חייגו לייעוץ:
072-397-4924

תביעת חוב חדלות פירעון – כל המידע הדרוש

המאמר הבא יעסוק בתביעות חוב בהליך חדלות פירעון. מה זה אומר בכלל תביעת חוב? מה נדרש מצד הנושה, ומה מכם בתור חייבים? כמובן, בתור חייבים, הנאמן ישמע את עמדתכם עוד לפני שיקבל כל החלטה. ובכל זאת, מומלץ לכם להבין בדיוק מה ההליכים הנדרשים מצד הנושה כשהוא תובע מכם את חובו, ובכלל מה בדיוק ההליך, ובעיקר מה הזמנים שיש לכל אחד מהמשתתפים בו. אם זה הנושה להגשת תביעה, לכם החייבים להגיש תגובה, ולנאמן לקבל החלטה. כל הפרטים במאמר שלפניכם.

כמה מילים על הליך חדלות פירעון – ומה מטרת החוק?

לפני שמדברים על תביעת חוב חדלות פירעון, כדאי לומר כמה מילים על הליך חדלות פירעון. מדובר בהליך שקבוע בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018. החוק בעצם החליף את פקודת פשיטת הרגל הוותיקה, וקבע את התנאים, והפרטים לגבי הליך חדלות פירעון, הגדרה אחרת למושג פשיטת רגל. מטרתו העיקרית של הליך חדלות פירעון היא לאפשר לכם החייבים, לשקם את עצמכם ככל הניתן מבחינה כלכלית, להחזיר לנושים את כספם, אם לא כולו, רובו, ולחזור למעגל החיים התקין, ללא חובות.

מהם שלבי ההליך ואיך זה "עובד"? (בכמה שורות)

אז לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים, ממנים נאמן שבוחן את מצבו של החייב לאורך תשעה חודשים, את התנהלותו הכלכלית ויכולת ההחזר שלו ("תקופת הביניים"). לאחר תקופת הביניים, מגיש הנאמן את המלצותיו לממונה, וממונה מגיש לבית המשפט. השלב הבא הוא הדיון.

לאחר 12 חודשים מתחילת ההליך, מתקיים דיון בבית המשפט שבו יינתן לחייב "צו שיקום כלכלי", כאשר הצו יכול לאמץ חלק מהמלצות הנאמן והממונה, לגבי פירעון החובות ואופן פריסתם. לאחר מכן, במשך שלוש שנים ("תקופת השיקום הכלכלי"), הנאמן בוחן את עמידת החייב בתנאי הצו, ואם החייב אכן עמד בתנאים, בית המשפט ייתן צו הפטר מהחובות. לצד האמור נציין, שקיימת אפשרות גם לקצר תקופה זו, על ידי הגשת בקשה להקדמת תשלומים בהליך חדלות פירעון.

מה המועד להגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון?

ראשית נציין, שהשלב בו הנושה יכול (ונדרש) להגיש תביעת חוב, הוא לאחר שאתם החייבים קיבלתם צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. שימו לב שהחוק קבע לנושים מועד קצוב של 6 חודשים להגיש תביעות חוב, והם נספרים מהיום שבו פורסמה ההודעה על מצן צו פתיחת הליכים לחייבים.

תביעת חוב חדלות פירעון – כל המידע הדרוש
תביעת חוב חדלות פירעון – כל המידע הדרוש

איך מגישים את תביעות חוב בהליך חדלות פירעון?

הגשת תביעת חוב באופן מקוון היא הדרך הנפוצה, וזה אפשרי בין אם לנושה יש ייצוג, ובין אם הוא מייצג את עצמו. שימו לב שנושה שלא מיוצג, רשאי להגיש גם באופן ידני את תביעת החוב. תביעות חוב מוגשות לממונה על הליכי חדלות פירעון, ונדרש לשלם תשלום אגרת תביעת חוב, בסך 33 ₪ (מעודכן לשנת 2024). הממונה מעביר אותן לבדיקת הנאמן שהתמנה בתיק, והוא נדרש לפנות אליכם או לעורך הדין המייצג אתכם, במידה ואתם מיוצגים, ולקבל התייחסותכם לתביעות החוב שהוגשו. לאחר מכן, הנאמן הוא זה שמחליט אם לאשר את תביעות החוב באופן מלא, חלקי או לדחות אותן.

סוף ההליך, לרוב בסמיכות להפטר, יועברו לנושה כספים באופן יחסי לגובה החוב שלו, למול כלל היקף חובות החייב (לפי אחוז הנשייה). הכסף יועבר מקופת הנשייה, לחשבון הבנק שצוין בטופס תביעת חוב.

 

מהם השלבים לצורך הגשת תביעת חוב חדלות פירעון?

מה עושים? הסבר
הסדרת תשלום האגרה כאמור, סכום האגרה הוא 33 ₪. כשניתן לשלם בעזרת כרטיס אשראי או העברה בנקאית באתר התשלומים הממשלתי. בנוסף, אפשר לשלם במזומן בכל אחד מהסניפים המיועדים לכך של בנק מזרחי טפחות. לאחר מכן, כשתקבלו אסמכתא, תצטרכו להזין בטופס תביעת החוב את מספר האסמכתא ולצרף עותק ממנה. על הנושים לוודא היטב שאכן לא התבלבלו במספרים. חוסר התאמה יכול ליצור עיכוב לגבי כל הטיפול בהליך.
הגשת תביעת החוב מקוונת או באופן ידני

(במידה ונושה לא מיוצג)

על הנושים למלא את טופס תביעת החוב באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון. הנושה, צריך לתמוך את תביעת החוב שלו במסמכים שמבססים את החוב כלפי החייב – ואם לא יעשה כן – הדבר עלול להוביל לדחיית תביעת החוב נגד החייב, כלומר למחיקתה ממצבת החובות של החייב. בנוסף, יש לבדוק שאכן כלל הפרטים: פרטי החייב, פרטי החוב, אם חלק מהחוב החוזר, זכות קיזוז שיש לנושה, איזה חוב מדובר? כללי, דחוי, או חוב שיש לו זכות קדימה, מידע על ערבים ככל שישנם, וכאמור, כל מסמך אחר לגבי החוב, שיקים, הסכמי מכירה, הלוואה, התחייבות, מסמכי גירושין, פסקי דין וכתבי טענות מהותיים, ופרטי חשבון הבנק (של הנושה או עורך דינו), ולצרף תצהיר חתום על ידי עורך דין וייפוי כוח, אם מיופה הכוח מגיש.
העברת התביעה לנאמן בשלב זה, יפנה אליכם, החייבים, הנאמן חדלות פירעון שהתמנה בתיק, ויבקש את תגובתכם. אם חסרים מסמכים, הנאמן יכול לשלוח דרישה להשלמת פרטים. לנאמן יש 90 יום להכריע בתביעה מרגע שהוגשה לו, ולא יאוחר מ -30 יום מהמועד האחרון להגשת תביעת החוב. עליו לשלוח את ההחלטה המנומקת לחייב ולנושה.
בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב אם הנושה לא מספיק, הוא יכול להגיש בקשה מנומקת לנאמן, בצירוף תביעת החוב עצמה, על מנת להאריך את תקופת ההגשה, וזאת למשל, במקרה שחסרים לו מסמכים. יש להגיש תצהיר שמאמת את הבקשה, והנאמן יכול להאריך אם הוא חושב שהנסיבות מצדיקות. אם נדחתה הבקשה להארכת מועד, הנושה יכול לערער גם על ההחלטה הזאת תוך 15 יום לבית משפט השלום בו מתנהל התיק.
ערעור אם תביעת החוב של הנושה נדחתה, באפשרותו להגיש ערעור לבית משפט השלום, תוך 45 יום מרגע שקיבל את החלטת הנאמן אליו. עליו למסור את הערעור גם לחייב, לנאמן, ולממונה, וזאת בסמוך להגשה לבית המשפט. הנאמן נדרש להתייחס לערעור הנושה, ולפרט את הנימוקים בגינם דחה את תביעת החוב.

 

מה חשוב לדעת בתור חייבים?

קורה לא מעט שהנושים או באי כוחם לא שמים לב, והמועדים להגשת תביעות חוב חולפים – וכאמור הדבר מוביל לכך שהחייב יקבל הפטר גם מחוב זה, מבלי שנושה יקבל כספים מקופת הנשייה. בנוסף, כל אמור לעיל חשוב מאוד עבורכם כדי שתוכלו לבנות כראוי את האסטרטגיה לניהול הליך חדלות הפירעון שלכם. אם תדעו מתי בדיוק על הנושה להגיש את התביעה, מה הנימוקים שלו, ואילו תנאי סף עומדים בפניו, תוכלו אחר כך להתייחס לזה בתגובתכם לנאמן ביחס לתביעה. התייעצו עם עורך דין, משום שתגובה לתביעת חוב יכולה להיות קריטית לשאלה האם תביעת החוב תתקבל או לא.

כפי ששמתם לב, מלבד המועדים בהם הנושים צריכים לעמוד, עליהם גם לצרף את כלל המסמכים הרלוונטיים – אי צירוף המסמכים הנדרשים (מצד הנושה) תוביל לדחיית תביעת החוב, היות והנושה "לא הוכיח את טענת החוב כלפיו". בנוסף, עברו על תביעות החוב, ועל החלטות הנאמן לאחר מכן, ובדקו שאכן הנאמן בדק את התביעות החוב בהתאם לדרישות החוק, והפחית ריביות והצמדות.

 

מה תפקידו של עורך דין?

בסוף, כפי שכבר הבנתם, מדובר בהליך מורכב, הדורש עמידה בזמני בית משפט והממונה על הליכי חדלות פירעון. בנוסף, נדרשת הגשת מסמכים רבים, גם מכם וגם מהנושים. שני הדברים הללו, יחד עם מורכבות ההליך הקיימת גם ככה, יכולים להוות עבורכם דווקא יתרון, כי במידה וימצאו כשלים, במועדים או במסמכי תביעות החוב, תוכלו לפרט את הכשלים לנאמן, שכזכור לו הסמכות להכריע בתביעות החוב.

בנו אסטרטגיה מסודרת, עברו עם עורך הדין על כל המסמכים, ובססו את טענותיכם באופן מסודר ומנומק. שלב זה חשוב מאוד, במיוחד כשיש נכס / דירה / זכויות בירושה. ככל שתהיו עם "היד על הדופק", תעקבו אחר מסמכי התיק, ותעברו על מסמכי תביעות החוב, תוכלו להיחשף למידע שיסייע לכם בניהול התיק, ובחירת הצעדים הבאים שלכם בצורה מושכלת.

 

מה אתם צריכים לבדוק במסמכי תביעות החוב? (דוגמה "מהשטח")

כמובן שיש מספר בדיקות שחשוב לעשות, וכל אחת מהן תגלה מידע שאולי יסייע לכם בתכנון צעדי ההמשך בקפידה. לצורך הדוגמה, אם בעברכם הייתה בבעלותכם חברה בע"מ, שקרסה כלכלית, וזו הסיבה לחובות שלכם כיום. אנו נמליץ לבדוק את המסמכים שהנושים שלכם צירפו לתביעות החוב שהוגשו מטעמם (במיוחד שימו לב לתביעות חוב של ספקים).

חפשו לראות בעיניים שלכם שאכן יש לאותו נושה ערבות אישית (וכמובן, תזהו שזו החתימה שלכם). בנוסף שימו לב שהערבות האישית שצורפה לתביעת החוב, אכן ניתנה על ידכם כביטחון לחוב הנוכחי שהנושה תובע כעת (כלומר, יש לבדוק שלא מדובר על ערבות אישית שנתתם עבור עסקה אחרת, שהושלמה. שימו לב לדקויות אלו).

באפשרותכם גם להסתייע בעו"ד חדלות פירעון שייצג אתכם בהליך, הוא ידריך אתכם מה לעשות ומתי, וישמור שההליך שלכם יתנהל בצורה הוגנת. מתלבטים מה לעשות? מרגישים שחסר לכם ידע? מוזמנים ליצור עמנו קשר או להשאיר פנייה, ונחזור אליכם.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון
מהי חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון? מה שואלים בחקירת יכולת? ואיך כדאי להיערך אם זומנתם לאחת כזו? כל זאת ועוד, במאמר שלפניכם. היכנסו וקראו >>>
מהן ההשלכות של חדלות פירעון על חיינו
ההשלכות של חדלות פירעון: מהן ההשפעות החיוביות והשליליות של הליך חדלות פירעון, ואילו הגבלות ילוו את מי שפונה להליך? כל זאת ועוד, במאמר >>>
מהו דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?
מהו דו"ח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי? מה זה אומר בדיוק? מתי הדו"ח הזה נכתב? ולמה דו"ח ממצאי הבדיקה מהווה שלב קריטי וחשוב עבור כל חייב שנמצא בהליך חדלות הפירעון?
חדלות פירעון מה זה?
חדלות פירעון מה זה אומר? מהן ארבעת מטרות החוק החדש? מהם השלבים הקבועים בהליך חדלות פירעון? מהם החובות שאין עליהם הפטר? כל הפרטים במאמר שלפניכם
איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?
במדריך זה נסביר איך מגישים בקשה לחדלות פירעון? מה קורה לאחר ההגשה? כמה זמן אורך ההליך? אילו מסמכים יש לצרף לבקשה לחדלות פירעון, ואילו עדיף שלא. והכל כמפורט במדריך המלא שלפניכם
מה זה צו שיקום כלכלי?
כאשר חייב מגיע למצב שבו הוא אינו יכול לשלם את חובותיו לנושיו, וחובותיו עולים על סך נכסיו עליו לפנות להליך שיקום כלכלי וחדלות פירעון במסגרתו יקבל "צו שיקום כלכלי" ולאחר שיעמוד בהצלחה בתנאיו, יקבל הפטר ויצא לחיים חדשים, ללא חובות!
הממונה על חדלות פירעון – מיהו ומהן סמכויותיו?
אחד מבין הגורמים המרכזיים בהליכי חדלות פירעון הוא "הממונה על הליכי חדלות פירעון". במאמר זה נסביר מהו הגוף הזה שמכונה הממונה על הליכי חדלות פירעון, מהן הסמכויות שלו, בעיקר לאור החקיקה העדכנית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון
מהי תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון? מהו אותו שלב מורכב, שלאחריו, בדרך כלל מוכרע גורל ההליך כולו. במאמר זה נתייחס לשיטת עבודה שמסייעת ללקוחותינו לצלוח את תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון, ונסביר למה בעיקר נועדה תקופה זו בהליך?
צו לפתיחת הליכים
"צו לפתיחת הליכים", עליו נפרט במאמר זה, הוא למעשה מהווה את השלב הראשון של ההליך חדלות הפירעון ומשפיע על כולו – ומכאן חשיבותו הרבה. מה זה בדיוק אומר צו לפתיחת הליכים חדלות פירעון? מה נקבע בו? מה חשוב לדעת?
הקדמת תשלומים (פירעון מוקדם) בהליך חדלות פירעון
האם ניתן לבצע פירעון מוקדם באמצע הליך חדלות פירעון, ולקצר את משך התקופה? מה זה אומר הקדמת תשלומים לפי חוק חדלות פירעון? האם זה מומלץ? ולמה כדאי להתייעץ עם עורך דין?
תקופת חדלות פירעון
מה הם הליכי חדלות פירעון? מהם השלבים העיקריים? מהי תקופת חדלות פירעון? וכן, האם אפשר לקצר את משך תקופת הליך חדלות הפירעון?
חוסר תום לב בחדלות פירעון
מומלץ למי שפונה להליך חדלות פירעון לדעת ולהכיר היטב את אשר נדרש ממנו, למן תחילת הדרך ועד לסופה. אז מה הם בדיוק שלבי ההליך? למה חשוב לנהוג בתום לב בהליך חדלות פירעון? ומה ההשלכות של חוסר תום לב בחדלות פירעון ואי – שיתוף פעולה?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ