חייגו לייעוץ:
077-803-5216

חדלות פירעון למול פשיטת רגל

כאשר עולה השאלה של חדלות פירעון למול פשיטת רגל חשוב להתחיל בכך שלא מדובר בשתי אפשרויות שונות אלא, אפשרות אחת, שכן זהו "בגדול" אותו ההליך, תחת שם שונה. חוק חדלות פירעון החדש, ששמו המלא הוא חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נכנס לתוקף בשנת 2019 ולמעשה החליף את הליך פשיטת הרגל המיושן, שלטעמינו היה בעיקר ארוך ומסורבל מאוד.

במאמר זה נציג את השינויים החיוביים שקבע המחוקק להליך חדלות הפירעון החדש, ובמיוחד את העברת הדגש והדרך שעבר המחוקק מענישת החייב, למטרת שיקום החייב והתא המשפחתי שלו.

 

השינויים שהוכנסו להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

רגע לפני שנסקור את השינויים, נציין שבאפשרותכם לקרוא בהרחבה מאמר "חדלות פירעון מה זה?" שמתמקד בעיקר בהליך החדש החל כיום, או את ההשוואה בין ההליך החל כיום להליך פשיטת הרגל שבוטל ע"י המחוקק והוחלף, כאמור, בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש – כפי שסקרנו במאמר זה.

הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי שונה מהליך פשיטת רגל שקדם לו, כאשר רואים שהמגמה לסייע לשיקום החייבים היא זו אשר עמדה לנגד עייני המחוקק.

ניתן לראות זאת במספר פרמטרים, למשל בכך שההליך החדש מאפשר החזר חובות בדרך מהירה בהרבה ממה שהיה נהוג בהליך פשיטת הרגל הארוך והמסורבל, כמו כן ההליך החדש מאפשר לחייבים לעבור הכשרה כלכלית מסודרת במטרה ליצור שיקום כלכלי אמיתי לתא המשפחתי מעתה קדימה, כמו גם ההליך החדש מביא עמו התייעלות מבורכת בכל הקשור לטיפול הבירוקרטי בחייבים.

חדלות פירעון למול פשיטת רגל
חדלות פירעון למול פשיטת רגל

 

הבדל תפיסתי בין הליך פשיטת רגל להליך חדלות פרעון ושיקום כלכלי

ההליך החדש הביא לידי ביטוי את השינוי התפיסתי שחל בעולם המערבי בשנים האחרונות לגבי הטיפול במי שהסתבך בחובות. בעבר להסתבכות בחובות נלווה סטיגמה חברתית והדבר בא לידי ביטוי במרכיבי הענישה שנלוו למי שנטל חלק בהליכי פשיטת רגל.

מלבד השינויים שהמדינה הכניסה להליך עצמו, עצם שינוי המונח ומעבר לשם החדש שההליך קיבל "חדלות פירעון ושיקום כלכלי", למול "פשיטת רגל", בא לבטא את המחויבות של המדינה לשיקום החייבים והרצון הברור לאפשר לאותם אלו שניגשו להליך, לעבור שיקום כלכלי אמיתי ולפתוח בחיים כלכליים חדשים.

 

מימוש נכסי החייב על ידי הנאמן

באופן דומה למה שנקבע בפקודת פשיטת הרגל, גם מי שמשתתף בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי ממונה לו נאמן. הנאמן הוא הגורם שאחראי על כינוס ומימוש נכסיו של החייב וחלוקתם לנושים בתום ההליך. במסגרת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הנאמן קיבל סמכויות נרחבות מבעבר ובכוחו להחליט אילו מהנכסים ימומשו על מנת להגדיל את קופת הפירעון, ואילו נכסים לא ימומשו ולמעשה יישארו בידי החייב כדי לסייע לו ולתא המשפחתי שלו.

 

סדרי נשייה בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי – סדר הפירעון

הדבר מוסדר בסעיף 231 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לפיו נקבע סדרי חלוקת הכספים שהצטברו לאורך ההליך בן הנושים השונים, כך שמוגדר בסעיף עצמו מי יקבל ראשון, מי שני, וכן הלאה. החוק החדש קובע שתחילה יוסדרו חובות שיעבוד כגון משכנתא ורכב ולאחריהן מה שמכונה חובות בדין קדימה כמו למשל ביטוח לאומי ומיסים, גם חוב מזונות נחשב חוב בדין קדימה.

בשלב הבא בסדר הנשייה נקבע חובות בשעבוד צף, ולאחר מכן חובות כלליים שאינם כוללים ריביות פיגורים, למשל לספקים ונותני שירותים. בסדר הנשייה נקבע כי רק לאחר מכן, יוסדרו חובות כלליים נושאי ריבית וחובות דחויים בסוף המדרג. נסביר שלרוב סדרי הנשייה נוגעים ומשפיעים על הנושים של החייב, ולא על החייב עצמו, שכן הם מתייחסים לדרך חלוקת הכספים שהצטברו לאורך ההליך בין הנושים, לפי סדר הקדימות.

 

מכירת דירת מגורים

שינויים נוספים שנקבעו במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש נוגעים למכירת דירות מגורים של חייבים תוך הטמעה של פרקטיקה המקדמת מכירה של הנכס כאשר הוא פנוי והדבר מונע התחמקות ממימוש דירות כפי שהיה אפשרי בהליך פשיטת הרגל הקודם.

כלומר נדגיש כי במצב המשפטי כיום בהתאם לחוק חדלות פירעון, בנקודה ספציפית זו של הגנה על דירת מגורים, בחר המחוקק לצמצם את ההגנות שניתנו לחייבים וסייעו לשמור על דירת המגורים, וזאת בשונה ממה שהיה נהוג בעבר בהליכי פשיטת רגל.

לכן אנו ממליצים לחייבים בעלי דירת מגורים לפנות לעורך דין המתמחה בתחום על מנת לבדוק את האופציות החלופיות העומדות לרשותם, כאשר אנו ממליצים לשקול פנייה להליך זה כאופציה האחרונה. כעת נציג טבלת השוואה בין חדלות פירעון למול פשיטת רגל על פני מספר פרמטרים שונים

חדלות פירעון למול פשיטת רגל
חדלות פירעון ושיקום כלכלי פשיטת רגל
המטרה המוצהרת של ההליך שיקום כלכלי והסדר חובות שנצברו בתום לב ומניעת הסתבכות כלכלית עתידית קביעת הסדר חובות לנושים בלבד
הגוף האחראי לניהול ההליך חובות הנמוכים מ-161,236 ₪ מטופלים על ידי לשכות ההוצאה לפועל

חובות גבוהים מ- 161,236 ₪ מטופלים על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

כונס הנכסים הרשמי
דרך הכינוס של הנכסים על ידי הנאמן ובפיקוחו על ידי הנאמן ובפיקוחו
מועד קבלת ההפטר תוך 4 שנים בעמידה בהוראות הממונה לא מוגבל בזמן ובהתאם למשתנים רבים
תוצאות ההליך מחיקת חובות בקבלת הפטר לאחר שיקום כלכלי מחיקת חובות בקבלת הפטר ללא שיקום

 

השלבים של הליך חדלות הפירעון ושיקום כלכלי כיום

האפשרות להגיש בקשה להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי ניתנת לחייבים שסך חובותיהם עולה על 50,000 ₪. כפי שציינו בטבלה כאשר היקף החובות נמוך מ- 161,236 ₪ ₪ ההליך יתנהל מול לשכת ההוצאה לפועל, ואילו כאשר היקף החובות עולה מעל לסכום זה ההליך יתנהל מול בית משפט השלום, שהוא בית המשפט שהוסמך לכך.

את הבקשה יש להגיש באופן מקוון באתר הממונה והיא כוללת 2 חלקים מרכזיים, הראשון פירוט החובות והשני טופס הבקשה עצמה. את הבקשה מומלץ להגיש בסיוע של עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי והוא נדרש גם לשם חתימה ואימות של תצהיר ההסתבכות. במידה והבקשה מגשת כראוי ועם כל המסמכים הנדרשים והחייב עומד בתנאים הבסיסיים לכניסה בהליך, יינתן לו צו לפתיחת הליכים.

 

מה זה צו לפתיחת הליכים? ומדוע הוא כל כך חיוני עבור החייב?

צו פתיחת הליכים הוא למעשה השלב הראשון וזה שפותח את תקופת חדלות פירעון, במסגרת הליך חדלות הפירעון ושיקום כלכלי. הצו מעכב באופן מידי את כלל ההליכים המשפטיים שננקטו נגד החייב ומונע את האפשרות לפתוח נגד החייב תיקי הוצאה לפועל נוספים.

כמו כן הצו לא מאפשר הגשת תביעות נוספות נגד החייב בבתי המשפט השונים, וככל וכבר הוגשו תביעות, הן יעוכבו באופן מידי ולא ימשיכו להתנהל. בנוסף נציין שעם מתן הצו מתבטלים כלל העיקולים שהוטלו על החייב, הן על חשבון הבנק והן על המשכורת, הצו למעשה נותן לחייב הגנה משפטית מלאה, וניתן לומר שהוא משנה את כללי המשחק!. בשלב ההתמתנה עד קבלת הצו לפתיחת הליכים, ניתן לבקש עיכוב הליכים זמני ואף לבטל עיקולים שהוטלו עליכם, לרבות עיקולי משכורת, ותוכלו לקרוא על כך בהרחבה מאמר ביטול עיקול משכורת.

כמו כן, הצו מאפשר לחייב לפתוח חשבון בנק, ומורה למערכת הבנקאית להעמיד לרשותו מספר אמצעי תשלום כדי להקל עליו. למעשה, הצו אימץ את הוראת 422 של המפקח על הבנקים אשר מסייעת רבות בכך שהיא מסדירה את הזכויות שהבנק מחויב לאפשר לאלו אשר נמצאים בחובות כספיים, ואנו כמובן מברכים על כך.

כמו כן, במסגרת הצו פתיחת הליכים יקבע לחייב הסכום החודשי אותו יתחיל לשלם החל מיום קבלת הצו, כל חודש בחודשו, כלומר יקבע לחייב צו תשלומים חודשי שיהיה עליו לשלם בהליך חדלות הפירעון.

(אם ברצונכם לדעת מהו צו התשלומים שיקבע לכם בהליך, אתם יכולים לעיין במאמר שכתבנו בנושא, "איך קובעים לחייב צו תשלומים בהליך חדלות פירעון?" אנו מזמינים אתכם לקחת מחשבון ולבצע את הבדיקה בעצמכם, ואנו כמובן עומדים לרשותכם לכל שאלה או התייעצות בנושא).

כמו כן במסגרת צו פתיחת ההליכים מתמנה לחייב נאמן שאחד מתפקידיו המרכזיים הוא לבצע בדיקה מקיפה אודות מצבו הכלכלי של החייב כפי שהוא כיום, ובסיום הבדיקה יהיה על הנאמן להגיש לבית המשפט את המלצתו לתוכנית שיקום כלכלי.

 

סיכום חדלות פירעון במבט השוואתי

לסיכום הנושא של חדלות פירעון למול פשיטת רגל, קיימים מספר הבדלים מהותיים בין פקודת פשיטת רגל הקודמת לעומת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש. במאמר זה דנו בין היתר בהבדל המרכזי בכל הנוגע למטרת ההליך שעברה מענישה של פושט הרגל בעבר, לשיקומו של החייב כיום, והתאמת ההליך החדש והכלים המשפטיים בו – לשיקום החייב.

 

חשיבות בקבלת ליווי משפטי אחראי מקצועי ומקיף

ברצוננו להדגיש ולחדד בפניכם את מה כנראה כבר ידוע לכם – הליך משפטי שמתאים לאחד לא בהכרח מתאים לאחר ועל מנת לסייע לכם ולהכווין אתכם להליך המשפטי הנכון והמתאים ביותר עבורכם אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם עורך דין אורי גילת המתמחה בתחום לשם הבנת היתרונות של הכניסה להליך למול החסרונות, בנסיבות הספציפיות שלכם!. הדבר חיוני לצורך קבלת ההחלטה נבונה, וכן לצורך ניהול הליך מוצלח עד לקבלת ההפטר.

בעבר ההפטר ניתן רק בסיום תקופת התשלומים שלרוב לא הייתה מוגבלת בזמן. כיום בהתאם לחוק הליך חדלות פירעון אורך 4 שנים ובסופם החייב מקבל הפטר מחובותיו, נציין שאפשר אף לקצר את תקופת התשלומים ובכך להקדים את מועד קבלת ההפטר.

בהליך פשיטת רגל היה צורך להמתין כשנתיים, ואף למעלה מכך, עד למועד הדיון שבו נקבעת לחייב תוכנית הפירעון. לעומת זאת, בהליך חדלות פירעון המועד לדיון מתקיים לאחר שנה בלבד.

חייב הפונה להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי נדרש לקיים את ההתחייבויות שהוטלו עליו למשל עמידה בצו תשלומים שנקבע לו. כמו כן עליו לנהוג בשקיפות כלפי הנאמן והממונה על ההליך ולספק את המידע הנדרש לשם גיבוש ההמלצות. על כן, במידה והחייב לא עמד בהתחייבויותיו לאורך ההליך, ולא פעל לתקן מחדליו למרות ההזדמנויות שניתנו לו, יאלץ בית המשפט להורות על ביטול הליך חדלות הפירעון בשל "ניצול לרעה".

לצערנו, בנקודה ספציפית זו בחר המחוקק דווקא לצמצם את ההגנות שניתנו לחייבים בעבר במסגרת הליך פשיטת רגל. שכן בעבר החייב היה רשאי להמשיך לגור בדירה שבבעלותו כדייר מוגן ואילו כיום בהתאם לחוק חדלות פירעון, יצטרך החייב להציע פתרון כספי ראוי כדי למנוע את מימוש דירתו לטובת החזר החובות. ולכן אנו ממליצים במקרים שבהם יש לחייב דירת מגורים לפנות לעורך דין המתמחה בתחום כדי שיסביר לכם בצורה מסודרת וברורה מהן האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותכם, ומהם התרחישים הצפויים בכל אחת מן האפשרויות.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון
מהי חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון? מה שואלים בחקירת יכולת? ואיך כדאי להיערך אם זומנתם לאחת כזו? כל זאת ועוד, במאמר שלפניכם. היכנסו וקראו >>>
מהן ההשלכות של חדלות פירעון על חיינו
ההשלכות של חדלות פירעון: מהן ההשפעות החיוביות והשליליות של הליך חדלות פירעון, ואילו הגבלות ילוו את מי שפונה להליך? כל זאת ועוד, במאמר >>>
מהו דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?
מהו דו"ח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי? מה זה אומר בדיוק? מתי הדו"ח הזה נכתב? ולמה דו"ח ממצאי הבדיקה מהווה שלב קריטי וחשוב עבור כל חייב שנמצא בהליך חדלות הפירעון?
חדלות פירעון מה זה?
חדלות פירעון מה זה אומר? מהן ארבעת מטרות החוק החדש? מהם השלבים הקבועים בהליך חדלות פירעון? מהם החובות שאין עליהם הפטר? כל הפרטים במאמר שלפניכם
איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?
במדריך זה נסביר איך מגישים בקשה לחדלות פירעון? מה קורה לאחר ההגשה? כמה זמן אורך ההליך? אילו מסמכים יש לצרף לבקשה לחדלות פירעון, ואילו עדיף שלא. והכל כמפורט במדריך המלא שלפניכם
מה זה צו שיקום כלכלי?
כאשר חייב מגיע למצב שבו הוא אינו יכול לשלם את חובותיו לנושיו, וחובותיו עולים על סך נכסיו עליו לפנות להליך שיקום כלכלי וחדלות פירעון במסגרתו יקבל "צו שיקום כלכלי" ולאחר שיעמוד בהצלחה בתנאיו, יקבל הפטר ויצא לחיים חדשים, ללא חובות!
הממונה על חדלות פירעון – מיהו ומהן סמכויותיו?
אחד מבין הגורמים המרכזיים בהליכי חדלות פירעון הוא "הממונה על הליכי חדלות פירעון". במאמר זה נסביר מהו הגוף הזה שמכונה הממונה על הליכי חדלות פירעון, מהן הסמכויות שלו, בעיקר לאור החקיקה העדכנית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון
מהי תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון? מהו אותו שלב מורכב, שלאחריו, בדרך כלל מוכרע גורל ההליך כולו. במאמר זה נתייחס לשיטת עבודה שמסייעת ללקוחותינו לצלוח את תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון, ונסביר למה בעיקר נועדה תקופה זו בהליך?
תביעת חוב חדלות פירעון – כל המידע הדרוש
מה זה אומר בכלל תביעת חוב? מה נדרש מצד הנושה, ומה מכם בתור חייבים?
צו לפתיחת הליכים
"צו לפתיחת הליכים", עליו נפרט במאמר זה, הוא למעשה מהווה את השלב הראשון של ההליך חדלות הפירעון ומשפיע על כולו – ומכאן חשיבותו הרבה. מה זה בדיוק אומר צו לפתיחת הליכים חדלות פירעון? מה נקבע בו? מה חשוב לדעת?
הקדמת תשלומים (פירעון מוקדם) בהליך חדלות פירעון
האם ניתן לבצע פירעון מוקדם באמצע הליך חדלות פירעון, ולקצר את משך התקופה? מה זה אומר הקדמת תשלומים לפי חוק חדלות פירעון? האם זה מומלץ? ולמה כדאי להתייעץ עם עורך דין?
תקופת חדלות פירעון
מה הם הליכי חדלות פירעון? מהם השלבים העיקריים? מהי תקופת חדלות פירעון? וכן, האם אפשר לקצר את משך תקופת הליך חדלות הפירעון?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ