חייגו לייעוץ:
072-397-4924

טפסים הוצאה לפועל – הסבר ממוקד מעו"ד אורי גילת המייצג חייבים בלבד

אם לכם חובות בהוצאה לפועל, יש כמה טפסים הוצאה לפועל שאתם חייבים להכיר. במאמר זה נסביר בקצרה על טפסים המרכזיים בהוצאה לפועל, ומתי עושים בהם שימוש. כמו כן נתייחס לאפשרויות שיש לכם בתור חייבים, מתי הסדר חובות עדיף, ומתי פנייה להליך חדלות פירעון? ולמה נושים מקצועיים כמו בנקים, חברות אשראי וכד', לרוב יעדיפו לקדם מתווה פשרה מוסכם? (יש לראות את התחשיב לפי הנוהל, לבדוק גיל ילדים והרכב משפחתי, למול הכנסות). כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

כמה מילים על טפסים והוצאה לפועל

אז קיבלתם מכתב התראה מהוצאה לפועל, או שהתיק נגדכם מתנהל מזה תקופה, ואתם רוצים להגיש בקשה או להגיב בתיק או בתיקים שלכם. כמו כל הליך בירוקרטי, גם בטיפול בתיקי חייבים בהוצאה לפועל, מעורבים לא מעט טפסים. במאמר הקרוב נפרט על הטפסים השונים, ותוכלו להבין, בתור חייבים, מה האופציות שעומדות בפניכם להמשך הדרך.

 

אז מה הם אותם טפסים הוצאה לפועל? (רלוונטי עבור חייבים)

בטבלה להלן נסקור את סוגי הטפסים השונים, כפי שהם מופיעים באתר, תוכלו לרשום בשורת החיפוש באינטרנט "רשות האכיפה והגבייה טפסים" או "הוצאה לפועל טפסים". את הטפסים ניתן להוריד מהאתר, ולאחר שתמלאו אותם תוכלו לבחור באיזו דרך אתם רוצים לשלוח אותם ללשכת ההוצאה לפועל, אם זה דרך האזור אישי (מומלץ), דואר אלקטרוני, פקס, או דואר ישראל. בהמשך המאמר (לאחר הטבלה) התייחסנו לתחשיב שנערך לחייב שפונה להליך חדלות פירעון, ואיך הוא יכול לקדם מתווה מוסכם להסדר חובות.

שם הטופס ומספרו הסבר מה מצרפים לטופס? ולאן בדרך כלל מצרפים אותו?
שאלון וכתב ויתור על סודיות (טופס 21) מדובר בטופס שמצורף לבקשה לצו חיוב תשלומים, או לבקשה לאיחוד תיקים. כולל שאלון, די ארוך לגבי החייב, נכסיו, ומצבו, וכן כתב ויתור על סודיות עליו יש לחתום.

 

הטופס הזה מצורף כאמור לבקשה לצו תשלומים או בקשה לאיחוד תיקים.
ייפוי כוח כללי וייפוי כוח בן משפחה טופס ייפוי כוח כללי המייפה את עורך הדין שלכם לפעול מטעמכם. יחד עם הטופס הזה יש גם טופס המייפה את כוחו של קרוב משפחה לפעול בהליך מטעמכם. את הטופס יש לצרף בתחילת ההליך, לבקשות המוגשות מטעמכם.
כתב ערבות טופס ובו שמות הערבים, שחותמים כל אחד, יחד עם כתובתו ומספר תעודת הזהות שלו, על הערבות כלפי החייב. בין השאר, מסכימים שיינתן כנגדם צו עיכוב יציאה מהארץ, כשהחייב ישהה בחו"ל. את הטופס יש לצרף לבקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ
טבלאות ריביות טבלאות ריביות שונות שעל פיהם ניתן לחשב את החובות בהוצאה לפועל. בדרך כלל יסייע לחישוב החובות, ולכן יצורף לבקשה לצו תשלומים.
הרשאה לחיוב חשבון טופס חשוב מאוד להליך, מוגש בלשכת ההוצאה לפועל. נחתם על ידי החייב, ובכך מאפשרת רשות האכיפה והגביה טפסים שיקלו על החייב, מבחינה פרוצדוראלית, ויחויב חשבונו בהתאם לנקבע בתיקי ההוצאה לפועל. יצורף לבקשה לצו תשלומים. יחד עם הטופס הזה יש לצרף טופס עם פרטים נלווים לעדכן.
בקשה להוספת גורם עובד סוציאלי כמסייע בתיק (טופס 221) טופס שמיועד לחייבים שמקבלים סיוע ממשרד הרווחה, או מכל גורם אחר שקיבל את אישור המחלקה המשפטית של רשות האכיפה והגביה. כך מצרפים את העובד הסוציאלי כמסייע בתיק. יש לצרף לטופ הצהרת חייב וכתב ויתור על סודיות.
בקשה לאיחוד תיקים לפי החוק החדש (תיקון 68)

(טופס 7)

החייב יכול להגיש בקשה לאיחוד תיקים יזום, וזאת רק לתיקים שמורשים לאיחוד. בעצם נפתח תיק שמאחד את כלל תיקי החייב בהוצאה לפועל. נקבע תשלום חודשי בתיק האיחוד, לכל החובות, וכלל ההליכים והבקשות עוברים להתנהל בתיק האחוד.

 

שימו לב, שלא ניתן לאחד תיקי מזונות, תיקי משכון, ותיקים שהגשתם בהם התנגדות, שטרם הוכרעה (במצב בו מתכחשים לחוב).

אם יש בקשות בעניין צירוף תיק פרטני לאיחוד זה בעזרת הטופס להלן (235). יש לצרף צילום תז, תדפיס רשימת תיקים, טופס שאלון 21 (529), עם הויתור על הסודיות, וכן מסמכים המעידים על מצב כלכלי, כפי שמפורט בטופס שאלון 21. וכמובן, אישור על ביצוע תשלום ראשון.
בקשה לביטול או עיכוב, או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214) החייב יכול להגיש בקשה לבטל הליך או הגבלה שהוטלה עליו בעבר. יכול לבקש לעצור הליך או לבקש שלא יינקטו כנגדו בעתיד הליכים כאלה, או לבקש לחדש הליך שעוכב או בוטל.

 

שימו לב, שבקשה לביטול עיקול חשבון בנק או ביטול עיקול משכורת, וגם ביטול עיכוב יציאה מארץ, מוגשות על גבי טופס זה (כאמור, טופס 214, יש לסמן קוד 62, ראו "ביטול הליך").

יש להגיש את הטופס על פי ההנחיות שבאתר, כשלעורכי דין שמגישים את הבקשה יש קוד ייעודי. כמובן שיש לצרף תצהיר כשמדובר על בקשה על חייב לביטול צו יציאה מהארץ או ביטול הגבלת יציאה. והחלטת בית משפט עם חותמת "נאמן למקור"
בקשת חייב – התנגדות לביצוע שטר

או

התנגדות לתביעה על סכום קצוב

(טופס 218)

אם הוגשה נגדכם תביעה בהוצאה לפועל מסוג שטרות או תביעה על סכום קצוב, אתם יכולים להגיש בקשת התנגדות לחלק מסכום החוב, או למלוא סכום החוב. יש להגיש בקשה להתנגדות לביצוע השטר, ולצרף גם תצהיר לאימות העובדות בבקשה בצירוף מסמכים רלוונטיים, ניתן להוריד את התצהיר מאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה טפסים הוצאה לפועל.
בקשה לביטול הכרזה על חייב מוגבל באמצעים או שינוי הגבלות (טופס 222) אם הוכרזתם כחייבים מוגבלים באמצעים, או שיש לגביכם הגבלות מסוימות, תוכלו לבקש לשנות אותם או לבטל את ההכרזה אין צרופות מוגדרות, מלבד הבקשה עצמה – טופס 222, אותו מגישים ובו הבקשה.
בקשה לצו חיוב בתשלומים (טופס 233) כחייבים, בטופס זה תגישו את הבקשה לקביעת צו תשלומים, כלומר, איך יתפרס החוב החודשי שלכם. טופס זה משמש גם כטופס לבקשת שינוי צו התשלומים, אם יש בכך צורך. יש לצרף צילום תז עם ספח, טופס שאלות 21 (529), שאלון פרטים אישיים וכתב ויתור על סודיות, וכן מסמכים שמעידים על מצבכם הכלכלי.
בקשה לחיוב צד שלישי בחוב פסוק (טופס 234) אם ברצונכם להגיש בקשה לחיוב גורם אחר, אם זה נאמן, כונס נכסים או כל צד ג' אחר, בחוב, כולל ריביות והפרשים שהתחייבתם לפי פסק הדין, עליכם להגיש את הבקשה בעזרת הטופס הזה. עליכם לצרף לבקשה אסמכתאות שמתאימות לכל טענותיכם.
צירוף תיק לתיק איחוד (טופס 235) ברגע שיש לחייב תיק איחוד ונפתח לו תיק הוצאה לפועל נוסף, עליו להגיש בקשה על מנת שרשם ההוצאה לפועל יורה על צירוף התיק החדש, לתיק האיחוד. מכיוון שאתם חייבים, עליכם לסמן בבקשה קוד 75. מדובר על בקשה לצירוף, וניתן גם לבקש בקשה לביטול (פיזור) תיק איחוד קיים. עליכם לצרף אסמכתאות שונות שתומכות בבקשה שלכם. התייעצו עם עורך דין שמבין בתחום לגבי העניין.
בקשת חייב – טענת פרעתי (טופס 236) חייב שרוצה להגיש בקשה ובה לטעון שהוא שילם את החוב, או שפסק הדין קוים זה מכבר, יכול להגיש בעזרת טופס זה. יש לצרף בקשה מנומקת, וכן תצהיר לאימות העובדות המופיעות בבקשה, יחד עם המסמכים הרלוונטיים.
בקשת חיוב להכרה כ"חייב משלם" (הפחתת פיגורים ועיכוב הליכים) (טופס 351) לפי חוק ההוצאה לפועל ישנה הגדרה בשם "חייב משלם". מדובר בתיקון שנועד ליחידים ולעסקים, ואם החייב מוכרז ככזה, הריבית שלו מופחתת בחמישים אחוז, הוא חוסך בתשלום שכר טרחת עורך הדין. לא יינקטו כנגדו הליכי גבייה בתיק, והמידע אודות פתיחת התיק לא ידווח למאגר נתוני האשראי. על מנת לזכות בהגדרה זו, יש להגיש טופס זה. עליכם לצרף אסמכתא המעידה על תשלום לזוכה, כמובן רק במקרה שהתשלום לא בוצע במערכת ההוצאה לפועל כבר.
ביטול או דחיית דיון (טופס 401). כשיש צורך בביטול או דחיית דיון מסיבות מסוימות, ניתן להגיש את הבקשה בטופס המצורף יש לצרף אסמכתאות שתומכות בנימוקי הבקשה.
בקשה להחלטה במעמד צד אחד (טופס 402) לעיתים עולה הצורך לבקש מרשם ההוצאה לפועל לקבל החלטה במעמד צד אחד. בעיקר כשצד ג' או חייב שהוזמן לדיון לא התייצב. אין חובה לצרופות.
בקשה להעברת תיק הוצאה לפועל (טופס 403). לעיתים שני הצדדים רוצים להעביר תיק הוצאה לפועל. זה יכול להיות העברה מלשכה אחת לאחרת, ויכול להיות העברת תיק ממסלול מקוצר למסלול רגיל. גם במקרה הזה, צריך לצרף אסמכתאות שתומכות בנימוקי הבקשה.
בקשה למתן תוקף של החלטה לפשרה או הסדר (טופס 405) ישנם לא מעט מקרים בהם מגובש הסכם בין הצדדים השונים. לאחר אישור הבקשה על ידי רשם ההוצאה לפועל, יינתן תוקף של החלטה להסכם או ההסדר שנחתם בין הצדדים. אם רוצים לבקש גם עיכוב או ביטול הליכים, עליכם לבקש בקשה נפרדת בטופס מספר 214. יש לצרף את הסכם הפשרה או ההסדר שהושג בין הצדדים.
תגובה לבקשה על פי דרישת רשם (טופס 410) הרשם יכול לדרוש תגובה לבקשה או החלטה שניתנה על ידו. באמצעות הבקשה הזו, ועל ידי הגשת הטופס, ניתן להגיב לו. מומלץ מאוד לצרף אסמכתאות שתומכות בתגובה או בנימוקים לה, כמובן, אם יש כאלה.
שינוי פרטי חייב או זוכה (טופס 411) טופס בעזרתו ניתן לעדכן פרטים שונים. זה יכול להיות שינוי שם או מספר מזהה, עדכון כתובת, עדכון או הוספת מספר טלפון, או שינוי פרטי חשבון הבנק לזיכוי. אם מדובר בבקשה לשינוי שם או מספר מזהה, יש לצרף אסמכתא לשינוי מהמרשם הרלוונטי. אם מדובר בבקשה לשינוי פרטי חשבון בנק, יש לצרף אישור מהבנק או אסמכתא שהופקדה בלשכה. בנוסף, יש לצרף צילום תעודת זהות.
בקשה כללית הוצאה לפועל (טופס 988). ישנם נושאים להם אין טופס ייעודי או קוד ייעודי. דרך בקשה כללית הוצאה לפועל (טופס 988), ניתן להעביר כל בקשה אחרת, והוא מועבר להחלטת רשם ההוצאה לפועל. אם ישנן אסמכתאות שתומכות בנימוקי הבקשה, מומלץ להוסיף.
טפסים הוצאה לפועל – הסבר ממוקד מעוד אורי גילת המייצג חייבים בלבד
טפסים הוצאה לפועל – הסבר ממוקד מעוד אורי גילת המייצג חייבים בלבד

 

עוד מספר טפסים הוצאה לפועל שיכולים להיות רלוונטיים עבורכם:

ישנם עוד מספר טפסים שרלוונטיים גם לזוכים וגם לחייבים, ולכן עליכם להכיר אותם בעיקר בשמותיהם, ולדעת שהם קיימים לרשותכם באתר רשות האכיפה והגבייה:

 • בקשה להוספת גורם בתיק – טופס 223.
 • זימון לדיון או לחקירת יכולת (מי חוקר איך ולצורך מה?) – טופס 400.
 • בקשה לחילוט ערבויות – עיכוב כספים – טופס 404.
 • בקשה לסגירת תיק – טופס 406.
 • בקשה לשינוי חשבון בנק לבא כוח מייצג – טופס 407.
 • בקשה לשינוי ייצוג ופרטי חשבון בנק בא כוח מייצג – טופס 408.
 • בקשה לשינוי כלל חישוב – טופס 409.
 • בקשה להגדלת או הוספת קרן חוב – טופס 502.

 

הסדרי חובות מול הבנקים והנושים – מה האפשרויות שלכם?

אחד התפקידים המרכזיים של עורך דין המייצג חייבים, הוא לנהל משא ומתן ישיר עם הבנקים ועם נושים האחרים, כשהמטרה היא להגיע בסוף לפשרה. כשבפשרה, אף צד לא מרוצה, אך מוצאים את דרך האמצע שתרצה את כל הצדדים. בסוף הצדדים יגיעו לפתרון כלשהו, ואפילו אם הוא כולל רק את אחד מהרכיבים הבאים:

התנאים במתווה ההסדר הסבר
הגובה המינימלי לתשלום שיגרום לסגירת החובות החייב מתחייב לסכום מסוים, שאותו כן עליו לשלם, וברגע שמשלם אותו, חובותיו נסגרים.
הפריסה הנוחה ביותר שאפשרית לביצוע

 

הצדדים מסכימים לגבי פריסה נוחה לשניהם. כנראה שתמיד החייב ירצה לפרוס יותר, והזוכה ירצה לקבל את כספו במהירות. ועדיין, בשלב כלשהו, הצדדים מסכימים על פריסה אופטימלית ביניהם.
אפשרות של דחיית תשלומים לזמן בו החייב עומד על הרגליים.

 

כשישנה אוזן קשבת, ועורכי דין מקצוענים שמבינים בתחום, הזוכה בדרך כלל מבין שלחץ מיותר להחזר החוב מהחייב, כשאין לו אופציה להחזיר משום שעומד בפני קריסה, מיותר. לצורך זה, ישנה אופציה להסכים על דחיית תשלומים לזמן מסוים כדי שהחייב יתחזק מעט כלכלית, ויחזור לעמוד שוב על רגליו.

 

למה זה כדאי לנושים? ההסבר שיערוך עורך הדין שלכם לנושים

זה בדיוק השלב בו מומלץ להפנות להתייעצות עם עורך דין שמתמחה בייצוג חייבים, הן בהליכי הוצאה לפועל והן בהליכי חדלות פירעון, כדי שיעזור לכם לבחור את המתווה הנכון ביותר עבורכם. שימו לב, אין חובה על הנושים להגיע להסדר חוב, ולכן, כנראה שאחת ההתעסקויות העיקריות של עורך הדין שלכם תהיה לנסות לשכנע את הנושים כך שהם יבינו בצורה כמה שיותר חד משמעית את הדברים הבאים:

 1. ההצעה היא הצעה כלכלית שנכונה גם להם, ורואה גם אותם בסיפור. יש לשני הצדדים אינטרס להגיע להסדר חובות, גם אם הוא מינימלי וכולל מחיקה של חלקים מסוימים מהחוב.
 2. הנושים צריכים להבין, שהברירה האחרת היא פנייה להליך משפטי אחר, בו גם הם, הנושים, יפגעו. יתכן מאוד שהפגיעה הכלכלית שתיגרם להם תהיה קשה יותר בהליך כזה, מאשר ההצעה שמונחת על השולחן כרגע.
 3. נושים רבים מסיימים בפשרה הוגנת, לשני הצדדים, ואילו יש כאלו אינם מבינים שכעת עומדת בפניהם אפשרות להסדר חוב, ומומלץ להם לקחת אותה בשתי ידיים. גם עבורם. לגבי הסדרים, מומלץ לקרוא מה הטעות שלא מעט חייבים "נופלים" בה במהלך משא ומתן מול הנושה, כמפורט במאמר הסדר חובות.

 

ניסיתם הסדר – לא הצלחתם. מה עושים? הליך חדלות פירעון וקבלת הפטר "מחיקת חובות"

המחוקק הבין שיש צורך למצוא פתרונות מספיק אפקטיביים לחייבים שכן רוצים להסדיר את החובות שלהם. מטרת המחוקק הייתה להחזיר גם את אותם חייבים למעגל החיים התקין, ורק על ידי הסדרת החובות שלהם, באופן שיאפשר להם באמת "לפתוח דף חדש", הם יוכלו להגיע להתנהלות כלכלית נכונה ותקינה, לטווח הארוך. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, על כל המנגנונים שנקבעו בו, בהחלט מהווה מענה משפטי ראוי ומקיף, ובמסגרת חקיקתו, הוכנסו בו שינויים רבים טובים וחיוביים, ביחס לפקודת פשיטת הרגל שהייתה קיימת עד חקיקתו. בין השינויים:

 

 1. הגנות לחייבים – אחד הדברים שחייבים מקבלים היום, זה הגנה משפטית רחבת היקף. למשל, איסור על ניהול הליכים ותביעות כנגדם, וכן עצירת התביעות שהוגשו. למעשה עם קבלת הצו לפתיחת הליכים, הכול נעצר, וכל ההתנהלות מול הנושים מקבלת תפנית של ממש. יש לציין שההגנה המשפטית הזאת היא בכל התיקים שלהם, ומול כל נושה ונושה. בנוסף, לא מעקלים לחייבים את חשבון הבנק, ולא תעוקל להם המשכורת, כל אלה מבוטלים.

 

 1. קיצור תקפות השיקום הכלכלי – במסגרת ההליך כיום, צו השיקום הכלכלי שונה, ותקופת הצו ניתנת לאחר שנה אחת בלבד. בעבר ההליכים של פשיטת הרגל היו הרבה יותר ארוכים ומסורבלים.

כל אלה הן רק דוגמאות לשינוי, החיובי, שהתרחש במסגרת חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, החוק החדש. היחס לחייבים השתנה לגמרי, וזה פותח בפניכם אופציות רבות. עורך דין חדלות פירעון, המתמחה בתחום, ידע לומר לכם בדיוק מה הן הזכויות העומדות בפניכם.

 

בנוסף, ואף יותר חשוב, עורך הדין יסביר לכם איך קובעים לחייב צו תשלומים בהליך חדלות פירעון, נציין שבעזרת תחשיב זה, שבעיקרו מושתת על הכנסות למול הרכב התא המשפחתי, גיל הילדים ועוד, ניתן להעריך מה צו התשלומים שתידרשו לשלם בהליך חדלות פירעון, ולכן יש לתחשיב זה משקל גדול מאוד, והוא מצוי בבסיס המשא ומתן שנערך מול הנושים, טרם הפנייה להליך (חדלות פירעון).

 

אתם מוזמנים להמשיך לקרוא על הליכים אלו ונוספים, ולהעשיר את הידע שלכם. לאחר שתדעו מהן האפשרויות שלכם, ומה היתרונות והחסרונות בכל אחת מבין האפשרויות, אין ספק שזה יתרום לוודאות שלכם, ויקנה לכם ביטחון. לכל שאלה נוספת, מוזמנים לפנות אלינו.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
ביטול עיקול משכורת
עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל. במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ