חייגו לייעוץ:
072-397-4924

עריכת צוואות

עריכת צוואה היא הדרך הטובה ביותר לבצע חלוקה של העיזבון בהתאם לרצנו של המנוח. עריכת צוואות חיונית על מנת שההורשה לא תיעשה בהתאם לסדר הירושה הטבעי בדין. בצוואה האדם מצווה כיצד יחולקו הנכסים באופן מדויק לאחר פטירתו. במאמר זה נעסוק בנושא עריכת צוואה, בתפקידו של העורך דין, בהדגמת כשירות המצווה, בתנאים לצוואה ובעוד מגוון נושאים שיש לקחת בחשבון בעריכת הצוואה.

 

על צוואה בכלליות

צוואות הן מסמכים משפטיים מחייבים המסדירים את עיזבונות המורישים לאחר פטירתם. לפי חוק הירושה אין גבול למספר הצוואות שאדם יכול לכתוב וכל צוואה חדשה מבטלת את הצוואות הקודמות במידה והיא נותנת הוראות שונות לגבי החלוקה של אותם נכסים. מבחינה משפטית כל עוד המצווה היה כשיר בעת עריכת הצוואה, צוואתו האחרונה תהיה בעלת התוקף.

 

צוואה לכלל העיזבון או לחלק

בעת עריכת צוואות ניתן שהצוואה תהיה על כל העיזבון של המוריש או רק על חלקו. כאשר הצוואה היא רק על חלק מהעיזבון, שאר הנכסים והרכוש שלא הוזכרו בצוואה יעברו ליורשים על פי סדר הירושה הטבעי. לאחר שהזוכים על פי הצוואה יקבלו את חלקם מהעיזבון, היורשים על פי דין יקבלו את היתרה. במידה והמוריש נישל את שאריו והעביר את כלל העיזבון לידי אחרים,  ליורשים על פי דין שלא נכללו בצוואה לא תהיה כל זכות בעיזבונו של המנוח.

 

חלק מהעיזבון מול מנה בעיזבון

במסגרת עריכת צוואות ניתן להורות על שני סוגים שונים של ציווי. הוראת הציווי יכולה להיות לתת חלק מסוים מהעיזבון ולחילופין לתת מנה מסוימת, מנה זהו רכוש ספציפי שניתן לזהות אותו, כמו דירה או רכב. כלומר כאשר המוריש מצווה לחלק בין המוזכרים בצוואה את כלל העיזבון באופן של חלקים, קודם יהיה לסלק את החובות ורק לאחר מכן יקבלו המוזכרים בצוואה את חלקם. בציווי למנות כלומר כאשר מוזכר נכס ספציפי בצוואה, אותו יורש ישא רק בחובות הנכס הספציפי שירש, ולא ביתר חובות העיזבון במידה וישנן.

הבדל נוסף בין הוראת ציווי של מנה לבין הוראת ציווי של חלק, הוא שמי שמקבל מנה יכול להסתלק באותו נכס ספציפי שקיבל, ואילו יורש של חלק מסוים אינו יכול להסתלק מנכס מסוים אלא רק מחלקו באחוזים בעיזבון המנוח. לכן בעת עריכת צוואות בה יש רצון לבצע תכנון מס עתידי חשוב לרשום את הנכסים בתור מנות.

 

כיבוד רצון המצווה

עקרון העל של דיני צוואות הוא כיבוד רצון המצווה ויש לפרש את צוואת הנפטר ולקיימה באופן התואם את רצונו. על מנת שעיקרון זה יתקיים חשוב להקפיד שהצוואה תנוסח ותיערך בהתאם לכל כללי הדין ובסיוע של עורך דין צוואות וירושות מנוסה על מנת שבבוא העת ניתן יהיה לתת לצוואה תוקף מחייב, גם במידה ומי מהיורשים יגיש בקשת התנגדות לצו קיום הצוואה.

 

מצבים מיוחדים בהם נדרשת עריכת צוואות

כאשר  יחיד או בני זוג הם ערירִיִים כלומר ללא צאצאים וקרובי משפחה, במידה והם לא יכתבו צוואה לגבי האופן שבו יחולק עיזבונם, הוא יועבר לאחר מותם לידי המדינה. במקרים כאלו וככל ויש רצון להוריש את הרכוש לאדם או לגוף ספציפי יש לעשות זאת באמצעות צוואה ברורה ומסודרת.

גם במקרה של בני זוג הנמצאים בנישואים שניים וכאשר לכל אחד מהם יש גם ילדים קודמים רצוי בעת עריכת צוואות לנסח הוראות ציווי באופן שייתן בכורה לילדים מאחר וברירת המחדל של דיני הירושה היא הורשה לבן או בת הזוג. גם כאשר יש רצון להוריש את מקצת העיזבון או כולו לאדם שאינו קרוב משפחה חובה לערוך צוואה.

מצב נוסף המצריך עריכת צוואה מפורטת הוא כאשר רוצים להוריש זכויות בנכס ללא בעלות למשל לבן או בת הזוג על מנת שיוכלו להישאר בדירת המגורים עד לסוף חייהם ורק לאחר מכן שהדירה תעבור ליורשים האחרים.

 

מאפייני צוואה הדדית

בהתאם לסעיף 8א לחוק הירושה, בני זוג יכולים לכתוב צוואות המסתמכות האחת על השנייה, בין אם בשני מסמכים נפרדים ובין אם במסמך אחד משותף. צוואה הדדית מספקת הגנה לבן הזוג הנותר בחיים, מפניי יתר היורשים, ולצד זה גם מסדירה מי יהיו היורשים לאחר שבן הזוג הנותר בחיים, ילך לעולמו. צוואה הדדית לרוב מסדירה מה יהיה רשאי בן הזוג לעשות עם חלקו של הנפטר לרבות קיום של הוראות המגבילות אותו מלעשות פעולות מוגדרות.

 

פגמים אפשריים בצוואות

כל צוואה נדרשת לעמוד בתנאים משפטיים בהתאם לדיני צוואות וירושות. לעיתים ישנו פגם צורני בצוואה כגון חוסר בתאריך או בעיתיות בחתימה. פגם נוסף יכול לנבוע בעצם ההוראות וישנם הוראות שלא ניתן לקיים לרבות צוואה המזכה באופן חלקי או מלא את מי שלקח חלק בעריכה. יתכן גם פגם בנסיבות עריכת הצוואה במידה והצוואה נערכה תחת מרמה, איום או השפעה בלתי הוגנת.

 

כשירות המצווה בעת עריכת צוואה

בהתאם לדיני צוואות וירושות ניתן להתנגד לתקפות של צוואה בעילה של חוסר כשירות. על מנת למנוע התנגדויות מסוג זה ולהקטין את סיכויי הערעור ניתן להדגים את הכשירות בעת עריכת הצוואה. ניתן לבצע בדיקה של פסיכיאטר ולצרף את חוות דעתו כי כותב הצוואה היה צלול בעת החתימה, הבין על מה הוא חותם, הבין את היקפי הרכוש שלגביהם הוא מצווה וחתם מרצונו החופשי.

חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה נכתבת לאחר ביצוע בדיקה הכוללת שיחה, תשאול ומבחן קוגניטיבי על מנת לבדוק את מצב הזיכרון של המצווה ואת יכולת הריכוז שלו. חוות הדעת תפרט את הבדיקות שנעשו וכיצד המצווה הפגין את הבנתו לגבי הסיטואציה ואת ההשלכות של הוראותיו בצוואה.

 

החשיבות של אופן הניסוח בצוואה

חשוב לקבל ליווי של עורך דין צוואות וירושות גם לשם כתיבה מדויקת של הצוואה על מנת למנוע מחלוקות משפטיות בעתיד. לאופן ההתנסחות בצוואה יש חשיבות רבה לתוקפה של הצוואה והיא נוגעת, הן ללשון הננקטת בהוראות והן לפרטי היורשים ופירוט הנכסים כמו גם להכנסת תנאים וסייגים בצוואה.

 

להשתמש בלשון ציווי

יש צורך שהצוואה תנוסח בלשון של ציווי בלבד. על המוריש לכתוב כי הוא מצווה כך וכך או כי הוא מורה כי כך וכך. הדבר קריטי מכיוון שכל סוג אחר של ניסוח עלול לעורר מחלוקת משפטית לגבי אופן הפרשנות של כוונתו של המוריש ולהביא לביטולה של הצוואה.

כאשר הצוואה אינה מנוסחת בלשון של ציווי ויוגש כנגדה התנגדות לבית המשפט, הדבר יצריך החלטה שיפוטית לגבי תקפות הצוואה ובחינה של כוונתו המדויקת של המוריש.

בית המשפט ייאלץ לבחון את הנסיבות בהן נערכה הצוואה ולדון בראיות לגבי אופיו של המצווה, דרכי ההתבטאות בהן נקט, מידת רהיטותו וכן הלאה. ניסוח ברור של הצוואה תוך שימוש בלשון ציווי יכול למנוע תרחיש שכזה.

 

להרחיב בפרטי היורשים

יש צורך לרשום בעת עריכת צוואות את הפרטים של היורשים באופן מפורט, מלא ומדויק. חשוב שלא לנקוט בלשון כללית ולהשתמש בכינויים במידה וישנם כאלה לצד השמות המלאים. במידה ויהיה קושי לזהות את היורשים למשל, כאשר יש בני דודים בשמות זהים, בית המשפט עשוי להכריז על הצוואה כלא תקינה ולפסול אותה דבר אשר יחזיר את סדר הירושה הטבעי.

יש להוסיף לצד השם והכינוי את מספר תעודת הזהות של כל יורש, כמו גם את כתובתו ואת תאריך לידתו. מומלץ גם לציין את מהות הקשר בין היורש למוריש ולפרט אם מדובר בבן משפחה, חבר וכן הלאה. ככל שהמצווה ירבה בפרטים לגבי היורשים, כך קטן הסיכון כי תהיה בעיה בזיהוי מדויק שלהם.

 

לכלול פירוט מלא של הנכסים השונים

בשלב עריכת הצוואה יש להקפיד לפרט לגבי כלל הנכסים אשר יהוו חלק מהעיזבון. יש לקחת בחשבון חסכונות, עסקים נדל"ן ורכוש, הן בארץ והן בחוץ לארץ. חשוב לציין מה הציווי עבור נכסים שלא פורטו במפורש בצוואה ומה יהיה הדין של נכסים עליהם יש שעבודים. יש לציין אם ניתן להסתלק מנכס תמורת נכס אחר ואם יש דרישה שלא לפרק נכסים מסוימים כגון עסק משפחתי.

 

הכנסת תנאים וסייגים לצוואה

צוואה הינה כלי עוצמתי המאפשר למצווה לשלוט בדרך בה יחולק עיזבונו לאחר פטירתו. בעת עריכת צוואות ניתן להתייחס למצבים והתרחשויות אפשריות ולקבוע הוראות חליפיות בהתאם למצבים השונים. לעיתים חולפות שנים רבות בין מועד עריכת הצוואה לבין פטירת המצווה והכנסת תנאים וסייגים מאפשרת התמודדות עם השינויים העתידים בין המועדים.

המצווה יכול לצפות מצב בו מי מיורשיו שקבע בצוואתו לא יהיה בין החיים במועד פטירתו ולהורות מה ייעשה במצב שכזה בחלק שהורש עבורו. ניתן גם שנכס שמורש ליורש מסוים יועבר לאחר פטירתו ליורש אחר.

 

הבעייתיות של תנאי דוחה

ניתן גם לקבוע תנאי דוחה ולקבוע כי העברת מנת ירושה ליורש מסוים תינתן רק אם יעמוד בתנאים מסוימים. ישנם מצבים בהם הדבר פשוט כגון, התניה של הגעתו של היורש לגיל מסוים ומצבים בהם הדבר מורכב יותר למשל, כאשר יש התניות לגבי אורח חיים ושאלות מוסריות.

חשוב להיוועץ עם עורך דין המומחה לנושא טרם הכנסת תנאים שכאלה לצוואה על מנת לוודא שאלו יוכלו לעבור את מבחן בית המשפט בעתיד.

 

הפקדה של הצוואה

לאחר עריכת צוואה מפורטת בסיוע של עורך דין צוואות וירושות המתמחה בתחום מומלץ להפקיד אותה אצל רשם הירושות. הדבר יכול להבטיח את תקפותה ואת מימושה לאחר פטירת המוריש. אין חובה חוקית לבצע את ההפקדה אך הדבר מומלץ לשם שמירה עליה בתנאים האופטימאליים. בכל צוואה שהופקדה, תאריך עריכתה ברור וידוע ויהיה קשה מאוד לחלוק על המועד.

כאשר אדם רוצה לשנות צוואה שכבר הופקדה הוא יצטרך לכתוב צוואה חדשה ולבקש להוציא את הצוואה הקודמת מהרשם. מדובר בהליך מסודר ופשוט המתבצע לאחר תשלום אגרה ולאחר חתימתו של המוריש בפני רשם הירושות. חשוב לציין כי כל עוד לא הופקדה צוואה חדשה הוצאת הצוואה הקודמת מהרשם אינה מבטלת אותה וזו תישאר תקפה וכשרה עד להפקדה מחדש.

 

כתיבת צוואה רק עם עורך דין

מומלץ מאוד שלא לכתוב צוואה לבד. אין זה משנה אם אתם חוששים שתוגש התנגדות לצוואה או לא, עריכת הצוואה ללא ליווי משפטי עלולה להביא לפגיעה ביורשים. כאשר מקבלים ליווי משפטי מקצועי למשל מאת עורך דין אורי גילת פוחת הסיכוי לטענה לגבי השפעה בלתי הוגנת או מעורבות של מי מהיורשים בעריכת הצוואה.

כתיבת צוואה ללא עורך דין יכולה לגרום גם לנזק כלכלי עקב חוסר בתכנון מס והטלת תשלומי מס בגין האופן שבו הירושה מחלוקת על פי ההוראות בצוואה. כתיבת צוואה באופן עצמאי יכולה  גם למנוע הוצאה לפועל של הסכמים בין היורשים או הסכם לחלוקת העיזבון באופן שיאפשר לכל יורש לזכות בנכס אותו הוא רוצה במיוחד.

 

סיכום עריכת צוואה

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בהרחבה בחשיבות של עריכת צוואה והדברים שיש לתת עליהם את הדעת בעת העריכה. כפי שציינו, יש להשתמש בלשון ציווי ולהגדיר אם העיזבון יחולק במנות או בשיעורים. מומלץ להשתמש בתנאים וסייגים באופן מינימלי ולפרט לגבי היורשים ומרכיבי העיזבון. כדאי להדגים כשירות במידה והדבר עלול לעלות לאחר פטירת המוריש.

הוראת יורש במקום יורש מגדירה מי יירש את המצווה מידה והזוכה המפורט בצוואה נפטר לפני המצווה. הוראת יורש אחר יורש קובעת מי יירש את העיזבון לאחר שהזוכה הראשון המוזכר בצוואה ילך לעולמו.

המרכיבים שיש לכלול בכל צוואה הם, פרטי היורשים, פרטי הרכוש ואופן החלוקה בין היורשים השונים. חשוב שפרטי היורשים ופירוט הרכוש יהיו ברורים ומוסדרים על מנת למנוע אי הבנות ומחלוקות משפטיות.

כאשר הרכוש של המצווה כולל נכסים או עסקים מרובים המצריכים המשך ניהול לאחר פטירת המוריש יש לשקול מינוי מנהל לעיזבון. המינוי יבטיח כי במהלך התקופה שבין פטירת המצווה לבין חלוקת הרכוש בין היורשים המוזכרים בצוואה העיזבון ימשיך להתנהל באופן שבו המצווה היה מעוניין.

התנאים שקבע המצווה בצוואתו צריכים להיות כאלה שיעברו בבית המשפט. במידה והדבר מגיע לדיון משפטי, בית המשפט יבחן את המוסריות של התנאים שבצוואה, את חוקיותם  ואת היתכנותם. לדוגמא, התניה שיורש יימנע מקשר עם אדם במשפחה או מחוצה לה על מנת לקבל את חלקו בעיזבון מהווה תנאי בלתי סביר.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
התנגדות לצוואה
צוואה מאפשרת לאדם לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר פטירתו. בקשת התנגדות למתן צו קיום צוואה יכול להגיש כל אדם הרואה את עצמו נפגע מקיום הצוואה בין אם הוא משאריו של הנפטר ובין אם לאו. ניתן להגיש התנגדות לצוואה רק לאחר שהוגשה בקשה לקיומה ובטרם הוצא בעבורה צו קיום. ההתנגדות לצוואה צריכה להתבסס על העילות שנקבעו לכך בחוק כפי שנרחיב בהמשך.
סוגי צוואות
על פי החוק בישראל ישנם ארבעה סוגי צוואות תקפות, צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בעל פה וצוואה בפני רשות. במאמר זה נרחיב לגבי ההבדלים בן הסוגים ונדון ביתרונות של צוואה בפני עדים בסיוע עורך דין צוואות וירושות המתמחה בתחום
נוסח צוואה – כל מה שצריך לדעת!
לצוואה בעלת תוקף משפטי השפעה ארוכת טווח. במשרד עו"ד אורי גילת שירות ליווי ניסוח צוואות מקצועי. הניסוח מתבצע יחד עם עו"ד מוסמך לענייני משפחה המכיר את סעיפי החוקים ומעניק סיוע לכתיבת צוואה תקנית ומדויקת.

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ