חייגו לייעוץ:
072-397-4924

תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון

כשמתייחסים לתקופת הביניים בהליך חדלות פירעון, וגם להליך בכללותו, אחד הדברים שחשוב מאוד להבין, הוא שמדובר בהליך שעבור האחד יכול להיות פשוט וקל (יחסית), ואילו עבור האחר ההליך יכול להיות סבוך, מורכב ומתיש. לכן מומלץ מאוד לעבור אותו בליווי צמוד של עורך דין חדלות פירעון, שיוכל להדריך אתכם איך נכון לפעול, וממה רצוי להימנע. העבר מלמד שליווי כזה לאורך הדרך יכול למזער נזקים, ובכך להביא לסיום מוצלח של ההליך.

לצד זה, חשוב מאוד לדעת מהם שלבי ההליך, איך הוא נפתח, ובעיקר, מהי תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון? מהו אותו שלב מורכב, שלאחריו, בדרך כלל מוכרע גורל ההליך כולו. במאמר זה נתייחס לשיטת העבודה שמסייעת ללקוחותינו לצלוח את תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון, ונסביר למה בעיקר נועדה תקופה זו בהליך? ואיך מסייע בעניין עורך הדין? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

כמה מילים על הליך חדלות פירעון

מדובר בהליך שיוצר מעין מתווה מסודר וברור שבו מתאפשר למי שנקלע לחובות כספיים ולא יכול להתמודד בכוחות עצמו עם היקף החובות, להחזיר חלק יחסי מהיקף חובותיו, לקבל הפטר, ולהתקדם קדימה. מקורו של ההליך בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018, שהחליף את פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] תש"ם-1980. כלומר, ההליך נקרא בעבר "פשיטת רגל", ומשנת 2019, בוצע שינוי טרמינולוגי, וגם מהותי, וכיום הוא נקרא הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

הניסיון היה לא רק למצוא מונחים שנשמעים טוב יותר, אלא לבטא את השינוי שרצה המחוקק לעשות, כשהרציונל של החוק החדש עומד בעיקר על שיקום החייב והחזרתו במהירות האפשרית למעגל החיים התקין, ללא חובות, מתוך תחושה שחזרה כזו לשגרה בריאה תועיל לכלל המערכת הכלכלית, ובין היתר גם לנושים (למשל, המערכת הבנקאית, חברות האשראי ועוד).

אחד מתנאי הכניסה להליך חדלות פירעון בבית המשפט, הוא שהיקף חובות צריך להיות גדול מ- 166,627.31 ₪ (נכון לשנת 2024). אם היקף החובות שלכם קטן יותר, יהיה עליכם לפנות לרשות האכיפה והגבייה, שם מטפלים בהליכי חדלות פירעון נמוכים יותר. (עם זאת, חשוב לומר שפנייה להליך חדלות פירעון או לדרך טיפול משפטית אחרת, היא החלטה מושכלת שלאחר שנלקחו בחשבון מכלול של שיקולים, כמו למשל זכאות ירושה ועוד.

 

אז מהם שלבי הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

לפני שנפרט לגבי שלב הביניים בהליך חדלות פירעון (תקופת הביניים), כדאי להבין רגע מה זה חדלות פירעון, ומהם כלל שלבי ההליך ואיך הוא למעשה עובד:

השלב הסבר
הגשת בקשה למתן צו פתיחת הליכים החייב צריך להגיש בקשה למתן צו לפתיחת ההליכים. שימו לב, שבקשה כזו יכולה להיות מוגשת גם מצד הנושים וביוזמתם, כלומר החוק כיום מאפשר לנושים "למשוך" אתכם להליך, וההליך יתנהל "לבקשת נושה" – השתדלו להימנע מזה שהנושה הוא זה שיוזם את ההליך.

לעניין בקשה שמוגשת מטעם החייב, על הבקשה לכלול מספר מסמכים, ואתם מוזמנים להרחיב את הדעת ולקרוא את המדריך "איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?".  אבל מה שבעיקר חשוב לדעת שלמרות שזהו "השלב הראשון", לטעמינו הוא שלב החשוב ביותר, בו אתם נדרשים למסור גרסה ולצרף מסמכים תומכים לבקשה. מסמכים שמספרים את הגרסה שלכם ביחס לעובדות, וזו בדיוק הסיבה שכדאי לבחון בעין מקצועית את מצבכם, והמסמכים שאתם מצרפים.

מתן צו לפתיחת הליכים והגשת תביעות חוב מטעם הנושים הממונה יעבור על הבקשה, ובסיום יינתן לחייב צו לפתיחת הליכים. במקביל, על מנת שהנושים יוכלו לקבל כסף מההליך, נדרש מהם להגיש תביעות חוב בהליך חדלות פירעון, ומי שיגיש שמו יופיע במסגרת צו השיקום הכלכלי, עליו נפרט מיד.

"צו לפתיחת הליכים" = עיכוב הליכים, ביטול כל העיקולים, וניתנת הגנה משפטית מלאה מכוח החוק.

מרגע זה, כלל ההליכים הקיימים כנגד החייב מוקפאים.

מינוי נאמן ובחינת מצב החייב כעת יש את שלב ביניים, שאורכו בערך תשעה חודשים. הנאמן בוחן את נכסיו של החייב, את ההכנסות הצפויות לו, ומגבש המלצותיו לעניין יכולת ההחזר שלו. המלצות אלו יהיו לרוב הבסיס לתוכנית הכלכלית של החייב, במסגרתה יפרע חלק יחסי מחובותיו. בדיון שיהיה, יכול בית המשפט להחליט אם לאמץ אותה, את חלקה או לשנותה.
מתן צו שיקום כלכלי בית המשפט, כאמור, מחליט האם לקבוע לחייב צו שיקום כלכלי, כשעליו לעמוד בתנאי התכנית שכתב הנאמן. במהלך התקופה שלאחר מכן, הנאמן בוחן את עמידתו של החייב בתנאים שהוגדרו לו. אם זה תשלום ההתחייבויות השוטפות מדי חודש, ואם זה דין וחשבון כללי לגבי הכנסות והוצאות שהנאמן מקבל מהחייב מדי חודשיים.
מתן צו הפטר על ידי בית המשפט לאחר שלוש שנים, אם החייב אכן עמד בכל התנאים שהוגדרו לו, ניתן לו צו הפטר חלוט – צו שפוטר אותו מכל יתר חובותיו. בכך מסתיים ההליך שלו. (לצד האמור, חשוב לציין, שקיימת כיום אפשרות חוקית לבקש הקדמת תשלומים, ולקצר את משך תקופת ההליך).

 

תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון
תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון

 

תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון, מה זה אומר?

תקופת הביניים מוגדרת בעצם כתקופה שלאחר מתן הצו לפתיחת הליכים, ועד ליום בו מתקבל הצו לשיקום כלכלי (ניתן במעמד הדיון). עיקר התקופה נמשכת על פני 9 חודשים, במהלכם הנאמן בוחן ובודק את החייב, ובסופה הוא נדרש לפרט את המלצותיו במסמך משפטי שנקרא "דוח ממצאי בדיקה". לרוב, בתקופה זו מוצגים מסמכים שרלוונטיים להוכחת מצבו הרפואי וכלכלי של החייב.

בנוסף, וזה העיקר, בתקופת הביניים בודק הנאמן אם החייב מקיים את תנאי ההליך, בפרט אם הוא מקפיד לשלם את צו התשלומים החודשי שנקבע לו, ולהגיש אחת לחודשיים דוח על הכנסות והוצאות.

בנוסף, אם נקבעו לחייב הוראות ספציפיות בצו לפתיחת ההליכים, אותו חייב נדרש לעמוד גם בהוראות אלו (למשל, תשלום דמי מזונות לילדיו הקטינים). לצד זה ובמקביל, מגישים הנושים במהלך תקופת הביניים את תביעות חוב, ומתגבשת מצבת הנשייה.

 

מה החשיבות של תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון?

חשיבותה היא לאין ערוך, משום שכל ההליך תלוי במידה רבה בדין וחשבון שייתן הנאמן לאחר בחינת מצבו של החייב בתקופת הביניים. אם הנאמן, במשך תשעת החודשים של תקופת הביניים, מתרשם באופן מסוים, הוא יתן דין וחשבון והמלצה לצו שיקום כלכלי, בהתאם להתרשמות זה. צו השיקום הכלכלי הוא הדרך של החייב לסיים את הסיפור ואת החובות, ולצאת לדרך חדשה.

 

מה אתם יכולים לקבל במהלך תקופת הביניים במקרה שיש לכם ליווי מקצועי?

חשיבות ליווי עורך דין חדלות פירעון מקצועי במהלך התקופה הזאת לא תסולא בפז. אנו במשרד נוהגים מיד עם קבלת הצו לפתיחת הליכים והכניסה להליך, לעבור עם החייב על הדברים החשובים, תוך התייחסות למקרה הפרטני שלו, ולנקודות התורפה שיש בתיק (על מנת למזער סיכונים בהמשך). בנוסף, אנו שולחים דף ההנחיות מפורט (ראו בהמשך), שמסייע למי שהחל את ההליך לראות את הדברים בצורה מסודרת מול העיניים. ליווי מקצועי, הסבר והדרכה, תגרום לכם לסדר, תיתן לכם ידע, ידע מקנה ביטחון, כך שאתם בעיקר מקבלים וודאות גדולה יותר לגבי מה הצפוי לכם, מהם השלבים שתעברו בדרך, טווחי זמנים ועוד.

 

עוד קצת על "דף ההנחיות לצו פתיחת הליכים"

כאמור, נשלח אליכם "דף ההנחיות לצו פתיחת הליכים", לעיונכם במייל (או בוואטסאפ). היתרון של דף הנחיות כזה הוא בכך שהוא ילווה אתכם לאורך תקופת הביניים, כך שתמיד תוכלו לאתר אותו בקלות אצלכם, בכל שעה שתרצו, והוא יסייע לכם להבין מה הצעד הבא בהליך (וגם תוכלו לראות כמובן את מה שכבר עברתם). בסוף, הכל צריך להיות ברור, ונגיש, וזה עושה את ההבדל בתחושת המוטיבציה – "הנה התקדמתי עוד צעד לקראת הסוף".

לצד האמור ובנוסף, אנו מאמנים שכדי לצלוח את ההליך בצורה קלה יותר, ובפרט את תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון, חשוב להתייחס במסגרת ההדרכה גם לנאמן הספציפי שהתמנה בתיק, ואסור להקל ראש בכך (להרחבה, מומלץ לקרוא מאמר על מיהו נאמן בהליך חדלות פירעון, ולהבין מדוע השפעתו כה רבה להצלחת ההליך).

 

אז איך צולחים את תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון? בואו נסכם.

כאמור, תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון חשובה מאוד, היות ובמהלכה התנהלותכם נבחנת, ובסוף אותם תשעת החודשים, יוגש על ידי הנאמן דוח ממצאי בדיקה בו יפרט את המלצותיו. ולכן חשוב מאוד שעורך הדין שלכם ייתן לכם הסבר והדרכה מפורטים, מיד עם קבלת צו לפתיחת הליכים (תחילת ההליך). במשרדינו אנו נוהגים לשלב באותה הדרכה גם חזרה נוספת על הדברים החשובים בהליך, הגם שנגענו בהם בהרחבה במסגרת פגישת הייעוץ, וגם רגע לפני תחילת התנועה.

למה לטעמינו נכון לחדד שוב, ודווקא עכשיו (בתחילת תקופת הביניים), את הדברים החשובים? היות ואנו מגלים מניסיון יומיומי ומתיאורים של אנשים שאנו מלווים אצלנו במשרד, שהם כעת נמצאים במצב הרבה יותר רגוע, היות ויש להם דרך שיש לה התחלה, אמצע וסוף. ובאופן טבעי, הם עכשיו יותר פנויים מחשבתית להבין לעומק בצורה טובה יותר, מהם הדברים החשובים בהליך, בהקשר שלהם. זכרו, שאנו נמצאים אחרי קבלת הצו לפתיחת הליכים, יש עיכוב הליכים מלא, ביטול עיקולים, גם ביטול עיקול משכורת, וגם ביטול עיקול חשבון בנק, כך שהמצב "נרגע", והכל חזר לשליטה.

נסכם את הדברים כך, אם המטרה היא לסיים את הליך חדלות הפירעון בהצלחה, לקבל הפטר, ולהמשיך קדימה ללא חובות, מומלץ מאוד לפנות למשרד עורכי דין שמתמחה בייצוג חייבים בהליכי חדלות פירעון, ולקבל ייעוץ וליווי משפטי צמוד, מתחילת הדרך, ובמיוחד באותם שלבים קריטיים של הליך חדלות פירעון. ייעוץ משפטי מקצועי, מקיף ומלא, ייתן לכם ערך מוסף שלא יסולא בפז.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון
מהי חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון? מה שואלים בחקירת יכולת? ואיך כדאי להיערך אם זומנתם לאחת כזו? כל זאת ועוד, במאמר שלפניכם. היכנסו וקראו >>>
מהן ההשלכות של חדלות פירעון על חיינו
ההשלכות של חדלות פירעון: מהן ההשפעות החיוביות והשליליות של הליך חדלות פירעון, ואילו הגבלות ילוו את מי שפונה להליך? כל זאת ועוד, במאמר >>>
מהו דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?
מהו דו"ח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי? מה זה אומר בדיוק? מתי הדו"ח הזה נכתב? ולמה דו"ח ממצאי הבדיקה מהווה שלב קריטי וחשוב עבור כל חייב שנמצא בהליך חדלות הפירעון?
חדלות פירעון מה זה?
חדלות פירעון מה זה אומר? מהן ארבעת מטרות החוק החדש? מהם השלבים הקבועים בהליך חדלות פירעון? מהם החובות שאין עליהם הפטר? כל הפרטים במאמר שלפניכם
איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?
במדריך זה נסביר איך מגישים בקשה לחדלות פירעון? מה קורה לאחר ההגשה? כמה זמן אורך ההליך? אילו מסמכים יש לצרף לבקשה לחדלות פירעון, ואילו עדיף שלא. והכל כמפורט במדריך המלא שלפניכם
מה זה צו שיקום כלכלי?
כאשר חייב מגיע למצב שבו הוא אינו יכול לשלם את חובותיו לנושיו, וחובותיו עולים על סך נכסיו עליו לפנות להליך שיקום כלכלי וחדלות פירעון במסגרתו יקבל "צו שיקום כלכלי" ולאחר שיעמוד בהצלחה בתנאיו, יקבל הפטר ויצא לחיים חדשים, ללא חובות!
הממונה על חדלות פירעון – מיהו ומהן סמכויותיו?
אחד מבין הגורמים המרכזיים בהליכי חדלות פירעון הוא "הממונה על הליכי חדלות פירעון". במאמר זה נסביר מהו הגוף הזה שמכונה הממונה על הליכי חדלות פירעון, מהן הסמכויות שלו, בעיקר לאור החקיקה העדכנית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
תביעת חוב חדלות פירעון – כל המידע הדרוש
מה זה אומר בכלל תביעת חוב? מה נדרש מצד הנושה, ומה מכם בתור חייבים?
צו לפתיחת הליכים
"צו לפתיחת הליכים", עליו נפרט במאמר זה, הוא למעשה מהווה את השלב הראשון של ההליך חדלות הפירעון ומשפיע על כולו – ומכאן חשיבותו הרבה. מה זה בדיוק אומר צו לפתיחת הליכים חדלות פירעון? מה נקבע בו? מה חשוב לדעת?
הקדמת תשלומים (פירעון מוקדם) בהליך חדלות פירעון
האם ניתן לבצע פירעון מוקדם באמצע הליך חדלות פירעון, ולקצר את משך התקופה? מה זה אומר הקדמת תשלומים לפי חוק חדלות פירעון? האם זה מומלץ? ולמה כדאי להתייעץ עם עורך דין?
תקופת חדלות פירעון
מה הם הליכי חדלות פירעון? מהם השלבים העיקריים? מהי תקופת חדלות פירעון? וכן, האם אפשר לקצר את משך תקופת הליך חדלות הפירעון?
חוסר תום לב בחדלות פירעון
מומלץ למי שפונה להליך חדלות פירעון לדעת ולהכיר היטב את אשר נדרש ממנו, למן תחילת הדרך ועד לסופה. אז מה הם בדיוק שלבי ההליך? למה חשוב לנהוג בתום לב בהליך חדלות פירעון? ומה ההשלכות של חוסר תום לב בחדלות פירעון ואי – שיתוף פעולה?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ