חייגו לייעוץ:
072-397-4924

עורך דין צוואות וירושות

עורך דין צוואות וירושות – המדריך המלא והמקיף ביותר לשנת 2024!

חוק הירושה מסדיר את התחום של צוואות וירושות והוא במוקד עיסוקו של כל עורך דין צוואות וירושות כיום. חשוב להבין שבהתאם לחוק הירושה, במידה והנפטר לא ערך צוואה – העיזבון יועבר אוטומטית ליורשיו על פי דין וזאת בניגוד לרצונו החופשי! כאשר הדבר יעשה על ידי מנגנון מובנה אשר נקבע בחקיקה. במאמר זה נרחיב לגבי עריכת צוואה, מימוש צוואה, התנגדות לקיום צוואה ועוד.

הערה חשובה לפני שנתחיל:

צוואות וירושות הן עניין אישי ומשפחתי חשוב, ולשם ניהול ההליכים בצורה הטובה ביותר מומלץ על קבלת ליווי משפטי של עורך דין צוואות וירושות מנוסה המתמחה בתחום.

משרד עו"ד אורי גילת מתמחה בתחום של צוואות והירושות, על כל רבדיו. המשרד מספק שירותי עריכת צוואות (כולל התאמתן לצרכי הלקוח), טיפול בסכסוכים על רקע ירושה, חלוקת עיזבונות, הגשת בקשות לצו ירושה או צו קיום צוואה וכן ייצוג בבתי משפט בהתנגדויות לקיום צוואה או צו ירושה.

עורך דין צוואות וירושות
עורך דין צוואות וירושות

אנו מאמינים שכדי למנוע משברים עתידיים ביחס לירושות, חשוב להיוועץ באנשי מקצוע בתחום הבקיאים בדיני ירושה וצוואה ובעלי ניסיון בטיפול במשברי ירושה. ידע חשוב זה ישמש ככלי לעריכת צוואה שתמנע בעתיד בעיות שונות בתוך המשפחה.

עורך דין המתמחה בתחום צוואות וירושות, שיודע לזהות כשלים בצוואות קיימות, יכול למצוא מבעוד מועד, כבר בעת עריכת הצוואה פתרונות יצירתיים לבעיות אפשריות, ובכך למנוע סכסוכי ירושה עתידים.

סיוע מקצועי בעריכת צוואה, מהווה הבטחה שלאחר ה120 שלכם תתבצע חלוקת ההון המשפחתי אותו צברתם במשך שנים, בצורה מיטבית המבטאת ומשקפת במדויק את רצונכם החופשי.

היורשים על פי דין

בהתאם לסעיפי חוק הירושה, כאשר הנפטר לא הותיר אחריו צוואה, נכסי העיזבון יועברו ליורשים בסדר קדימות המפורט בחוק. היורשים הטבעיים הם תחילה בן או בת הזוג וילדי המוריש. כאשר ליורש ילדים ובן או בת הזוג בחיים, מחצית מהעיזבון יעבור לבן או בת הזוג והמחצית האחרת תתחלק באופן שווה בין הילדים.

שיטת הפרנטלות

בהתאם לחוק הירושה ילדי הנפטר קודמים בסדר על פי הדין להוריו והוריו יהיו קודמים להורי הוריו. כאשר לנפטר אין ילדים עדיין, בן או בת זוגו יהיו זכאים למחצית העיזבון והמחצית האחרת תעבור להוריו. כאשר גם הורי הנפטר אינם כבר בן החיים, יירשו אותו אחיו ואחיותיו. בשיטת הפרנטלות למעשה נקבע כי חלוקת הרכוש תהיה מגבלת בכל מצב לפרנטלה אחת.

כספי ביטוחים ותגמולים

בהעדר צוואה תקפה (כלומר בעת הורשה על פי המנגנון הקבוע בחוק הירושה) הנכסים שיחולקו בהתאם לצו הירושה הם אלו שנכללים בעיזבון בהתאם להוראות החוק. סכומים שיש לשלם בהתאם לחוזה ביטוח, כגון פוליסות ביטוח חיים וקרנות בהם מצוינים מוטבים יחולקו בהתאם למוטבים שהנפטר ציין ולא על פי הוראות חוק הירושה. כלומר החוזה שנחתם מול חברת הביטוח הוא זה שגובר, והמוטבים שבו הם אלו שיקבלו את הכספים.

במידה והמוריש מעוניין לסטות ממה שהוגדר בחוזה הביטוח, עליו לעדכן את חברת הביטוח בד בבד עם עריכת הצוואה בדבר המוטבים החדשים. נציין שבמסגרת עריכת הצוואה, אנו נוהגים להעלות לשיח את עניין זה, כמו גם עניינים רלוונטיים נוספים, ומנחים בהתאם לצורך.

מימוש הירושה בהעדר צוואה

על מנת לממש את נכסי הנפטר, יש צורך להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה לשם מתן צו ירושה. הרשם יפרסם את הבקשה ברשומות ויבדוק אם הופקדה אצלו צוואה מופקדת.

במידה ולא הופקדה צוואה, ולא קמו מתנגדים לבקשת צו הירושה, הרשם יאשר את הבקשה. צו הירושה מהווה הצהרה כלפי היורשים של הנפטר ובשלב הראשוני הוא אינו כולל כל התייחסות להיקף הנכסים הכלולים בעיזבון.

משך הזמן שבין מועד הגשת הבקשה לבין מתן צו הירושה תלוי במידת קיומם של התנגדויות לבקשה ובמקרה ואין התנגדויות הוא לרוב יהיה בין חודש לשלושה חודשים.

הגשת התנגדות למתן צו ירושה

במרבית המקרים בהם מוגשת התנגדות למתן צו ירושה הדבר קשור לקיומה של צוואה לא ידועה, אך לא רק. לעיתים, מוגשת התנגדות לזהות של היורשים המוזכרים בבקשה, לדוגמא על ידי יורש שאינו מוזכר בבקשה לצו, למשל, צאצא של הנפטר שלקיומו היורשים האחרים לא היו מודעים. את ההתנגדות למתן צו ירושה יש להגיש בתוך 14 ימים ממועד פרסומה ברשומות ובעיתונות היומית.

לאחר הגשת ההתנגדות, התיק יועבר לבירור בפני בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, והדבר יוביל לאחת מבין האפשרויות הבאות:

  1. קבלת ההתנגדות לצוואה
  2. דחיית ההתנגדות לצוואה
  3. שינוי צו הירושה בהתאם לטענות שהעלה המתנגד

ירושה בהתאם לצוואתו של הנפטר

החלופה בחוק הירושה לירושה על פי הדין, היא ירושה על פי צוואתו של הנפטר. בצוואה המוריש למעשה מורה מי יהיה זה שיירש את נכסיו לאחר פטירתו. בהתאם לדין לכל אדם עומדת הזכות לכתוב צוואה באופן חופשי ובהתאם לרצונו ואין חובה להיעזר בשירותי עורך דין צוואות וירושות בהליך. עם זאת לדבר יתרונות רבים ולגביהם נרחיב בהמשך.

החוק הגדיר מספר סוגי צוואות תקפות כפי שתוכלו לראות בטבלה הבאה:

סוגי צוואות תקפות בהתאם לחוק הירושה
צוואה בכתב ידצוואה בכתב יד היא צוואה אותה ערך המצווה ללא נוכחות עדים וללא ליווי משפטי. על מנת שצוואה בכתב יד תהיה תקפה עליה להיות חתומה בכתב ידו ובחתימתו של המצווה ותוך ציון של תאריך החתימה
צוואה על ערש דוויצוואה על ערש דווי היא כזו הנערכת בעל פה בפני עדים כשירים. על העדים להעלות את ההוראות על הכתב ולהפקיד את המסמך באופן מידי (תוך 30 ימים) אצל רשם הירושות
צוואה בפני רשותצוואה בפני רשות היא צוואה הנערכת בפני נציג רשמי של מערכת המשפט, כגון דיין, רשם, שופט, או נוטריון. בקשה זו יכולה להיות מוגשת בכתב או בעל פה בפני הנציג המורשה
צוואה בעדיםצוואה בעדים היא סוג הצוואה הנפוץ ביותר והיא נערכת בנוכחות שני עדים כשרים כפי שאלו הוגדרו בחוק הירושה. העדים מאשרים כי המצווה חתם בצלילות דעת ומתוך רצון חופשי
צוואה הדדיתצוואה הדדית מאפשרת להבטיח את זכויות בן או בת הזוג שנותרו בחיים ולאפשר העברה של העיזבון ליורשים מוגדרים לאחר פטירת האחר

עריכת צוואה להבטחת רצון המוריש

כפי שציינו, סוג הצוואה הנפוץ והמוגן ביותר הוא צוואה בפני עדים שנערך ונחתם על ידי עורך דין צוואות וירושות המתמחה בתחום. כתיבת צוואה תוך הבטחת תקינותה מבחינה משפטית מאפשרת למצווה ביטחון לגביי מה ייעשה עם רכושו לאחר פטירתו. צוואה יכולה לכלול גם חלק לא רכושי ובו המצווה יכול להעביר מסרים אחרונים ליורשיו.

בהתאם לחוק הירושה צוואה אינה מסמך סופי כל עוד הנפטר עוד בחיים וכל עוד הוא כשיר מבחינה משפטית הוא רשאי לכתוב צוואה עם הוראות חדשות לחלוטין, כאשר הכלל הוא – הצוואה האחרונה היא התקפה וזו שמחייבת! הבדיקה היא לפי התאריך האחרון שבו נערכה הצוואה.

מי רשאי לרשת על פי הצוואה

בצוואתו המצווה רשאי להוריש את כלל העיזבון או חלקים ממנו לכל גורם שיחפוץ. מצווה רשאי שלא להעניק ליורשים על פי הדין דבר ולא ניתן לערער על הצוואה רק בשל עצם הנישול של מי מהיורשים. המצווה רשאי להורות על הורשה לאנשים כמו גם לגופים וארגונים מסוגים שונים ואף למדינת ישראל במידה ויחפוץ בכך.

בהתאם לחוק הירושה רק מי שהורשע בהליך פלילי במעורבות בגרימת מותו של הנפטר או במעורבות בזיוף או העלמה של צוואת הנפטר לא יוכל לרשת גם במידה והוא מוזכר במופרש בצוואה.

אופן מימוש הצוואה

לשם מימוש הצוואה יש לפנות לרשם הירושה בבקשה למתן צו לקיום הצוואה. לאחר הגשת הבקשה, הרשם יפרסם אותה ברשומות ובעיתונות היומית על מנת לאפשר לכל מי שרואה את עצמו נפגע מקיומה להגיש התנגדות לצו בעילות שהוגדרו לכך בחוק הירושה. במידה ולא הוגשה התנגדות או כאשר ההתנגדות נדחתה על יד בית המשפט, רשם הירושה ייתן צו לקיום הצוואה.

ללא הוצאת צו לקיום צוואה לא יהיה ניתן לממש את הצוואה ולמעשה לא יהיה לה תוקף מחייב כלפי היורשים וכלפי הרשויות לרבות חברות הביטוח, רשם המקרקעין והבנקים.

בטבלה הבאה נסקור את העילות להתנגדות לצוואה:

עילות להתנגד לצוואה בהתאם לחוק הירושה
השפעה בלתי הוגנתעילת התנגדות זו רלוונטית למצב בו כותב הצוואה היה מצוי ביחסי תלות באחר, אשר ניצל את השפעתו לשם העדפתו בהוראות הצוואה
אי כשרות משפטיתעילה זו נוגעת למצבים שבהם בזמן עריכתה, המצווה עצמו לא היה יכול להבחין בטיב הוראותיו בגין מצבו הרפואי או הקוגניטיבי
צוואה סתומהעילת התנגדות של צוואה או הוראה סתומה נוגעת למצב בו לא ניתן להבין מהכתוב למי או מה ציווה המוריש
מסירת הציווי לאחרצוואה המורה לאדם אחר לקבוע מי יירש אותו אינה חוקית כיוון שזו זכות העומדת רק למצווה עצמו
הוראה לא חוקיתנאסר על המצווה להתנות את הירושה בביצוע עבירה
הוראה לא מוסריתהתניה של הירושה בתנאי הנוגד את תקנות הציבור
עקב הנחות שגויותהוראה שניתנה בהתבסס על הנחות שלו המצווה היה מודע לטעותו ההוראה הייתה משתנה
הוראה בלתי אפשריתהוראה לחלוקת רכוש שאינו קיים או כזה שאינו בבעלות המוריש
צוואה שאינה עדכניתעילת התנגדות זו מוגשת תוך הצגה של גרסה מעודכנת של הצוואה
צוואה מזייפתהצוואה שבעבורה התבקש הצו הינה זיוף וכלל לא נכתבה על ידי המוריש

התנגדות לצו לקיום צוואה

ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה בתוך 14 יום ממועד פרסומה. לאחר קבלת בקשת ההתנגדות התיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה ולחילופין במידה והצדדים מעוניינים בכך לבית הדין הרבני. בדיון המשפטי, השופט או הדיין יפסוק על קבלת ההתנגדות, דחייתה ומתן צו קיום או על ביטול של חלק מההוראות בהתאם לטענות המתנגד.

בחוק הירושה במשפט הישראלי "כל מי שרואה את עצמו נפגע" מקיום הצוואה רשאי להתנגד לה כל עוד יש לו עניין לגיטימי בצוואה.

לא ניתן להתנגד שלא באמצעות העילות

לא ניתן לבקש לפסול צוואה שלא במסגרת אחת או יותר מהעילות המפורטות בסעיפים  הרלוונטיים בחוק הירושה. כל בקשת התנגדות לצוואה חייבת להתבסס על עובדות שאם הם יוכחו במסגרת הדיון בבית המשפט הם יביאו לסעד המבוקש ולפסילת הצוואה על ידי בית המשפט.

את עילות ההתנגדות שפורטו בחוק הירושה ניתן לחלק לשתי קבוצות האחת עילות הנובעות מאי עמידה בקריטריונים צורניים והאחרת של עילות הנובעות מאי עמידה בקריטריונים מהותיים.

הייחודיות של צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה הנערכת על ידי שני בני זוג באופן של צוואות המסתמכות זו על זו. צוואה הדדית יכולה להיערך במסמך יחיד או בשני מסמכים נפרדים והיא מחייבת את שני בני הזוג הנהנים ממנה. המטרה של צוואה משותפת היא מחד להגן על בן הזוג שיוותר אחרון בחיים ומאידך להצר את צעדיו ולדאוג כי הרכוש יועבר לאחר פטירת האחר למי שהוסכם עליו (הכוונה היא בדרך כלל לילדים המשותפים של בני הזוג).

בצוואה הדדית ניתן להוריש את העיזבון או חלק ממנו לבן הזוג האחר ולצדדים שלישיים מידית או בהמשך. כאשר בני זוג עורכים את צוואתם ההדדית במסגרת מסמך אחד מבחינה משפטית למעשה מדובר לא רק בצוואה הדדית אלא בצוואה משותפת.

ביטול או שינוי כאשר שני בני הזוג בחיים

ניסוח צוואה הדדית הינו דבר מורכב וחשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין צוואות וירושות המתמחה בכך. לאחר שבני זוג ערכו צוואה הדדית ומי מהם חפץ לשנות אותה לא יהיה כל תוקף לשינוי שהוא יבצע אם הוא לא מסר ועדכן מראש, באמצעות הודעה בכתב, לבן הזוג האחר. לאחר מסירת הודעה לאחר, לבן הזוג שברצונו לשנות את הוראות צוואתו זכות מלאה לערוך צוואה חדשה תוך התעלמות מהצוואה ההדדית הקודמת.

ההודעה למעשה נועדה לאפשר לבן הזוג האחר לערוך אף הוא את צוואתו מחדש. מסירת ההודעה על ידי מי מבני הזוג מביאה לכך שהצוואה ההדדית למעשה בטלה וככל שבן הזוג האחר לא יערוך צוואה חדשה הרי שעזבונו יחולק לאחר פטירתו בהתאם לדין כאילו לא נכתבה על ידו צוואה מעולם.

מעמדו של ידוע או ידועה בציבור

בהתאם לחוק הירושה ידועים בציבור זכאים לירושה באופן זהה לזה של נשואים אך יש צורך   להוכיח כי מדובר במערכת יחסים המהווה קיום של חיי משפחה. הזכות של ידוע בציבור בנכסי הנפטר תקפה, ככל שאין הוראה מפורשת בצוואה הקובעת אחרת. עם זאת, במידה והם לא חתמו על הסכם ממון כידועים בציבור או על צוואה הדדית, ומבחינה חוקית הם נשואים לאחרים (לא התגרשו בפועל מבן הזוג עמו התחתנו בעבר), לא תהיה לידוע או לידועה בציבור זכות לרשת האחד את השני.

תכנון הירושה מבעוד מועד

עריכת צוואה בסיוע עורך דין צוואות וירושות יכולה להיות חשובה במיוחד כאשר המצווה מחזיק בבעלותו נדל"ן מסחרי ופרטי. במקרים אלו יש לקחת בחשבון את היבטי המיסוי במקרקעין ולתכנן את אופן החלוקה ליורשים כך שחבות המס תהיה מינימלית. למשל, ניתן לקבוע כי מי מהיורשים יהיה זכאי לקבל חלק אחר מהעיזבון תמורת הנכס על מנת שלא יהיה צורך למכור אותו בעת מימוש הוראות הצוואה.

דאגה ליורשים קטינים

כאשר אדם מבקש להוריש את עיזבונו או חלק ממנו לילדיו או לנכדיו הקטינים מומלץ לתכנן במסגרת הצוואה מנגנון מסודר בו יועבר להם חלקם לעת שיגדלו. ניתן לקבוע בצוואה הוראות לשליטה, לניהול ולבקרה בכל הנוגע לסכום לו הם יהיו זכאים בגיל מוגדר. ניתן לקבוע בין היתר על אחזקה של הכספים בקרן השקעות בניהולו של נאמן חיצוני עליו המצווה סומך עד להעברת השליטה בגיל המתאים.

כיצד להפחית את הסיכון להתנגדויות

הדרך הטובה ביותר למנוע התנגדויות מראש היא להיעזר בעורך דין צוואות וירושות מנוסה בעת עריכת הצוואה. העורך דין עשוי להציע להדגים את הכשירות של המצווה, הן באמצעות הזמנת בדיקה קוגניטיבית למועד החתימה והן באמצעות צילום ווידיאו של מעמד הכתיבה והחתימה. בנוסף, עורך דין צוואות וירושות יתקן את הוראותיו של המצווה כך שהם ינוסחו בלשון של ציווי ולא בלשון של בקשה או כל צורת פנייה אחרת שלא תשתמע לשני פנים, כלומר שלא תשתמע בצורה מבלבלת לפן אחד ולפן שני.

הכללת תנאים בהתאם לעמידה במבחן שיפוטי

על מנת להפחית את הסיכון שבית המשפט יפסול צוואה בשל הוראות בלתי מוסריות חשוב להתייעץ מראש עם עורך דין צוואות וירושות לגבי אילו תנאים לכלול בצוואה. החוק כמובן מאפשר הכנסה של תנאים וסייגים בצוואה, אך נדרש לדייק אילו תנאים נדרשים לעמוד בתנאי החוק על מנת שלא יפסלו על ידי בית המשפט. עורך דין צוואות וירושות נדרש להסביר למצווה מתי תנאי עשוי להיחשב כלא מוסרי ולהמליץ ללקוח להימנע מהכללתו של תנאי מעין זה בצוואה.

יש להתייחס בסעיפים מפורטים בצוואה גם לגבי רכוש עתידי

עורך דין צוואות וירושות המנסח יחד עם המצווה את הוראות הצוואה צריך לכלול סעיפים המסדירים את הרכוש שנצבר עד כה כמו גם את הרכוש שייצבר על ידי המצווה לאחר מועד כתיבת הצוואה. עליו לתת את הדעת למחלוקות אשר עשויות להתגלות בין היורשים לאחר שהמצווה ילך לעולמו ולהציע למצווה פתרונות יעילים המשקפים את רצונו של המצווה.

כיבוד רצונו של המצווה

עקרון העל שצריך להנחות כל עורך דין צוואות וירושות הוא כיבוד רצונו של המצווה. מוטלת עליו האחריות לדאוג לכך שרצונותיו של המצווה ישתקפו בהוראות הצוואה ושזו תנוסח באופן שיקשה על התנגדות לאחר פטירת המצווה. ישנם מצבים כאשר המצווה חושש מהתנגדות של מי מהיורשים באופן ספציפי, ניתן אף לקבוע כי את החלק אותו המוריש מעניק ליורש מוגדר מותנה בכך שלא יגיש התנגדות לצוואה (נקרא בשפה המקצועית תניית סילוקין, הן מסוג "אי-תקיפה" והן מסוג "אי-תביעה").

הוצאת צו ירושה בבית דין רבני

החוק בישראל קובע שהסמכות החוקית לדיני ירושה נתונה הן בידיו של בית המשפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני. למרות שמרבית תיקי הירושה מתנהלים בערכאה החילונית במידה והצדדים מעוניינים בכך הם רשאים לבקש מהרשם לענייני ירושות שהדיון יועבר לבית הדין הרבני לשם ניהולו תחת דין תורה.

סיכום עורך דין צוואות וירושות

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בחוק הירושה בדגש על תפקידו של עורך דין צוואות וירושות בליווי תיקים בתחום. במאמר סקרנו את ההבדלים בין ירושה על פי הדין וירושה על פי צוואה, ההליכים למימוש הירושה או הצוואה, סוגי צוואות שיהיו תקפות ועילות להתנגדות בהתאם לחוק הירושה. כמו כן, הרחבנו כיצד לחזק את תוקף הצוואה ולמנוע ככל שניתן את הסיכון שזו תבוטל בעתיד.

עריכת צוואה בפני עורך דין צוואות וירושות נעשית במסמך מודפס ונחתם בכתב יד. עורך הדין מבצע את כל החתימות על הפרוטוקולים של מועדי הפגישות כנדרש תוך תיעוד של מעמד החתימה על הצוואה, והצוואה מוחתמת על ידי 2 עדים בגירים וכשירים.

אין צורך להיות משאריו של הנפטר בשביל להגיש בקשת התנגדות לקיום צוואה. "מי שרואה עצמו נפגע" מעצם קיום הצוואה רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך שימוש בעילות שנקבעו בחוק הירושה. העילות השכיחות להתנגדות לצוואה כוללות השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת צוואה, טעות בצוואה ואי כשרות לערוך צוואה.

עורך דין צוואות וירושות צריך להקפיד שאף אחד מהמוזכרים בצוואה לא יהיה נוכח בעת עריכתה (כלומר אסור שאלו אשר מוגדרים כיורשים על פי הצוואה יהיו נוכחים בעת עריכתה). בנוסף, עליו להקפיד שלא יהיו אי בהירות בהתנסחות ושיהיה פירוט מלא של פרטי היורשים ופרטי הנכסים כך שלא ייווצר מצב של מחלוקות בעתיד סביב פירוש כוונת המצווה.

התשובה היא כן! הפקדת צוואה נעשית על מנת לתת לה תוקף ראייתי. על פי הדין כל עוד כותב הצוואה בכשירות משפטית הוא יכול לכתוב צוואה חדשה וזו תבטל את הצוואה הקודמת בהתאם לדין. מומלץ במקרה של כתיבת צוואה חדשה להפקיד אותה אצל רשם הירושות על מנת שמימוש הצוואה העדכנית יהיה פשוט יותר.

תוכן עניינים

Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
התנגדות לצוואה
צוואה מאפשרת לאדם לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר פטירתו. בקשת התנגדות למתן צו קיום צוואה יכול להגיש כל אדם הרואה את עצמו נפגע מקיום הצוואה בין אם הוא משאריו של הנפטר ובין אם לאו. ניתן להגיש התנגדות לצוואה רק לאחר שהוגשה בקשה לקיומה ובטרם הוצא בעבורה צו קיום. ההתנגדות לצוואה צריכה להתבסס על העילות שנקבעו לכך בחוק כפי שנרחיב בהמשך.
עריכת צוואות
עריכת צוואה היא הדרך הטובה ביותר לבצע חלוקה של העיזבון בהתאם לרצנו של המנוח. עריכת צוואות חיונית על מנת שההורשה לא תיעשה בהתאם לסדר הירושה הטבעי בדין
סוגי צוואות
על פי החוק בישראל ישנם ארבעה סוגי צוואות תקפות, צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בעל פה וצוואה בפני רשות. במאמר זה נרחיב לגבי ההבדלים בן הסוגים ונדון ביתרונות של צוואה בפני עדים בסיוע עורך דין צוואות וירושות המתמחה בתחום
נוסח צוואה – כל מה שצריך לדעת!
לצוואה בעלת תוקף משפטי השפעה ארוכת טווח. במשרד עו"ד אורי גילת שירות ליווי ניסוח צוואות מקצועי. הניסוח מתבצע יחד עם עו"ד מוסמך לענייני משפחה המכיר את סעיפי החוקים ומעניק סיוע לכתיבת צוואה תקנית ומדויקת.

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ