חייגו לייעוץ:
072-397-4924

מהו דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

המאמר הבא יעסוק בנושא קריטי לכם בתור חייבים. דו"ח ממצאי הבדיקה של הנאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. מה זה אומר בדיוק? מתי הדו"ח הזה נכתב? ולמה דו"ח ממצאי הבדיקה מהווה שלב קריטי וחשוב עבור כל חייב שנמצא בהליך חדלות הפירעון? כל התשובות במאמר שלפניכם.

 

כמה מילים על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

אם אתם חייבים שכבר עברו כמה תהליכים מול הממונה על חדלות פירעון, יכול להיות שהשורות הבאות קצת מיותרות. ובכל זאת, הליך חדלות פירעון, מבוסס על חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018, שנכנס לתוקף בשנת 2019. החוק בעצם מחליף את פקודת פשיטת הרגל הוותיקה, וקובע שמעתה הוא יקרא "הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי". מטרתו של ההליך, כפי שאף מפורט בחוק, ונדבר על זה בהמשך המאמר, היא לגרום לשיקום כלכלי של החייב, להחזיר חלק מהכסף לנושים, ולהחזיר את החייב למעגל העבודה במהירות האפשרית, וללא חובות.

ההליך מורכב ממספר שלבים – החל מבקשה של החייב לצו פתיחת הליכי חדלות פירעון, לאחר מכן, עם קבלת הצו מתמנה נאמן בהליך, ותפקידו בין היתר לבחון את מצבו של החייב – ונרחיב על כך בפסקאות הבאות. בשלב זה מוגשות תביעות חוב של הנושים, והן מועברות לבדיקת הנאמן.

אחרי תשעה חודשים מגיש הנאמן דו"ח ומפרט מהן המלצותיו, כאשר הכול מתנקז לקראת הדיון שמתקיים לאחר שנה (12 חודשים בהתאם לחוק), במסגרתו יינתן לחייב צו שיקום כלכלי, שיכלול תוכנית פריסת תשלומים, למשך תקופה מוגדרת וקצובה בזמן. בהמשך, לאחר שיועבר הסכום הנדרש וימולאו התנאים, יעדכן הנאמן את הממונה, וחייב יקבל הפטר מחובותיו (צו הפטר חלוט).

 

הנאמן בהליך חדלות פירעון

עוד הקדמה אחת לפני שניגשים לדבר על דו"ח ממצאי הבדיקה של הנאמן. נתחיל בשאלה המתבקשת, מיהו אותו נאמן בהליך חדלות פירעון? הנאמן לרוב יהיה עורך דין או רואה חשבון, ומי שממנה אותו, הוא הממונה על הליכי חדלות פירעון. בין השאר, הנאמן בודק את מצבו הכלכלי של החייב, והוא גם זה אשר מוסמך להכריע אם לקבל את תביעות החוב שהוגשו מטעם הנושים באופן מלא, חלקי, או לדחותן. אכן, המחוקק בחר להקנות לנאמן סמכויות רבות ורחבות היקף, אך גם תיחם והגדיר באופן מפורש באילו עניינים עליו לפנות תחילה לממונה, ולקבל את אישורו.

ניתן לראות שהנאמן הוא דמות מפתח מרכזית, ויש לו השפעה רבה על ההליך. כך למשל מבין תפקידיו העיקריים של הנאמן, הוא לבדוק את החייב במהלך תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון, ולהגיש לממונה את המלצותיו, במסגרת הדו"ח מפורט, בו הוא ממליץ מהם התנאים שלטעמו יהיה נכון לכלול במסגרת צו השיקום הכלכלי שיקבע לחייב. מה זה אומר? מיד נפרט על כך.

 

מהו דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?
מהו דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

 

דו"ח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון

כאמור, השלב הראשון בהליך חדלות פירעון הוא מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. מיד לאחר מכן, מתחילה בעצם תקופה שנקראת "תקופת הביניים", בה נבדק מצבו הכלכלי של החייב. תקופת הביניים מתחילה עם מתן הצו לפתיחת הליכים (הצו למעשה "פותח" את ההליך). סמוך לאחר מכן הנאמן שהתמנה בהליך מתחיל את תפקידו, ובסיום תשעה חודשים עליו להגיש לממונה דו"ח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון.

 

למי מגישים את הדו"ח ממצאי הבדיקה?

בעניין זה ישנן שתי חלופות, אם סכום החובות עולה על 166,627.31 ₪, נכון לשנת 2024, הנאמן יגיש את הדו"ח לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אם סכום החובות נמוך מ- 166,627.31 ₪, הנאמן מגיש את הדו"ח לרשם ההוצאה לפועל.

 

מה כולל דו"ח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון?

בטבלה הבאה נפרט את מבנה הדו"ח ואת הפרקים השונים המופיעים בו.

חלק כותרת הסבר
א מועד מתן צו פתיחת ההליכים בין השאר מפורטים מספר מועדים חשובים להליך כולו, אם זה מועד מתן צו פתיחת הליכים, מועד ביצוע ההמצאות הנדרשות ופרטים אישיים שונים.
ב נסיבות אישיות בפרק הזה מפורטות הנסיבות האישיות של החייב, כולל המקצוע שלו, ההשכלה שלו, וממצאי הבירור השונים.
ג התנהלות החייב הדו"ח מפרט איך החייב התנהל מאז שנוצרו החובות ועד שניתן צו פתיחת ההליכים. למשל, אם החייב לקח הלוואות וכשהדברים החלו להסתבך, הוא ישר ברח לחו"ל. או למשל אם המשיך להתנהל בצורה בזבזנית, לא מבוקרת ולא אחראית – סביר להניח שתהיה לזה משמעות בדו"ח הנאמן.
ד התנהלות החייב ממועד הצו לפתיחת הליכים לאחר שניתן צו פתיחת הליכים, יש משמעות רבה עוד יותר לאופן התנהלותו של החייב. חייב שלא מבין, בין מועד מתן הצו, למועד הבדיקה שעורך לו הנאמן, שעליו לשנות את התנהלותו, בבעיה רצינית.
ה חובות במהלך התקופה שלאחר מתן הצו, הנאמן מקבל לידיו את תביעות החוב שהוגשו מטעם הנושים, ותפקידו גם להכריע בהן. בפרק זה בדו"ח ממצאי הבדיקה, מפרט הנאמן את כלל התביעות שאושרו זה מכבר, והתביעות שעדיין תלויות ועומדות.
ו נכסי קופת הנשייה על מנת להחזיר ולו חלק מתביעות החוב של הנושים, יש צורך לנהל, ולעיתים להשתמש בכספים ובנכסים שבקופת הנשייה. בדיוק לצורך זה, יש צורך לדעת מה כוללת קופת הנשייה.
ז מסקנות והמלצות פרק זה הוא החשוב ביותר. הנאמן מפרט את המסקנות שעולות מכל הפרקים של הדוח, ואת ההמלצות שהוא ממליץ לבצע כלפי החייב. למשל, אם לחייב יש עסק, הנאמן נותן גם המלצה לגבי המשך הפעלת העסק.

כאמור, לנאמן אין סמכות לקבוע, אלא מדובר בהמלצה בלבד, ואילו לבית המשפט הסמכות לקבוע אם ובאיזו מידה הוא מאמץ את המלצות הנאמן.

ח סיכום הדו"ח וצרופות נוספות סיכום קצר ותכליתי של הדו"ח כולו, ולאחר מכן צרופות ומסמכים נוספים המאשררים את הנכתב בדו"ח.

 

כמה דברים שחשוב לדעת – (בפרט למי שאין ייצוג משפטי)

גם החייב, וגם הנושים, מקבלים את דו"ח ממצאי הבדיקה, ועומדת להם הזכות להביע את עמדתם בנוגע לדו"ח תוך 30 יום מהרגע שהדו"ח הוגש. העמדה שלהם מוגשת באופן מקוון לממונה, אם מדובר בחובות מעל 166,627.31 ₪ כאמור, ולהוצאה לפועל, אם מדובר בחובות מתחת ל- 166,627.31 ₪.

במידה ואתם נמצאים בהליך חדלות פירעון ולא מיוצגים על ידי עורך דין מטעמכם, רצוי שתדעו שחייב שאינו מיוצג יכול להגיש את העמדה באופן ידני במשרדי הממונה, או בלשכת ההוצאה לפועל, תלוי כמובן באיזה מחוז מתנהל ההליך. תוכלו לברר פרטים אלו באתר הממונה, וגם עיון בצו לפתיחת הליכים, יוכל לסייע לכם לדעת אם ההליך שלכם מתנהל בהוצאה לפועל או בבית המשפט.

כזכור, דוח ממצאי הבדיקה יוגש על ידי הנאמן לאחר 9 חודשים. ואולם, במקרים בהם מתעורר הצורך לבצע בדיקות כלכליות מעמיקות ומורכבות (למשל, קריסה עסקית המשלבת הסוואת נכסי מקרקעין), או כאשר אין שיתוף פעולה מצד החייב, יכול הממונה, או רשם ההוצאה לפועל, תלוי כמובן בסכום החובות, לדחות את מועד הגשת הדו"ח גם ללאחר תשעה חודשים.

 

למה דו"ח ממצאי הבדיקה של הנאמן כה חשוב לכם – החייבים?

חשוב להבין שלממצאי הבדיקה שנכתבים בדו"ח הנאמן יש חשיבות רבה בהליך. הסיבה לכך היא שאותם ממצאי הבדיקה, הם אלו שיסייעו לשופט (או לרשם), במעמד הדיון, לגבש החלטה לגבי מתן הצו לשיקום כלכלי, וגם יסייעו לקבוע את התנאים לצורך קבלת הפטר חלוט (סיום ההליך).

כלומר, הצו שנותן בית המשפט לחייב (צו השיקום הכלכלי), לרוב יינתן לאחר שבית המשפט קיבל את הרושם שלאורך ההליך החייב שיתף פעולה, קיים את תנאי הצו לפתיחת ההליכים, שילם בזמן, הגיש דוחות וכד'. כלומר, הדרך היחידה לקבל הפטר היא לאחר עמידה בתנאי הצו לשיקום כלכלי, שניתן על בסיס דו"ח ממצאי הבדיקה של הנאמן. מכאן חשיבותו הרבה של הדו"ח.

 

אז בואו נסכם

אם אתם מצויים בהליך חדלות פירעון, ומועד הגשת דו"ח ממצאי הבדיקה של הנאמן קרב ובא, יהיה מאוד נכון עבורכם להתייעץ עם עורך דין, ולהבין ממנו בדיוק מה נדרש מכם לעשות, ואיך עליכם לפעול עכשיו, כדי שאותו דו"ח ממצאי בדיקה של הנאמן בהליך חדלות הפירעון שלכם, יהיה חיובי, נכון ויתמוך בשיקום הכלכלי שלכם. בסוף, האינטרס שלכם הוא שהנאמן יקבל את הרושם הנכון עליכם, ישקף אותו בדו"ח, וכמובן שאתם גם רוצים שפריסת התשלומים שתיקבע תהיה נוחה, הגיונית וריאלית. עורך דין שמתמחה בהליכי חדלות פירעון, ידע להדריך אתכם מה לעשות ואיך לפעול, יסייע לכם בהמצאת המסמכים הנכונים, ובדרך הצגת הדברים לנאמן, וזה יכול לעשות עבורכם ההבדל עצום, וישפיע על המשך ההליך שלכם.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון
מהי חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון? מה שואלים בחקירת יכולת? ואיך כדאי להיערך אם זומנתם לאחת כזו? כל זאת ועוד, במאמר שלפניכם. היכנסו וקראו >>>
מהן ההשלכות של חדלות פירעון על חיינו
ההשלכות של חדלות פירעון: מהן ההשפעות החיוביות והשליליות של הליך חדלות פירעון, ואילו הגבלות ילוו את מי שפונה להליך? כל זאת ועוד, במאמר >>>
חדלות פירעון מה זה?
חדלות פירעון מה זה אומר? מהן ארבעת מטרות החוק החדש? מהם השלבים הקבועים בהליך חדלות פירעון? מהם החובות שאין עליהם הפטר? כל הפרטים במאמר שלפניכם
איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?
במדריך זה נסביר איך מגישים בקשה לחדלות פירעון? מה קורה לאחר ההגשה? כמה זמן אורך ההליך? אילו מסמכים יש לצרף לבקשה לחדלות פירעון, ואילו עדיף שלא. והכל כמפורט במדריך המלא שלפניכם
מה זה צו שיקום כלכלי?
כאשר חייב מגיע למצב שבו הוא אינו יכול לשלם את חובותיו לנושיו, וחובותיו עולים על סך נכסיו עליו לפנות להליך שיקום כלכלי וחדלות פירעון במסגרתו יקבל "צו שיקום כלכלי" ולאחר שיעמוד בהצלחה בתנאיו, יקבל הפטר ויצא לחיים חדשים, ללא חובות!
הממונה על חדלות פירעון – מיהו ומהן סמכויותיו?
אחד מבין הגורמים המרכזיים בהליכי חדלות פירעון הוא "הממונה על הליכי חדלות פירעון". במאמר זה נסביר מהו הגוף הזה שמכונה הממונה על הליכי חדלות פירעון, מהן הסמכויות שלו, בעיקר לאור החקיקה העדכנית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון
מהי תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון? מהו אותו שלב מורכב, שלאחריו, בדרך כלל מוכרע גורל ההליך כולו. במאמר זה נתייחס לשיטת עבודה שמסייעת ללקוחותינו לצלוח את תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון, ונסביר למה בעיקר נועדה תקופה זו בהליך?
תביעת חוב חדלות פירעון – כל המידע הדרוש
מה זה אומר בכלל תביעת חוב? מה נדרש מצד הנושה, ומה מכם בתור חייבים?
צו לפתיחת הליכים
"צו לפתיחת הליכים", עליו נפרט במאמר זה, הוא למעשה מהווה את השלב הראשון של ההליך חדלות הפירעון ומשפיע על כולו – ומכאן חשיבותו הרבה. מה זה בדיוק אומר צו לפתיחת הליכים חדלות פירעון? מה נקבע בו? מה חשוב לדעת?
הקדמת תשלומים (פירעון מוקדם) בהליך חדלות פירעון
האם ניתן לבצע פירעון מוקדם באמצע הליך חדלות פירעון, ולקצר את משך התקופה? מה זה אומר הקדמת תשלומים לפי חוק חדלות פירעון? האם זה מומלץ? ולמה כדאי להתייעץ עם עורך דין?
תקופת חדלות פירעון
מה הם הליכי חדלות פירעון? מהם השלבים העיקריים? מהי תקופת חדלות פירעון? וכן, האם אפשר לקצר את משך תקופת הליך חדלות הפירעון?
חוסר תום לב בחדלות פירעון
מומלץ למי שפונה להליך חדלות פירעון לדעת ולהכיר היטב את אשר נדרש ממנו, למן תחילת הדרך ועד לסופה. אז מה הם בדיוק שלבי ההליך? למה חשוב לנהוג בתום לב בהליך חדלות פירעון? ומה ההשלכות של חוסר תום לב בחדלות פירעון ואי – שיתוף פעולה?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ