חייגו לייעוץ:
072-397-4924

בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

תיקי הוצאה לפועל יכולים לרחף מעל ראשו של החייב, להפריע למנוחתו ולהעכיר את שלוותו – וזאת משום שהם יכולים להיות בעלי תוצאות הרות גורל עבור מי שיש לו חוב. הזוכה אשר זכאי לקבל מהחייב את תשלום חוב שנוצר בגין פסק דין, שטר חוב, חוזה ו/או כל דבר שהחייב מחוייב לו על פי חוק, יכול לפעול כנגדו מגוון כלים משפטיים כגון הטלת עיקולים (למשל: עיקול חשבון בנק, עיקול משכורת, עיקול ומימוש רכב ו/או נכס ברשות החייב..) ו/או הטלת הגבלות (למשל: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת שימוש בשיקים או כרטיסי אשראי ועוד).

הבשורה החיובית, בין אם מדובר בתיק חדש, ובין אם מדובר בתיק שמכביד על האדם כבר שנים ארוכות, חשוב לנו לספר לכם שייתכן ויש לכם אפשרות ואתם זכאים (גם אם אינכם מודעים לכך) להגיש בקשה לסגירת תיק בהוצאה לפועל – וסיום התהליך הנורא הזה.

 

מהו תיק בהוצאה לפועל?

זוכה שיש לזכותו פסק דין שלא שולם, או שיק שחזר וכדומה – יכול לפתוח תיק כנגד החייב בלשכת ההוצאה לפועל למטרה לגבות מהחייב את החוב. מטרת פתיחת התיק ופעולות הגבייה שנעשות לאחר מכן, הן לרוב כדי לייצר לחץ על החייב עד לתשלום מלוא החוב.

אדם שמתנהלים נגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל יכול לבקש מלשכת ההוצאה לפועל לאחד את התיקים, בהליך שנקרא איחוד תיקים בהוצאה לפועל, או להתייחס לכל אחד מהתיקים באופן נפרד.

בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל
בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 

מהם המצבים בהם סוגרים את תיק ההוצאה לפועל?

ישנם שלושה מצבים שבהם ניתן לסגור תיק בהוצאה לפועל, כאשר שניים מהם אינם דורשים בקשה מיוחדת מהחייב, והשלישי (בו יעסוק מאמר קצר זה) דורש הגשת בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל. מצבים אלו כוללים:

  1. סגירה "טבעית" של התיק: מצב בו החייב שילם מלוא החוב שהיה רשום בתיק, או הסתיים ביצוע פסק הדין נשוא התיק (מדובר על מקרים שבהם פסק דין אינו כספי) – תסגור לשכת ההוצאה לפועל את התיק, ותשלח על כך הודעה לצדדים.
  2. סגירת התיק מחוסר מעש: בהתאם לתקנה 126(ד), מצב בו חלפו שנתיים מעת המועד האחרון שבו בוצעה פעולה כלשהי בתיק – לשכת ההוצאה לפועל תשלח לזוכה ולחייב התראה על הכוונה לסגור את התיק מחוסר מעש, ובמידה והזוכה לא יגיב להודעה תוך 30 ימים, ייסגר תיק ההוצאה לפועל.
    נציין שגם החייב יכול לדרוש את סגירת התיק בעילה של חוסר מעש (במידה והזוכה כאמור לא ביצע פעולה בתיק במשך שנתיים). על החייב לעמוד על סגירת התיק באופן נחרץ, ויש להגיש בקשה זו באופן במיידי, ולפני שהזוכה "יתעורר".
  3. הגשת בקשה: מצב בו החייב הגיש בקשה לסגירת התיק, בעילות משפטיות נוספות, כמפורט בהמשך המאמר, ונמצא שהוא עומד בתנאים הנדרשים.

 

הגשת בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

הגשת בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל נעשית לצורך סגירת חובות בהוצאה לפועל, והיא יכולה להתקיים באחד מארבעת המצבים הבאים:

סיבת הסגירה התנאים הנדרשים
הגשת בקשה לסגירת תיק בגין הגעה להסדר חוב פרטני ישירות מול הזוכה מחוץ ללשכת ההוצאה לפועל החייב יכול להגיע להסדר עם ה"זוכה" (בעל החוב), בו הם קובעים ביניהם תנאים לסגירת החוב לשביעות רצון הצדדים.

תנאים אלו יכולים להיות שונים מהתנאים שהיו נקבעים במסגרת תיק ההוצאה לפועל, ולהוביל לסגירת התיק בהוצאה לפועל

ביצוע כל הנדרש לפי פסק הדין שבבסיס פתיחת התיק במקרים של תיק הוצאה לפועל שמבוסס על פסק דין, החייב יכול לספק ללשכת ההוצאה לפועל עדויות וראיות לכך שהוא מילא את חובתו כדין, ולבקש לסגור את התיק על בסיס קביעה זו. בקשה זו רלוונטית במקרים בהם הלשכה מתמהמהת בסגירת התיק, או לא מודעת למילוי החיוב.
התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב במקרה שהגשתם התנגדות לחוב, והיא התקבלה על ידי הגורמים הרלוונטיים, היא יכולה לשמש בסיס לבקשה לסגירת תיק בהוצאה לפועל.
טענת פרעתי שהתקבלה טענת פרעתי היא טענה של חייב לפיה הוא פרע כבר את החוב, ופתיחת התיק בהוצאה לפועל נעשתה בשוגג / במזיד מצד הזוכה, או לחילופין, טוען  החייב שהוא שילם את החוב זה מכבר, והחוב בתיק לא נכון.

החייב נדרש להוכיח את טענת הפרעתי, ולצרף ראיות תומכות. כאשר קבלת הטענה, מובילה לסגירת התיק בהוצאה לפועל.

 

מהם המסמכים שנדרש להגיש לסגירת תיק הוצאה לפועל?

בכדי להגיש בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל, נדרש לצרף מסמכים שמעידים על הכתוב בבקשה. מסמכים אלו משתנים בין טיעון לטיעון, ותלויים במידה רבה באופי החוב. מסמכים אלו יכולים לכלול בתוכם הודעות מהבנק על העברה בנקאית, צילומים שמעידים על ביצוע פסק דין ועוד. אנחנו ממליצים להתייעץ עם עורך דין בטרם שליחת המסמכים, וזאת בכדי לוודא שלא פספסתם כלום, ושהמסמכים ששלחתם מותאמים לצורך שבגינם הם נשלחו.

חשוב מכך, ברצוננו להביא לתשומת ליבכם שהגשת בקשה לרשם ההוצאה לפועל, היא למעשה מסירת הגרסה העובדתית שלכם לאירוע, לכן מומלץ מאוד להסתייע בעורך דין הוצאה לפועל שידע והכווין ולהסביר לכם מה נכון להעלות על הכתב, ומה לא. שימו לב, שינוי גרסה עובדתית שנמסרה עלולה להוביל לכך שתואשמו "במסירת גרסאות סותרות", דבר אשר יוביל לפגיעה באמינות המשפטית שרשם ההוצאה לפועל יקנה לטיעונים שלכם.

 

מהי המשמעות של סגירת תיקים בהוצאה לפועל?

סגירת תיקים בהוצאה לפועל מובילה לכך שהתיקים נמחקים ממערכת ההוצאה לפועל, וכמובן שעם סגירתם מתבטלים, בין היתר, כל הליכי הגבייה שננקטו נגד החייב.

 

לסיכום

קיומו של תיק בהוצאה לפועל עבור אדם יכולה להוביל ללחץ, מתח ופגיעה באיכות חייו ובחירות הפרט שלו. אנחנו ממליצים לכל אחד שנמצא בתהליך הוצאה לפועל להתייעץ עם עורך דין המתמחה בייצוג חייבים, ולברר כיצד ניתן לסגור את התיק שלו, ולפתוח בדף חדש בחייו.

יש אפשרות לבקש בקשה לסגירת תיק בהוצאה לפועל על חוב שלא שולם במלואו, וזאת במקרה שהגעתם להסדר עם הזוכה על אופן התשלום של יתרת החוב.

אפשרות נוספת יכולה להיות למשל במצב של סגירת תיק בעילה של חוסר מעש, ובשל כך תיק ההוצאה לפועל ייסגר, למרות שהחייב לא שילם את החוב לזוכה.

בקשה לסגירת תיק בהוצאה לפועל מועברת לעיון ולהחלטת הרשם להוצאה לפועל. הרשם נדרש לבחון את הבקשה ולהחזיר חזרה תשובה מנומקת תוך 45 ימים.

בדרך כלל, רשם ההוצאה לפועל יקשה על סגירת תיק הוצאה לפועל בגין חוב מזונות שעודנו רלוונטי – עדיין ממשיך ומצטבר מידי חודש וחודשו. עם זאת, ניתן לסגור תיק הוצאה לפועל בהסכמת הזוכה (הגרושה), או לחילופין, תיק שנפתח בשל חוב מזונות שסולק וילדיו של החייב בגירים, כך שאין חיוב חודשי מתחדש. כמו כן, ניתן לסגור תיק בגין חוב מזונות בשל החלטה שיפוטית המורה במפורש על הפטר מחוב זה (מדובר על החלטה המתקבלת בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי).

תיק שנסגר בעקבות בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל מוביל לביטול כלל ההליכים הקושרים אליו, והסרת העיקולים וההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת ההליך. נתון זה מוביל לכך שסגירת תיק בהוצאה לפועל היא סופית ואיננה מאפשרת דיון מחודש בחוב.

למרות קביעה זו, סגירתו של תיק שנסגר במעמד צד אחד (ללא תגובה של הזוכה) ניתנת לערעור – ואפשר להתנגד אליה תוך שבעה ימים ממועד ההודעה ההמצאה של הודעת הסגירה.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
פתיחת חשבון בבנק הדואר ללקוח מוגבל
מהן הזכויות שקבע החוק ומהן ההגבלות, מהי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, כל המידע הדרוש במדריך שלפניכם >>>
עיקול חשבון בנק ללא התראה
עיקול חשבון בנק ללא התראה – איך דואגים לטיפול מהיר ויעיל בבעיה?
עורך דין חובות
מה זה עורך דין חובות? ואיך הוא יכול לסייע לכם לטפל בחובות הכספיים שלכם? בנוסף, הסברנו כיצד החוק בא לעזור לחייבים לסגור את התיקים בהוצאה לפועל, למחוק חובות ועוד.
איך בודקים עיקול על חשבון בנק?
איך בודקים עיקול על חשבון בנק? כל מה שחשוב לדעת אם חשבון הבנק שלך מעוקל על ידי ההוצאה לפועל
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק?
תוך כמה זמן מתבטל עיקול על חשבון בנק? המטרה: ביטול עיקול חשבון בנק במהירות האפשרית בקלות ובמינימום נזקים
רשימת תיקים לחייב – עו"ד אורי גילת מסביר מהן האפשרויות של חייבים
אז מה באמת אתם יכולים לעשות? מהי האפשרות המומלצת ביותר? ומהי רשימת תיקים לחייב בכלל? כל הפרטים, עם הסבריו המלומדים של עורך דין אורי גילת, במאמר שלפניכם.
בדיקת עיכוב יציאה מהארץ – איך מתבצעת ומה עושים שהוטל צו עיכוב יציאה?
במאמר זה נפרט מהן הדרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות או במענה הטלפוני, ונסביר מהם התנאים שמאפשרים ביטול עיכוב יציאה מהארץ באופן מידי, ואילו עוד אפשרויות עומדות לרשותכם?
ביטול עיקול משכורת
עיקול משכורת הוא אחד מאמצעי הגבייה האפקטיביים ביותר שעומדים לרשות הנושים במערכת ההוצאה לפועל, והם משתמשים בהם לרוב בצורה דורסנית לשם גביית חובות כאשר אין לחייב נכסים או רכוש לעקל. במאמר זה נרחיב על הנסיבות שבהן מוטל עיקול על משכורתו של חייב, תוך התייחסות להגנות הקיימות בחוק הגנת השכר שחובה עליכם לדעת!, ונסביר כיצד ניתן לבצע ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל, ומדוע מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום.
הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש
מה זה אומר "הפטר בהוצאה לפועל לפי החוק החדש"? מה כולל ההליך וממה צריך להימנע? למה צריך עורך דין במקרה כזה? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים ביותר עבורנו?
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
מה קורה כאשר אנחנו מתנגדים להחלטה של רשם ההוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל? מה כדאי לדעת? ומה הסיבה המרכזית לפנות לעורך דין הוצאה לפועל במקרים אלו?
עורך דין עיקולים – המטרה לסגור את תיקי החובות במינימום סיכונים ונזקים
עורך דיו עיקולים: איך עורך דין שהמייצג חייבים מבטל עיקול חשבון בנק ועיקול משכורת בהוצאה לפעול? מהן הדרכים המומלצות לבטל עיקולים? מומלץ לקריאה
עורך דין הוצאה לפועל חינם – פתחו נגדך תיקים בהוצל"פ? יש דרכים להתמודד ולחזור לשליטה כלכלית
מה זה עורך דין הוצאה לפועל חינם? סיוע משפטי עבור מי שפתחו נגדו תיקים הוצאה לפועל, ואילו דרכים יש כדי להתמודד עם החובות ולחזור לשליטה כלכלית?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ