חייגו לייעוץ:
072-397-4924

פשיטת רגל של אדם פרטי או חדלות פירעון ושיקום כלכלי

המושג פשיטת רגל צבר לאורך השנים סטיגמה שלילית והדבר הוביל לידי כך שבציבור הרחב, יש אנשים שנוטים לחשוב שמדובר בשיטה להתחמקות מתשלום חובות וניהול אורח חיים בזבזני על חשבונם של אחרים.

ככל הנראה אין דבר שרחוק יותר מהאמת והחוק החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שהחליף את פשיטת הרגל, שינה סטיגמה זו לחלוטין. החוק החדש למעשה העביר את הדגש לשיקומם של חייבים, ולא להענשתם. על הליך פשיטת רגל של אדם פרטי, והשינוי החל כיום סביב חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בהרחבה במאמר זה.

 

פשיטת רגל של אדם פרטי או חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הליך פשיטת רגל של אדם פרטי או כפי שהוא ידוע כיום כחדלות פירעון ושיקום כלכלי הוסדר על ידי המחוקק על מנת לתת אופק חיובי למי שהסתבך בחובות שלא באופן מכוון ועל מנת לאפשר לו ולמשפחתו עתיד כלכלי טוב יותר, למרות שכעת הוא מצוי בחובות.

השתתפות בהליך מתאפשרת רק למי שנקלע לחובות בתום לב ובמסגרתו יתבקש החייב להחזיר חלק יחסי מחובותיו בהתאם ליכולתו הכלכלית, ובסופו של ההליך יזכה החייב לקבל הפטר מיתר מחובותיו (מחיקת חובות בלשון העם). בתחילת ההליך החייב נדרש להצהיר על מצבו הכלכלי ולחשוף את הכנסותיו והוצאותיו כמו גם את נכסיו.

בתהליך בו הוא מבקש מבית המשפט להורות על צו פתיחת הליכים (בהליך פשיטת רגל שהיה חל בעבר, שמו של צו זה היה צו כינוס או צו כינוס נכסים), במסגרתו ייקבע גובה התשלום החודשי שהוא יידרש לשלם כל חודש בחודשו בתהליך פשיטת רגל של אדם פרטי או כיום במסגרת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, וזאת עד לקבלת ההפטר המיוחל בסיום ההליך.

פשיטת רגל של אדם פרטי או חדלות פירעון ושיקום כלכלי
פשיטת רגל של אדם פרטי או חדלות פירעון ושיקום כלכלי

 

חובת תום הלב של חייב בהליך פשיטת רגל ובהליך חדלות פירעון

אחד התנאים המרכזיים על מנת להשתתף בהליך פשיטת רגל של אדם פרטי הינו עמידה בחובת תום הלב. החוק מפרט אילו מצבים ייחשבו להפרת תום הלב של משתתף בהליך ובית המשפט עשוי להטיל במקרים אלו סנקציות שונות על החייב, ולהאריך את תקופת התשלומים. הפרת תום הלב על ידי החייב אף מאפשרת לשופט להורות על ביטול צו הכינוס (צו פתיחת ההליכים כיום) כאשר הנושים מצליחים להוכיח את ההפרה.

נציין שהוראה זו אומצה גם בהליך החדש שמתנהל תחת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ולמעשה המחוקק אימץ את אותם עקרונות בדיוק. כך שחובת תום הלב בהליך פשיטת רגל או בהליך חדלות פירעון נותרה אותו דבר וללא שינוי, ומצופה מאדם אשר פונה להסדרת חובותיו במסגרת הליך זה, להתנהל בתום לב.

 

חובת תום הלב נבחנת בשתי תקופות זמן מרכזיות

חובת תום הלב נבדקת בשתי תקופת זמן מרכזיות, הן בשלב ההליך עצמו, כלומר נבדק חוסר תום לב לאורך ההליך ומצופה מחייב הפונה להליך זה לשתף פעולה באופן מלא, לשלם את צו התשלומים שנקבע לו, ולהגיש את המסמכים שהתבקשו ממנו.

כמו כן, תום הלב נבדק גם בשלב יצירת החובות, כלומר יש לבדוק אם החייב יצר את חובותיו בתום לב. חשוב לדעת שלמונח תום לב, או חוסר תום לב, פרשנות רחבה ובסמכותו של בית המשפט לקבוע אם חייבים נהגו בתום לב או לא. בית המשפט למשל יתייחס בחומרה רבה אם יגלה שחייב הקים עסק פיקטיבי במטרה להונות אנשים, או נטל הלוואות במטרה ברורה שלא להחזירן וכן הלאה.

לא ניתן להסביר במסגרת מאמר זה מהן הפעולות שייחשבו יצירת חובות בחוסר תום לב, שכן הדבר מפורט על פני מאות פסקי דין שנכתבו בתחום, אך נציין שקיימת חשיבות רבה לגרסה העובדתית שאתם מוסרים במסגרת תצהיר ההסתבכות שלכם, ועורך הדין שייצג אתכם בהליך ידע להסביר ולהנחות אתכם בעניין זה.

 

בית משפט או הוצאה לפועל? לפי היקף החובות

סכום החובות המינימלי להשתתפות בהליך פשיטת רגל של יחידים שהיה בעבר, והיום הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, עומד על 50,000 ₪. כלומר ההשתתפות בהליך חדלות פירעון תלויה בהיקף החובות של החייב.

חוב של מתחת ל-161,236 ₪ יטופל בלשכת ההוצאה לפועל, ואילו חוב של למעלה מ-161,236 ₪ יטופל על ידי בית משפט השלום (הסכומים מעודכנים לשנת 2023). ההליך יתנהל בבית המשפט או בלשכת ההוצאה לפועל לפי מקום מגוריו של החייב.

 

ליווי משפטי טרם הפנייה להליך פשיטת רגל או חדלות פירעון

על מנת לנסות ולהימנע עד כמה שניתן מהמגבלות שחלות על המשתתפים הפונים להליכים אלו, יש חשיבות רבה בקבלת ליווי מעורך דין מחיקת חובות המתמחה בתחום טרם הכניסה להליך פשיטת רגל של אדם פרטי או להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

ויש לבחון אם קיימת אפשרות אחרת עדיפה יותר עבור החייב. במקרים רבים ניתן להגיע להסדרי חוב מבלי להיות מוגדר כפושט רגל או כחדל פירעון. גם כאשר אין מנוס מפניה להליך, חשוב לקבל ליווי משפטי מקצועי על מנת להיערך אליו בצורה נכונה יותר ובכך למצמצם את הנזקים הצפויים בו.

 

אילו חובות לא ניתן למחוק

את מרבית החובות שאליהם אדם נקלע בתום לב הוא יכול למחוק או להקטין בעזרת השתתפות בהליך פשיטת רגל של אדם פרטי או בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, והחוק הסדיר זאת במפורש, כך שברוב רובם של המקרים החוק נותן פתרון מצוין ומאפשר הפטר מלא מחובות.

אך ישנם מספר חריגים שהוגדרו בחוק אותם לא ניתן לכלול בהסדר פשיטת רגל או בחדלות פירעון והם תשלום עונשי שהוטל על ידי רשות מנהלית או שופטת, כמו גם חובות כתוצאה ממעשי גניבה או מרמה.

ניתן להבין את העיקרון שעמד בפני המחוקק בבואו לחוקק הוראות חוק אלו, שכן אדם אשר רימה והורשע, או ביצע גנבה ונתפס, לצד ההליך הפלילי, ניתן לתבוע אותו על הנזקים הכספיים שגרם, מבחינה אזרחית. החוק לא מאפשר לתת לאותו אדם "פרס" ולתת לו הפטר מחובותיו.

 

מימוש נכסי החייב

במסגרת הליך פשיטת רגל ותחת הפיקוח של כונס הנכסים ממומשים חלק מסוים מנכסי החייב לצורך כיסוי חובותיו. הנאמן רשאי למכור נכסים לצורך פירעון חלקי של החובות לרבות נכס שרכש החייב או שניתן לו טרם קבלת ההפטר, כמו גם כספי תכנית חיסכון וקופת גמל וכן האלה.

אך מצד שני נציין, שיש נכסים שלא ניתן לממש אותם והם יוותרו לחייב לצורך שיקומו לאחר ההליך, כמו למשל קופת הפנסיה שצבר החייב, רכב ממוצע אשר משמש את המשפחה באופן יומיומי ועוד.

 

החשיבות של ליווי משפטי על מנת להימנע מטעויות

עורך דין המנוסה בתחום יוכל ללוות את החייב לקראת הפנייה להליך ולייצג אותו בהתנהלות מול בית המשפט ושאר המשתתפים בהליך בצורה מיטבית. הליווי המשפטי נחוץ על מנת להכין תצהיר הסתבכות מפורט ונכון לגבי הנסיבות בהן החייב נקלע למצבו הכלכלי.

על מנת להכין את התצהיר יש צורך לבצע הכנה מקדימה ולקבל תמונת מצב מלאה, במטרה למסור מידע מדויק אשר יאפשר את ההשתתפות בהליך. עורך הדין המטפל בתיק ילווה את החייב בכל השלבים החל מאיתור והגשת המסמכים הנדרשים שלעיתים אינם מצויים ברשותו של החייב.

אנו מודעים ומבינים כמה הסתבכות בחובות יכולה להיות קשה ומורכבת ואנחנו פה למענכם. מומלץ לכם לפנות אל משרד עו"ד אורי גילת  עוד לפני הפנייה להליך פשיטת רגל על מנת לוודא שזו אכן הדרך הטובה ביותר בעבורכם לשיקום כלכלי. במידה והדבר יידרש נוכל ללוות אתכם לאורך כל ההליך עד לקבלה של ההפטר המיוחל ויציאתכם לחיים כלכליים חדשים.

לאורך כל ההליך מוטלת על המשתתף חובה למסור מידע מלא לנאמן ולשתף פעולה באופן מקיף עם כלל הגורמים המוסמכים. במידה והחייב יעמוד בהוראות צו התשלומים, יגיש את הדוחות המועד ויפעל בתום לב בהתאם להוראות בית המשפט, הוא יהיה זכאי לקבל את צו ההפטר.

בעבר הליך פשיטת רגל לא היה מתוחם בזמן ויכול היה להימשך שנים רבות. היום במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הגדיר המחוקק את ההליך על פני 48 חודשים, כאשר הדיון במסגרתו יקבע לחייב תוכנית פירעון, לפיה יקבעו כמה עליו לשלם לצורך הפטרו, יתרחש לאחר שנה בלבד!

ברגע הכניסה להליך, חל איסור על החייב לפרוע חובות מחוץ להליך. כלומר נאסר עליו לשלם לאחד מבין הנושים, היות והדבר יחשב העדפת נושים אסורה. בדומה לכך, האיסור חל גם על הנושים, ולכן מרגע קבלת הצו בעלי החוב אינם רשאים לבצע פעולות גבייה נגד החייב, ואסור להם לפעול לגביית החוב. במידה וקיימת פקודת מאסר, או צו הבאה וכן הלאה, אלו יבוטלו עם נתינת הצו לפתיחת הליכים. כמו כן, לאחר כניסת החייב להליך, חל עליו איסור ליצור חובות חדשים בין אם באמצעות נטילת הלוואות ובין אם בקבלה של אשראי נוסף.

הליך פשיטת רגל צריך לשמש כמוצא אחרון בלבד לשם התמודדות עם חובות שלא ניתן להחזיר. טרם הפנייה להליך כדאי לנסות להגיע להסדר פריסה של החובות מול הנושים תוך מחיקה של חלק משמעותי מהחוב. כמו כן נציין, שלצד הפנייה להליך שבו תקבלו הפטר מחובותיכם ובראייה קדימה, חשוב לעשות שינוי ההתנהגותי מבחינה כלכלית, כלומר יש לערוך "ארגון מחדש", ולבחון אפשרות לצמצום הוצאות שיאפשרו לכם שיקום כלכלי אמיתי לטווח הארוך.

תוכן עניינים

לא רוצים לשכוח את המידע? שלחו לעצמכם את המאמר >>>
שתף בוואטסאפ
Picture of עורך דין אורי גילת
עורך דין אורי גילת

עו"ד אורי גילת מתווה באופן אישי את דרכי הטיפול בכל התיקים במשרד, וזאת ביחד עם צוות עתיר ניסיון וידע, תוך שימת דגש על יצירתיות, בניית אסטרטגיה משפטית נכונה, מחקר משפטי מעמיק ומאבק חסר פשרות עד למיצוי זכויותיו של כל לקוח.

מאמרים נוספים
חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון
מהי חקירת יכולת בהליך חדלות פירעון? מה שואלים בחקירת יכולת? ואיך כדאי להיערך אם זומנתם לאחת כזו? כל זאת ועוד, במאמר שלפניכם. היכנסו וקראו >>>
מהן ההשלכות של חדלות פירעון על חיינו
ההשלכות של חדלות פירעון: מהן ההשפעות החיוביות והשליליות של הליך חדלות פירעון, ואילו הגבלות ילוו את מי שפונה להליך? כל זאת ועוד, במאמר >>>
מהו דוח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?
מהו דו"ח ממצאי בדיקה של נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי? מה זה אומר בדיוק? מתי הדו"ח הזה נכתב? ולמה דו"ח ממצאי הבדיקה מהווה שלב קריטי וחשוב עבור כל חייב שנמצא בהליך חדלות הפירעון?
חדלות פירעון מה זה?
חדלות פירעון מה זה אומר? מהן ארבעת מטרות החוק החדש? מהם השלבים הקבועים בהליך חדלות פירעון? מהם החובות שאין עליהם הפטר? כל הפרטים במאמר שלפניכם
איך מגישים בקשה לחדלות פירעון?
במדריך זה נסביר איך מגישים בקשה לחדלות פירעון? מה קורה לאחר ההגשה? כמה זמן אורך ההליך? אילו מסמכים יש לצרף לבקשה לחדלות פירעון, ואילו עדיף שלא. והכל כמפורט במדריך המלא שלפניכם
מה זה צו שיקום כלכלי?
כאשר חייב מגיע למצב שבו הוא אינו יכול לשלם את חובותיו לנושיו, וחובותיו עולים על סך נכסיו עליו לפנות להליך שיקום כלכלי וחדלות פירעון במסגרתו יקבל "צו שיקום כלכלי" ולאחר שיעמוד בהצלחה בתנאיו, יקבל הפטר ויצא לחיים חדשים, ללא חובות!
הממונה על חדלות פירעון – מיהו ומהן סמכויותיו?
אחד מבין הגורמים המרכזיים בהליכי חדלות פירעון הוא "הממונה על הליכי חדלות פירעון". במאמר זה נסביר מהו הגוף הזה שמכונה הממונה על הליכי חדלות פירעון, מהן הסמכויות שלו, בעיקר לאור החקיקה העדכנית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון
מהי תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון? מהו אותו שלב מורכב, שלאחריו, בדרך כלל מוכרע גורל ההליך כולו. במאמר זה נתייחס לשיטת עבודה שמסייעת ללקוחותינו לצלוח את תקופת הביניים בהליך חדלות פירעון, ונסביר למה בעיקר נועדה תקופה זו בהליך?
תביעת חוב חדלות פירעון – כל המידע הדרוש
מה זה אומר בכלל תביעת חוב? מה נדרש מצד הנושה, ומה מכם בתור חייבים?
צו לפתיחת הליכים
"צו לפתיחת הליכים", עליו נפרט במאמר זה, הוא למעשה מהווה את השלב הראשון של ההליך חדלות הפירעון ומשפיע על כולו – ומכאן חשיבותו הרבה. מה זה בדיוק אומר צו לפתיחת הליכים חדלות פירעון? מה נקבע בו? מה חשוב לדעת?
הקדמת תשלומים (פירעון מוקדם) בהליך חדלות פירעון
האם ניתן לבצע פירעון מוקדם באמצע הליך חדלות פירעון, ולקצר את משך התקופה? מה זה אומר הקדמת תשלומים לפי חוק חדלות פירעון? האם זה מומלץ? ולמה כדאי להתייעץ עם עורך דין?
תקופת חדלות פירעון
מה הם הליכי חדלות פירעון? מהם השלבים העיקריים? מהי תקופת חדלות פירעון? וכן, האם אפשר לקצר את משך תקופת הליך חדלות הפירעון?

מתמודדים עם חובות?

השלימו פערי ידע | דעו שיש מגוון פתרונות יצירתיים | פנו לייעוץ משפטי  
היערכות נכונה תסייע לכם למזער נזקים, להימנע מטעויות או לפחות לצמצם אותן.

הכנו לכם שלושה מדריכים מרוכזים ופרקטיים לניהול חובות שמותאמים למצבים השונים לצד כללי זהירות חשובים, טיפים לחייבים, ושיטות נפוצות להגנה על הנכסים.

הירשמו והמדריך הראשון ישלח אליכם ישירות לנייד (זמן קריאה: 3 דקות)
תרצו לשוחח עימנו? סמנו בתחתית העמוד או התקשרו. בהצלחה!

מעבר לצ׳אט
💬 צריכים עזרה?
שלום 👋
דברו איתי בוואטסאפ