חייגו לייעוץ:
072-397-4924

סוגי צוואות

על פי החוק בישראל ישנם ארבעה סוגי צוואות תקפות, צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בעל פה וצוואה בפני רשות. במאמר זה נרחיב לגבי ההבדלים בן הסוגים ונדון ביתרונות של צוואה בפני עדים בסיוע עורך דין צוואות וירושות המתמחה בתחום. עוד נדון בכללים לכתיבת צוואה, מהי צוואה הדדית, החשיבות של עריכת צוואה, מצבים מיוחדים בהם כדאי לכתוב צוואה בפני עורך דין ועוד.

 

צוואה בכתב יד

הסוג הראשון מבין סוגי צוואות בהם נדון במאמר זה הוא של צוואה בכתב יד. צוואה מסוג זה מהווה צוואה חוקית אך עלולה להיות מאותגרת מבחינה משפטית לאחר פטירת המצווה ממגוון של סיבות. בכל מקרה ישנם מספר דגשים חשובים שיש לעמוד בהם על מנת להגביר את הסיכוי שהצוואה לא תבוטל לאחר הגשת התנגדות על ידי מי מהיורשים:

  • המסמך צריך להיכתב כולו בכתב ידו של המוריש ויש לכתוב את הצוואה בכתב קריא וברור.
  • לא ניתן להדפיס את הצוואה וכולה צריכה להיות בכתב יד.
  •  יש לחתום בכל עמוד ולחתום ליד כל מקום בו יש מחיקה, שינוי, תוספת או תיקון.
  • יש צורך לציין את התאריך בכל עמוד.
  • יש להרחיב לגבי פרטי היורשים כך שלא יהיו ספקות לגביהם.
  • חובה להשתמש בלשון ציווי ולא בלשון בקשה.
  • אין להציב תנאים לא מוסריים או לא חוקיים.
  • יש לפרט לגבי הנכסים כך שלא ייווצרו אי בהירות בנושא.

 

צוואה בעל פה

הסוג השני מבין סוגי צוואות בהם אנו דנים הוא של צוואה בעל פה. זו מותרת רק בנסיבות בהן המצווה רואה עצמו כמצוי מול פני המוות כלומר במצב של ערש דווי. יש צורך בקיום של תנאי סובייקטיבי שהמצווה בתחושה כי הוא נמצא מול פני המוות ובתנאי אובייקטיבי שמערכת הנסיבות היא כזו שהיה סביר למצווה לאמץ את הדעה, כי הוא עומד מול פני המוות.

דוגמאות למצבים שבהם יתקיימו התנאים לצוואה בעל פה שתהיה תקפה בהתאם לדיני צוואות וירושות הם חייל היוצא לקרב ואדם שעובר מצב רפואי פתאומי.

בהתאם לדין על מנת שצוואה בעל פה תהיה תקפה יש צורך בשני עדים שמבינים את שפת המצווה ויתעדו בכתב את זיכרון הדברים, יחתמו על המסמך תוך ציון המועד ויפקידו את המסמך אצל הרשם לענייני ירושות. במידה ולאחר עריכת צוואה בעל פה המוריש כבר לא ניצב מול פני המוות, כלומר החלים או חזר בשלום מהקרב, לאחר שלושים יום הצוואה תתבטל באופן אוטומטי.

 

צוואה בפני רשות

הסוג השלישי מבין סוגי צוואות התקפות בהתאם לדיני הירושה הוא של צוואה בפני רשות. ניתן לערוך צוואה מסוג זה בפני נוטריון, שופט, רשם, חבר בית דין הרבני ורשם לענייני ירושות. צוואה זו נכתבת בכתב ואין צורך בנוכחות של עדים מלבד המוסמך לכך כפי שציינו. אמנם החוק מסמיך את כל האמור לערוך צוואה בפני רשות אך מרבית הצוואות מסוג זה נערכות בפני נוטריון.

המצווה נדרש להגיש את הוראות הצוואה בכתב או לחילופין לומר אותם בעל פה לנוטריון. הנוטריון חוזר על ההוראות ומקריא אותם למצווה ולאחר שזה מאשר, הוא יחתום עליה בחתימה נוטריונית וימסור את הצוואה למצווה.

הנוטריון מחויב להקפיד על קיומם של רכיבי היסוד הנדרשים בהתאם לחוק עבור צוואה בפני רשות. עליו גם לעמוד בהוראות של תקנות הנוטריונים עבור עריכת צוואה מסוג זה, לרבות בכל הנוגע לאיסור על ניגוד עניינים, בירור רצונו החופשי ומידת הבנתו של המצווה לגבי המשמעויות של הוראותיו ומידת הצורך לצרף חוות דעת רפואית לגבי כשירותו של המצווה.

 

צוואה בעדים

צוואה בעדים היא צורות הצוואה הנפוצה ביותר מבין סוגי צוואות שציינו. היא נותנת את המענה הטוב ביותר על מנת להתחקות אחר רצונו של המצווה ואת הפתרון לצורך להוכיח את הנסיבות במידה ויהיה ערעור על תקפותה של הצוואה לאחר מות המצווה. צוואה בעדים לא צריכה להיות בכתב יד אך צריכה להיות בכתב וניתן להדפיס את הצוואה ולחתום עליה יחד עם העדים, כאשר יש ייתרון מובהק לערוך את הצוואה בפני עורך דין, כדי לחזק את תוקפותה.

בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה על מנת שצוואה בעדים תהיה תקפה, יש לציין על גביה את התאריך ועליה להיחתם בכתב ידו של המצווה בפני שני העדים לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם שזוהי אכן צוואתו. לא ניתן לחתום בפני עד אחד ולזמן לחתימה עד נוסף בהמשך ויש צורך ששני העדים יהיו נוכחים בשלב ההצהרה והחתימה.

העדים אינם נדרשים לבדוק תנאים נוספים לקיום הצוואה ואין זה מתפקידם לבדוק שהמצווה היה בדעה צלולה. הם כן צריכים להבין את מהות הצוואה ותוכנה. כלומר, להבין, כי הם חותמים על צוואה על כל המשתמע מכך. צוואה בפני עדים לרוב נערכת מול עורך דין המתמחה בתחום, והיא מספקת רמת ביטחון גבוהה ללקוח כי הצוואה תהיה תקפה ושלאחר מותו ייעשה בעיזבונו כמצוותו.

 

למה לכתוב צוואה בכלל

מטרת כל סוגי הצוואות היא להבטיח כי רצונו של המצווה יקוים. במידה והמוריש לא יכתוב צוואה בפני עורך דין, עדים, או בכל דרך אחרת מבין סוגי הצוואות הקיימות – העיזבון יחולק על פי סדר הירושה הטבעי. בהתאם לדין, ללא צוואה תקפה העיזבון יחולק בין בן זוגו של הנפטר לבין ילדיו במידה ואין לנפטר ילדים, הוריו יירשו את חלקם. הוריו של הנפטר קודמים להורי הוריו. כאשר לא נותרו לנפטר הורים, יירשו אותו אחיו ואחיותיו.

שיטת הירושה על פי דין מכונה גם שיטת הפרנטלות ("הדירוג הענפי" – כל דרגת קרובים נמצאת על ענף נפרד), ועיקרה שחלוקת העיזבון מוגבלת לפרנטלה אחת, ותמיד תועדף הקרבה הקרובה ביותר לנפטר, במידב ואין יורשים בפרנטלה זו, עוברת הבדיקה לפרנטלה הבאה. כאשר אין צוואה בן הזוג הנותר בחיים מקבל את כלל המיטלטלין לרבות המכונית השייכת למשק הבית המשותף, כמו גם את חלקו משאר העיזבון.

 

צוואה לכל חלוקה אחרת

כל מי שאינו מעוניין שהירושה תחולק על פי הסדר הטבעי בהתאם לדין צריך להורות על כך בצוואה. כל רכוש שלא יוזכר בצוואה יחולק על פי הדין. כתיבת צוואה מאפשרת גם לחלק את הנכסים בהתאם לשיקולי מיסוי וחלוקה נכונה של הנכסים יכולה למנוע חיובים מיותרים במס, להקל על חייהם של היורשים המוזכרים בצוואה ולמנוע מחלוקות מיותרות.

 

למה להיעזר בעורך דין

צוואה בפני עדים יכולה להיות תקפה גם כאשר נחתמה שלא בפני עורך דין אך מומלץ לקבל ליווי משפטי בעת הניסוח. חשוב לנסח את הצוואה באופן שימנע ממי מהיורשים את האפשרות להעלות טיעונים שיביאו לפסילתה החלקית או המלאה של הצוואה.

כאשר נחתמת צוואה בפני עורך דין או מנוסחת על ידו, עורך הדין ידאג שהוראות הצוואה יהיו בהתאם לחוק ולפסיקה ושהן ישקפו באופן חד משמעי וברור את רצון המוריש. הדבר עשוי לצמצם למינימום את הסיכון להיווצרות סכסוך ירושה. על העורך דין לוודא שכל סוגי הרכוש שבבעלותו של המצווה יופיעו בצוואה תוך פירוט ברור לגבי היורשים של כל נכס לרבות פרטיו המלאים.

 

צוואה הדדית לבני זוג

כפי שציינו, ישנם ארבע סוגי צוואות כשהנפוצה שבהם היא צוואה בפני עדים הנערכת על ידי עורך דין צוואות וירושות באופן מסודר. תת סוג של צוואה זו היא צוואה הדדית שמטרה לרוב להסדיר את הירושה של מי מההורים במקרה ומי מהם ייפטר חלילה בטרם עת.

הדבר יכול להקל משמעותית על ניהול העיזבון לאחר הפטירה ולאפשר למשל מכירה של נכס ללא המתנה לכך שהילדים הקטינים יגיעו לבגרות. צוואה הדדית מאפשרת להעביר את השליטה המלאה בעיזבון לידיו של ההורה האחר.

 

מערכות יחסים אלטרנטיביות

כדאי מאוד לכתוב צוואה גם במצבים בהם מערכת היחסים אינה מוכרת בהתאם לחוק מבחינת דיני הירושה. בישראל בני זוג מאותו המין למשל כמו גם, פסולי חיתון לפי ההלכה היהודית אינם יכולים להינשא ולמרות המעמד החוקי כידועים בציבור מומלץ לעגן את זכויות הירושה בצוואה. הוספת בן זוג ידוע בציבור לצוואה תמנע ממנו להידרש להוכיח שמערכת היחסים עומדת בתנאי החוק.

 

הסכם ממון אינו מספיק

אין מניעה לכלול בהסכם ממון הוראות חלוקה של הרכוש לאחר הפטירה אך לא די בכך על מנת להבטיח שהרכוש יועבר לצד האחר. חשוב להבין כי הסכם ממון לא נועד לעסוק בחלוקת רכוש לאחר הפטירה ומטרתו להגדיר כיצד יחולק הרכוש בפועל כאשר בני הזוג בחיים. על מנת להגן על האינטרסים הכלכליים יש במקביל לניסוח הסכם ממון לנסח גם צוואה הדדית.

 

תנאים ספציפיים בצוואה

הנושא של הכנסת תנאים להוראות הצוואה מורכב וחשוב להתייעץ עם עורך דין כגון עורך דין אורי גילת ולוודא את העמידה בכללי החוק והפסיקה בנושא. תנאים שלרוב יהיו מקובלים מבחינה חוקית הם התניה של העברת העיזבון לידי יורש רק לאחר הגיעו לגיל מסיים, איסור על מכירה של העסק המשפחתי והשארת המתגורר בנכס עד לפטירתו טרם העברתה ליורשים.

 

מצב של העדפת מי מהיורשים

מומלץ להיעזר בעורך דין מנוסה לכתיבת צוואה גם במקרה בה המצווה מבקש להיטיב עם יורש מסוים שסייע לו בשנות חיוו האחרונות. הדבר נפוץ במקרים בהם מי מהיורשים סעד את המצווה ומכיוון שהיורשים האחרים עשויים לטעון להשפעה בלתי הוגנת חשוב לקבל ליווי משפטי מבעוד מועד כדי שתישמר תקינותה של הצוואה ולא ניתן יהיה לבטלה.

במצבים אלו חשוב שהעורך דין ינסח סעיף בצוואה אשר מבהיר שזו נכתבה כאשר המוריש היה כשיר מבחינה נפשית וגופנית ונפשית ולצרף חוות דעת של פסיכיאטר או מומחה לגריאטריה.

 

חשיבות הצוואה למצבים מיוחדים

ישנם מצבים משפחתיים בהם יש חשיבות גדולה במיוחד לעריכת צוואה. כאשר מדובר בהורה עצמאי או מי שהוא פרוד או גרוש הם חלק ממצבים אלו. גם כאשר המוריש או המורישים הם בני גיל מבוגר והם אינם הורים לילדים משלהם וכאשר הם מעוניינים לקבוע מטרות מוגדרות לשימוש בעיזבונם או גופים ועמותות ספציפיות ולא להשאיר את הדבר לידי המדינה.

 

הפקדה של הצוואה

הרשם לענייני ירושות ממונה על שמירה של הצוואות המופקדות בידיו. לפי סעיף 23 לחוק הירושה יש להפקיד בידי הרשם הן צוואה בכתב יד והן צוואה בעדים. ניתן להפקיד את הצוואה מרחוק באופן מקוון באמצעות עורך דין, או להפקידה בהתייצבות אישית.

על מנת להפקיד את הצוואה בהתייצבות אישית יש להגיש בקשה בכתב והרשם יזמין את המצווה על מנת לבדוק את פרטי זהותו ולאחר מכן הוא יקבל את הצוואה כשהיא סגורה במעטפה. הרשם יחתום את המעטפה עם שעווה בחותמת הרשם וירשום עליה את פרטי המצווה והתאריך. עורך הדין.

 

צוואה בחיים

צוואה בחיים נועדה לספק הוראות לתקופה שבין החיים לבין המוות בהיבטים הרפואיים. מסמך  זה מכיל את הוראותיו של האדם ביחס למאפייני הטיפול הרפואי שיינתן לו במצב הוא בסכנת חיים. מדובר במסמך שמשמעותו דומה למנגנון המופעל באמצעות ייפוי כוח מתמשך שבו מורה האדם לקבל החלטות עבור במצב שבו לא יהיה כשיר לעשות  זאת בעצמו.

 

סיכום סוגי צוואות

לסיכום הנושא, במאמר זה סקרנו ארבע סוגי צוואות על פי הדין והתמקדנו בסוג הנפוץ של צוואה בפני עדים. מומלץ לתת לעורך דין מקצועי לנסח את הוראות הצוואה על מנת למנוע ניסוחים לא ברורים או תנאים לא חוקיים שיגרמו לפסילת הצוואה ולאי מילוי אחר רצונות הנפטר. חשוב לזכור שאי כתיבת צוואה תוביל לכך שהרכוש יחולק בהתאם לסדר הירושה שנקבע בחוק.

במקרים רבים הורים מצווים לילדיהם כספים ורכוש בחלוקה לא שווה לאחר הפטירה, ולאדם חיצוני למשל אצל שופט, שלא מכיר את מכלול השיקולים של המצווה, הדבר עשוי להיתפס כחלוקת לא הוגנת ואותו יורש שרואה עצמו מקופח יטען שהופעלו לחצים והשפעה בלתי הוגנת על אביו ואמו בעת עריכת הצוואה. לכן באותם במצבים שבהם חלוקת הרכוש בין היורשים לא שווה, מומלץ להיעזר בעורך דין צוואות וירושות מנוסה שידאג לעריכת צוואה שתמלא את רצונכם החופשי ותאפשר לכם לשלוט מה יעשה ברכושכם, אף לאחר מותכם.

צוואה שנערכת על ידי עורך דין צוואות וירושות מקצועי ומנוסה מפחיתה את הסיכוי להתנגדות. בנוסף אפשר להכליל בהוראות הצוואה התניית סילוקין אשר תקטין את הכדאיות של מי מהיורשים להתנגד לקיומה. הדבר נפוץ כאשר ידוע על יורש בעייתי וניתן להזכיר בהוראות כי במידה והוא יגיש התנגדות גם החלק שהופנה אליו בצוואה יימנע ממנו.

חוסר בתאריך הינו פגם צורני והדבר ייבחן על ידי בית המשפט. במידה ובית המשפט סבור כי הצוואה כנה ואמיתית בית המשפט יכול להתעלם מהפגם ולקיים את הצוואה במטרה לכבד את רצון המצווה. במידה והחוסר בתאריך אינו הפגם היחידי הדבר עשוי להיות מורכב ובעייתי יותר.

תפקיד העדים הוא ראייתי ואינו מהותי ובית המשפט עשוי להכשיר צוואה גם אם נפל פגם בכשרות העדים. עדים כשרים הם כאלה מעל לגיל 18 וכאלה שלא הוכרזו כפסולי דין עקב חוסר כשירות. עורך הדין שסייע בעריכת הצוואה יכול להיות אחד העדים.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
התנגדות לצוואה
צוואה מאפשרת לאדם לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר פטירתו. בקשת התנגדות למתן צו קיום צוואה יכול להגיש כל אדם הרואה את עצמו נפגע מקיום הצוואה בין אם הוא משאריו של הנפטר ובין אם לאו. ניתן להגיש התנגדות לצוואה רק לאחר שהוגשה בקשה לקיומה ובטרם הוצא בעבורה צו קיום. ההתנגדות לצוואה צריכה להתבסס על העילות שנקבעו לכך בחוק כפי שנרחיב בהמשך.
עריכת צוואות
עריכת צוואה היא הדרך הטובה ביותר לבצע חלוקה של העיזבון בהתאם לרצנו של המנוח. עריכת צוואות חיונית על מנת שההורשה לא תיעשה בהתאם לסדר הירושה הטבעי בדין
נוסח צוואה – כל מה שצריך לדעת!
לצוואה בעלת תוקף משפטי השפעה ארוכת טווח. במשרד עו"ד אורי גילת שירות ליווי ניסוח צוואות מקצועי. הניסוח מתבצע יחד עם עו"ד מוסמך לענייני משפחה המכיר את סעיפי החוקים ומעניק סיוע לכתיבת צוואה תקנית ומדויקת.

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ