש במידע שנחשף, יכול להתבצע רק לפי הוראות החוק, וגם זה בהיקף הנדרש בלבד – כלומר לצורך בדיקת היכולת של החייב לפרוע את החוב, ולצורך גבייה יעילה. בנוסף, ישנה חובה לשמור על סודיות המידע. דוגמא, אם לרשם ההוצאה לפועל הגיע מידע שיש לחייב מקור הכנסה כלשהו, ממנו הזוכה יוכל לגבות את החוב, הוא יכול ליידע בכך את הזוכה, אך לא לחשוף את מקור המידע. בכל מקרה, מומלץ מאוד, במקרה שאתם מתלבטים אם זכותכם לפרטיות נפגעה, להתייעץ עם עורך דין מבין בתחום.

 

מה הן הדרכים לקבלת צו מסירת מידע?

אחת הדרכים, כנראה הנפוצה ביותר לקבל מידע עליכם, החייבים, היא להחתים אתכם על כתב ויתור על סודיות. לפעמים, יהיה מידע מספיק במה שמסרתם אתם עצמכם להוצאה לפועל. מה שכן, אם טענתם משהו, ולרשם ההוצאה לפועל מתעורר איזה שהוא ספק האם אכן המידע שמסרתם נכון, למשל, אי יכולת כלכלית להחזיר את החוב, הגיוני שיוצא צו מסירת מידע, שיברר את מצבכם הכלכלי האמתי. ישנה דרך נוספת, והיא הוצאת צו מידע לפי בקשה של הזוכה, גם אם אתם לא נתתם כתב ויתור על סודיות. מקרה נוסף, בו אתם נחשבים כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, כפי שמגדיר החוק, ואז רשם ההוצאה לפועל רוצה לבדוק למה אתם מתחמקים משיתוף פעולה ללא סיבה הגיוניות ומוצדקת.

 

מסירת מידע לפי צו בתום לב

אם גורם כלשהו מסר את המידע, לפי הצו, בתום לב, הוא לא יחשב כמפר חובת סודיות, נאמנות או משהו דומה, גם מכוח חוזה או כל דין אחר כלפי החייב. כל גורם מהגורמים שנמנו בטבלה לעיל, שמקבל את הצו, חייב למסור את המידע שהתבקש, ולא יישא באחריות על כך.

 

מה זה רלוונטי אליכם?

קודם כל, מבחינת אסטרטגיית ההגנה שלכם. אם קיבלתם פתאום הודעה שהוצא צו מסירת מידע בעניינכם לגוף מסוים, חשבו מה הקשר שלכם לגוף. למשל, אם מדובר במוסד לביטוח לאומי, ואתם כעת עובדים אצל מעסיק מסוים, יש לכם בעצם סוג של אזהרה, שהרי הזוכה ידע על מקום עבודתכם, ויש סיכוי שיוציא צו עיקול על הכספים. אם תקדימו ותדעו על כך, תוכלו להתכונן בעזרת עורך הדין שלכם. בנוסף, בסוף, צו כזה ינתן במקרה שלא מסרתם את כל המידע להוצאה לפועל. מומלץ לבדוק את המידע המפורסם עליכם, לגבש מתווה ובנוסף ודאו שמדובר במידע נכון ומהימן, כדי שלא תהיינה לרשם ההוצאה לפועל ספיקות, והוא יצטרך להוציא צו כדי להפריך את החששות.

דעו שמסירת מידע שהתברר כשגוי, עלול לגרום לתוצאה הרסנית עבור החייב, כמובן גם התא המשפחתי שלו. לכן אנו ממליצים לגשת להוציא את המסמכים בעצמכם או באמצאות עורך דינכם, לאחר מכן תעברו עליהם בצורה מסודרת, וכך תוכלו לרענן את הזיכרון שלכם. ובכל מקרה, לעולם אל "תיזרקו" משפטים אם אינכם משוכנעים, זה בסדר לומר שאתם לא זוכרים, אבל תוכלו לבדוק ולהשיב תשובה.

 

מה יש בטופס הבקשה למתן צו עצמו?

קודם כל מפורטת מהות הבקשה וסוגי המידע שניתן לבקש, אם זה כתובת, אם זה נכסים לרבות כספים, ואם זה כניסות ויציאות מישראל. מתי ניתן להגיש? בחלוף 45 יום ממסירת האזהרה לחייב, כאשר בקשות מידע על כניסה ויציאה מהארץ יש לצרף תצהיר. בנוסף, מפורט שהבקשה כרוכה בתשלום אגרה. מלבד זאת, מפרט הטופס מספר דגשים לגבי הבקשה, אם זה פרטי לשכת ההוצאה לפועל, התיק והתאריך שיש להוסיף. אם זה פרטי הזוכה ובעניין מי מגישים את הבקשה, כלומר אתם, החייבים. יש לסמן את הגורמים המבוקשים בטבלה שקיימת כבר בטופס. וכמובן, לחתום בסיום הטופס. אפשר להגיש את הבקשה בלשכה בה מתנהל התיק, ואפשר לשלוח לכתובת הדואר של השלכה בה מתנהל התיק. בנוסף, מפורט איזה צרופות צריך להוסיף, תצהיר בבקשת מידע על כניסה ויציאה כאמור. לבסוף, המבקש צריך לדעת שההחלטה תישלח אליו תוך 45 יום ממועד הגשת הבקשה.

לסיום, בתור חייבים, עליכם לדעת כל מה שקורה בהליך, בעיקר כדי שתוכלו להתמודד אתו. צו למסירת מידע הוצאה לפועל שמוצא כלפיכם, יכול "לבשר לכם" על הגבלות או עיקולים קרבים, ולכן חשוב שתדעו זאת, וחשוב שתשקפו זאת לעורך הדין שלכם, ממש ברגע שנודע לכם, וזה כמובן יסייע לעורך הדין שלכם לקדם תחילה פעולות הגנה יעילות.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
ביטול עיקול משכורת
עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל. במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ